Dosje javnega naročila 005777/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek

JN005777/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005777/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN005777/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN005777/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN005777/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN005777/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN005777/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN005777/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
JN005777/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2020
JN005777/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2020
JN005777/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2020
JN005777/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2020
JN005777/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN005777/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN005777/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN005777/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN005777/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN005777/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2020
JN005777/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN005777/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN005777/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN005777/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2020
JN005777/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN005777/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN005777/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2020
JN005777/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN005777/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN005777/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2020
JN005777/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN005777/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN005777/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN005777/2019-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN005777/2019-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN005777/2019-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN005777/2019-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN005777/2019-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN005777/2019-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2020
JN005777/2019-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2020
JN005777/2019-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2020
JN005777/2019-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN005777/2019-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN005777/2019-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN005777/2019-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2020
JN005777/2019-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN005777/2019-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN005777/2019-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN005777/2019-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2020
JN005777/2019-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN005777/2019-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN005777/2019-ODL51 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN005777/2019-ODL52 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2020
JN005777/2019-ODL53 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN005777/2019-ODL54 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2020
JN005777/2019-ODL55 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN005777/2019-ODL56 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN005777/2019-ODL57 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN005777/2019-ODL58 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN005777/2019-ODL59 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN005777/2019-ODL60 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN005777/2019-ODL61 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN005777/2019-ODL62 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN005777/2019-ODL63 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN005777/2019-ODL64 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN005777/2019-ODL65 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN005777/2019-ODL66 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN005777/2019-ODL67 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2020
JN005777/2019-ODL68 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2020
JN005777/2019-ODL69 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2020
JN005777/2019-ODL70 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN005777/2019-ODL71 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN005777/2019-ODL72 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN005777/2019-ODL73 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN005777/2019-ODL74 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN005777/2019-ODL75 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN005777/2019-ODL76 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN005777/2019-ODL77 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN005777/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN005777/2019-ODL78 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2020
JN005777/2019-ODL79 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2020
JN005777/2019-ODL80 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN005777/2019-ODL81 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2020
JN005777/2019-ODL82 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN005777/2019-ODL83 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
JN005777/2019-ODL84 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN005777/2019-ODL85 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.09.2020
JN005777/2019-ODL86 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN005777/2019-ODL87 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN005777/2019-ODL88 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN005777/2019-ODL89 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
JN005777/2019-ODL90 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2020
JN005777/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2020
JN005777/2019-ODL91 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2020
JN005777/2019-ODL92 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN005777/2019-ODL93 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN005777/2019-ODL94 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2020
JN005777/2019-ODL95 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2020
JN005777/2019-ODL96 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2020
JN005777/2019-ODL97 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2020
JN005777/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005777/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2019/S 169-414005

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: PRE_2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN005777/2019-B01
Referenca obvestila: 2019-320695
Številka obvestila v UL: 2019/S 156-385284
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.08.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik popravlja obrazec » ESPD «, in sicer popravek trajanja javnega naročila.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik bo na svoji spletni strani objavil popravljen obrazec » ESPD «