Dosje javnega naročila 006024/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Gradnje: Ureditev prostorov Urgentnega centra v UKC Maribor za namestitev CT aparata
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.468,64 EUR

JN006024/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2019
JN006024/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN006024/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN006024/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.10.2019
JN006024/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006024/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212681
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12349
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev prostorov Urgentnega centra v UKC Maribor za namestitev CT aparata
Referenčna številka dokumenta: 462-E-DeS-NMV-UPUC-17/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev prostorov Urgentnega centra v UKC Maribor za namestitev CT aparata.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev prostorov Urgentnega centra v UKC Maribor za namestitev CT aparata.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da umaknete zahtevo po obveznem ogledu objekta saj je praksa DKOM je jasno povedala, da ogled ne sme biti obvezen - sploh pri naročilih male vrednosti! Prav tako predvidevamo, da ima naročnik kakovostno pripravljen projektantski popis - katerega je tudi plačal in da posledično ne more in ne sme pričakovati od ponudnikov, da prevzemajo odgovornost za delo projektanta!!

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po obveznem ogledu. Ogled ni obvezen, je pa zaželen zaradi specifičnosti GOI del in transportnih poti na objektih.

Ogled bo še vedno potekal ob predvidenem terminu in je zaželen, saj se le tako lahko ponudniki seznanijo z vsemi okoliščinami in jih tako upoštevajo pri pripravi ponudbe oz. ponudbene cene.

Ponudnikom tudi ni potrebno prilagati potrdila o opravljenem ogledu.

Naročnik, iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, kasneje - po sklenitvi pogodbe, izbranemu ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov/ del.

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.Datum objave: 05.09.2019   11:49
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo načrtov .

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil PZI - Projekt za izvedbo.

https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/Datum objave: 05.09.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za dodatno pojasnilo.
Postavka meritev obstoječe Pb obloge.
ALi se izvede meritev za preveritev ustreznosti obstoječe obloge?
KAj bo če bo meritev negativna ?


ODGOVOR
Ponudnik mora preko pooblaščenega izvajalca izvesti meritev za preveritev ustreznosti obstoječe svinčene obloge. V kolikor bi meritev pokazala neustrezno zaščito oz. potrebo po eventualni dodatni zaščiti bo naročnik izvedel ustrezno zaščito v lastni režiji oz. bo z izbranim ponudnikom sklenil aneks za dodatna dela.

Datum objave: 06.09.2019   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V popisu je zajeto: Kompletna dobava in polaganje prvovrstne antistatične in elektroprevodne PVC talne obloge deb. 3 mm - krpanje obstoječega tlaka na območju inštalacijskih razvodov in kinet (identična obstoječi talni oblogi, isti vzorec z enakimi tehničnimi karakteristikami), s predhodnim 1x nanosom izravnalne mase , 100 % lepljene in opasovane v prostor s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom.
Prosim če pojasnite, natanko kateri tip je obstoječa talna obloga.
Hvala
LP


ODGOVOR
Obstoječa talna obloga je elektroprevodna guma tipa NORAPLAN debeline 2mm. Ponudniki lahko ponudijo enako.Datum objave: 06.09.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Koliko je dolžina inox vodil pri kabini za slačenje ?
LP

ODGOVOR
INOX vodila so na mestu kotne vgradnje - velikost kabine 100/100 cm - zaobljena izvedba.Datum objave: 09.09.2019   13:51
VPRAŠANJE
pozdravljeni.

Kaj natančneje bo postavljeno na betonski podstavek?

hvala.


Lp

ODGOVOR
Na betonski podstavek bo postavljen hladilni agregat v skladu z načrti, ki jih je objavil naročnik.