Dosje javnega naročila 006037/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Blago: JPE-SPV-225/19 Dobava buldožerja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 453.840,00 EUR

JN006037/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.08.2019
JN006037/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN006037/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.10.2019
JN006037/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006037/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12357
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-225/19 Dobava buldožerja
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-225/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43211000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava buldožerja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani in na lokaciji izbranega ponudnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava buldožerja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2019   11:10
POJASNILO ŠT. 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-225/19 - Dobava buldožerja

1. Dne 9. 9. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Pozdravljeni,
V razpisu za dobavo buldožerja je zahteva da mora cena stroja vključevati stroške rednega vzdrževanja v obdobju garancije, ki je zahtevana 36 mesecev.
Za kalkulacijo in izračun stroškov rednega vzdrževanja v 36 mesecih potrebujemo število delovnih ur katere boste opravili v 36 mesecih.

Prosimo vas, da stroške rednega vzdrževanja definirate z delovnimi urami,
Primer : Cena stroja mora vključevati stroške vzdrževanja do vključno 6.000 delovnih ur.
Hvala«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik ocenjuje, da bo dobavljeni buldožer v roku 36 (šestintrideset) mesecev opravil do 5.000 delovnih ur. Ne glede na prejšnji stavek mora izbrani ponudnik naročniku zagotoviti garancijski rok za dobavljeno blago, vključno z nadgradnjo in hidravličnimi deli šestintrideset (36) mesecev od dneva podpisa dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika ter na lastne stroške zagotavljati naročniku periodično servisiranje vozila v času garancijske dobe na lokaciji naročnika.

Naročnik meni, da podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 10. 9. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.