Dosje javnega naročila 005993/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: »Izdelava idejne zasnove za umestitev garažne hiše na železniških postajah ŽP Litija in ŽP Ivančna Gorica«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005993/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.08.2019
JN005993/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN005993/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN005993/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN005993/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005993/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Republike Slovenije
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322163/Objava_Idejna_zasnova.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322163/espd/Narocnik_ESPD_Idejna_zasnova_parkirne_hiše.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12267
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Izdelava idejne zasnove za umestitev garažne hiše na železniških postajah ŽP Litija in ŽP Ivančna Gorica«
Referenčna številka dokumenta: 95/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije Idejna zasnova za umestitev garažne hiše na lokaciji dveh železniških potniških postaj: ŽP Ivančna Gorica in ŽP Litija.
Za vsako posamezno lokacijo železniške potniške postaje se na nivoju idejne zasnove izdela idejna rešitev z oceno investicijskih stroškov za umestitve parkirne hiše na območju postaje glede na prostorske danosti na tem območju in predvideno število potrebnih parkirnih mest. Na lokaciji ŽP Ivančna Gorica je ocenjena potreba 600 parkirnih mest, na lokaciji ŽP Litija pa 1.200 parkirnih mest. Pri oblikovanju idejne rešitve se upoštevajo različne možne konstrukcijske izvedbe parkirne hiše z vključenimi elektro inštalacijami, zaradi potreb po učinkovitih polnilnicah za električne avtomobile.
Za vsako lokacijo železniške potniške postaje se izdela ločen elaborat idejne zasnove.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije Idejna zasnova za umestitev garažne hiše na lokaciji dveh železniških potniških postaj: ŽP Ivančna Gorica in ŽP Litija.
Za vsako posamezno lokacijo železniške potniške postaje se na nivoju idejne zasnove izdela idejna rešitev z oceno investicijskih stroškov za umestitve parkirne hiše na območju postaje glede na prostorske danosti na tem območju in predvideno število potrebnih parkirnih mest. Na lokaciji ŽP Ivančna Gorica je ocenjena potreba 600 parkirnih mest, na lokaciji ŽP Litija pa 1.200 parkirnih mest. Pri oblikovanju idejne rešitve se upoštevajo različne možne konstrukcijske izvedbe parkirne hiše z vključenimi elektro inštalacijami, zaradi potreb po učinkovitih polnilnicah za električne avtomobile.
Za vsako lokacijo železniške potniške postaje se izdela ločen elaborat idejne zasnove.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2019   10:01
Kraj: Avtomatsko odpiranje ponudb v sistemu e JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji je v rubriki 5.1.2. Pogoji za sodelovanje pod točko 5. Pogoji za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti navedeno, da mora ponudnik za vsakega navedenega strokovnjaka izkazati, da je v zadnjih 5 letih delal na vsaj enem projektu izdelave projektne dokumentacije.
Na obrazcu št. 7 je v tabelah pri pooblaščenih inženirjih oziroma arhitektih navedeno, da je potrebno izkazati vsaj en referenčni projekt iz obdobja zadnjih 6 let.
Smatramo, da je prišlo do napake. Naročnika prosimo in mu predlagamo, da poenoti obdobje za veljavnost referenc na 6 let.
Prosimo za čimhitrejši odgovor in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik se strinja s poenotenjem obdobja za veljavnost kadrovskih referenc na 6 let.

Lep pozdrav!

Datum objave: 03.09.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas, da obrazložite točko 3. iz Vsebinskih in tehničnih zahtev in sicer:
"Za tipske projektne rešitve se izdela preliminarna ocena investicijskih stroškov vzpostavitve postajne infrastrukture za dopolnilne potniške storitve ter stroškov njenega obratovanja in vzdrževanja."

Naročnika prosimo, da natančno obrazloži kaj so:
- postajna infrastruktura za dopolnilne potniške storitve;
- stroški obratovanja in vzdrževanja infrastrukture.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik pod postajno infrastrukturo za dopolnilne potniške storitve razume: avtomatska avtopralnica, parkirni avtomati (reguliran dostop v/iz avtohiše), avtomati za prodajo prigrizkov in napitkov,.
Stroški obratovanja in vzdrževanja infrastrukture so običajni stroški obratovanja (elektrika, voda, ) enako tudi stroški vzdrževanja.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.09.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi nekaterih nejasnosti pozivamo za dodatna pojasnila:

1. V razpisu gre za objekt, ki ne spada v klasifikacijo CC-SI 2 - gradbeno inženirskih objektov. Zato je izjemno nerazumljivo, da zahtevate reference samo za objekte omenjene klasifikacije, ne pa za druge sorodnejše vrste objektov.
Nenazadnje, nenavadna je zahteva za referenco za pooblaščenega arhitekta, ki je običajnejša za stavbe, saj arhitekti le poredkoma nastopajo pri gradbeno inženirskih objektih.
V predmetnem primeru pri razpisanih objektih gre namreč za stavbo klasifikacije CC-SI 12.

Zato pozivamo ali za spremembo zahtevane klasifikacije ali za dopolnitev in širši nabor, torej tudi priznavanje referenc klasifikacije 12.
Zahteva se nanaša na reference za ponudnika in za kader (VP, PI-G in PI-A, PI-S, PI-E), in sicer za pogoje in merila.

2. Kolikšna je ocenjena vrednost del in kolikšna je vrednost rezerviranih sredstev za predmetni razpis?

3. Zahtevane so reference (pogoji in merila), kjer vrednost del znaša najmanj 60.000 EUR brez DDV. Naročnika opozarjamo, da morajo biti zahteve za reference v razumnem razmerju do predmeta razpisa, to razmerje pa znaša maksimalno 60% vrednosti razpisa.
Referenčne zahteve namreč niso namenjene izločanju, ampak potrjevanju primernosti ponudnika.
Zato predlagamo, da naročnik ponovno preuči zahtevano vrednost.

4. Naprošamo za pojasnilo, kaj oz. kakšen izdelek je predmet razpisanih del, ker:
4.1. se ponekod omenjajo idejne zasnove, drugič se uporablja izraz "študije", sploh v vzorcu pogodbe, tretjič se omenja Elaborat idejne zasnove...
Vpr: Kaj je pravilno in dejansko?
4.2. je predmet del zgolj prikaz tehničnih rešitev z vsebinami, ki presegajo obseg IZP, ali pa gre za idejne zasnove IZP zgolj v vsebini po Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
Vpr: Kaj je torej ciljni izdelek?
4.3. idejna zasnova IZP je namenjena pridobitvi projektnih pogojev, v tč. 2.4. str. 63 pa je navedeno, da se naj upoštevajo morebitni projektni pogoji; torej kaj so "morebitni pogoji" in ali je predmet del tudi pridobitev projektnih pogojev ter izdelava dopolnitev idejnih zasnov z zahtevami pogojev,
Vpr: Kako je torej s proj. pogoji?
Vpr: V primeru pridobivanja in upoštevanja projektnih pogojev je potrebno temu ustrezno podaljšati roke za 2 meseca.
4.4. V vsebinskih in tehničnih zahtevah je omenjeno, da mora biti izdelana projektna dokumentacija skladna s projektno nalogo.
Vpr: Ali boste ločeno pripravili projektno nalogo (v tem primeru mora biti ta predmet razpisa) ali pa so predmetne zahteve dejansko že projektna naloga?

5. Nikjer ni omenjeno niti nakazano, kakšen objekt pričakujete. Menimo, da so pričakovanja in namen v nadzemni stavbi. Morebitno drugačno stališče?

Lp


ODGOVOR
Spoštovani!

Ad1) Naročnik bo spremenil tehnične in kadrovske reference. Dopolnjena razpisna dokumentacija bo objavljena na portalu JN.
Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti se glasijo:

Ponudnik mora predložiti dokazila iz katerih bo razvidno , da je v zadnjih (5) petih letih pred objavo tega javnega naročila izdelal:

- Najmanj dva (2) projekta izdelave projektne dokumentacije (idejna zasnova, PGD ali PZI) - Projekti klasifikacija 21 Objekti prometne infrastrukture, glede na klasifikacijo objektov po TSG-V-006: 2018 (Tehnična smernica za razvrščanje objektov) v skupni vrednosti najmanj 60.000,00 EUR.
Pogoji za sodelovanje se glasijo:
Ponudnik mora na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah dokazati, da razpolaga z zahtevanim kadrom. Ponudnik v seznamu navede imena in priimke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z navedbo njihove strokovne izobrazbe, funkcije pri izvedbi javnega naročila, delovno mesto in poslovni odnos do ponudnika. Ključno osebje, in sicer:
Vodja projekta po veljavnem ZAID (zahtevah IZS) za izdelavo idejne zasnove z zahtevanimi osebnimi referencami:
o najmanj 1 (en) projekt izdelave projektne dokumentacije (idejna zasnova, PGD ali PZI) za Projekti klasifikacija - 21 Objekti prometne infrastrukture, glede na klasifikacijo objektov po TSG-V-006: 2018 (Tehnična smernica za razvrščanje objektov) v skupni vrednosti 30.000 EUR brez DDV

pooblaščeni inženir gradbene stroke po veljavnem ZAID , (zahtevah IZS)

Za vsakega imenovanega strokovnjaka (pooblaščenega inženirja gradbene stroke) posebej mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 6 (šestih) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu, na portalu javnih naročil, uspešno delal na najmanj enem projektu izdelave projektne dokumentacije (idejna zasnova, PGD ali PZI) za Projekti klasifikacija - 21 Objekti prometne infrastrukture, glede na klasifikacijo objektov po TSG-V-006: 2018 (Tehnična smernica za razvrščanje objektov) v vrednosti najmanj 30.000,00 EUR.

Ad2)
Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila je 60.000,00 brez DDV. Kar je hkrati tudi znesek rezerviranih sredstev.

Ad3) Zahtevane reference so sorazmerne z vrednostjo predmetnega javnega naročila, zato jih naročnik ne bo spreminjal.

Ad4.1) Predmet javnega naročila je izdelava dveh idejnih zasnov za parkirni hiši na ŽP Litija in ŽP Ivančna gorica.

Ad4.2) Ciljni izdelek sta dve idejni zasnovi, ki upoštevata vse zahteve in pogoje iz projektne naloge (Obrazec 14 Vsebinske in tehnične zahteve).

Ad4.3) Izdelovalec preveri pogoje za umestitev garažne hiše v prostor v skladu z svojimi idejnimi rešitvami ob upoštevanju osnovnih pogojev navedenih v projektni nalogi. Prostorska zakonodaja , odmiki od objektov in dostopi s priklopi na javno infrastrukturo.
Glede na to, da izbrani ponudnik pridobiva samo osnovne projektne pogoje (odgovor zgoraj) je podaljšanje roka za izvedbo nepotrebno.

Ad4.4)
Naročnik ne bo posebej izdeloval projektne naloge, zahteve zapisane v razpisni dokumentaciji - Obrazec 14 Vsebinske in tehnične zahteve so projektna naloga.

Ad4.5) Naročnik pričakuje idejni zasnovi za nadzemni stavbi.

Lep pozdrav!
Datum objave: 04.09.2019   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za spremembo zahtevanih pogojev glede zahtevane klasifikacijo CC-SI 2 - gradbeno inženirskih objektov v klasifikcaijo stabe CC-SI 12.


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je spremenil zahtevane reference v CC-SI 12.

Lep pozdrav!Datum objave: 04.09.2019   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Dne 3.9.2019 je bilo objavljeno vprašanje vezano na klasifikacijo po CC-SI za zahtevane reference (pogoji, merila). Odgovor je takšne vsebine, da je nedvoumno razvidno, da ne želite širšega nabora ponudnikov in da omejujete ponudnike pri udeležbi.
Razpisan objekt je namreč klasifikacije CC-SI 124 in ne CC-SI 21, torej gre za nedopusten razpis v nasprotju z ZJN.
Namen referenc je dokazovanje usposobljenosti in znanja ponudnika in ne izločanje konkurence z zahtevami, ki nedvoumno odstopajo od predmeta razpisa.

1. S kakšnim namenom je zahtevana referenca drugačne klasifikacije (in celo drugačne klasifikacijske ravni), kot je predmet razpisa?

2. Ponovno pozivamo za priznavanje referenc klasifikacije CC SI 12, ki so nedvoumno sorodnejše (ista klasifikacijska raven) predmetu razpisa kot CC-SI 21.

V kolikor boste še vedno ignorirali nesporno dejstvo, bomo žal primorani uporabiti razpoložljiva pravna sredstva.

3. Zaradi pričakovane utemeljene spremembe referenčnih zahtev pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo, saj bo šlo za bistveno spremembo razpisnih pogojev.

LpODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je spremenil zahtevane reference v CC - SI 12. Rok za oddajo ponudb je 20.09.2019.

Lep pozdrav!