Dosje javnega naročila 006041/2019
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Blago: Medgeneracijski park za aktivno sprostitev - dobava in montaža otroških igral
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006041/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2019
JN006041/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN006041/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006041/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Suzana Rakuša
suzana.rakusa@gor-radgona.si
+386 25643808
+386 25643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322657/JN-medgeneracijski_park-Razpisna-dok_s_prilogami.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12353
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Medgeneracijski park za aktivno sprostitev - dobava in montaža otroških igral
Referenčna številka dokumenta: 354-4/2019-37-U131
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo novih otroških igral na otroškem igrišču (obstoječe igrišče) v centru blokovskega naselja v Gornji Radgoni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
45236210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gornja Radgona
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo novih igral ter demontažo obstoječih igral na otroškem igrišču (obstoječe igrišče) v centru blokovskega naselja v Gornji Radgoni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložba se delno sofinancira v obliki nepovratnih sredstev Programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je v veljavi nov Gradbeni zakon, mora naročnik v razpisni dokumentaciji tudi zahtevati reference in ustrezna dokazila za odgovornega vodjo del ( zahtevati ustrezno potrdilo o vpisu v IZS ), saj imate pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Prosimo, da naročnik ustrezno dopolni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR


Naročnik ne bo dopolnjeval razpisne dokumentacije z referenco za vodjo del. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za nezahtevni objekt.

Datum objave: 02.09.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

na obrazcu Obrazec št: 10, Izjava o nastopu s podizvajalci imate spodaj navedeno, da za vsakega podizvajalca kot prilogo zahtevate ESPD obrazec. ESPD obrazca, med datotekami, ki ste jih objavili ne najdemo, tudi na seznamu dokumentacije, ki jo je potrebno pri oddani ponudbi priložiti ni nikjer obrazec zahtevan. Prosimo za obrazložitev.

Lep pozdrav


ODGOVOR

ESPD ni potrebno predložiti (iz obrazca št. 10 se črta Priloga).


Datum objave: 02.09.2019   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod tehnične specifikacije navajate, da mora ponudnik k ponudbi priložiti naslednje:
- navodila o pravilni montaži - to naročnik lahko zahteva, ko je izbran ponudnik, zato vas prosimo, da tole črtate;
- navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki jih je treba obdržati med igrali 8 najboljše grafično predstavljenimi ) - tole se pred montažo in izvedbo podlage dogovori z strokovnjakom, ki kasneje tudi poda oceno varnosti igral, zato v fazi ponudbe ne moremo tega podati, zato vas prosimo, da to zahtevo črtate iz razpisne dokumentacije, prav tako, pa se način pregledovanja in vzdrževanje naročniku preda šele po končani dobavi in montaži ter predaji objekta, ne pa v fazi ponudbe;
- certifikat FSC oz. PFC - prosimo, da v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, lahko namesto FSC OZ. PEFC priložimo slednje:
Dokazilo:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo FSC24 ali PEFC25 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, k ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenje FLEGT26, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali,
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve;
Zato prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo ustrezno dopolni.


ODGOVOR
Naročnik na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da potencialni ponudniki k ponudbi ni potrebno predložiti navodil o pravilni montaži in navodil za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki jih je treba obdržati med igrali, način pregledovanja in vzdrževanja.

Naročnik na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da potencialni ponudniki lahko predložijo tudi:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo FSC24 ali PEFC25 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, k ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenje FLEGT26, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali,
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Naročnik naproša vse potencialne ponudnike za upoštevanje predmetnega dodatnega pojasnila.