Dosje javnega naročila 006457/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: DROBNI MEDICINSKI MATERIAL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006457/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2019
JN006457/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.09.2019
JN006457/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN006457/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006457/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322150/RD_Drobni_medicinski__material.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322150/espd/ESPD_drobni_medicinski_material.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DROBNI MEDICINSKI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: MORS 282/2019-JNMV, (430-325/2019)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DROBNI MEDICINSKI MATERIAL:
-PRIJEMALKA PO KOCHERJU
-REGULATOR OXYGEN UNIVERZALNI
-RESPIRATOR PRENOSNI
-STETOSKOP
-STETOSKOP kardiološki
-svetilka baterijska za opazovanje zenic
-škarje za hitro rezanje obleke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DROBNI MEDICINSKI MATERIAL:
-PRIJEMALKA PO KOCHERJU
-REGULATOR OXYGEN UNIVERZALNI
-RESPIRATOR PRENOSNI
-STETOSKOP
-STETOSKOP kardiološki
-svetilka baterijska za opazovanje zenic
-škarje za hitro rezanje obleke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.09.2019   09:03
Zadeva: Odgovor na vprašanje 1 - 2
Zveza: MORS 289/2019-JNMV, drobni medicinski material; razpisna dokumentacija 430-325/2019-2 z dne 17. 9. 2019, objavljena na Portalu JN pod oznako JN006457/2019-W01, dne 17. 9. 2019


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednji vprašanji:

1. Datum prejema: 17.09.2019 13:18
Spoštovani, prosimo za smiselno razdelitev naročila po sklopih. Tako boste prejeli več konkurenčnih ponudb, kar je seveda vaš namen.

Odgovor:
Naročnik ne odstopa od navedb iz razpisne dokumentacije. Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.


2. Datum prejema: 18.09.2019 13:24
Spoštovani! Prosimo za smiselno razdelitev naročila po sklopih. Ne razumemo, kako so lahko kirurški inštrumenti skupaj v sklopu z npr. s stetoskopom.

Odgovor:
Naročnik ne odstopa od navedb iz razpisne dokumentacije. Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.


Datum objave: 24.09.2019   12:40
Zadeva: Odgovor na vprašanje 3
Zveza: MORS 289/2019-JNMV, drobni medicinski material; razpisna dokumentacija 430-325/2019-2 z dne 17. 9. 2019, objavljena na Portalu JN pod oznako JN006457/2019-W01, dne 17. 9. 2019

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje:

1. Datum prejema: 23.09.2019 13:42
Spoštovani, »Iz točke 2.5 razpisne dokumentacije, ki se nanaša na osnovno sposobnost izhaja, da bo naročnik iz postopka javnega naročanja med drugim izključil gospodarski subjekt, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Navedeno določilo je diskriminatorno do ponudnika, pri katerem je naročnik kadarkoli v preteklosti (tudi npr. 10 let nazaj) izvedel katerega koli od navedenih ukrepov (npr. uveljavljal odškodnino). Takšen ukrep nikakor ni sorazmeren, še posebej, če je šlo za enkraten dogodek, na katerega ponudnik ni imel vpliva. Poleg tega se nesorazmernost navedenega razloga za neizključitev kaže tudi v raztezanju le-tega na vsa javna naročila, torej tudi tista, ki so po predmetu popolnoma drugačna od javnega naročila pri izvajanju katerega je ponudnika doletela neugodna sankcija. ZJN-3 v 8. členu določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Na podlagi vsega navedenega vas pozivamo, da alinejo 3 v točki 2.5 razpisne dokumentacije in posledično tudi ta del v ESPD spremenite tako, da se bo točka glasila: » so se pri pogodbi o izvedbi javnega naročila za enak predmet, sklenjeni v zadnjih dveh letih z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.«.

Odgovor: Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel tretjo alinejo v točki 2.5, poglavja III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA v skladu s f. točko šestega odstavka 75. člena in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3, ki razlaga, da naročnik izloči gospodarski subjekt iz postopka javnega naročanja iz navedenega razloga, če od datuma dejanja ali dogodka, ki je razlog za izključitev, še ni preteklo tri leta.
Naročnik zato ne bo spreminjal navedenega v razpisni dokumentaciji.