Dosje javnega naročila 005111/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevodnih jaškov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.602,27 EUR

JN005111/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2019
JN005111/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN005111/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2019
JN005111/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005111/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Sektor za investicije in razvoj, Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763
+386 15889609

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/energetika

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevodnih jaškov
Referenčna številka dokumenta: JPE-SIR-230/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000 KA01
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevodnih jaškov na enajstih lokacijah v Ljubljani:
a) JA 1537 Korotanska ulica v Ljubljani;
b) JA 34 Kotnikova ulica 5 v Ljubljani;
c) JA 198 Ulica Hermana Potočnika 37 v Ljubljani;
d) JA 257 Vojkova cesta 19 v Ljubljani;
e) JA 703 Močnikova ulica 6 v Ljubljani;
f) JA 1528 Pražakova ulica 12 v Ljubljani;
g) JA 1539 Stegne 23 v Ljubljani;
h) JA 137 Kajuhova ulica 35 v Ljubljani;
i) JA 254 Ptujska ulica 22 v Ljubljani;
j) JA 399 Celovška cesta 166 v Ljubljani;
k) JA 773 Rojčeva ulica 16 v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 105.411,70 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000 KA01
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005111/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.07.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JPE-SIR-230/19
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
Prešernova cesta 35
1234
SI041
Mengeš
Slovenija
info@hng.si
+386 82058028
http://www.hng.si/
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 101.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 105.411,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 12.422,70 EUR
Delež: 11%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Izvedba gradbenih del pri obnovi vročevodnega jaška JA 399.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2019