Dosje javnega naročila 006086/2019
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Obnova objekta - Večnamenski center Mala Račna
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 399.081,86 EUR

JN006086/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.08.2019
JN006086/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN006086/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.11.2019
JN006086/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN006086/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN006086/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006086/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12409
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova objekta - Večnamenski center Mala Račna
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova in revitalizacija objekta na izviru Šice v Krajinskem parku Radensko polje. Izvede se obnovitvena dela z namenom vzpostavitve večnamenskega naravovarstvenega centra Šica v okviru projekta Vezi narave ena od točk mreže Vezi narave. Predmet obnove so adaptacijska in rekonstrukcijska dela, in sicer gradbena in obrtniška dela, zunanja ureditev, strojna in elektro instalacijska dela ter ureditev info point točke.
Predmet naročila je potrebno izvesti skladno z vsemi soglasji in dovoljenji, ki so kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča gradnja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
45261000
45310000
45350000
45410000
45430000
45440000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mala Račna, občina Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova in revitalizacija objekta na izviru Šice v Krajinskem parku Radensko polje. Izvede se obnovitvena dela z namenom vzpostavitve večnamenskega naravovarstvenega centra Šica v okviru projekta Vezi narave ena od točk mreže Vezi narave. Predmet obnove so adaptacijska in rekonstrukcijska dela, in sicer gradbena in obrtniška dela, zunanja ureditev, strojna in elektro instalacijska dela ter ureditev info point točke.
Predmet naročila je potrebno izvesti skladno z vsemi soglasji in dovoljenji, ki so kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoča gradnja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 14.10.2019
Konec: 29.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Interreg V-A Slovenija-Hrvaška: Vezi narave (po pogodbi št. SLO-HR457 z dne 23. 8. 2018), ki je bil odobren na podlagi 3. razpisa programa Teritorialnega sodelovanja EU (Interreg SLO-HR) in poteka od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2019   14:48
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 3. 9. 2019 do 10.30 ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Reference: ali priznavate klasifikacijo objekta 125?

Odgovor naročnika:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila na strani 21-22, ki določa pogoj glede tehnične in strokovne sposobnosti, ki se navezuje na izkušnje gospodarskega subjekta, klasifikacija objekta ni določena, torej velja obnova oz. rekonstrukcija kateregakoli objekta.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 06.09.2019   08:32
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 5. 9. 2019 do 9. ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Samo in izključno občina Grosuplje ima na javnih razpisih datum odpiranja naslednji dan! Ali lahko utemeljite, zakaj je temu tako? Gre za elektronsko oddajo ponudb. Prosim, ne odgovarjajte, da velja po starem sistemu, da lahko vlagaš revizijo na razpisno dokumentacijo! Gre za elektronsko oddajo in ponudbe so lahko vidne že minuto po zaključku zbiranja!

Odgovor naročnika:
Naročnik bi na vprašanje lažje odgovoril, če bi tisti, ki ga je postavil, navedel tudi, zakaj vidi v tem težavo. S postavitvijo datuma in ure odpiranja ponudb ni kršeno prav nobeno določilo iz veljavnega zakona o javnem naročanju. Gre za odločitev vsakega posameznega naročnika. Prav tako naročnik sam ne vidi težave v tem, saj s tem ne diskriminira prav nobenega od ponudnikov, sam pa tudi nima vpogleda v ponudbe do postavljenega datuma in ure odpiranja ponudb. Kar se tiče vlaganja revizijskih zahtevkov ne gre za nikakršen star sistem, saj roka za vložitev zahtevka za revizijo elektronsko javno naročanje ne spreminja.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.