Dosje javnega naročila 005999/2019
Naročnik: GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE, Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje
Gradnje: Sanacija športnega igrišča GESŠ Trbovlje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 341.378,25 EUR

JN005999/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.08.2019
JN005999/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN005999/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.09.2019
JN005999/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN005999/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2019
JN005999/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.10.2019
JN005999/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005999/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
Gimnazijska cesta 10
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Jelena Keršnik
jelena.kersnik@gess.si
+386 35625500
+386 35625508

Internetni naslovi
http://gess.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gess.si/novica/sola/dokumentacija-javnega-narocila-ureditev-igrisca-gess-trbovlje/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12322
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija športnega igrišča GESŠ Trbovlje
Referenčna številka dokumenta: 02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija in ureditev obstoječega športnega igrišča Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija in ureditev obstoječega športnega igrišča Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   11:15
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   12:29
VPRAŠANJE
1. V popisu del pod številko 3.06 PU multifunkcijska športna podlaga, imate navedeno debelino nanosa sistema v debelini 5 mm.
Tu prihaja do napake naročnika in sicer je pri vseh dobaviteljih podlaga debeline med 10-13 mm.
Prosim za popravek navedbe debeline nanosa sistema.

2. V delu pogodbe II. ROKI, 4. odstavek imate navedeno, da vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.
Slabe vremenske razmere (nizka temperatura in visoka vlaga) pri izvedbi PU športnih in multifunkcijskih podlag mora biti bistveni razlog za morebitno podaljšanje roka, saj Poliuretan kot vezni material nepravilno reagira pri izvedbi del in s tem končni izdelek ni primeren za uporabnika. Izvajalec se lahko drži začrtanega in potrjenega terminskega plana, vendar na vremenske razmere ne more vplivati in zato naročnika pozivamo, da ta stavek v pogodbi odstrani.


ODGOVOR


Spoštovani!

1.Debelina nanosa multifunkcijske podlage iz post. 3.05 in 3.06 je 10-13 mm. Predmetna postavka iz popisa del se torej pravilno glasi »Vgradnja s finišerjem, debelina nanosa 10-13 mm.«

2.Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se predlog zastavljavca vprašanja upošteva in se obravnavano določilo izbriše iz pogodbe. Pri tem pa naročnik opozarja, da ne glede na dejstvo, da navedenega določila ni v pogodbi, roka za izvedbo ne bo podaljševal, v kolikor ne bo prišlo do dejansko nepredvidenih vremenski razmer, ki objektivno gledano ne omogočajo izvedbe na ustrezen način. V primeru, da zaradi vremenskih razmer dejansko ne bo mogoče naročila izvesti na način, ki bi omogočal zahtevano funkcionalnost izvedbe, bo torej naročnik podaljšal rok, in sicer za čas trajanja dejansko nepredvidenih vremenskih razmer, v nasprotnem primeru pa podaljšanja ne bo.
Ne glede na navedeno pa naročnik opozarja, da mora izvajalec storiti vse potrebno, da se investicija zaključi do 15. 11. 2019, saj zaradi predvidene dinamike financiranja, naročnik roka praviloma ne more podaljševati.

Lep pozdrav!