Dosje javnega naročila 006046/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske infrastrukture za NFL, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 207.839,54 EUR

JN006046/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN006046/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN006046/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN006046/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN006046/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN006046/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2019
JN006046/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2019
JN006046/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006046/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 166-406070
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322177/430-1898-18-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12291
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske infrastrukture za NFL, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-1898/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava informacijske infrastrukture za NFL, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki in obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Strežniški sistem
Sklop 2: Oprema za mrežno povezovanje
Sklop 3: Ročni čitalec QR kod
Sklop 4: Prenosnik 2v1
Sklop 5: Tiskalnik nalepk
Sklop 6: Licence Veeam
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Strežniški sistem
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave in montaže opreme je Ministrstva za notranje zadeve, Vodovodna cesta 95, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Strežniški sistem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Strežniški sistem se bo financiral iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za mrežno povezovanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave in montaže opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 95, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za mrežno povezovanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Oprema za mrežno povezovanje se bo financirala iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ročni čitalec QR kod
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Ročni čitalec QR kod
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Ročni čitalci QR kod se bodo financirali iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenosnik 2v1
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenosnik 2v1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Prenosniki 2v1 se bodo financirali iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskalnik nalepk
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskalnik nalepk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Tiskalniki nalepk se bodo financirali iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Licence Veeam
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48781000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je elektronski naslov naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Licence Veeam
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Licence Veeam se bodo financirale iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 27. 9. 2019 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil. .

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.09.2019   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za podatek pri sklopu 5 - tiskalnik nalepk, ali gre za tiskalnik direct termal ali termal transfer?
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani. Pri dimenziji, v sklopu 3, ročni čitalec QR kod, so določene maksimalne mere. Ali je višina 101 mm sprejemljiva?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali naročnik dovoljuje v sklopu 1.2 Rack strežniki in 1.3 Oracle strežnik zamenjavo procesorja Intel Xeon Gold 6130 za novejši procesor Intel Xeon Gold 5218, ki je ekvivalent in se bolje performančno obnese? Pri povpraševanem modelu 6130 gre za starejši tip procesorja, zato obstaja tudi možnost težav z dobavo.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

1. Vprašanje:
Ali naročnik dovoljuje v sklopu 1.2 Rack strežniki in 1.3 Oracle strežnik zamenjavo procesorja Intel Xeon Gold 6130 za novejši procesor Intel Xeon Gold 5218, ki je ekvivalent in se bolje performančno obnese? Pri povpraševanem modelu 6130 gre za starejši tip procesorja, zato obstaja tudi možnost težav z dobavo.
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Naročnik dovoljuje zamenjavo procesorja Intel Xeon Gold 6130 za novejši procesor Intel Xeon Gold 5218 v sklopu 1 za Rack strežnike in Oracle strežnike.


2. Vprašanje:
Spoštovani. Pri dimenziji, v sklopu 3, ročni čitalec QR kod, so določene maksimalne mere. Ali je višina 101 mm sprejemljiva?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Predlagana višina za naročnika ni sprejemljiva. Na trgu je dovolj opreme, ki ustreza zahtevanim dimenzijam.3. Vprašanje:
Spoštovani, prosimo za podatek pri sklopu 5 - tiskalnik nalepk, ali gre za tiskalnik direct termal ali termal transfer?
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

Odgovor:
V sklopu 5 tiskalnik nalepk je zahtevana metoda tiska Thermal transfer, ki zagotavlja večjo obstojnost tiska. Klasificira se kot long-term labeling solution.Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.