Dosje javnega naročila 006126/2019
Naročnik: HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Storitve: PROTI-KOROZIJSKA ZAŠČITA KONSTRUKCIJE VMESNEGA SKLADIŠČA, OGRODNE KONSTRUKCIJE CEVNEGA TRANSPORTERJA B5 IN PODPOR CEVNIH TRANSPORTERJEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.596,44 EUR

JN006126/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.09.2019
JN006126/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN006126/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN006126/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN006126/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006126/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Sonja Berložnik
sonja.berloznik@rlv.si
+386 38984020

Internetni naslovi
https://www.htz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323138/RD_JN_-_PROTIKOROZIJSKA_ZASCITA_KONSTRUKCIJE_NP-0884-2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323138/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12452
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PROTI-KOROZIJSKA ZAŠČITA KONSTRUKCIJE VMESNEGA SKLADIŠČA, OGRODNE KONSTRUKCIJE CEVNEGA TRANSPORTERJA B5 IN PODPOR CEVNIH TRANSPORTERJEV
Referenčna številka dokumenta: NP-0884-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba storitve: »PROTI-KOROZIJSKA ZAŠČITA KONSTRUKCIJE VMESNEGA SKLADIŠČA, OGRODNE KONSTRUKCIJE CEVNEGA TRANSPORTERJA B5 IN PODPOR CEVNIH TRANSPORTERJEV«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekti vezani na predmet naročila se nahajajo na lokacijah znotraj prostora družbe Termoelektrarne Šoštanj, d. o. o.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitve: »PROTI-KOROZIJSKA ZAŠČITA KONSTRUKCIJE VMESNEGA SKLADIŠČA, OGRODNE KONSTRUKCIJE CEVNEGA TRANSPORTERJA B5 IN PODPOR CEVNIH TRANSPORTERJEV«.


OPOZORILO: Zaradi specifičnosti predmeta naročila bo naročnik izvedel skupinski ogled predmeta javnega naročila in sicer dne 10. 9. 2019 ob 10:00 uri, po predhodni najavi po mailu na naslovu: ales.britovsek@rlv.si najkasneje do 9. 9. 2019 do 10:00 ure.
Ogled predmeta naročila bo trajal predvidoma 60 minut. Vsi predstavniki potencialnih ponudnikov se zberejo tega dne ob 10:00 uri pred glavnim vhodom upravne zgradbe HTZ Velenje (pri vratarju), kjer jih bo predstavnik naročnika peljal na lokacije predmeta naročila. Ogled lokacije bo voden s strani naročnika za vse potencialne ponudnike hkrati, drugih ogledov predmeta naročila ne bo!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z zahtevami v Razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2019   08:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 12. 9. 2019 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2019   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani. Predvideli ste skupinski ogled 10.09.2019 ob 10. uri in navedli, da bo trajal vsaj 60 min. Po ogledu se pojavijo vprašanja, ki jih ponudniki lahko zastavimo samo preko PJN. Rok za postavitev vprašanj pa ste zastavili naslednji dan ob 8.00. Prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka oddaje ponudbe, saj ste ponudnikom namenili vsega 16 dni za pripravo ponudb, količine so okvirne (podane na kom in ne na m2), delo pa je specifično. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani!
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da podaljšuje roke predmetnega naročila in sicer:
1. Rok za odpiranje ponudb: 20.9.2019 ob 9:00 uri.
2. Rok za prejem vprašanj: 12.9.2019 do 9:00 ure.
3. Rok za odgovore: 13.9.2019 do 16:00 ure.

Lep pozdrav!


Datum objave: 04.09.2019   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Na str. 13 RD pri točki 3. Referenčne storitve, nas zanima katero obdobje je pravo? Navedli ste: v zadnjih dveh (3) letih (2017, 2018, 2019). Leto 2019 še ni zaključeno, števili s številko in z besedo pa se ne ujemata. Prosimo za pravo definicijo obdobja in od kdaj dalje se to obdobje upošteva (3 leta pred objavo naročila, 3 leta pred oddajo ponudbe, ?) Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik zahteva referenčne storitve za obdobje treh let in sicer 2017,2018 in 2019 pred objavo naročila, se pravi do 2.9.2019.

Lep pozdrav!

Datum objave: 04.09.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za rok izvedbe del ste navedli 3 mesece od podpisa pogodbe. Glede na letni čas, vas opozarjamo na večje število deževnih in vlažnih dni, ko se storitev ne bo mogla opravljati. Glede na obseg del, menimo, da je to prekratko časovno obdobje.

hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal roka izvedbe del.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.09.2019   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pod tehničnimi zahtevami za proti korozijsko zaščito ste navedli visokotlačno odstranjevanje pepelnatih oblog in poškodovanih barvnih nanosov. S kakšnim tlakom je predvideno visokotlačno pranje?
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
pod visokotlačno odstranjevanje pepelnetih oblog in poškodovani barvnih nanosov je predvideno čiščenje konstrukcije pred samo pripravo površine. Ustrezen postopek oziroma tlak izbere izvajalec sam.
Izvajalec mora zagotoviti kvaliteto površine pred barvanjem kot je navedeno v razpisu.
Lep pozdrav.


Datum objave: 05.09.2019   13:13
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo tehničnega dela dokumentacije, o katerem govorite v 5.3 točki Osnutka pogodbe in za katero mora izvajalec jamčiti, da nima napak in pomanjkljivosti.

ODGOVOR

Spoštovani,
v točki 5.3 Osnutka pogodbe se pod tehnični del dokumentacije naročnika smatrajo tehnične zahteve iz razpisa.
Lep pozdrav.


Datum objave: 05.09.2019   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani. V ponudbi zahtevate tudi predložitev lastnih izjav ponudnika, da so kadri usposobljeni za delo na višini in izjave o predložitvi izvršnic.
V izogib nesporazumom in nepotrebnim dopolnitvam ponudb, naročnika prosimo za razpisno dokumentacijo dopolni z manjkajočimi izjavami, ki bodo za vse ponudnike enake. Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je glede na predmet naročila potrebno imeti kader in sredstva za opravljanje storitve v višini. Z lastno izjavo ponudnik jamči, da razpolaga s takim kadrom, ki ima opravljen zdravniški pregled za delo na višini.

Prav tako ponudnik z lastno izjavo jamči, da bo skladno z določili razpisne dokumentacije posredoval zahtevano finančno zavarovanje. Naročnik pa je v izogib dvomov v razpisni dokumentaciji podal vzorec izvršnice.

Naročnik ne bo dopolnjeval dokumentacije.
Lep pozdrav.