Dosje javnega naročila 006012/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Radiologija - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN006012/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN006012/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006012/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 165-405032
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sanja Belko
sanja.belko@ukc-mb.si
+386 23212569
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12304
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Radiologija - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme
Referenčna številka dokumenta: 461-E-SB 7/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

SKLOP 1 Osebna dozimetrija izpostavljenih delavcev
SKLOP 2 Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj
SKLOP 3 Redni letni pregledi rentgenskih aparatov, Oddelka za nuklearno medicino in sevalnih aparatur na Oddelku za onkologijo - Enota za radioterapijo
SKLOP 4 Izdelave in revizije programov radioloških posegov in ocen izpostavljenih delavcev

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop, za več sklopov ali za vse sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebna dozimetrija izpostavljenih delavcev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop obsega storitve izvajanja osebne dozimetrije izpostavljenih delavcev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80511000
80561000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema izvedbo storitev usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj, skladno z določili veljavne zakonodaje varstva pred ionizirajočimi sevanji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Redni letni pregledi rentgenskih aparatov, Oddelka za nuklearno medicino in sevalnih aparatur na Oddelku za onkologijo - Enota za radioterapijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71631000
85100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Redni letni pregledi rentgenskih aparatov, Oddelka za nuklearno medicino in sevalnih aparatur na Oddelku za onkologijo - Enota za radioterapijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelave in revizije programov radioloških posegov in ocen izpostavljenih delavcev.
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Idelava programov radioloških posegov, revizije radioloških posegov, ocene izpostavljenih delavcev in njihove morebitne revizije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2019   08:38
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 4:
Zaradi velikih razlik v zahtevnosti ocen varstva pred sevanjem in programov radioloških posegov je težko ponuditi enotno ceno tako za izdelavo, kot za revizijo teh dokumentov. Do sedaj smo te obračunali glede na porabljen čas. Ali lahko v ponudbi specificiramo območje cen z izdelavo teh dokumentov ali navedemo najvišjo ceno.

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel vse potrebne podatke za izdelavo oziroma revizijo programov radioloških posegov in ocen izpostavljenih delavcev. Ponudnik mora predložiti pavšalno oceno posameznega stroška.Datum objave: 11.09.2019   08:38
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 3:
Rentgenski aparati oziroma radiološka oprema je zelo različna, zato so različne tudi cene pregledov posameznih naprav. Tako na primer pri radioterapiji pregled obsevalne naprave (linaka) stane skoraj 10 krat toliko, kot pregled RTG aparata na obsevalni napravi. Zato enotna cena ni smiselna. Ali lahko predračun za sklop 3 spremenimo tako, da bodo razvidne cene posameznih vrst aparatov oziroma opreme?
Na oddelku za nuklearno medicino sta predvidena dva pregleda oddelka letno, hkrati pa so v seznamu naprav oddelka navedeni PET-CT ter dve SPECT in ena planarna gama kamera. Ali lahko predračun dopolnimo še s pregledi teh naprav?

ODGOVOR
Naročnik lahko predloži podrobno specifikacijo cen za posamezno skupino aparatov (RTG aparati, aparati in prostor za potrebe nuklearne medicine, sevalne aparature). Naročnik bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval seštevek vrednosti posameznih skupin.

Datum objave: 11.09.2019   08:39
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 3:
Rentgenski aparati oziroma radiološka oprema je zelo različna, zato so različne tudi cene pregledov posameznih naprav. Tako na primer pri radioterapiji pregled obsevalne naprave (linaka) stane skoraj 10 krat toliko, kot pregled RTG aparata na obsevalni napravi. Zato enotna cena ni smiselna. Ali lahko predračun za sklop 3 spremenimo tako, da bodo razvidne cene posameznih vrst aparatov oziroma opreme?
Na oddelku za nuklearno medicino sta predvidena dva pregleda oddelka letno, hkrati pa so v seznamu naprav oddelka navedeni PET-CT ter dve SPECT in ena planarna gama kamera. Ali lahko predračun dopolnimo še s pregledi teh naprav?

ODGOVOR
Navedene naprave in prostor kjer se izvaja diagnostika nuklearne medicine so predmet pregleda vsakih šest mesecev, kar pomeni 8 pregledov za čas trajanja okvirnega sporazuma (2 postavka v predračunu za sklop 3).Datum objave: 11.09.2019   08:40
VPRAŠANJE
Vprašanja za sklop 2:
Skupine 1,2 in 3 so delavci, ki delajo z diagnostičnim RTG. V skladu z veljavno zakonodajo je za skupino 1 potrebno 1-dnevno usposabljanje, za skupino 2-dvodnevno in za skupino 3-tridnevno. Običajno usposabljanja organiziramo tako, da predavanja prvi dan poslušajo vse tri skupine, drugi dan 2 in 3 ter tretji dan le tretja. Ali je mišljeno, da se organizira predavanja na tak način? Če da, potem bi prvi dan potrebovali predavalnico za cca 600 oseb (250 + 210 +105), drugi dan cca 330 (210 + 105) in tretji dan cca 110 (105).
Ker ni določeno kolikokrat naj bi se organizirala usposabljanja, prosimo za pojasnilo: ali naj bo to 1x v času trajanja pogodbe (v 48 mesecih) ali večkrat. Glede na število udeležencev, ki delajo z RTG se nam zdi neizvedljivo izvesti usposabljanje le v enem terminu (predavalnica za 600 oseb). Po drugi strani pa je v specifikacijah navedeno, da se letno izvede do 5 usposabljanj. Katerih (kako dolgih) in za katero skupino? Cena je zelo odvisna od števila izvedenih usposabljanja in dolžine usposabljanj. Menimo, da je potrebno točno določiti število usposabljanja za posamezno skupino, ki se naj izvede v času trajanja pogodbe in način izvedbe.
Ali je za skupino 4 in 5 predvideno le eno usposabljanje v času trajanja pogodbe (48 mesecev) ali več usposabljanj. Za eno in drugo skupino je sicer potrebno 3 dnevno usposabljanje.
Predlagamo, da se zaradi velikega števila udeležencev za skupine 1,2 in 3 izvede usposabljanje vsako leto, za skupini 4 in 5 pa le enkrat v času trajanja pogodbe (48 mesecev).
Ali lahko v obrazcu PREDRAČUN za SKLOP 2 podamo variatne ponudbe?


ODGOVOR
Naročnik je previdel do pet skupinskih usposabljanj na lokaciji naročnika v času veljave pogodbe (4 leta). Tri za skupine 1, 2 in 3 in dve za skupini 5. in 6.
Glede na trend zaposlovanje, število udeležencev in čas veljave potrdila o usposabljanju naročnik predvideva, da bo za skupini 4 in 5 zadostovalo eno usposabljanje v času veljave pogodbe. V kolikor se pojavi potreba po izvedbi dodatnega usposabljanja posameznika iz skupine 4 in 5 v času veljave pogodbe, se to usposabljanje izvede na sedežu ponudnika ali na lokaciji kjer ponudnik v tem času izvaja ustrezno usposabljanje.
Glede na trend zaposlovanje, število udeležencev in čas veljave potrdila o usposabljanju naročnik predvideva, da bodo za skupine 1, 2 in 3 zadostovala tri usposabljanja v času veljave pogodbe (4 leta). Usposabljanje se organizira za vse tri skupine istočasno glede na predviden čas (število dni) za skupno število oseb do 80. V primeru potrebe po dodatnem usposabljanju posameznikov iz skupin 1, 2 in 3 se ta izvedejo na sedežu ponudnika na lokaciji kjer ponudnik v tem času izvaja ustrezno usposabljanje..
Naročnik računa, da bi bilo potrebno dodatno usposabljanje na sedežu ponudnika do pet oseb na leto (različne skupine, po potrebi).