Dosje javnega naročila 005997/2019
Naročnik: STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Vgradnja peletnega kotla s pripadajočo opremo v kotlovnico Prevrat
ZJN-3: Odprti postopek

JN005997/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN005997/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005997/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.
Mestni trg 12
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
bostjan.tasner@spkonjice.si, Boštjan Tašner
bostjan.tasner@spkonjice.si
+386 37592716
+386 35754767

Internetni naslovi
http://www.spkonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322447/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12315
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Energetika


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja peletnega kotla s pripadajočo opremo v kotlovnico Prevrat
Referenčna številka dokumenta: Peleti 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vgradnja peletnega kotla s pripadajočo opremo v kotlovnico Prevrat
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45300000
45310000
45350000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toneta Melive 1, Slovenske Konjice, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vgradnja peletnega kotla s pripadajočo opremo v kotlovnico Prevrat
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2019   07:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.
Mestni trg 12
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   08:19
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da pogoj, ki zahteva bonitetno oceno SB4 ni skladen z veljavno zakonodajo in prakso Dkom, saj lahko naročnik zahteva zgolj povprečno oceno panoge, ki se nanaša na predmet javnega naročila. Glede na navedeno naročnika pozivamo na spremembo pogoja na način, da bo kot ustrezna sprejeta tudi ocena SB5.

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel bonitetno oceno SB4, ker je glede na zahtevnost javnega naročila ocenil, da bo taka bonitetna ocena ustrezna za izkaz ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika, glede na to, da bonitetne ocena služi za preverjanje ekonomsko finančne sposobnosti ponudnika. Naročnik je pri postavljanju pogoja samostojen, pri čemer je naročnik upošteval, da želi pridobiti poslovno in finančno stabilnega izvajalca zaradi zahtevnosti samega projekta (zagotavljanje predplačil za nabavo materiala, zagotavljanje finančnih zavarovanj,...). Glede na zgoraj napisano, naročnik ne bo spremenil zahtevane bonitetne ocene, saj bonitetna ocena SB4 ustreza zahtevnosti javnega naročila,