Dosje javnega naročila 007203/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-096/19; Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 467.765,69 EUR

JN007203/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN007203/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN007203/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2020
JN007203/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2020
JN007203/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007203/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13513
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-096/19; Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
Referenčna številka dokumenta: 43001-362/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča Poljane v Gorenji vasi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2019   08:39
VPRAŠANJE
Pozdrav,

prosimo za skico pokrova iz opisa: Izdelava in montaža montažnega pokrova jaška ELEMENT "1" dimenzije 3×2.40×0.18m, vse komplet. Izkaz količin: * opaž roba elementa višine 18 cm m1: 14.20 * opaž dna: m2 7.00 * beton C25/30 m3 0.95 * rebrasta armatura: kg 140.0 * mrežna armatura: kg 48.0 * teža elementa: kg 2.700,0 - 2,00 kosa

lp

ODGOVOR

 Naročnik objavlja detajl novega vodovodnega jaška.
Datum objave: 24.10.2019   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na listu Vozišče 5.0 Gradbena dela in obrtniška dela je postavka Dobava in vgraditev mrežne ograje, višine 1.2 m, vključno z izdelavo točkovnih temeljev in
postavitvijo ALU stebričkov m1 65

V tehničnem opisu je ograja opisana:«mrežna panelna ograja oziroma varovalna žičnata (mrežna) ograja višine 1,50m (hladno cinkana, plastificirana mrežna varovalna ograja)« Barva ograje ni definirana.

Naprošam vas, da za potrditev, da je mišljena panelna ograja višine 1,2 m ali 1,5 m.

Hvala.


ODGOVOR

 Predvidena je hladno cinkana, plastificirana, mrežna, panelna, varovalna ograja, zelene barve, višine do 1,50 m, vključno z izdelavo točkovnih temeljev in postavitvijo ALU stebričkov. Ograja poteka ob vznožju nasipa v P4, P5, P6 desno.
Datum objave: 07.11.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Kje v projektu so označene pozicije taktilnih oznak?

Hvala in lp

ODGOVOR
Taktilne oznake so za vgradnjo predvidene na območju prehodov za pešce (P7).
Naročnik objavlja situacijo s prikazom lokacije taktilnih oznak.

Datum objave: 07.11.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

TAKTILNE OZNAKE: iz opisa ni razvidno koliko je mehurčastih in koliko je rebrastih površin, najavate obe površini. Prosimo za dodaten opis in skico/načrt kje se te oznake nahajajo.
S pozdravi

ODGOVOR
 Predvidena je vgradnja betonskih, čepastih taktilnih oznak, ki morajo biti skladni s Slovenskim standardom SIST 1186, junij 2016 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne. Predvidena je izvedba iz betonskih plošč dimenzij 30/30/8 cm na območju prehoda za pešce. Naročnik objavlja detajle iz slovenskega standarda. .
Datum objave: 07.11.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo: zopet se pojavljajo različne razlage izvedbe del - beton pod obrabno plastjo iz velikih tlakovcev 20/20/20 cm je v popisu del armiran z arm.mrežo Q283, v detajlu izvedbe je pa navedena mikro armatura!!??
Kaj upoštevamo v ponudbi?
Naročnika opozarjamo, da preveri tudi ostale postavke iz popisa del ter jih uskladi s projektom. Zgleda, da sta popis del in projekt neusklajena oz. ponovno narejeno na hitro, izvajalci bomo imeli pa probleme z dokazovanjem več oz. spremenjenimi deli.
Hvala


ODGOVOR


Ponudnik upošteva postavko iz popisa del. Naročnik objavlja detajl.Datum objave: 07.11.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdrav,
Dobava in vgraditev predfabriciranega ležečega (plosko položenega) robnika iz betona, prereza 20/35 cm, dolžine 50 cm. Robniki so med seboj povezani z mozniki...... prosimo za detajl povezovanja z mozniki.
LP

ODGOVOR

Naročnik objavlja detajl.
Datum objave: 07.11.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Prosimo za objavo načrta za: Izdelava parapetnega L-zidu skupne višine 2.05 m

lp

ODGOVOR


Naročnik objavlja detajle parapetnih zidov.Datum objave: 07.11.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Odgovor na vprašanje:
"prosimo za skico pokrova iz opisa: Izdelava in montaža montažnega pokrova jaška ELEMENT "1" dimenzije 3×2.40×0.18m, vse komplet. Izkaz količin: * opaž roba elementa višine 18 cm m1: 14.20 * opaž dna: m2 7.00 * beton C25/30 m3 0.95 * rebrasta armatura: kg 140.0 * mrežna armatura: kg 48.0 * teža elementa: kg 2.700,0 - 2,00 kosa"

NI ODGOVOR NA OBJAVLJEN POPIS!! Objavili ste skico jaška, ki ni zajeta v tem popisu. Sprašujemo po pokrovu ne jašku!
Objavite pravilno skico pokrova ali pa spremenite popis.
Izdelavo jaška imate zajeto v ločenem popisu del. Tudi pokrova 80/80 iz objavljene skice sta opisana v ločeni postavki.......
Predlagamo, da projektant in naročnik prebereta popis del......

lp


ODGOVOR

Naročnik objavlja detajl.
Datum objave: 07.11.2019   13:07
VPRAŠANJE
Zakaj se stacionaža ne ujema. Na cesti ( po ogledu trase ) je bodoče krožišče v km 12,550 po popisu del in TP pa je km 9.220.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je skladna s stacionažo na terenu in BCP.

Datum objave: 07.11.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo glede vodovoda. V opisu za cevi je napisano "spojni z zaklepom", v naslednji postavki pri fazonskih kosih pa "sidrni spoj".
Ali lahko za vse spoje uporabimo sidrna tesnila (npr. Standard Vi)?

Hvala.


ODGOVOR

Ponudniki morajo upoštevati popis del.
Datum objave: 07.11.2019   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnila in sicer:
V enem izmed prejšnjih pojasnil ste navedli da se postavi ograja s plastificirano mrežo višine 1,5m, in ALU stebri, pa nas zanima če je pri stebrih mogoče pomota in bi morali biti kovinski stebri, saj ni prakse da bi se izvajala taka kombinacija ograje (ALu stebri in plastificirana zelena mreža).
Prosimo naročnika da poda detajlnejši opis ali dimenzije jaška pri vodovodu ki ga je potrebno porušiti; postavka "Rušenje obstoječega betonskega jaška in odvoz na deponijo."
Prav tako prosimo naročnika da podaljša rok za oddajo ponudbe zaradi nujnosti pridobivanja ponudb podizvajalcev za različna dela in materiale saj so bili vmes prazniki in je imelo veliko firm dopuste.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

 Predvidena je hladno cinkana, plastificirana, mrežna, panelna, varovalna ograja, s pripadajočimi stebrički zelene barve, višine do 1,50 m, vključno z izdelavo točkovnih temeljev.
 Jašek je okvirnih dimenzij osnovne ploskve cca 3 x 2 m in višine cca 2 m. Debeline sten so 20-25 cm.
 Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.Datum objave: 07.11.2019   14:05
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da poda količino armature ki jo je potrebno upoštevati pri postavki "Izdelava parapetnega L-zidu skupne višine 2.05 m, š=20 cm, z ojačanim cementnim betonom 0.6 m3/m1 C30/37, XC4, XF4, Cl 0,2, Dmax 16, S3, PV2, vključno z vsemi opažnimi deli in armaturo, vidni vogali pobrani s trikotno letvijo"

Naročnika pozivamo tudi k prestavitvi roka za oddajo ponudb zaradi obsežnega popisa del in priprave korektnih ponudb s strani ponudnikov.

LP

ODGOVOR


Naročnik objavlja detajl parapetnega zidu z armaturnim načrtom.

- Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.Datum objave: 07.11.2019   14:06
VPRAŠANJE
Zdravo,

Naročnika prosimo za pojasnilo in sicer pri prestavitvi nadstreška avtobusnega postajališča, saj nikjer ne zasledimo dobave novih sider za ponovno postavitev nadstrešnice. Prosimo tudi naročnika da objavi skico/sliko obstoječega nadstreška.

Prav tako prosimo za pojasnilo pri postavki "Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 20 cm/20 cm/20 cm, stiki zaliti z epoksi malto za zapolnjevanje fug (kot npr. HERPELIN 146), na podložni plasti iz armiranega cementnega betona C16/20, X0, Cl 0.10, S2, Dmax16, XF4, debeline 25 cm. Armirano z armaturno mrežo "Q283 (debelina žice 6 mm, velikost okna 100/100 mm, " teža 4.44 kg/m2). Presek betona 0.25 m3/m2, volumen
fug 0.025 m3/m2." Zanima nas ali se upošteva enojna armatura kar pomeni 4,44 kg/m2 ali dvojna kar pomeni 8,88 kg/m2.

Naročnik naj tudi podaljša rok za oddajo ponudbe da lahko ponudniki pripravimo korektne ponudbe.


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik objavlja slike obstoječe nadstrešnice (objavljeno na Naročnikovi spletni strani)
- Naročnik objavlja detajl izvedbe tlakovanega pasu v krožišču, kjer je vrisana tudi enojna armaturna mreža.
- Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal