Dosje javnega naročila 006130/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-87/19; Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 259.381,76 EUR

JN006130/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN006130/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN006130/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.01.2020
JN006130/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006130/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 169-413443
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12418
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-87/19; Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije
Referenčna številka dokumenta: 43001-326/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP, DGD in PZI za ureditev DKP Dravograd - Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2019   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate naslednje:
3.2.3.5 Zagotovljen mora biti pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir izdelal PGD/DGD ali PZI novogradnjo ali rekonstrukcijo manj zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij.

Predvidevamo, da so lahko podporne ali oporne konstrukcije tudi zahtevne, saj je to nekaj več kot manj zahtevne?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal pogojev točke 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe. Vsekakor lahko ponudnik predloži tudi reference za izdelavo PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije zahtevnih podpornih ali opornih konstrukcij.

Lep pozdrav
Datum objave: 20.09.2019   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za obravnavni odsek že obstajajo karte razredov poplavne nevarnosti. Ali se lahko za izdelavo študije poplavne nevarnosti upošteva te karte ali naj ponudnik upošteva ponovno snemanje profilov struge, hidrološko in hidravlično modeliranje? Če je potrebna ponovna analiza poplavnih razmer, to pomeni bistveno razliko v strošku dela.

Prosimo za jasen odgovor z DA ali NE.

Da, v ponudbi je potrebno upoštevati snemanje profilov struge, hidrološko /hidravlično modeliranje in izdelava kart razredov poplavne nevarnosti.

Ne, ponudnik naj upošteva uporabo obstoječih kart poplavne nevarnosti za izdelavo hidrološko hidravlične študije in ponovno modeliranje poplavnih razmer ni predmet ponudbe. V kolikor bo to zahteva DRSV za izdajo mnenja, bo to predmet dodatnega naročila.

Hvala za jasen odgovor in LP

ODGOVOR
Da, v ponudbi je potrebno upoštevati snemanje profilov struge, hidrološko / hidravlično modeliranje in izdelava kart razredov poplavne nevarnosti.