Dosje javnega naročila 006058/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 381.915,51 EUR

JN006058/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.08.2019
JN006058/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN006058/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2019
JN006058/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006058/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12370
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2019
Referenčna številka dokumenta: 430-24/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ASFALTERSKA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2019 pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2019   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2019   07:16
VPRAŠANJE
Ali lahko priložimo že potrjene obrazce referenc?

ODGOVOR

DA, vendar morajo izkazovati vse potrebne podatke kot izhaja iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.09.2019   15:04
Vprašanje:
Ali boste odpravili napako REKAPITULACIJA KS SEDRAŽ - seštevek ni pravilen pri prenosu iz POPISA?

Odgovor:
Napaka bo odpravljena.Vprašanje:
Katero zmes upoštevamo in v kateri debelini?
LC 200211 Sevce - Sedraž
cestišče
Dobava in vgradnja asfaltne zmesi AC 11 surf B 50/70 A4
mulda
AC surf 16 B70/100 A4, debelina 6 cm
Prebrizg z bitumensko emulzijo

LC 200151 Laško - Lahomšek - Trojno
cestišče
Dobava in vgradnja asfaltne zmesi AC 11 surf B 50/70 A4
mulda
AC surf 16 B70/100 A4, debelina 6 cm

Odgovor:
Za LC 200211 Sevce - Sedraž se cestišče izravna, zato je podatek o količini zmesi v tonah.
Za LC 200151 je debelina asfaltne zmesi 6 cm.

Datum objave: 05.09.2019   11:10
VPRAŠANJE
Ali boste odpravili napako REKAPITULACIJA KS SEDRAŽ - seštevek ni pravilen pri prenosu iz POPISA?

ODGOVOR
Ponudniki so pri pripravi ponudb dolžni upoštevati vse objavljene spremembe. Popravljen popis del je objavljen na spletni strani naročnika, na mestu kjer je objavljena predmetna razpisna dokumentacija.