Dosje javnega naročila 005706/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-32/19; Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.465,60 EUR

JN005706/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 09.08.2019
JN005706/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN005706/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
JN005706/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005706/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 168-411497

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-32/19; Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
Referenčna številka dokumenta: 43001-246/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 54.480,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje aplikacij WASZ za evidenco stalne zbirke in WARP evidenca tehnične dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
V letu 2007 je bil izdelana aplikacija WARP za evidentiranje gradiva tehnične dokumentacije na podlagi pogodbe 2415-07-001110. V tem letu je bila dokončana tudi aplikacija WASZ za evidentiranje gradiva stalne zbirke na podlagi pogodbe 2415-06-001632. Aplikacije so namenjene podpori pri delu z dokumentarnim gradivom, na podlagi evidence gradiva se izvajajo poizvedbe po gradivu, ureja in obdeluje ter preslikava gradiva. Preko aplikacije je možen dostop tudi do preslikanega gradiva. Aplikaciji WASZ in WARP se na Direkciji uporablja kot evidenca arhivskega gradiva in osnovno orodje za delo arhiva.
Treba je zagotoviti nemoteno delovanje aplikacij, s posodabljanjem aplikacij je potrebno zagotoviti podporo novemu načinu dela in prilagoditi aplikacijo za potrebe evidentiranja tehnične dokumentacije nova navodila za projektante pri oddaji projektne dokumentacije. Aplikacije je potrebno prilagoditi na novo verzijo Oracle baze, ki bazira na UTF-8 kodni tabeli. Zadnja posodobitev aplikacij je bila izvedena v letu 2016.
Elmat d. o. o., je edini usposobljeni ponudnik za vzdrževanje in nadgradnjo WARP in WASZ aplikacij, ki jih je po našem naročilu izdelala v letu 2006.
Ponudnik obvladuje izvorno kodo programa, ki je potrebna za vzdrževanje programa WARP in WASZ, s katero se vodi evidenca arhivskega gradiva. Po pogodbi iz leta 2006 in je lastnik moralnih ter avtorskih pravic.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji v skladu z 1. odstavkom 46. člena ZJN-3. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005706/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 154-380829
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.08.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELMAT Elektronika Avtomatika d.o.o.
Hodoščkova ulica 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 61.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 54.480,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2019