Dosje javnega naročila 005986/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
ZJN-3: Odprti postopek

JN005986/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2019

    JN005986/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 164-402234
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba-user/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: 4300-86/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi: Petišovci, Gruškovje, Zavrč, Središče ob Dravi, Dobovec, Rogatec, Drenovec in Dragonja
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, ki bo navedene v elektronskem pozivu, ki bo posredovan ponudnikom na njihove spletne naslove.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2019   12:00
Kraj: V aplikaciji e-dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   12:00

Dodatne informacije:
Termini ogledov:

4.9. in 5.09.2019 ob 9.00 uri s pričetkom na MP Središče ob Dravi (sledi MP Zavrč, MP Drenovec, MP Gruškovje, MP Dobovec, MP Rogatec);

11.9. in 12.09.2019 ob 9.00 uri:
MP Dragonja;

18.9. in 19.09.2019 ob 9.00 uri:
MP Petišovci.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnilo, ki se nanaša na obvezni ogled. Ali je obvezen ogled vseh mejnih prehodov???

ODGOVOR
da.Datum objave: 03.09.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani, pozivamo vas, da umaknete zahtevo po obveznem ogledu mejnih prehodov, saj morajo biti popisi projektanta (katere je naročnik plačal!!!) narejen tako, da vsak ponudnik lahko odda ponudbo. Prav tako je praksa DKOM jasno povedala, da ogled ne more biti obvezen.


ODGOVOR
V skladu z ZJN-3 je obvezen ogled dovoljen. Ogled je obvezen zaradi specifike del na posameznem mejnem prehodu ter s seznanitvijo z relevantnimi dejstvi. Potencialni ponudnik je seznanjen z relevantnimi dejstvi oziroma okoliščinami, v katerih se bodo dela izvajala in v času izvajanja del ne bo imel dodatnih zahtevkov, saj gre za izvedbo »ključ v roke«. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal RD.Datum objave: 03.09.2019   10:34
VPRAŠANJE
Ali si je naročnik zamislil obvezen ogled vseh lokacij? Glede na to, da je naročnik objavil popise del, resnično ne vidimo smisla, da se ponudnik udeleži ogleda prav vseh mejnih prehodov! Prosimo popravite to zahtevo.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal RD.Datum objave: 03.09.2019   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali se je obvezno udeležiti ogledov na vseh lokacijah?

ODGOVOR
Da, ogled je obvezen na vseh MP, ker nadstrešnice niso enake.Datum objave: 03.09.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali boste ponudnika, ki se ne bo udeležil ogleda vseh lokacij izločili iz nadaljnjega postopka oz. boste njegovo ponudbo označili kot nedopustno?

ODGOVOR
Tak ponudnik bo izločen, ker je potrjen obrazec »Potrdilo o opravljenem ogledu« obvezen del ponudbene dokumentacije.Datum objave: 03.09.2019   11:18
VPRAŠANJE
Zdravo, kje je zbirno mesto na za ogled MP Središče ob Dravi? Ali se moramo na ogled najaviti?

ODGOVOR
Ob navedeni uri se ogled začne na 1. mejnem prehodu in se potem skupaj z upravnikom peljete naprej na ostale mejne prehode. Zbirnega mesta ni, ker mejni prehod ni tako velik. Zglasite se v pisarni vodje izmene. Za ogled se ni treba najaviti.Datum objave: 03.09.2019   11:24
VPRAŠANJE
Ogledov se v razpisanih terminih na vseh lokacijah ne moremo udeležiti. Ali bo naročnik razpisal kakšen dodaten rok ali bo zadostovala izjava ponudnika, da ne bomo imeli dodatnih zahtevkov in da se strinjamo z izvedbo "na ključ"?

ODGOVOR
Ogledi so obvezni. Za vse mejne prehode sta razpisana po dva termina, novi termini niso predvideni.


Datum objave: 03.09.2019   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ob kateri uri je ogled.

lp


ODGOVOR
Termini ogledov so objavljeni v Obvestilu o naročilu v točki VI.3 - dodatne informacije.Datum objave: 03.09.2019   13:50
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo ali je ogled mejnega prehoda Središče ob Dravi na MP Središče ob Dravi ali MP Središče ob Dravi 1 (kolikor razumemo ima Središče ob Dravi tri mejne prehode - MP Središče ob Dravi, MP Središče od Dravi 1 ter MP Središče ob Dravi - železniški prehod)..... Hvala

ODGOVOR
Središče ob Dravi.Datum objave: 04.09.2019   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila in sicer:
1. kolikšna bodo dovoljena odstopanja (v odstotkih) v tehničnih parametrih, vezano na zahteve v projektantskem popisu?
2. v poziciji 4. projektantskega popisa navajate : "ponudnik določi primerno svetilko za vgradnjo po moči, znamki in tipu glede na ogled in izračun" - prosimo pojasnite kakšen izračun ??
Upoštevaje ta zapis lahko ponudimo katerokoli svetilko glede na ogled in kako boste v tem primeru dobili primerljive ponudbe? Prav tako opozarjamo, da je naloga projektanta določiti tip svetilke in določiti minimalne parametre.
3. prosimo, da navedete še kakšen primerljiv tip svetilke kakšnega drugega proizvajalca in določite, katere so prioritetne tehnične zahteve (različni proizvajalci dosegajo z različnimi paramateri enake ali boljše rezultate). Hvala

ODGOVOR
1. odstopanja (v odstotkih) v tehničnih parametrih svetilk navzdol ne bodo dovoljena.
2. predviden je izračun fotometrični (simulacija osvetlitve) po LM-79 fotometričnem poročilu, na podlagi katerega bodo dosežene vrednosti in zahteve po tehničnih specifikacijah iz priloge ODSV-25_2019 -3- Tehnične specifikacije.docx. Na podlagi ogleda posameznih mejnih prehodov in tehničnih zahtev po pravilniku, ki predpisuje zahtevano osvetljenost posameznega delovnega mesta in tehničnih parametrih svetilk iz ODSV-25_2019 -8- Led_svetilke_popis_8MP.xlsx lahko sami določite tip in moč LED svetilke, katera pa ne sme presegati skupne moči 200W.
3. minimalne tehnične zahteve svetilk so natančno opisane v 4. postavki projektantskega popisa za razpis (ODSV-25_2019 -8- Led_svetilke_popis_8MP.xlsx)Datum objave: 12.09.2019   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za objavo načrtov oz. vsaj tlorisov nadstrešnic. hvala

ODGOVOR
Smatramo, da jih ponudnik ne potrebuje za pripravo ponudbe. Zato so bili tudi obvezni ogledi.Datum objave: 12.09.2019   14:27
VPRAŠANJE
Zdravo, ali v sistem e-dražbe vpišemo samo ceno za dela v celoti (glede na dejstvo, da je ponudba "na ključ") ali moramo vpisati cene za posamezne postavke oz. komplete??? V .xls dokumentu ni predvidenega prostora za vpis po posameznih postavkah.

ODGOVOR
V predračun v sistemu e-Dražba se vpišejo cene na kos, tam kjer je določeno, da gre za kos, in cene za komplet, tam kjer je določeno, da se vpiše cena za komplet. Kjer ni zahtevano bolj podrobno, se vpiše cena za komplet, in če ni prostora za vpis po posameznih postavkah, to tudi ni zahtevano.Datum objave: 19.09.2019   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, na osnovi že opravljenih obveznih ogledov (vključno z razgovori z upravniki posameznih mejnih prehodov, ki s temi informacijami ne razpolagajo) še vedno ni popolnoma jasno katere nadstrešnice na posameznem mejnem prehodu morajo biti zajete v ponudbi - samo osebni promet oz. ali so vključene tudi nadstrešnice za tovorni promet in nekaterih mejnih prehodih. Prosimo za specifikacijo oz. natančna navodila.
Prav tako se ne ujemata število demontiranih in novo montiranih svetil (dejansko stanje in popis naročnika). Prosimo za pojasnila oz natančna navodila!
Hvala.

ODGOVOR
Menja se svetilke na osebnem prometu, reflektorske luči. Količine ostajajo, kot so predvidne v popisu »Led_svetilke_popis_8MP«.Datum objave: 20.09.2019   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se garancija zahteva za celotno svetilo v kompletu?

Zakaj je posebej navedena zahteva za led napajalnik???
Hvala.

ODGOVOR
- da, zahteva se garancija za celotno svetilko.
- ker je LED napajalnik sestavni in tehnično pomemben del svetilke.Datum objave: 20.09.2019   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo svetila z manjšimi lumni?

Ali se moran izvajati zamenjava 1 za 1?
Ali je možno zmanjšati število luči?
Kaj je namen menjave? Zmanjšati porabo električne energije?

Hvala.

ODGOVOR
da, pod zap. št. 4 v popisu je navedeno da »ponudnik določi primerno svetilko za vgradnjo po moči, znamki in tipu glede na ogled in izračun«. Svetila lahko imajo nižjo moč in lumne, vendar svetlobni izkoristek ne sme biti nižji od 155lm/W.
da, zaradi enakomernosti osvetlitve in obstoječe elektro inštalacije. Torej zamenjava svetilk je ena za ena (1 za 1), kar je bilo že povedano na ogledih.
ne, število svetilk ostane enako
namen menjave je zadovoljiti osvetlitev delovnih mest po veljavni zakonodaji, oz. Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur. l. RS 30/2000), ki predpisuje normative za osvetljenost delovnega mesta in zahtevnosti dela in hkrati zmanjšati porabo električne energije.
Datum objave: 20.09.2019   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obstoječe svetilka imajo vgrajene metal-halogenidne sijalke 150w, ki imajo izkoristek 12500lum ter porabo cca 158-159W.
V razpisni dokumentaciji so navedena svetila s izkoristkom 155lum/W poraba 200W lumenski paket svetilke 31.000lum.

Povečala se bo obstoječa poraba, če vgradijo takšna svetila za cca 32%, osvetlitev pa bo po naših predvidevanjih krepko presegala razpisne pogoje, kjer je navedeno da morajo biti osvetljena delovna mesta s minimalno 400 lux ± 100 lux s takšnimi svetilkami bo sigurno osvetljeno delovno mesto s 750lux

Torej svetila v razpisu so premočna, glede na želje po osvetlitvi delovnih mest, povečala se bo poraba...

Naročnika pozivamo, da ponovno pouči svoje tehnične zahteve in jih spremeni.
Poraba pri sanacijah vsaj energetskih (vlaganja v svetila) se mora zmanjšati ne pa povečevati! To je skregano z vsako logiko in okoljsko/trajnostno povsem nesprejemljivo.

Hvala.


ODGOVOR
obstoječe svetilke so različnih moči in tipov na različnih mejnih prehodih, kar ste videli tudi na ogledih.
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da se lahko vgradijo svetilke do max. 200W z min. svetlobnim izkoristkom 155lm/W, v kolikor bo ponudnik predvidel 200W svetilko, mora le-ta imeti min. 31.000lm
- na podlagi poročila o periodičnih preiskavah delovnega okolja s strani IVD Maribor oktobra 2018 na enem od mejnih prehodov so meritve delovnih mest pokazale nezadostno osvetlitev, v povprečju manj kot 200 lux-ov. Za dodatno zmanjšanje porabe so zato predvideni senzorji za vsako svetilko (tehnični popis razpisna dokumentacija), ki bodo regulirali zakonsko zahtevan nivo osvetlitve.
Datum objave: 20.09.2019   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisu je določeno min 31000lm / 155lm/W - zamenjava 1 na 1... tisti kateri se ukvarja z razsvetljavo/projektira.. ve da do to preveč osvetljeno, 400 lx+ , zanima me na kako je projektant kateri je to delal zamislil.... ali je sploh neredil kakšne izračune ali je to kar " po domače" ustrelil zamenjava 1 n 1 toliko lx in takšna svetilka....??

lp

ODGOVOR
Glej odgovora objavljena danes ob 11:23.Datum objave: 20.09.2019   12:22
VPRAŠANJE
V pogodbi v 14. členu navajate, da je potrebno zagotoviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (petih odstotkov) v roku desetih (10) koledarskih dni od podpisa pogodbe in v 15. členu »Dobavitelj mora ob primopredaji oziroma najkasneje v 8 dneh po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom, naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % (petih odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za obdobje garancijskega roka 7 let, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po poteku tega garancijskega roka.«
V navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe ODSV-25/2019 pa navajate pod točko 12.1 Ponudbena dokumentacija »Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko.«

Vprašanje: Glede na to, da sta del izjav tudi obrazca:
- Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP

V katerih zahtevate žig in podpis zavarovanja s strani garanta, nas zanima ali je potrebno zavarovanja zagotoviti in oddati z ponudbo ali kot je navedeno v osnutku pogodbe ( v zgoraj omenjenih členih).


ODGOVOR
V točki 12.1 Navodil gospodarskim subjektom je v prvem in drugem odstavku jasno zapisano, kaj je potrebno priložiti v ponudbi. Omenjeni zavarovanji bosta zahtevani zgolj od izbranega ponudnika.