Dosje javnega naročila 006006/2019
Naročnik: OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
Storitve: Podelitev koncesije za urejanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Metlika
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 242.358,52 EUR

JN006006/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN006006/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN006006/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN006006/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
JN006006/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.03.2023
JN006006/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.03.2023
JN006006/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006006/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 165-404885

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330
SI
Metlika
Slovenija
irena.svajger@metlika.si
irena.svajger@metlika.si
+386 73063100

Internetni naslovi
https://www.metlika.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.metlika.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12295
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podelitev koncesije za urejanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Metlika
Referenčna številka dokumenta: 354-39/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe, ki obsega dela določena s razpisno dokumentacijo in Odlokom o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 39/2010), ki obsega vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928500
50232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe, ki obsega dela določena s razpisno dokumentacijo in Odlokom o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 39/2010), ki obsega vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330
Metlika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2019