Dosje javnega naročila 006432/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-093/19; Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 813.784,84 EUR

JN006432/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2019
JN006432/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2020
JN006432/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN006432/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
JN006432/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.09.2020
JN006432/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.10.2020
JN006432/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006432/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12749
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-093/19; Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
Referenčna številka dokumenta: 43001-321/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija ceste R3-608 odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.10.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za detajl izvedbe za:
58 121 Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje iz aluminijastih cevi z okroglim prerezom, nad izkopano brežino, višine do 1.50 m, kompletna izvedba;
m1 850,00
58 153 Dobava in vgraditev zaščitne mreže kot polnila za zaščitno ograjo, višine do 1.50 m, kompletna izvedba;
m2 1.275,00
Kakšna ograja je mišljena?

ODGOVOR
Naročnik je podal podrobnejšo specifikacijo in detajl v Pojasnilu razpisne dokumentacije 02 na Naročnikovi spletni strani.
VPRAŠANJE
5.8. Ključavničarska dela
58 121 Dobava in vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje iz aluminijastih cevi z okroglim prerezom, nad izkopano brežino, višine do 1.50 m, kompletna izvedba;
m1 850,00
58 153 Dobava in vgraditev zaščitne mreže kot polnila za zaščitno ograjo, višine do 1.50 m, kompletna izvedba;
m2 1.275,00
prosimo za detajle

ODGOVOR
Naročnik je podal podrobnejšo specifikacijo in detajl v Pojasnilu razpisne dokumentacije 02 na Naročnikovi spletni strani.
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.Naprošamo vas za pojasnitev kakšna ograja je predvidena v sklopu 5.8 Ključavničarska dela - ali je to navadna žična mrežna ograja (post. 58 121 in 58 153)?
Prosimo da objavite detajl ograje.
2. Kakšen naj bi bil smernik v sklopu 6.3 Oprema za vodenje prometa? V postavki št.63 123 piše smernik s polnim prerezom.
Prosimo za detajl smernika.

ODGOVOR
Pod točko 1: Ponudnik naj upošteva izvedbo ALU mrežne ograje višine 1400mm komplet z izvedbo temeljev.
Višina ograje (mm): 1400,
Premer žice polnila/napenjalne: 2.8 mm / 4.8 mm
Velikost okenca: 60 x 60 mm
Premeri stebrov: 50 mm , 65 mm
Premeri opor: 50 mm
Aluminijska mrežna ograja je sestavljena iz krajnih, vmesnih, napenjalnih in vogalnih stebričkov. Vmesni stebri so premera Ø50mm, vsi ostali pa Ø65mm. Napenjalni stebrički so podprti z dvema diagonalnima podporama in sidrnim stebričkom. Med napenjalnimi stebrički so enakomerno razdeljeni vmesni stebri na razdalji 3-3,5m.
Stebrički so na stiku z betonom protikorozijsko zaščiteni. Stebrički so betonirani v točkovne temelje. Točkovni temelj za napenjalni steber je dim. Ø300mm in globine 600-800mm. Točkovni temelj za vmesni in sidrni steber je dim. Ø250mm in globine 600-800mm. Pri višini pletiva so tri napenjalne žice Ø4,8mm, ki se navezujejo na stebriček z vrtljivim napenjalom.
Aluminijsko mrežno pletivo je pritrjeno na napenjalno žico, ki je razporejena na treh nivojih višine.
Pozicija postavitve žične mreže povzete iz karakterističnega prometnega profila je objavljena na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 02.

Pod točko 2: Gre za tipski smernik. Pozicijo postavitve obcestnega smernika povzetega iz projekta je objavljena na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 02.
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da zniža vrednost referenčnega posla za rekonstrukcijo, novogradnjo ali modernizacijo ceste na 240.000,00 EUR brez DDV - zaradi možnosti prijave večjega števila ponudnikov.

ODGOVOR
Naročnik smatra, da je referenčni pogoji sorazmeren z zahtevnostjo razpisa in da bo mogoča prijava večjega števila ponudnikov, zato naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.