Dosje javnega naročila 005957/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Obnova sekundarnega dela mikrovalovnih zvez
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.977,72 EUR

JN005957/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.08.2019
JN005957/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
JN005957/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN005957/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
JN005957/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005957/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11933
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova sekundarnega dela mikrovalovnih zvez
Referenčna številka dokumenta: JN-B0878
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova sekundarnega dela mikrovalovnih zvez.
Naročnik nakupuje mikrovalovne zveze tipa »split mount« za distribucijo RA in TV servisov do oddajniških lokacij ter za nadzor na teh lokacijah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova sekundarnega dela mikrovalovnih zvez.
Naročnik nakupuje mikrovalovne zveze tipa »split mount« za distribucijo RA in TV servisov do oddajniških lokacij ter za nadzor na teh lokacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ostale priloge so na voljo na spletnem naslovu naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi z oznako Javno naročilo JN-B0878. Vsa dokumentacija in priloge so pripravljene tako v slovenskem kakor angleškem jeziku. Morebitne spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali popravki bodo objavljene na istem spletnem naslovu kot izvirna Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše podjetje je že v ponedeljek zaprosilo za podaljšanje razpisa in do sedaj na to temo ni bil objavljen noben odgovor.

Lepo prosimo, da se odgovor objavi čim prej, da bo s tem sploh imel smisel. Objava pred zaključkom vprašanj (ponedeljek 9. september) v primeru negativnega odgovora ne bo imela nobenega smisla.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudb. Nov rok za postavitev vprašanje je 16. 9. 2019 do 12.00 ure. Nov rok za oddajo ponudbe je 30. 9. 2019 do 10.00 ure.
Naročnik je na istem spletnem naslovu objavil spremembo Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Sprememba št. 1). Ostala vsebina Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav

VPRAŠANJE
Spoštovani

Na vaš razpis se nameravamo prijaviti s tujim proizvajalcem, ki mora pridobiti vse zahtevana potrdila in izjave. Zaradi objave v času dopustov je pridobivanje zahtevanih potrdil počasnejše. Zato vas naprošamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudb. Nov rok za postavitev vprašanje je 16. 9. 2019 do 12.00 ure. Nov rok za oddajo ponudbe je 30. 9. 2019 do 10.00 ure.
Naročnik je na istem spletnem naslovu objavil spremembo Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Sprememba št. 1). Ostala vsebina Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjena.

Lep pozdravDatum objave: 05.09.2019   10:44
Spoštovani,
naročnik popravlja prej objavljen odgovor, vezan na rok za postavitev vprašanj. Rok za postavitev vprašanje je 23. 9. 2019 do 12.00 ure.
Hvala za razumevanje

Datum objave: 11.09.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanje glede referenčne izjave. Zanima nas kakšno referenčno izjavo je potrebno podati v primeru, da:
- Slovenski ponudnik nastopa s tujim partnerjem - proizvajalcem opreme
- Referenco poda proizvajalec opreme za eno od svojih obstoječih strank in ponudnik ni direkten nosilec reference.
(Če prav razumemo se referenca nanaša zgolj na tip uspešno implementirane opreme, ki bo predmet ponudbe)

Ali je v tem primeru poleg referenčne izjave s strani proizvajalca potrebno izpolniti še kakšen dodaten obrazec?
Ali je potrebno v primeru reference, ki se glasi na proizvajalčevo stranko, partnerja (proizvajalca) navesti kot podizvajalca in kako to storimo, glede na to, da za to ni posebej predvidenih obrazcov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
referenčna izjava se nanaša na vgrajeno opremo (tip, model, itd.) in ne na izvedbo vgradnje ali ostalih storitev. Referenčna izjava je namenjena preveritvi in zagotavljanju, da enaka oprema, ki jo bo ponudil ponudnik v svoji ponudbi, nemoteno že nekje deluje. S tem naročnik želi preveriti, da je enaka oprema že nekje v uporabi (posledično testirana) in da enaka oprema nima napak. Tako da se referenca nanaša na enako opremo, ki jo bo ponudil ponudnik.

Poleg referenčne izjave naročnik ne zahteva drugih obrazcev niti ne zahteva navajanja proizvajalčevih partnerjev.

Lep pozdrav


Datum objave: 11.09.2019   09:08
VPRAŠANJE
LINK KALKULACIJE: pri izračunu kvalitete mikrovalovnih zvez smo ugotovili, da določeni odseki mikrovalovne zveze ne delujejo vsaj po koordinatah in višinah, ki so dane za izračun (dokument jn-b087mw_links.xls) . Sporni sta predvsem mikrovalovni zvezi:
Link 6: TRAV-FARA
Link 9: DREZ-KUUK
Ali lahko naročnik potrdi: da je prišlo do napake pri vhodnih podatki (koordinate, višine) ali je izračune opravljal z drugim orodjem. V kolikor naročnik vztraja, da omenjeni povezavi po naročnikovih izračunih delujeta, nas zanima ali lahko kot ponudnik izračune opravimo z realnimi razdaljami navkljub temu, da vidljivosti ni?
Lahko naročnik potrdi vsaj 100% vidno razdaljo med posameznimi lokacijami oziroma, da za zgornje trase naročnik že ima nameščene mikrovalovne linke.
Kakšen je postopek v primeru, da je tudi naročnik naknadno ugotovil, da ni vidne razdalje?


ODGOVOR

Spoštovani,
preseki vidljivosti med postojankami in ogledi postojank so bili s strani naročnika izvedeni in preverjeni.
Ponudnik naj izračune opravi z realnimi razdaljami med koordinatnimi točkami z upoštevanjem višine posameznih točk.

Lep pozdravDatum objave: 16.09.2019   09:39
VPRAŠANJE
V poglavju 3.1 Splošno o predmetu javnega naročila navajate:
"Terminalska oprema mora promet prenašati po načinu »Native TDM in Native ETH".
V poglavju 8.6. E1 TDM vmesnik navajate:
"Preslikovanje E1 TDM podatkovnega prometa v izhodni radijski okvir se naj opravi s čim manj zaglavja, najustreznejše je izvorno (angleško native)."
Ali je Native TDM pogoj, oziroma se lahko ponudi oprema Native ETH z »circuit emulation« TDM prometa?


ODGOVOR

Spoštovani,
da, native ETH je pogoj.
Lep pozdrav


Datum objave: 16.09.2019   09:39
VPRAŠANJE
V primeru, da ponujena oprema ne omogoča, oziroma ni skladna z vsemi navedenimi ETHERNET/IP RFC protokoli kot so RFC 2328, RFC 3376, RFC 3497 in RFC 3550. Ali to pomeni da oprema ne ustreza razpisni dokumentaciji?


ODGOVOR

Spoštovani,
Zahteva se predvsem funkcionalnost podatkovnih Ethernet vmesnikov na ISO/OSI nivoju 2.
Podatkovni vmesniki ponujene opreme pa morajo transparentno prenašati naštete protokole.
Lep pozdravDatum objave: 16.09.2019   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji se nahajata različna podatka o veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:
- 8 mesecev (Dokumenti, 4.2.14)
- 6 mesecev (15. člen pogodbe)

Kateri podatek je pravilen?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je predvidel veljavnost bančne garancije 8 mesecev po veljavnosti pogodbe, tako kot določeno v točki 4.2.14 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri vzorcu pogodbe in pri dejanskem obrazcu je prišlo do napake (6 mesečna garancija). Naročnik bo na svoji spletni strani (enak naslov kot prvotna dokumentacija) objavil popravek Dokumentacije (čistopis).
Lep pozdrav


Datum objave: 20.09.2019   10:42
VPRAŠANJE
Dear RTV Slovenia,

questions from our side:

3.7.2 Optional offer 2 Network Management System:
In case RTV Slovenia is already using suppliers NMS system, is it enough to offer the necessary upgrade?

4.2.6 Bank Certificate of Solvency:
Based on the law of England, a Certificate can be obtained with the following wording, for our bank account handled in the UK:
Respectably constituted private limited company considered trustworthy for its normal business engagements.
Could you confirm if this is acceptable?

Sample of Contract: Supply of the Equipment, Article 5, §(1)
Could RTV Slovenia accept partial delivery of different kind of items (e.g. antenna in 1 LOT, microwave equipment in a different LOT and so on?)

Thank you for your support,


ODGOVOR:
Dear potential Bidder,
The answers to your questions are:

Question 1:
In case RTV Slovenia is already using suppliers NMS system, is it enough to offer the necessary upgrade?

Answer 1:
The Contracting Authority allowes upgrades to existing system in operational only if the upgrade will not influence the communications with the existig managed equipment. The upgrade shell be done on site by qualified engeneer of the Bidder.

Question 2:
Based on the law of England, a Certificate can be obtained with the following wording, for our bank account handled in the UK:
Respectably constituted private limited company considered trustworthy for its normal business engagements.
Could you confirm if this is acceptable?

Answer 2:
The Bidder must enclose Bank Certificate of solvency, showing the Bidders accounts have not been blocked (outstanding due obligations) for more than 5 days in the last 6 months (all accounts together). On the date of opening of the bids, this Certificate must not be older than one month. If the Bidder has several accounts, he must enclose Bank Certificate of solvency for all accounts.

The Contracting Authority reserves the right to ask the Bidder to submit the original of the document
for verification.

Question 3:
Could RTV Slovenia accept partial delivery of different kind of items (e.g. antenna in 1 LOT, microwave equipment in a different LOT and so on?)

Answer 3:
The Contracting Authority can accept "partial delivery" with different (separated) LOTS. Nevertheless, the last partial delivery LOT) has to be delivered in the requested delivery date, as written in the Public Procurement Documentation. The Contracting Authority will make only 1 final acceptance of the equipment - after all the LOTS have been delivered. The Contracting Authority will also accept the receipt for all the equipment and the payment will be done after all the equipment is delivered and accepted (no partial payments accepted).

Thank you for your questions.


Datum objave: 23.09.2019   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji je v prvem odstavku točke:
3.6.3 Končni prevzem opreme pri naročniku
Končni prevzem opreme opravi naročnik, in sicer najkasneje v roku 30 delovnih dni po kosovnem prevzemu opreme ter po montaži in zagonu sistema.

Naveden rok za končni prevzem je 30 delovnih dni po kosovnem prevzemu ter po montaži in zagonu sistema.


V osnutku pogodne pa v 9. členu prvi odstavek:
KONČNI PREVZEM OPREME
9. člen
(1) Končni prevzem opravi naročnik najkasneje v roku 30 delovnih dni po kosovnem prevzemu opreme.

Naveden rok za končni prevzem 30 delovnih po kosovnem prevzemu. Montaža in zagon nista navedena.

Prosimo za potrditev pravilne zahteve glede na to, da je po razpisni dokumentaciji domena montaže in zagona na naročnikovi strani.

Hvala.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje. Tako kot ste povzeli je popolnoma pravilno. Montažo opreme in zagon bo opravil naročnik sam.
Lep pozdrav


Datum objave: 23.09.2019   12:49
VPRAŠANJE
Thank you for the answers.

In regard point 2) - 4.2.6 - in the meantime, we asked for clarification from our bank. Based on law of England, our bank is not authorized to amend any wording on standard bank letter.
Therefore, we are not able to obtain a statement asked by RTV Slovenia in point 4.2.6.
Could RTV Slovenia accept a statement, in case it is made and signed by the Bidder itself?
Or could RTV accept official information from the bank that based on law, no other certificate is possible to be issued?

Thanks for your support.

ODGOVOR

Thank you for your answer. The Contracting Authority has made a small change of the Public Procurement Documentation. The change is visible on the same http address as the first Documentation (change 3). The Contracting Authority added this:

Where, for any valid reason, the economic operator is unable to provide the documents requested by the Contracting Authority, the Bidder may in accordance with the 7th paragrah of Article 77 of ZJN-3, prove its economic and financial standing using any other document which the Contracting Authority considers appropriate.

An appropriate document is a statement from the bank, that your company (for at least 6 months prior the date of the opening of the bids) has fulfilled all the banks rules of business (terms and conditions, such as: liquid account assets, no blockage of accounts etc.).
A self written and signed document (by the Bidder) will not be sufficient.

Best regards,