Dosje javnega naročila 006128/2019
Naročnik: GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj
Blago: Osebna zaščitna oprema za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006128/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.09.2019
JN006128/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN006128/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006128/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ
Belokranjska cesta 10
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Boris Kambič
predsednik@gz-crnomelj.si
+386 41799353

Internetni naslovi
http://www.gz-crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323023/Razpisna_dokumentacija_OZO_HITRO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12432
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
zveza (društvo9
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osebna zaščitna oprema za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja
Referenčna številka dokumenta: 280-20/2019/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup osebne zaščitne opreme za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gasilska zveza Črnomelj, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup osebne zaščitne opreme za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja - projekt "HITRO". Z nabavljeno opremo se bo enota sil zaščite in reševanja sposobna soočiti z izzivi v primeru naravnih nesreč, kot so potresi in poplave, ki predstavljajo največje tveganje za teritorij na čezmejnem območju med Gradom Duga Resa in Občino Črnomelj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška, Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj - projekt "HITRO"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili naročnikove razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2019   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   17:18
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji na strani 23 je navedeno:
"Ob oddaji ponudbe na portal za vzorcem pogodbe oddajte fotografije vzorcev opreme z imenom vzorca. Vzorci morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj. Na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila "Osebna zaščitna oprema za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja" ter "NE ODPIRAJ"."
Predlagamo, da vzorce pošljete po pošti.
Ponudbo v skladu z navodili na strani 3 v razpisni dokumentaciji oddate elektronsko preko informacijskega sistema e-JN.
Datum objave: 03.09.2019   17:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

podali ste zahtevo: vzorec mora biti predložen ob ponudbi. Torej ponudbo oddajamo preko e-portala, kakšen je potem način oddaje vzorca.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji na strani 23 je navedeno:
"Ob oddaji ponudbe na portal za vzorcem pogodbe oddajte fotografije vzorcev opreme z imenom vzorca. Vzorci morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj. Na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila "Osebna zaščitna oprema za skupno čezmejno operativno enoto zaščite in reševanja" ter "NE ODPIRAJ"."
Predlagamo, da vzorce pošljete po pošti.
Ponudbo v skladu z navodili na strani 3 v razpisni dokumentaciji oddate elektronsko preko informacijskega sistema e-JN.