Dosje javnega naročila 006052/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Vzdrževanje sistema radijskih zvez
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 379.945,39 EUR

JN006052/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN006052/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006052/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN006052/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN006052/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006052/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 166-406773
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Jerneja Černoš Verbič
jerneja.verbic@dars.si
+386 13009476
+386 13009929

Internetni naslovi
https://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322530/RD_za_objavo-170-2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12334
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospdoarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje sistema radijskih zvez
Referenčna številka dokumenta: 000170/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50333000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje sistema radijskih zvez
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50333000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje sistema radijskih zvez
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na pridobitev proizvajalčevih izjav/potrdil za usposobljenost ponudnika in ponudnikovega kadra (Poglavje 6 Sposobnost):

1. proizvajalec MIKROTIK ima za slovensko tržišče dva pooblaščena distributerja/uvoznika, kar pomeni, da zahtevanega dokumenta ne moremo pridobiti, lahko razpolagamo z izjavo pooblaščenega uvoznika za slovensko tržišče in pridobljenimi certifikati, ki dokazujejo usposobljenost kadra, ter dokazilo o povezavi pooblaščenega uvoznika s proizvajalcem. Ali to zadostuje?

Odgovor: DA. Zadostuje. Naročnik je v objavo že poslal Dodatke 1 v katerem bo podana sprememba razpisne dokumentacije.

2. proizvajalec MOTOROLA Solutions zaradi internih poslovnih protokolov izjav na vašem obrazcu ne sprejema, lahko se razpolaga s proizvajalčevo izjavo, ki vsebuje vso zahtevano vsebino, s katero se lahko dokazuje usposobljenost ponudnika; usposobljenost kadra pa se dokazuje s pridobljenimi certifikati. Ali to zadostuje?

Odgovor: DA.Naročnik je v objavo že poslal Dodatke 1 v katerem bo podana sprememba razpisne dokumentacije.