Dosje javnega naročila 005990/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: NAKUP IN DOBAVA APARATA ZA SINDROMSKO DIAGNOSTIKO S POTROŠNIM MATERIALOM TER VZDRŽEVANJEM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 465.375,00 EUR

JN005990/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005990/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN005990/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN005990/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN005990/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005990/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 164-402199
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-vecjih-vrednosti.php

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12282
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN DOBAVA APARATA ZA SINDROMSKO DIAGNOSTIKO S POTROŠNIM MATERIALOM TER VZDRŽEVANJEM
Referenčna številka dokumenta: JN-7-2019-MO-ASD
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP IN DOBAVA APARATA ZA SINDROMSKO DIAGNOSTIKO S POTROŠNIM MATERIALOM TER VZDRŽEVANJEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP IN DOBAVA APARATA ZA SINDROMSKO DIAGNOSTIKO S POTROŠNIM MATERIALOM TER VZDRŽEVANJEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
Golnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.08.2019   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo, ali mora biti ponudba veljavna 90 koledarskih dni (str. 5) ali 60 koledarskih dni (OBR-1) po datumu za prejem ponudb.

Hvala.

ODGOVOR


90 koledarskih dni

Datum objave: 10.09.2019   08:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo sistem, ki ima trenutno le RP kartušo, GI je v pripravi?

RP kartuša je bolj obsežna kot zahtevano, poleg opisanih tarč zaznava tudi -

Influenza A H1-2009
Respiratory Syncytial Virus A
Respiratory Syncytial Virus B
Middle East Respiratory Syndrome - Coronavirus (MERS-CoV)
človeški Bocavirus
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae

kar se nam zdi pomemben dodatek za respiratorno bolnišnico?

hvala za odgovor, lep dan

ODGOVOR
DADatum objave: 11.09.2019   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi z OBR-4/1, razdelek B
je pri letni vzdrževalnini navedena količina 5.
Ker je garancijska doba 2 leti (brezplačno vzdrževanje) , gre tu torej za vzdrževalnino za 3., 4. in 5. leto. Pogarancijska doba je torej 3 leta, zato prosimo za pojasnilo, ali bi bilo namesto količine 5 let pravilno napisati v obrazec 3 leta - le tako bo cena na EM skladna z vrednostjo v zadnjem stolpcu.

Hvala.
ODGOVOR


DA, pogarancijsko vzdrževanje bo 3 leta po koncu garancijske dobe - 24 mesecev. Skupaj torej 60 mesecev oziroma 5 let.

Naročnik bo v prihodnjem tednu objavil popravljeno razpisno dokumentacijo ter o tem obvestil ponudnike tukaj pod dodatni pojasnili.

Datum objave: 11.09.2019   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi z OBR-6, kjer je navedeno, da mora ponudnik predložiti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme, prosimo za potrditev, da se zadostuje predložitev generalnega potrdila proizvajalca, da smo pooblaščeni in usposobljeni za prodajo in servisiranje prodajnega programa proizvajalca (kar pomeni, da tudi za ponujeno opremo).

ODGOVOR

DA


Datum objave: 11.09.2019   07:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

POGODBA O SERVISNEM VZDRŽEVANJU APARATA ZA SINDROMSKO DIAGNOSTIKO IN SUKCESIVNI DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA, 16. člen:
Izvajalec mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje - garancijo (banke/zavarovalnice/depozit) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesece dlje od pogodbenega obdobja. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Ali se dobra izvedba pogodbenih obveznosti nanaša na dobavo potrošnega materiala tekom 5 let?
DA, za potrošni material za 5 let za vrednost potrošnega materiala ter za opremo posebej, vse v skladu s točko XXI. dokumentacije javnega naročila.


Ali pravilno razumemo, da je potrebno za odpravo napak v garancijski dobi za opremo predložiti garancijo posebej?

Da, vse v skladu s točko XXI. dokumentacije javnega naročila.


Datum objave: 11.09.2019   07:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosili bi za potrditev, da pravilno razumemo izpolnjevanje tega dokumenta - spodnji del tega obrazca:


PREDRAČUN OBR-4/1(brez DDV) (z DDV)

A: VREDNOST OPREME:

B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA

C: VREDNOST SUKCESIVNE DOBAVE POTROŠNEGA MATERIALA
(brez DDV) (z DDV)

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) (A+B+C) ---------------------vpišemo vrednost ----pustimo prazno----------------------

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV) (A+B+C) ----------------------pustimo prazno-------------------------- ---------vpišemo vrednost---------

Hvala.


ODGOVOR

DADatum objave: 11.09.2019   07:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da uskladi zahteve, vezane na servisne zahteve:

7. člen
Preventivno vzdrževanje opreme oz. redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in naročnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 delovne dneve pred izvedbo. Vsak pregled mora biti odobren s strani odgovorne osebe naročnika. Izvajalec pregledov je v celoti odgovoren za izvedbo pregleda in o pregledih izdela zapisnik, ki ga predloži v potrditev naročniku.

S strani proizvajalca opreme, za kurativno vzdrževanje oz. servisna popravila, izvajalec zagotavlja naročniku odzivni čas serviserja najkasneje v roku 4 ure po prejemu obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake), obisk serviserja v maksimalno 12 urah po prejemu obvestila o napaki ter odpravo napak v maksimalno 24 urah po prejemu obvestila o napaki (med delovnikom od 7 do 17 ure.). V primeru, da napaka ni odpravljena v 24 urah po prejemu obvestila o napaki, mora izvajalec za čas daljšega od pogodbeno dogovorjenega popravila zagotoviti nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške oz. organizirati, zagotoviti in kriti vse morebitno nastale stroške povezane s transportom vzorcev in izvedbo vseh potrebnih preiskav naročnika na nadomestnem aparatu primerljive kakovosti.

Zgornje zahteve se razhajajo z zahtevami, ki so navedene v tehničnih specifikacijah.

Hvala lepa.


ODGOVOR
Naročnik bo v prihodnjem tednu objavil popravljeno razpisno dokumentacijo ter o tem obvestil ponudnike tukaj pod dodatni pojasnili.
Dokumentacija bo usklajena. Veljale bodo določila pogodbe.

VPRAŠANJE
OBR-4/1, 2.stran, A vrednost opreme - (integriranega modularnega sistema hematoloških analizatorjev in sistema za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov) -Predvidevamo, da gre tu za napačen opis opreme?ODGOVOR
Gre za napačen opis opreme, Naročnik bo v prihodnjem tednu objavil popravljeno razpisno dokumentacijo ter o tem obvestil ponudnike tukaj pod dodatni pojasnili.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pravilno razumemo, da naročnik želi servisno vzdrževanje za 5 let (2 leti v okviru garancijske dobe in 3 leta po garancijski dobi)?ODGOVOR
DA, 2 leti garacije + 3 leta vzdrževanja

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede finančnega zavarovanja za dobro izvedbo prosimo naročnika za pojasnilo, kaj je pravilno (3 mesece ali 30 dni):

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. člen
Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje - garancijo (banke/zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% pogodbene vrednosti opreme z DDV, z veljavnostjo še najmanj tri (3) mesece od dne podpisa pogodbe oz. do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti do podpisa končnega primopredajnega zapisnika. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.


ali

razpisna dokumentacija str. 10:

... "z veljavnostjo 30 dni več od datuma , ko bo podpisan zapisnik o končne prevzemu drugega analiznega sistema".

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo v prihodnjem tednu objavil popravljeno razpisno dokumentacijo ter o tem obvestil ponudnike tukaj pod dodatni pojasnili.Datum objave: 16.09.2019   06:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - ker je zahtevana garancijska doba 2 leti, to pomeni, da se zahteva zavarovanje za 2 leti + 30 dni?

Hvala lepa.

ODGOVOR
DA

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko naložimo podpisan ESPD v xml obliki?

ODGOVOR
DA

VPRAŠANJE
Spoštovani

naročnik naj popravi in objavi razpisno dokumentacijo še v tem tednu, ne potem ko se Portal že zapre.

Pozdrav

ODGOVOR
naročnik v dokumentacijo ne bo vnašal nobenih sprememb o katerih na portalu ponudniki niso bili obveščeni.Datum objave: 19.09.2019   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V svetu molekularne diagnostike Nested PCR, ki je modificiran PCR, onemogoča nespecifično vezavo mikroorganizmov v vzorcu na napačno tarčo. S tem se zviša specifičnost rezultatov in občutljivost metode. Naročnika pozivamo, da spremeni specifikacijo in doda zahtevo po Nested PCR. S tem bo naročnik zmanjšal oz. preprečil možnost števila lažno pozitivnih rezultatov in pacientom omogočil najboljšo možno oskrbo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahtev ne bo spreminjal.
Vodja laboratorija in njeni sodelavci imajo ustrezno izobrazbo in znanje, zato poučevanje o prednostih nested PCR ni potrebno.
Ponudnik se lahko prijavi oziroma ponudi nested PCR, pod pogojem, da ustreza ostalim navedenim parametrom.Datum objave: 19.09.2019   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za pojasnilo uporabe kita za respiratorno diagnostiko pri bolnikih iz intenzivne nege, v kolikor je zaradi kritičnega stanja pri le-teh, na omenjenem oddelku, uporabljen vzorec BAL ali miniBAL. Naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo zastavi temu primerno in doda kit za respiratorno diagnostiko, kjer se kot vzorec uporablja BAL ali miniBAL. S tem bo naročnik zagotovil pravočasno in natančno diagnostiko v laboratoriju ter posledično učinkovito in tarčno zdravljenje bolnika.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik zahtev ne bo spreminjal.
V dokumentaciji je zapisano »človeški klinični vzorci« in BAL ter miniBAL (če sta odvzeta pacientu hospitaliziranem na oddelku intenzivne terapije ali običajnem oddelku s postopkom bronhoskopije) spadata v omenjeno skupino vzorcev in jih ni potrebno posebej izpostavljati. Vodja laboratorija ima ustrezno izobrazbo in znanje za izbiro primernih vzorcev za diagnostiko akutno bolnih in kritično bolnih.
Datum objave: 19.09.2019   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ker je naročnik Klinika, ki obravnava bolnike z najtežjimi pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne Slovenije, bi bilo smiselno, da med svoje zahteve po patogenih mikroorganizmih vključi tudi tiste, ki povzročajo okužbe spodnjih dihalnih poti. Naročnika naprošamo, da spremeni razpisno dokumentacijo in vključi tudi klinično pomembne bakterije kot so.: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococus aureus, Streptococcus pneumoniae.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahtev ne bo spreminjal.
Vodja laboratorija ima ustrezno izobrazbo in znanje za izbiro diagnostičnih tarč in dolgoletne izkušnje pri presojanju pomembnosti patogenov. Naročnik je v dokumentaciji navedel naj ponujeni test omogoča detekcijo »vsaj« določene naštete tarče. Če test vpraševalca ustreza ostalim zahtevanim parametrom naročnika v javnem naročilu in ponuja obenem več tarč od v razpisu naštetih, se lahko prijavi.
Datum objave: 19.09.2019   07:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu razpisne dokumentacije nismo zasledili zahteve po referencah in publikacijah. Glede na to, da ima klinika popolno laboratorijsko dejavnost in spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije ter se na bolniških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi, je ključnega pomena, da so laboratorijske metode za diagnostiko le-teh verificirane, preverjene in ovrednotene na Slovenskem trgu ter objavljene v strokovnih publikacijah. Naročnika pozivamo, da v razpisno dokumentacijo vključi zahteve po referencah v Sloveniji in priznanih publikacijah v svetovnem merilu. S tem bo naročnik pridobil diagnostično preverjeno in uveljavljeno aparaturo oz. metodo s primerljivimi rezultati drugih akreditiranih mikrobioloških laboratorijev v Sloveniji.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik zahtev ne bo spreminjal.
Naročnik ima edini mikrobiološki diagnostični laboratorij v Sloveniji, ki skrbi za diagnostiko okužb pri akutno bolnih in je akreditiran po najzahtevnejšem mednarodnem laboratorijskem standardu ISO 15189, zato vsi zaposleni v laboratoriju, poznajo, pridobivajo in upoštevajo vse postopke verifikacije, validacije, mednarodne reference, ipd. Naročnik zato ne vidi nobene potrebe po tem, da vključuje še kakšne ostale zahteve v dokumentacijo javnega naročila oziroma tehnične zahteve.
Datum objave: 19.09.2019   07:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na zastavljeno vprašanje:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo sistem, ki ima trenutno le RP kartušo, GI je v pripravi?

RP kartuša je bolj obsežna kot zahtevano, poleg opisanih tarč zaznava tudi -

Influenza A H1-2009
Respiratory Syncytial Virus A
Respiratory Syncytial Virus B
Middle East Respiratory Syndrome - Coronavirus (MERS-CoV)
človeški Bocavirus
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae

kar se nam zdi pomemben dodatek za respiratorno bolnišnico?

hvala za odgovor, lep dan

ODGOVOR
DA

in vaš odgovor, ki je kontradiktoren vaši razpisni dokumentaciji, v kateri zahtevate RP in GI diagnostični kit, vas prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik preklicuje prejšnji odgovor na to vprašanje, vezano na GI v pripravi. Za potrebe nemotenega dela naročnik potrebuje tako RP in GI diagnostični kit. Zahteva, ki jo je naročnik prvotno zapisal v svojih tehničnih specifikacijah ostane v veljavi. Naročnik ne dovoljuje ponudbe, kjer je GI diagnostični kit še v pripravi.Datum objave: 19.09.2019   12:40
Naročnik je na spletni strani, kjer se nahaja razpisna dokumentacija objavil popravljene obrazce, ki so povzeti po odgovorih na vprašanja.

Pri pripravi ponudbe upoštevajte spremenjene obrazce ter vse odgovore na vprašanja, ki jih je naročnik objavil na portalu javnih naročil.