Dosje javnega naročila 006032/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Gradnje: modernizacija ceste Formin (asfalterska dela)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.378,10 EUR

JN006032/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2019
JN006032/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN006032/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2019
JN006032/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006032/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Matjaž Gumilar, mag.posl.ved
matjaz.gumilar@komunala-ptuj.si
+386 27875111
+386 27713601

Internetni naslovi
http://www.komunala-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322654/dokumentacija_modernizacija_ceste_Formin.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12354
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: modernizacija ceste Formin (asfalterska dela)
Referenčna številka dokumenta: JN-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
modernizacija ceste Formin (asfalterska dela)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorišnica - Formin
II.2.4 Opis javnega naročila
modernizacija ceste Formin (asfalterska dela)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z veljavnimi predpisi javnega naročanja
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2019   09:01
Kraj: odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2019   09:43
VPRAŠANJE
Ali se postavka 1. AC 22 base v deb. 6 cm polaga na pripravljeno gramozno podlago oziroma pojasnite zakaj je manj m2 kot pri postavki 2. AC 8 V deb. 3 cm.

Postavka 3. čiščenje in pobrizg: Kje je razlika v m2 med AC 22 in AC 8, oziroma ali se brizga samo 3500 m2 AC 22 in kaj se potem čisti.

ODGOVOR


Postavka 1 se polaga na že pripravljeno gramozno podlago. V količini med asfaltom AC 22 base B 50/70 A3 v debelni 6 cm in AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm do razlike v količini prihaja zato, ker je del vozišča že izveden (asfaltiran) in je potrebna le preplastitev z AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm.

Čiščenje površine bitudrobira in pobrizg z emulzijo se izvede v celotni trasi, torej v delu preplastitve in novo izvedene ceste skladno s popisom del iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!