Dosje javnega naročila 006196/2019
Naročnik: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Blago: DOBAVA TEHNIČNEGA MATERIALA 2020-2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN006196/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN006196/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN006196/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006196/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 171-417110
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
tajništvo
Suzana.zugelj@danica-vogrinec.si
+386 24806100
+386 24713157

Internetni naslovi
http://www.danica-vogrinec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322519/RD_TEHNIČNI_MATERIAL_2020-2023.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12329
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA TEHNIČNEGA MATERIALA 2020-2023
Referenčna številka dokumenta: IP1900021 z dne 02.09.2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31681410
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna DOBAVA TEHNIČNEGA MATERIALA za obdobje štirih let od 1.1.2020 do 31.12.2023 z odpiranjem konkurence na štiriindvajset (24) mesecev po sklopih:
SKLOP 1: ELEKTRO MATERIAL,
SKLOP 2: TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA,
SKLOP 3: SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN MATERIAL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRO MATERIAL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31211300
31224100
31320000
31330000
31411000
31440000
31518100
31531000
31532900
31681410
44512800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom Danice Vogrinec Maribor, DE Tabor, Veselova ulica 3, 2000 Maribor in DE Pobrežje, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Elektro material za vzdrževanja doma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18141000
42123000
43830000
44115000
44510000
44511000
44511510
44521100
44521110
44523200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom Danice Vogrinec Maribor, DE Tabor, Veselova ulica 3, 2000 Maribor in DE Pobrežje, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA za vzdrževanje doma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN MATERIAL
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39715000
44410000
44411000
44411100
44411300
44411710
44411740
44411750
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom Danice Vogrinec Maribor, DE Tabor, Veselova ulica 3, 2000 Maribor in DE Pobrežje, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN MATERIAL za vzdrževanje doma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4.10.2019 in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Naročnik o odpiranju ponudb ne bo vodil posebnega zapisnika, saj bo zapisnik na voljo že v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Čufarjeva cesta 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2019   11:59
Spoštovani!

1. Kot ena referenca se upošteva dobava blaga enemu gospodarskemu subjektu za obdobje od 3.10.2016 do 3.10.2019. Za priznanje sposobnosti mora ponudnik predložiti najmanj dve referenci vsaj v višini predložene ponudbe brez DDV, torej referenci od dveh različnih gospodarskih subjektov. Za vsako posamezno referenco posameznega ponudnika mora ponudnik predložiti OBR 12 in OBR 12a, torej v primeru 2 referenc od dveh različnih gospodarskih subjektov 2XOBR12 in 2XOBR12a. Ponudnik lahko predloži tudi več kot dve referenci, vendar minimalno vsaj dve v višini predložene ponudbe brez DDV. Seštevek vseh referenc skupaj, torej od vseh gospodarskih subjektov skupaj mora znašati v višini predložene ponudbe brez DDV.

V kolikor se ponudnik prijavlja na vse tri sklope in ne samo na enega kot primer naročnik navaja:
- sklop 1 ELEKTRO MATERIAL in odda ponudba za 10.000 EUR brez DDV mora izkazati reference v višini predložene ponudbe brez DDV za predmetni sklop,
- sklop 2 TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA in odda ponudba za 10.000 EUR mora izkazati reference v višini predložene ponudbe za predmetni sklop brez DDV,
- sklop 3: SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN MATERIAL in odda ponudba za 10.000 EUR mora izkazati reference v višini predložene ponudbe za predmetni sklop brez DDV.

Torej ponudnik se je prijavil na vse tri sklope. Skupna vrednost ponudbe znaša 30.000 EUR brez DDV za vse tri sklope in 10.000 EUR brez DDV za vsak posamični sklop. Naročnik mora izkazati reference za vse tri sklope skupno, kakor tudi za posamični sklop, da je dobavljal blago predmetnega sklopa.

2. Naročnik dovoljuje ponudnikom, da predložijo reference tudi od drugih zavezancev za javna naročila in ne samo proračunskim porabnikom, javnim zavodom.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.09.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo vprašanja glede referenc, saj iz vašega opisa ni povsem razumljivo, kaj se smatra za referenco.

"Ponudnik mora navesti najmanj dve (2) referenci, ki dokazujeta, da je ponudnik proračunskim porabnikom, javnim zavodom v obdobju 36 mesecev (treh let) skupaj dobavil blago vsaj v višini predložene ponudbe brez DDV."

1. Kaj se smatra kot 1 referenca:
Dobava enemu pravnemu subjektu v vrednosti ponudbe v obdobju zadnjih 36 mesecev? Se pravi, da se za izpolnitev pogoja smatra dobava najmanj dvema pravnima osebama?
Ali se kot ena referenca smatra dobava večim pravnim subjektom v skupni vrednosti ponudbe v obdobju zadnjih 36 mesecev? Npr. hipotetično, če je vrednost ponudbe 70.000,00 eur, ali se kot ena referenca prizna dobava npr. 10 različnim pravnim osebam v skupni vrednosti vsaj 70.000,00 eur? Ali je v tem primeru potrebno predložiti za 1 referenco vseh 10 referenčnih potrdil?

2. Kot referenco priznavate samo dobavo proračunskim porabnikom, javnim zavodom. Zavezanci za javna naročila so npr. tudi javna podjetja, kot so različne komunale, elektro, energetska podjetja,... za katere veljajo enaki nabavni procesi kot za javne zavode. Prosimo, da se pri referencah upošteva tudi prodaja drugim zavezancem za javna naročila in ne samo proračunskim porabnikom, javnim zavodom.

Že v naprej hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani!

1. Kot ena referenca se upošteva dobava blaga enemu gospodarskemu subjektu za obdobje od 3.10.2016 do 3.10.2019. Za priznanje sposobnosti mora ponudnik predložiti najmanj dve referenci vsaj v višini predložene ponudbe brez DDV, torej referenci od dveh različnih gospodarskih subjektov. Za vsako posamezno referenco posameznega ponudnika mora ponudnik predložiti OBR 12 in OBR 12a, torej v primeru 2 referenc od dveh različnih gospodarskih subjektov 2XOBR12 in 2XOBR12a. Ponudnik lahko predloži tudi več kot dve referenci, vendar minimalno vsaj dve v višini predložene ponudbe brez DDV. Seštevek vseh referenc skupaj, torej od vseh gospodarskih subjektov skupaj mora znašati v višini predložene ponudbe brez DDV.

V kolikor se ponudnik prijavlja na vse tri sklope in ne samo na enega kot primer naročnik navaja:
- sklop 1 ELEKTRO MATERIAL in odda ponudba za 10.000 EUR brez DDV mora izkazati reference v višini predložene ponudbe brez DDV za predmetni sklop,
- sklop 2 TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA in odda ponudba za 10.000 EUR mora izkazati reference v višini predložene ponudbe za predmetni sklop brez DDV,
- sklop 3: SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN MATERIAL in odda ponudba za 10.000 EUR mora izkazati reference v višini predložene ponudbe za predmetni sklop brez DDV.

Torej ponudnik se je prijavil na vse tri sklope. Skupna vrednost ponudbe znaša 30.000 EUR brez DDV za vse tri sklope in 10.000 EUR brez DDV za vsak posamični sklop. Naročnik mora izkazati reference za vse tri sklope skupno, kakor tudi za posamični sklop, da je dobavljal blago predmetnega sklopa.

2. Naročnik dovoljuje ponudnikom, da predložijo reference tudi od drugih zavezancev za javna naročila in ne samo proračunskim porabnikom, javnim zavodom.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2019   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo vprašanja glede referenc, saj iz vašega opisa ni povsem razumljivo, kaj se smatra za referenco.

"Ponudnik mora navesti najmanj dve (2) referenci, ki dokazujeta, da je ponudnik proračunskim porabnikom, javnim zavodom v obdobju 36 mesecev (treh let) skupaj dobavil blago vsaj v višini predložene ponudbe brez DDV."

1. Kaj se smatra kot 1 referenca:
Dobava enemu pravnemu subjektu v vrednosti ponudbe v obdobju zadnjih 36 mesecev? Se pravi, da se za izpolnitev pogoja smatra dobava najmanj dvema pravnima osebama?
Ali se kot ena referenca smatra dobava večim pravnim subjektom v skupni vrednosti ponudbe v obdobju zadnjih 36 mesecev? Npr. hipotetično, če je vrednost ponudbe 70.000,00 eur, ali se kot ena referenca prizna dobava npr. 10 različnim pravnim osebam v skupni vrednosti vsaj 70.000,00 eur? Ali je v tem primeru potrebno predložiti za 1 referenco vseh 10 referenčnih potrdil?

Že v naprej hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

1. Naročnik podaja ponudnikom dodatno obrazložitev glede predložitve referenc ter popravlja svoj odgovor podan pod točko 1 Datum objave: 17.09.2019 12:00.

Za predložitev dveh referenc mora ponudnik predložiti:
- (enkrat) 1X OBR12, kjer izpolni tabelo v stolpcih (pogodbeni partner, predmet pogodbe, čas realizacije, vrednost pogodbe) za vsak gospodarski subjekt posebej na primer:
pogodbeni partner predmet pogodbe čas realizacije vrednost pogodbe
zap.št 1 gospodarski subjekt X dobava elektro meteriala 1.1.2018 do 31.12.2018 10.000 EUR brez DDV
Zap. št. 2 gospodarski subjekt y dobava sanitarne opreme 1.1.2018 do 31.12.2018 10.000 EUR brez DDV

- (dvakrat) 2XOBR12a potrdilo o referencah za vsak gospodarski subjekt posebej- torej za gospodarski subjekt X posebej in gospodarski subjekt y posebej.

V primeru da ponudnik predloži reference od 10 ponudnikov predloži:
- (enkrat) 1X OBR12, kjer izpolni tabelo v stolpcih (pogodbeni partner, predmet pogodbe, čas realizacije, vrednost pogodbe) in vrsticah za vsak gospodarski subjekt posebej od zap. št. 1 do 10. Naročnik je OBR-12 oblikoval z 5 vrsticami (zap. št. 1-5). Po potrebi ponudnik lahko vrstice dodaja v kolikor bo podal reference za več kot 5 gospodarskih subjektov.
-(desetkrat) 10XOBR12a potrdilo o referencah za vsak gospodarski subjekt posebej.

Ponudnik lahko dokazilo o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji ter ne sme biti starejši od 6 mesecev šteto od roka za oddajo ponudbe!!!

Lep pozdrav.