Dosje javnega naročila 006363/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
Gradnje: OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA GREGORČIČEVI 6
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.818.056,27 EUR

JN006363/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN006363/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006363/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006363/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2019
JN006363/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006363/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006363/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN006363/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.01.2020
JN006363/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2020
JN006363/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN006363/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.08.2020
JN006363/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.09.2020
JN006363/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN006363/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2020
JN006363/2019-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006363/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
infos@zd-celje.si
infos@zd-celje.si
+386 35434520
+386 35434501

Internetni naslovi
http://www.zd-celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323146/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12679
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA GREGORČIČEVI 6
Referenčna številka dokumenta: JNVV-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Obnova obstoječega objekta na Gregorčičevi 6, 3000 Celje.« Obseg del je razviden iz opisov del, gradbenega dovoljenja in zahtev naročnika. Prenova objekta bo poleg preureditve prostorov zajemala zamenjavo vseh električnih strojnih inštalacij, zamenjavo tlakov, zamenjavo oken in vrat, obdelavo in oplesk obstoječih in novih sten, montažo sekundarnih kasetnih stropov in nove razsvetljave, sanacijo strešne konstrukcije z zamenjavo strešne kritine, kleparska dela, sanacija fasade. Natančen opis predmeta naročila je razviden iz popisov in projektne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gregorčičeva 6, 3000 Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
»Obnova obstoječega objekta na Gregorčičevi 6, 3000 Celje.« Obseg del je razviden iz opisov del, gradbenega dovoljenja in zahtev naročnika. Prenova objekta bo poleg preureditve prostorov zajemala zamenjavo vseh električnih strojnih inštalacij, zamenjavo tlakov, zamenjavo oken in vrat, obdelavo in oplesk obstoječih in novih sten, montažo sekundarnih kasetnih stropov in nove razsvetljave, sanacijo strešne konstrukcije z zamenjavo strešne kritine, kleparska dela, sanacija fasade. Natančen opis predmeta naročila je razviden iz popisov in projektne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se ugotovi objektivni vzrok za podaljšanje roka za izvedbo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za projektno dokumentacijo, ali pa vsaj usmeritev kje se le-ta nahaja.

Prosimo za hiter odgovor.

ODGOVOR

Vsa potrebna dokumentacija za pripravo ponudbe je na spletni strani ZD Celje:
https://www.zd-celje.si/informacije-za-javnost/javna-narocila/

Datum objave: 18.09.2019   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo k spremembi pogoja 15.4.2. iz predmetnega Javnega naročila, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno po pravilih Basel II najmanj SB6 ali boljša.« in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe.
Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi še dejstvo, da gre za javno naročilo, na katerega bodo ponudbe oddajali tisti ponudniki, ki so registrirani za opravljanje predmetne dejavnosti, torej iz sektorja gradbeništva, ki je z ekonomskega in finančnega vidika specifično, zaradi stanja dejavnosti nasploh. Naročnik pa z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledi tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Vsled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga. Postavitev predmetnega vprašanja, predstavlja ponudnikovo ravnanje v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13 in 90/14 ZDU-1I).

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik spremeni pogoj iz točke 15.4.2., ki na novo glasi:

Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7.
Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije!Datum objave: 20.09.2019   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Minimalni rok za prejem ponudb za odprti postopek je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za prejem ponudb, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi.

Datum pošiljanja obvestila za objavo na PJN/PJN EU: 12.09.2019
Datum prejemanja ponudb: 03.10.2019 ob 10:00h

Predpisani zakonski minimalni rok ni bil upoštevan, moral bi biti za 9 dan daljši (torej 12.10.2019).

Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo in to obvestilo ni uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko navedeni minimalni rok za prejem ponudb (torej 30 dni) skrajša na 15 dni.

Predhodnega informativnega obvestila za to naročilo ni bilo objavljenega.

Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati minimalnega roka, lahko naročnik določi rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Naročnik nujnosti ni utemeljil.

Predlagamo naročniku, da rok za prejem ponudb uskladi z določi ZJN-3.

Prav tako naročnika prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj


ODGOVOR

Spoštovani!

Pri navajanju ste pozabili na 6. točko 40 člena ZJN-3.
Bo pa naročnik v začetku naslednjega tedna objavil na Portal JN ter spletno stran naročnika spremenjeno (dopolnjeno) projektno dokumentacijo z novimi korigiranimi popisi del ter shemami in načrti.

Prav tako bo naročnik (na portalu JN) ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb ter rok za postavitve vprašanj.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.09.2019   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da pojasnite do kdaj lahko postavljamo vprašanja, saj v razpisni dokumentaciji navajate do 26.09.2019 do 8.00 ure na Portalu javnih naročil pa do 23.9.2019 do 8.00 ure!

Glede nato, da nimate objavljenih vseh načrtov in glede na razsežnost popisov, vas prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe in roka postavljanja vprašanj.

Prosimo za objavo vseh načrtov in ne samo tlorisov.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo v začetku naslednjega tedna objavil na Portal JN ter spletno stran naročnika spremenjeno (dopolnjeno) projektno dokumentacijo z novimi korigiranimi popisi del ter shemami in načrti.

Prav tako bo naročnik (na portalu JN) ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb ter rok za postavitve vprašanj.Datum objave: 20.09.2019   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na obseg in zahtevnost stavbnega pohištva, prosimo , da nam posredujete sheme le tega.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo načrtov, shem, detajlov za strojne in elektro instalacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo shem oken in balkonskih vrat, saj v objavljeni projektni dokumentaciji ni objavljenih shem in detajlov.

Hvala!


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Kje dobimo sheme stavbnega pohištva?

LpVPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.
Ponovno Vas pozivamo da čimprej objavite projektno dokumentacijo in ustrezno podaljšate rok za pripravo ponudbe!!!

Ni pošteno, da objavite razpis, ne objavite pa projektne dokumentacije... a hkrati pa od ponudnikov zahtevate, da oddajo zavezujočo ponudbo, za nekaj kar niti točno ne moremo vedeti kaj ponujamo!!!

Vsaj sheme stavbnega pohištva...VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Objavljena projektna dokumentacija je milo rečeno zelo skopa. Pozivamo naročnika da objavi kompletno dokumentacijo s shemami stavbnega pohištva in detajli.VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Ali je napaka ker se v poziciji talnega ogrevanja 1.05 ponovno pojavijo razdelivci kot v predhodnih pozicijah 1.01 ter 1.02 ter
ali mešalni sklop Rehau - FLEX mešalni sklop s 3-potnim ventilom 1 " v poz 1.05 zajema tudi črpalko in vse ostalo iz kompleta ki ga ponuja Rehau ?
lp,VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na Vaš odgovor:
Datum objave: 13.09.2019 13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za projektno dokumentacijo, ali pa vsaj usmeritev kje se le-ta nahaja.

Prosimo za hiter odgovor.


Vsa potrebna dokumentacija za pripravo ponudbe je na spletni strani ZD Celje:
https://www.zd-celje.si/informacije-za-javnost/javna-narocila/

Upam, da imate namen objaviti še kaj od projektne dokumentacije, ker trenutno so neki osnovni shematski pogledi s katerimi si ponudniki ne moremo prav v ničemer pomagat...

Prosimo, da objavite CELOTNO projektno dokumentacije.

Lepo pozdravljeni
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo naročnika da objavi tehnično dokumentacijo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani! ponudniki!

Naročnik bo v začetku naslednjega tedna objavil na Portal JN ter spletno stran naročnika spremenjeno (dopolnjeno) projektno dokumentacijo z novimi korigiranimi popisi del ter shemami in načrti.

Prav tako bo naročnik (na portalu JN) ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb ter rok za postavitve vprašanj.


Datum objave: 23.09.2019   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo k spremembi zahteve pod točko 15.5.1. (seznam referenc ponudnika), in sicer na način, da se glasi:

Seznam referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (ESPD obrazec) in sicer:
v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na vsaj dveh objektih visoke gradnje, iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) -stavbe za zdravstveno oskrbo, v vrednosti vsakega objekta najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV), pri čemer mora biti vsaj eden od teh objektov lociran na kulturno varstvenem območju. Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


Glede na to, da dopuščate tudi novogradnjo objekta, je edino smiselno, da takšen objekt ni na kulturno varstvenem območju. Na tovrstnih območjih se navadno izvajajo pretežno rekonstrukcije, IZJEMNO REDKO pa novogradnje. Skladno s tem vas prosimo za razumno spremembo, kot je navedena zgoraj.

Z namenom, da boste dobili več ugodnih ponudb, kar je nenazadnje tudi cilj vas kot naročnika, vas pozivamo k spremembi. Ker zaupamo, da je vaš cilj ekonomično upravljanje z javnimi sredstvi, verjamemo, da boste zahtevi ugodili. S spoštovanjem.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo k spremembi zahteve pod točko 15.5.2. (vodja del), in sicer na način, da se glasi:

Ponudnik ima ves čas izvajanja predmeta javnega naročila na razpolago vodjo del, ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil:
- izvajal funkcijo vodje del (prej: odgovornega vodje del) nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo /adaptacijo/ rekonstrukcijo/ dozidavo/ nadzidavo/ novogradnjo vsaj treh (3) objektov visokih gradenj, vsakega v vrednosti GOI del minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV), pri čemer mora biti najmanj en (1) objekt iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) -stavbe za zdravstveno oskrbo ter en (1) objekt lociran na kulturno varstvenem območju. Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.

Menimo, da tudi na takšen način vodja del izkazuje svojo visoko usposobljenost z referencami za več milijonske objekte in nikakor ni smiselno omejevati konkurence na način, da mora vodja del imeti kar dva objekta iz tako ozko definirane klasifikacije objektov. Vsekakor je usposobljenost ponudnika ustrezno izkazana s tem, ko predloži en objekt s specifično klasifikacijo, en objekt na kulturno varstvenem območju in še en objekt visoke vrednosti.

Z namenom, da boste dobili več ugodnih ponudb, kar je nenazadnje tudi cilj vas kot naročnika, vas pozivamo k spremembi. Ker zaupamo, da je vaš cilj ekonomično upravljanje z javnimi sredstvi, verjamemo, da boste zahtevi ugodili.

S spoštovanjem.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k razmisleku in spremembi pogoja 15.5.2. Reference Vodje del na objektu predmetnega javnega naročila za zadnjih deset let pred objavo predmetnega naročila na Portalu javnih naročil tako, da zadostuje:
- Izvajal funkcijo vodje del (prej: Odgovorni vodja del) nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo / adaptacijo / rekonstrukcijo dozidavo / nadzidavo / novogradnjo vsa treh (3) objektov visokih gradenj, vsakega vrednosti GOI del minimalno 1,000.000 EUR (z DDV), pri čemer mora biti en (1) objekt iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. list RS, št.: 109/11) Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. list RS, št.: 109/11) Stavbe za zdravstveno oskrbo, ter en (1) objekt lociran na kulturno varstvenem območju. Referenčno delo, ki ga izkazuje ponudnik mora biti uspešno zaključeno s pridobljenim pravnomočnim uporabljenim dovoljenjem.

Lep pozdrav
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika pozivamo k razmisleku in spremembi pogoja 15.5.1. Seznam referenc ponudnika za zadnjih deset let pred objavo predmetnega naročila na Portalu javnih naročil tako, da zadostuje en (1) objekt visoke gradnje iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. list RS, št.: 109/11) Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. list RS, št.: 109/11) Stavbe za zdravstveno oskrbo, lociranih na kulturno varstvenem območju, vrednosti vsakega objekta najmanj 1,500.000 EUR (z DDV). Referenčno delo, ki ga izkazuje ponudnik mora biti uspešno zaključeno s pridobljenim pravnomočnim uporabljenim dovoljenjem.

Lep pozdrav
ODGOVOR 1: naročnik za Tehnično in strokovno sposobnost tč. 15.5.1. »Seznam referenc ponudnika » spremeni in na novo glasi:

v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na 1x objektu visoke gradnje, iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) -stavbe za zdravstveno oskrbo, lociranih na kulturno varstvenem območju, v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV). Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.

ODGOVOR 2: naročnik za Tehnično in strokovno sposobnost tč. 15.5.2. spremeni in na novo glasi:

15.5.2. Ponudnik ima ves čas izvajanja predmeta javnega naročila na razpolago vodjo del, ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil:

- izvajal funkcijo vodje del (prej: odgovornega vodje del) nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo /adaptacijo/ rekonstrukcijo/ dozidavo/ nadzidavo/ novogradnjo dveh (2) objektov visokih gradenj, vsakega v vrednosti GOI del minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV), pri čemer mora biti en(1) objekt iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) -stavbe za zdravstveno oskrbo ter en (1) objekt lociran na kulturno varstvenem območju. Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


ODGOVOR JE SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE!Datum objave: 23.09.2019   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na to, da ste imeli organiziran ogled le nekaj dni po objavi naročila, Vas prosimo, da ponovno omogočite zainteresiranim ponudnikom organiziran ogled.

Prosimo imejte v mislih, da nismo vsi domačini, tako da bi res vljudno prosili, da ogled nebi bil pred 9 uro zjutraj.

Hkrati prosimo, da objavo termine ogleda objavite vsaj nekaj dni pred dejanskim ogledom, da se ponudniki lahko pripravimo.

V pričakovanju ugodne rešitve naše prošnje Vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Ponudniki so dolžni spremljati vsako objavo javnega naročila. Naročnik ne more vsakemu ponudniku posebej ugoditi termina ogleda, ker je tudi sam časovno omejen in odvisen od ostalih deležnikov.

Kot je naročnik navedel v točki 15.1. razpisne dokumentacije termina sestanka ne bo spreminjal in ga tudi ne bo več ponavljal.Datum objave: 23.09.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da lahko namesto kopije podpisnih kartonov pri predložitvi zavarovanja za resnost ponudbe predložimo tudi izpis iz registra AJPES? Iz tam so namreč razvidni vsi odprti transakcijski računi gospodarskega subjekta.

Že vnaprej hvala.

S spoštovanjem.

ODGOVOR:
DA, v kolikor so razvidni vsi odprti transakcijski računi gospodarskega subjekta.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudnik na obrazcu PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI navaja, da ga morajo ponudnik izpolniti in parafirati. Ali pravilno razumemo, da v fazi ponudbe obrazec le parafiramo, saj ga ni mogoče izpolniti?

Hvala.


ODGOVOR:
Izpolnjen obrazec bo naročnik zahteval od izbranega ponudnika ob podpisu pogodbe.
Obrazec parafirate.VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da da klavzulo brez protesta vpiše na menico naročnik v primeru unovčitve menice, ponudniki pa predložimo le menico s podpisom in žigom?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA
Datum objave: 24.09.2019   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da lahko namesto kopije podpisnih kartonov pri predložitvi zavarovanja za resnost ponudbe predložimo tudi izpis iz registra AJPES? Iz tam so namreč razvidni vsi odprti transakcijski računi gospodarskega subjekta.

Že vnaprej hvala.

S spoštovanjem.
ODGOVOR:
Naročnik korigira odgovor z dne 23.9.2019:
"ODGOVOR: DA, v kolikor so razvidni vsi odprti transakcijski računi gospodarskega subjekta."

in sicer na novo glasi:

NE, potrebujemo kopije podpisnih kartonov od vseh bank, s čimer naročnik preveri, ali je menice in menične izj. podpisala oseba, ki ima takšno upravičenje.

ODGOVOR JE SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE. (V kolikor ponudniki slednjega ne upoštevajo je takšna ponudba nedopustna.)

Datum objave: 26.09.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik referenčne pogoje izpolnjuje kumulativno s podizvajalci?


ODGOVOR

Skladno s točko 5. razpisne dokumentacije.....
Gospodarski subjekt torej lahko naročnikove zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, vendar pa morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila izvesti gradnje ali storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da javno naročilo izvede ponudnik oz. skupina ponudnikov ali pa podizvajalec, mora subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov, v prijavi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec.Datum objave: 26.09.2019   08:02
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

ponovno:
Ali je napaka ker se v poziciji talnega ogrevanja 1.05 ponovno pojavijo razdelivci kot v predhodnih pozicijah 1.01 ter 1.02 ter
ali mešalni sklop Rehau - FLEX mešalni sklop s 3-potnim ventilom 1 " v poz 1.05 zajema tudi črpalko in vse ostalo iz kompleta ki ga ponuja Rehau ?
lp,VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri dvigalu brez strojnice je prišlo do neusklajenega popisa:
1. NOSILNOST: 1125 kg ali 8 oseb
(za nosilnost 1125 kg se po predpisih deklarira 15 oseb, prosimo za potrditev)
2. VIŠINA DVIGA (m) 9.93
(dejanska višina dviga iz arhitekturnih podlog na portalu je 7,21 m, prosimo za potrditev)
3. ŠTEV. POSTAJ 4
(dejansko število postaj je 3, prosimo za potrditev)
4. KABINA: dimenzije šir. 1200 mm, dolžina 2300 mm, viš. 2135 mm
(na predpisani nosilnosti 1125 kg ni možno ponuditi dolžine kabine 2300 mm in predlagamo, da naročnik potrdi po ISO predpisano velikost kabine 1200 mm širine x 2100 mm globine x 2200 mm višine, prosimo za potrditev)
Lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Naročnik je omenjeni vprašanji vključil v popravek popisa Excel z dne 26.9.2019.Datum objave: 27.09.2019   07:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za podatek debeline sledečih elementov:
Trapezna pločevina A35/207
HIBOND 55/150

Lep pozdrav

ODGOVOR

Deb. trapezne pločevine A35/207 je 0,75 mm.
Deb. HYBOBD pločevine 55/150 je 0,80 mm.Datum objave: 27.09.2019   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

Prosimo preverite Vaše povezave... dne 26.9.2019 ob 9:40 ni nobene projektne dokumentacije... celo manj kot jo je bilo prvotno objavljeno.
Še celo niti popisov del ni več na Vaši spletni strani...

Prosim da dopolnite projektno dokumentacijo in rok za predajo ponudbe ustrezno podaljšate.

Šele ko bo objavljena projektna dokumentacija, lahko ponudniki sploh začnemo pripravljat ponudbo!!!

Zahtevamo, da podaljšate rok še vsaj za 3 tedne!!!

Lepo pozdravljeni
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo vas, da objavite seznam vseh popravkov v popisu saj je samo pri določenih postavkah to označeno.
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da zaradi pozno objavljene spremembe (26. 9. 2019) in s tem nove razpisne dokumentacije ter spremembe popisa del, je nov rok za oddajo ponudb (10. 10. 2019) bistveno prekratek, zato bi se ta rok moral podaljšati še vsaj za 10 delovnih dni. Pridobiti moramo nove ponudbe podizvajalcev in hkrati tudi na novo pripraviti razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR:

Spoštovani!
Pri objavi popravka popisa del (dopolnitev) z dne 26.9.2019 so izpadle sheme, ki so že bile objavljene.
Naročnik celotno potrebno dokumentacijo (označeno v delih dopolnitve) objavlja na svoji spletni strani https://www.zd-celje.si/informacije-za-javnost/javna-narocila/, tekom dneva pa bo objavljeno še na Portalu JN.

Glede na to, da smo spremembe v odgovorih na vprašanja napovedali ter v novi dokumentaciji ustrezno označili smatramo, da je za pripravo ponudbe dovolj časa, zato roka za oddajo ne bomo podaljšali.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.09.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Iz predloženih shem ni razvidno, katera okna imajo senčila. Na osnovi popisa ni možno pripraviti korektne ponudbe za senčila. Pozivamo naročnik da pripravi popis za senčila iz katerega bodo razvidne količine in dimenzije posameznih senčil!

Lep pozdrav.

ODGOVOR

ZAVIHEK B. OBRTNA DELA (Excel)
Točka 8. SENČILA
Kompletna dobava in montaža okenskih senčil, širina lamel 50 mm, upravljanje z vrvico in palico, preko reduktorja; kot napr.: MEDLE v less-light izvedbi.
Izbor vzorca mora predhodno potrditi naročnik.
Vgradnja skladno z navodili proizvajalca.

V ceno zajeti tudi potrebne sidrne in zaključne elemente.
Obračun v kos v vel. do 1,5 m2, oz. v m2.

SENČILA vel. do 1,50 m2 kos 22,00
SENČILA vel. nad 1,50 m2 m2 242,00Datum objave: 30.09.2019   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,,
lepo prosimo, da objavite še načrt gradbenih konstrukcij (statika, armatura, jeklo ...)

Hvala in lep pozdrav.

Marko

ODGOVOR

Objavljeno je na spletni strani ZD Celje:
https://www.zd-celje.si/informacije-za-javnost/javna-narocila/

Dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije!

Datum objave: 30.09.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali lahko prosim objavite sheme stavbnega pohištva?
Kar imate objavljeno na spletni strani so shematski prikazi oken (nekaj podobnega kot bi risali v osnovni šoli pri likovnem pouku), mi rabimo detajlne sheme... sistem montaže, montaža (na sredino?, bolj zunaj?, bolj notri????) nič od tega ni razvidno iz "shem" ki ste jih objavili.

Tehnične karakteristike oken? zvočna izolativnost, toplotna izolativnost,...

Prosimo da projektno dokumentacijo ustrezno dopolnite ker tole postaja že smešno

ODGOVOR

Objavljene so korektne sheme oken in vrat, tudi s pozicijo na fasadi. V tehničnem opisu "okna in balkonska vrata "B/7, so vsi potrtebni opisi oken in balkonskih vrat ( toplotna prehodnost okna Uw, tudi toplotna prehodnost stekla Ug, število in debelina stekel , velikost notranjih in zunanjih polic, materiali in način vgradnje, notranje žaluzije), več kot dovolj za tiste, ki so vešči priprave ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.10.2019   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko referenco ponudnika izkazuje tudi podizvajalec ali partner?

Lp

ODGOVOR: Na podlagi določil (prvega odstavka 81. člena ZJN-3) lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov (oz lahko referenco izkazuje podizvajalec ali partner), vendar le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se le-te zahtevajo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali pravilno razumemo, da partnerji v skupni ponudbi pogoj 15.4. izpolnjuje kumulativno?


ODGOVOR
kot je navedeno v navodilih razpisne dokumentacije lahko pogoj v točki 15.4.1 izpolnjujejo gospodarski subjekti skupno.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pravilno razumemo, da se pogoj glede bonitetne ocene nanaša izključno na vodilnega ponudnika in morebitnega partnerja, ne pa tudi za podizvajalce?

Hvala.

ODGOVOR
DA, pogoj morata izpolnjevati vodilni ponudnik ter v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo točko 15.4. v delu, ki se nanaša na promet podizvajalcev, na način:

- če podizvajalec v okviru javnega naročila v izvedbo prevzame nek odstotek del, ki v vrednosti znaša npr. 50.000 EUR, to pomeni, da mora povprečni promet v zadnjih treh letih tega podizvajalca dosegati vsaj 100.000 EUR?

Hvala. Lp.

ODGOVOR
DA, dvakratnik zneska, kot ga v predmetnem javnem naročilu ponuja za izvedbo njegovega obsega dela.

VPRAŠANJE
Ali je lahko vodja del zaposlen pri podizvajalcu v ponudbi?

ODGOVOR
v navodili razpisne dokumentacije je jasno navedeno:
15.5.2 Predvideni Vodja del mora izpolnjevati pogoje za Vodjo del skladno z določili Gradbenega zakona in drugo veljavno gradbeno zakonodajo.
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.
Pomeni, da je lahko ev vodja del zaposlen tudi pri podizvajalcu, vendar le v primeru, da boste izvajali gradnje s podizvajalci, katere referenca odgovornega vodje del je :
--da je izvajal funkcijo vodje del (prej: odgovornega vodje del) nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo /adaptacijo/ rekonstrukcijo/ dozidavo/ nadzidavo/ novogradnjo dveh (2) objektov visokih gradenj, vsakega v vrednosti GOI del minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV), pri čemer mora biti en(1) objekt iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) -stavbe za zdravstveno oskrbo ter en (1) objekt lociran na kulturno varstvenem območju. Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točki 15.5.2. omenjate najprej vodjo del, nato pa še vodjo gradnje. Ali pravilno razumemo, da mora ponudnik imenovati in zagotoviti vodjo del, ne pa tudi vodjo gradnje? Ker se vodja gradnje nikjer drugje ne omenja, sklepamo, da gre za napako v dokumentaciji in lahko ponudniki ta del ignoriramo? Vodja del pa je lahko zaposlena pri podizvajalcu, če bo potem ta kader tudi dejansko opravljal dela na objektu?

Hvala za pojasnila.


ODGOVOR
Mišljen je vodja gradnje. Preostali del odgovora pa je odgovorjen pri vprašanju z dne 27.09.2019 08:55.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor z dne 24.9.2019 glede izpolnjevanja referenčnih pogojev s podizvajalci, nas zanima, ali pravilno razumemo vaš odgovor, da torej ponudniki lahko zagotovijo izpolnjevanje pogoja št. 15.5.2. (vodja del) preko kadra, zaposlenega pri subjektu, ki bo v ponudbi imenovan kot podizvajalec? Vljudno prosimo za odgovor z da ali ne, da se izognemo morebitnim nesporazumom.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
ODGOVOR: ta del je odgovorjen pri vprašanju z dne 27.09.2019 08:55.Datum objave: 01.10.2019   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo k TAKOJŠNJEMU odgovarjanju na vprašanja ponudnikov! Dokler ponudniki ne dobimo odgovorov na zastavljena vprašanja, ne moremo na podlagi vaših odgovorov postaviti novih vprašanj, kar pa ni v skladu z namenom postavljanja vprašanj na portalu!

Naročnik naj nemudoma odgovori na vprašanja, v nasprotnem primeru pa zahtevamo podaljšanje roka za vprašanja in za oddajo ponudb!!!

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik odgovarja na vprašanja skladno z veljavno zakonodajo.


Datum objave: 02.10.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pri skupni ponudbi finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži katerikoli partner, ne samo vodilni partner ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR

NE.


Datum objave: 02.10.2019   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo da objavi načrte in tehnični opis za električne inštalacije. Samo iz popisov nekatere postavke v popisu niso dovolj jasne.
Dodatno prosimo za potrditev, da naročnik vztraja pri naslednjih dveh postavkah iz popisa:
INSTALACIJE BATERIJSKIH UR

1 Enostranska minutna baterijska ura, fi 300 mm, radijsko vodena, bela. 3 kos
2 Dvostranska minutna baterijska ura, fi 300 mm, radijsko vodena, bela. 8 kos

Iz izkušenj sodimo, da ure ne bodo imele dovolj signala in ne bodo delovale. Predlagamo rešitev z matično uro.

Dodatno prosimo naročnika, da definira predmet ponudbe tudi za naslednjo pozicijo:
G.) UREDITEV KLETNIH PROSTOROV
ELEKTRO INŠTALACIJE

1. Kompletna izdelava elektro inštalacije za kletne prostore v izmeri cca 102,5 m2 in predvideno skladiščno dejavnost za lastne potrebe naročnika (Zdravstveni dom). Predvidena povezava do razvodne omarice v pritličju, ločena RK v kleti, potrebna inštalacija svetil (5-8 kos) ter vtičnic (3-5 kos) ter zunanja razsvetljava stopnic in dovod/priklop ventilatorja za zračenje. Obračun v kompletu za standardno opremo v cenovnem razredu elektro inštalacij preostalega dela objekta. 1 kpl
tako, da objavi točne popise in načrte za kletne prostore in s tem omogoči primerljive ponudbe.
V pričakovanju podatkov in odgovorov lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo, da pripravi popis za naslednjo pozicijo tako, da bo predmet ponudbe enoumno definiran in bodo ponudbe med seboj primerljive:

ELEKTRO INŠTALACIJE


1. "Kompletna izdelava elektro inštalacije za kletne prostore v izmeri cca 102,5 m2 in predvideno skladiščno dejavnost za lastne potrebe naročnika (Zdravstveni dom).
Predvidena povezava do razvodne omarice v pritličju, ločena RK v kleti, potrebna inštalacija svetil (5-8 kos) ter vtičnic (3-5 kos) ter zunanja razsvetljava stopnic in dovod/priklop ventilatorja za zračenje.
Obračun v kompletu za standardno opremo v cenovnem razredu elektro inštalacij preostalega dela objekta. "

Podan je opis projektne naloge, ni pa na voljo načrta in popisa v celoti.

Naročnika tudi prosimo, da objavi vse načrte in enopolne sheme za izvedbo elektro inštalacij za vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skupaj s tehničnim opisom. Samo iz popisov nekatere predvidene rešitve niso dovolj razumljive.

V pričakovanju podatkov vas lepo pozdravljamo.Elektro inštalacije KPL 1,00


ODGOVOR:
Spoštovani!
Dopolnjeni popisi ter sheme z oznako 02.10.2019 so objavljeni na spletni strani ZD Celje https://www.zd-celje.si/informacije-za-javnost/javna-narocila/
Datum objave: 02.10.2019   14:38
VPRAŠANJE
Torej, če prav razumemo, mora vodja del izpolnjevati pogoje po 14. členu GZ in je lahko zaposlen pri podizvajalcu, če bo dejansko opravljal dela na objektu?


ODGOVOR

DA
vodja del mora izpolnjevati pogoje po 14. členu GZ in je lahko zaposlen pri podizvajalcu, če bo (podizvajalec) dejansko opravljal dela na objektu.Datum objave: 02.10.2019   14:40
VPRAŠANJE
Torej, ponudniki lahko zagotovijo izpolnjevanje pogoja št. 15.5.2. (vodja del) preko kadra, zaposlenega pri subjektu, ki bo v ponudbi imenovan kot podizvajalec?
Ne navajajte prosim datuma pošiljanja ponudnikovih vprašanj, kajti na portalu je viden le datum naročnikovega odgovora.
Zadostuje DA ali NE.
Hvala za razumevanje

ODGOVOR

DA
vodja del mora izpolnjevati pogoje po 14. členu GZ in je lahko zaposlen pri podizvajalcu, če bo (podizvajalec) dejansko opravljal dela na objektu.Datum objave: 02.10.2019   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

Imamo nekaj vprašanj tehnične narave:

1. Senčila - kakšna senčila so predvidena? Zunanja ali notranja? Senčila v obliki "screen rolojev" ali "krpank"
imate namreč predpisano lamelo širine 50mm in kot referenčni proizvod pa MEDLE less-light katere so pa notranje žaluzije
Prosimo za točen podatek kaj moramo nuditi

2. Lesena okna in vrata, nikjer ni navedena RAL montaža, ali je potrebna DA ali NE

3. Okenske police... nekajkrat v popisu imate naveden kamen, nekajkrat pa lesene notranje police?
Kaj od naštetega je potrebno, in če sta oba materiala, koliko tekočih metrov enega in koliko drugega.

Prosimo za zelo hitre odgovore ker se rok za oddajo bliža
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
ad.1 - žaluzije so notranje
ad.2.- RAL montaža ni potrebna
ad.3 - okenske police , metraža je navedena v popisu, obrtna dela - okna.
Datum objave: 03.10.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je potrebno terminski program dela (obrazec 9) izdelati opisno ali v tabelarični obliki (MS Project)?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Opisno.Datum objave: 03.10.2019   13:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vzorec pogodbe samo parafiramo in žigosamo?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
DADatum objave: 03.10.2019   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da v sestavnih delih ponudbe navajate katere obrazce moramo predložiti in na kakšen način, nas za izjavo ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (obrazec 11) zanima, če to izjavo samo podpišemo in žigosamo, ne pa tudi prilagamo tehničnih dokumentacij, nalepk in ustreznih dokazil, kot je navedeno nižje v besedilu na izjavi.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik v fazi oddaje ponudbe izjavo samo podpiše in žigosa.

Navedene priloge bo naročnik zahteval od najugodnejšega ponudnika naknadno.Datum objave: 03.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
v razpisni dokumentaciji navajate na str. 31 navajate, da mora imeti izvajalec po podpisu pogodbe sklenjeno zavarovanje gradbene in projektantske odgovornosti.
Prosimo vas, da brišete navedbo in zahtevo po zavarovanju projektantske odgovornosti, saj izvajalec NI PROJEKTANT.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik korigira razpisno dokumentacijo str 31 in sicer:

...Izvajalec mora prav tako predložiti polico za zavarovanje gradbene in projektantske odgovornosti izvajalca del s kritjem škod nastalih naročniku ali tretjim osebam, kot posledica strokovne napake. .

tako, da na novo glasi:

...Izvajalec mora prav tako predložiti polico za zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca del s kritjem škod nastalih naročniku ali tretjim osebam, kot posledica strokovne napake. ..

Datum objave: 03.10.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V odgovoru na vprašanje dne 2.10.2019 ob 12:00, zahtevate, da izključno vodilni partner lahko poda garancijo, zavarovanje ali drugo poroštvo za resnost ponudbe. Prosimo, da enako zahtevate tudi, da izključno vodilni partner odgovarja za vse izvedbe del in obveznosti v garancijski dobi. V kolikor pa vztrajate, da je neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev skupne ponudbe pa dovolite, da so ustrezna zavarovanja ali druga poroštva, izdana kateremu koli partnerju v skupni ponudbi.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je v točki 6.2. navedel:
"Ponudbo podpisuje nosilec posla (vodilni partner), ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. "
Navedeno velja tudi za finančna zavarovanja.

Datum objave: 03.10.2019   14:00
VPRAŠANJE
Glede na to, da še vedno dopolnjujete popise in tehnično dokumentacijo vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni in s tem omogočite ponudnikom pripravo korektne ponudbe!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je rok za oddajo ponudb že podaljšal in smatra, da je za pripravo ponudb dovolj dolg. Zato roka ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik še NI ODGOVORIL NA VSA VPRAŠANJA ponudnikov!

Poleg tega ne vidimo kje je vaš odgovor z dne 27.9. ob 8.55 uri - takrat ni bilo nobenega odgovora?ODGOVOR
Naročnik bo v zakonsko predvidenem roku odgovoril na vsa vprašanja.Datum objave: 03.10.2019   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za potrditev, da lahko pogoj 15.5.1. izpolnjujemo tusi z objektom, ki je registrirana v registru nepremičnin kulturne dediščine kot spomenik oz. stavba. Torej je sam objekt spomenik kulturne dediščine.

Hvala in lep pozdrav.VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja iz točke 15.5.2. dokazuje tudi le z enim referenčnim pogojem, v kolikor slednji izpolnjuje oba zahtevana pogoja, torej da ima ustrezno klasifikacijsko oznako in ustreza vrednosti nad 1.000.000 EUR z DDV, ter je hkrati lociran na kulturno varstvenem območju? Že vnaprej hvala za pojasnilo.
VPRAŠANJE
Spoštovani, z namenom razjasnitve zahtev vas prosimo za natančnejša navodila, kaj naročnik razume pod pojmom ''na kulturno varstvenem območju''. Zanima nas ali pravilno razumemo, da sem sodijo kulturno spomeniško varstveni objekti in objekti, ki se nahajajo na območju kulturne dediščine? Že vnaprej hvala za pojasnilo.

S spoštovanjem.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja iz točke 15.5.2. dokazuje tudi le z enim referenčnim pogojem, v kolikor slednji izpolnjuje oba zahtevana pogoja, torej da ima ustrezno klasifikacijsko oznako in ustreza vrednosti nad 1.000.000 EUR z DDV, ter je hkrati lociran na kulturno varstvenem območju?

Že vnaprej hvala za pojasnilo.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

z namenom razjasnitve zahtev vas prosimo za natančnejša navodila, kaj naročnik razume pod pojmom ''na kulturno varstvenem območju''. Zanima nas ali pravilno razumemo, da sem sodijo kulturno spomeniško varstveni objekti in objekti, ki se nahajajo na območju kulturne dediščine? Že vnaprej hvala za pojasnilo.

S spoštovanjem.


ODGOVOR:
Naročnik na navedena vprašanja odgovarja skupno in sicer:

Naročnik korigira pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik v točki:

15.5.1
Seznam referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (ESPD obrazec) in sicer:
-v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na:
- 1x objektu visoke gradnje, iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV); ter
- 1x objektu stavbe, ki je vpisana v register nepremičnin kulturne dediščine ali razglašene za kulturni spomenik, v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV).

Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


15.5.2
Ponudnik ima ves čas izvajanja predmeta javnega naročila na razpolago vodjo del, ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil:
- izvajal funkcijo vodje del (prej: odgovornega vodje del) nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo /adaptacijo/ rekonstrukcijo/ dozidavo/ nadzidavo/ novogradnjo:
- dveh (2) objektov visokih gradenj, vsakega v vrednosti GOI del minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV), pri čemer mora biti en(1) objekt iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11)
ter en (1) objekt, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine ali je razglašen za kulturni spomenik minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV).

Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije!Datum objave: 03.10.2019   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo potrjena referenčna potrdila iz drugih razpisov, na katerih pa so vsi bistveni podatki iz vašega obrazca.

ODGOVOR

Lahko, vendar MORAJO izkazovati vse zahteve naročnika.


Datum objave: 03.10.2019   14:32
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

kje dobim sledečo prilogo:
Priloga 1: Klimat 1-2_podatki.pdf je sestavni del popisa!

lp,

ODGOVOR
Shema bo objavljena na spletni strani ZD Celje.Datum objave: 03.10.2019   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Danes, 3. 10. ste ob 14.21 uri objavili naslednji odgovor:

Naročnik korigira pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik v točki:
15.5.1
Seznam referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (ESPD obrazec) in sicer:
-v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na:
- 1x objektu visoke gradnje, iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV); ter
- 1x objektu stavbe, ki je vpisana v register nepremičnin kulturne dediščine ali razglašene za kulturni spomenik, v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV).

Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


V zadnji razpisni dokumentaciji v točki 15.5.1 piše:
-v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na 1x objektu visoke gradnje, iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) -stavbe za zdravstveno oskrbo, lociranih na kulturno varstvenem območju, v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV). Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.

Iz vašega odgovora danes je razvidno, da moramo imeti 2 objekta za izpolnitev pogoja, v dokumentaciji pa je naveden samo eden.
Kaj je sedaj pravilno?!
ODGOVOR
V predhodni dokumentaciji ni bil naveden samo eden pogoj. Drugi pogoj je bil ločen z alinejo . -stavbe za zdravstveno oskrbo, lociranih na kulturno varstvenem območju......
Zato je naročnik ponovno formuliral zahteve, da so tudi pravilno razumljene.
Pravilen je torej pogoj objavljen v odgovoru z dne 3.10.2019.
Datum objave: 04.10.2019   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vljudno vas prosimo za dodatna pojasnila.
Za pozicijo:
Priključna telekomunikacijska omara, ITO-L-III, Rf, montirana na fasadi objekta, z zaščito aktivnih linij, komplet. 1 kos

prosimo za podatek o velikosti omarice ter podatke o zahtevani vgrajeni opremi:
- koliko je aktivnih linij,
- kakšna zaščita linij se zahteva in
- morebitne druge zahteve, ki iz posredovanih podatkov niso dovolj določene, da bi lahko sestavili primerljive ponudbe.
Naročnika prosimo za podatek ali se bodo sistemi za:
- požarno javljanje,
- proti-vlomno zaščito,
- video-nadzorni sistem in
- kontrolo pristopa ter registracijo delovnega časa
priključevali na že obstoječe sisteme, ali se bodo postavljali kot novi neodvisni sistemi? Prosimo da podate odgovor za vsak sistem posebej.

Naročnika posebej prosimo, da posebej potrdi predvidene ure:
Enostranska minutna baterijska ura, fi 300 mm, radijsko vodena, bela. 3 kos
Dvostranska minutna baterijska ura, fi 300 mm, radijsko vodena, bela. 8 kos

Po naših izkušnjah bo sprejem signala na mestih vgradnje prešibak in ure ne bodo delovale. V izogib nesporazumom pri obratovanju, naj naročnik navede katere ure želi in ve da bodo delovale (tip in proizvajalca).

Naročnika prosimo, da objavi načrte za elektro inštalacije. Iz le-teh lahko dobimo več podatkov za pripravo kvalitetne ponudbe.
Pozdravljamo vas v pričakovanju hitrih odgovorov in podatkov.


ODGOVOR

prosimo za podatek o velikosti omarice ter podatke o zahtevani vgrajeni opremi:
-notranje mere: 590x630x125MM

- koliko je aktivnih linij: 10 linij

- kakšna zaščita linij se zahteva: prenapetostna zaščita

- morebitne druge zahteve, ki iz posredovanih podatkov niso dovolj določene, da bi lahko sestavili primerljive ponudbe: izvedba ozemljitve Rf omare


Naročnika prosimo za podatek ali se bodo sistemi za:
- požarno javljanje,
- proti-vlomno zaščito,
- video-nadzorni sistem in
- kontrolo pristopa ter registracijo delovnega časa
priključevali na že obstoječe sisteme, ali se bodo postavljali kot novi neodvisni sistemi? Prosimo da podate odgovor za vsak sistem posebej.

-VSI SISTEMI SO NOVI NEODVISNI SISTEMI.


Naročnika posebej prosimo, da posebej potrdi predvidene ure:
Enostranska minutna baterijska ura, fi 300 mm, radijsko vodena, bela. 3 kos
Dvostranska minutna baterijska ura, fi 300 mm, radijsko vodena, bela. 8 kos

Po naših izkušnjah bo sprejem signala na mestih vgradnje prešibak in ure ne bodo delovale. V izogib nesporazumom pri obratovanju, naj naročnik navede katere ure želi in ve da bodo delovale (tip in proizvajalca).

-Na to vprašanje smo že odgovorili.
Datum objave: 04.10.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, v kolikor pri adaptaciji oziroma prenovi objekta ni bilo izdanega uporabnega dovoljenja, kaj lahko v referenčni obrazec v polje "datum pridobitve uporabnega dovoljenja".
Prosimo za odgovor.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Kot dokazilo lahko predložite /vpišete s strani investitorja podpisan primopredajni zapisnik /datum/ o uspešni primopredaji.Datum objave: 04.10.2019   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za izpolnjevanje referenčnega pogoja za referenčno delo bi predložili referenco, kjer smo na objektu izvajali prenovo/adaptacijo.
Prosimo za pojasnilo, glede na to, da se za tovrstna dela ne izdaja (pridobi) uporabno dovoljenje, kaj zahtevate kot dokazilo za uspešno zaključeno delo (naprimer končni zapisnik)??

Hvala za hiter odgovor in lp


ODGOVOR

Kot dokazilo lahko predložite s strani investitorja podpisan primopredajni zapisnik o uspešni primopredaji.


Datum objave: 04.10.2019   14:26
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik referenčni pogoj pod točko 15.5.1. izpolnjuje kumulativno s podizvajalci in partnerji?

ODGOVOR
Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.

VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da pogoj 15.4. partnerji izpolnijo kumulativno?ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji !Datum objave: 04.10.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi nove spremembe v popisih, objavljene včeraj, ste dolžni ustrezno podaljšati rok za vprašanja in oddajo ponudbe.

Vljudno prosimo za upoštevanje slednjega, sploh upoštevaje vse druge nejasnosti in neskladnosti v dokumentaciji oziroma v vaših odgovorih na vprašanja.

S spoštovanjem.

VPRAŠANJE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE PODALJŠANJE ROKA!!! SPREMENILI STE REFERENČNE ZAHTEVE, KAR JE BISTVEN POGOJ IN NEDOPUSTNE SPREMEMBE - ZVEČALI STE ŠTEVILO REFERENC, NASLANJATE SE PA NA NEKO MALO ALINEJO, KI NI BILA VIDNA IN JASNA IN SMO VSI RAZUMELI DRUGAČE!

Premislite, sicer bomo vložili revizijo!
VPRAŠANJE
Spoštovani,

tudi mi opozarjamo na nejasnosti, kot je predhodno že opozoril drug ponudnik. Namreč, iz razpisne dokumentacije in prejšnjih odgovor je izhajalo, da:

- referenca za ponudnika: 1 objekt (ne 2!!!), iz skupine 11/1264, locirane na kulturno varstvenem območju in v vrednosti 1,5 mio
- referenca za vodjo del: 2 objekta (in ne 3, kot to izhaja iz popravka!!!!) iz skupine 113/1264, locirane na kulturno varstvenem območju v vrednosti 1 mio.

Iz vašega popravka z dne 3.10. pa izhaja, da mora ponudnik predložiti 2 referenci in vodja del 3 !!!!

Sklicevanje na znak ''-'', ki bi potem moral biti tudi pred navedbo prvega objekta in ne le pred stavbami za zdravstveno oskrbo, so popolnoma neprimerne, nedopustne in zavajajoče!

Takšne spremembe so nedopustne, vsekakor pa mora naročnik OBVEZNO podaljšati rok za postavljanje vprašanj.

Ker naročnik ni odgovarjal na vprašanja do zadnjega trenutka, vaši odgovori pa so pomanjkljivi, nejasni in nasprotujejo sami sebi, je to dolžnost naročnika.

Opozarjamo, da v kolikor ne boste podaljšali roka za oddajo ponudb in roka za postavljanje vprašanj, bomo vložili revizijski zahtevek - glede na to, da vaše navedbe pomenijo spremembo, od spremembe dalje teče nov rok za vložitev revizije.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal roka za oddajo ponudb ter rok za posredovanje vprašanj z objavo na portalu javnih naročil.Datum objave: 04.10.2019   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Še vedno se pojavlja veliko nejasnosti glede razpisne dokumentacije in popisa del. Prosimo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb ter nam s tem omogočite pripravo ponudbe. V kolikor se rok za oddajo ponudb ne bo podaljšal lahko pričakujete manj oddanih ponudb.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal roka za oddajo ponudb ter rok za posredovanje vprašanj z objavo na portalu javnih naročil.


Datum objave: 04.10.2019   14:34
VPRAŠANJE

Ne razumemo vaših odgovorov torej objekt mora biti ali kulturna dediščina torej neka stara stavba, ali pa se nahaja na območju ki je pod kulturno dediščino. Je tako pravilno?VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

sprva ste v dokumentaciji dopustili, da se objekt, ki ga ponudnik predloži kot referenco, mora nahajati na kulturno varstvenem območju.

Ob vprašanju, ali gre lahko tudi za nepremičnino, vpisano v register kulturne dediščine, ste zahtevo spremenili, in sedaj dovoljujete le nepremičnino, ki je vpisana v register kulturne dediščine.

Prosimo za potrditev, da je torej objekt bodisi lociran na kulturnovarstvenem območju bodisi vpisan v register kulturne dediščine. V kolikor bi dopustili le vpis v register nepremičnin kulturne dediščine, bi dopustili le rekonstrukcije (saj novogradnja to ne more biti v zadnjih desetih letih), kar bi pomenilo spremembo bistvenega elementa razpisne dokumentacije in ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb (po določilih ZJN-3).

Skladno s tem vas prosimo za potrditev, da se dokumentacija v tem delu ni spremenila v škodo ponudnikov, in sicer, da je objekt bodisi lociran na kulturno varstvenem območju (ki je vpisano v register kulturne dediščine) bodisi gre za nepremičnino, vpisano v register kulturne dediščine.

V kolikor ne potrdite navedenega, morate, kot že omenjeno, močno podaljšati rok. Če tudi tega ne boste storili, imamo vsekakor podlago za vložitev revizijskega zahtevka, tudi rok za vložitev pa je še odprt, saj se šteje od dneva spremembe dalje.

Vljudno vas prosimo za tehten premislek in smiseln odgovor.


ODGOVOR

Naročnik združuje obe vprašanji v en odgovor:
kot ustrezna referenca se šteje vsak objekt, ki je lociran na kulturno varstvenem območju ali je opredeljen kot spomenik kulturne dediščine.


Datum objave: 04.10.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji v točki 15.5.2 in v odgovorih na vprašanja na Portalu JN dovoljujete, da je vodja gradnje zaposlen pri podizvajalcu, če bo (podizvajalec) dejansko opravljal dela na objektu.

Od naročnika zahtevamo, da upošteva kot edino pravilno izpolnjevanje tega pogoja, tako, kot to veleva Gradbeni zakon v 14. členu:
Da je vodja del v polnem delovnem razmerju pri ponudniku. Zakon namreč pravi, da mora
"imeti vodja del sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del)".

Kot potencialni ponudnik, se udeležujemo strokovnih srečanj in konferenc s področja priprave javnih naročil ali kot ponudnik na javna naročila.
Vsa ta pravna strokovna srečanja, izrecno navajajo, da je pravilno izpolnjevanje pogojev vodje del oz. vodje gradnje, izključno tako, kot veleva zakon.
Nihče pa nima pravice zakona spreminjati, ga prirejati, ali ignorirati. Ne vidimo pravega razloga, da se naročnik v tem razpisu, postavlja nad zakon, ga zanemarja in postavlja svoje nestrokovne zahteve za vodjo gradnje, ki so kontradiktorne z zakonom.
V primeru, kršitve zakona, bomo priseljeni ukrepati z revizijo in o pripravi razpisne dokumentacije obvestiti določene organe.
To, da si kot naročnik zamišljate in dovoljujete spreminjati zakonske zahteve, že v tej fazi kaže na dejstvo, da se prilagajate potencialnemu ponudniku, ki očitno zakona v delu vodje gradnje ne izpolnjuje.

Pozivamo vas, da pogoje uskladite z veljavno zakonodajo.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik se pri tem pogoju sklicuje na 14. čl. v zvezi s 120. čl. GZ, ki za veljavnost 14. čl. GZ določa prehodno obdobje do 1. 6. 2020.

Naročnik za 28. člen pogodbe doda stavek: " izvajalec mora izpolnjevati vse zakonske zahteve, ki veljajo v času trajanja pogodbe".

Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije!


Datum objave: 04.10.2019   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali spada objekt pod kulturno dediščino?

Prosimo za odgovor, in če je odgovor DA, Vas prosimo, da pogoje ZVKDS tudi ustrezno objavite.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

kor referenca se šteje vsak objekt, ki je lociran na kulturno varstvenem območju ali je opredeljen kot spomenik kulturne dediščine.Datum objave: 04.10.2019   14:44
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nedvoumno potrdi, da bo ponudnik izpolnil zahtevo naročnika vezano na izpolnjevanje ponudbenega predračuna na način, če bo podal ceno po enoti mere v vseh obarvanih celicah (gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije) ter v polje nad črto pri strojnih instalacijah.
Pri zgoraj navedenih celicah je v stolpcu F oz. M naročnik predhodno nastavil matematične operacije za izračun vrednosti.

Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik pripravi predračun z izpolnitvijo, kot je navedeno v OBR.15


Datum objave: 04.10.2019   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali bo naročnik kot ustrezno dokazilo priznal lastno izjavo ponudnika, da so predmet ponudbe svetilke, ki bodo omogočale uporabo sijalk - neusmerjene sijalke z indeksom energijske učinkovitosti EEI < ali = 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.
Hvala.

ODGOVOR: Lahko predložite lastno izjavo.

VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo zahteve naročnika, da v primeru, da ponujamo proizvode, kot so v popisih del referenčno navedeni s strani naročnika, tehnične dokumentacije ni potrebno prilagati in zadošča lastna izjava ponudnika? Hvala.

ODGOVOR
Proizvodi so referenčno navedeni zaradi zagotavljanja kakovosti ponujenih materialov, kar pa ne pomeni, da za njih ni potrebno priložiti tehnične dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu razpisne dokumentacije ste podali zahtevo, da je potrebno za klimatske naprave, svetilke in električne sijalke k ponudbi priložiti: tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve ali nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Zahteve naročnika v zvezi z zgoraj navedenim ni mogoče izpolniti, ker za npr. klimatske naprave, ki so predmet javnega naročila, nalepk o energetski učinkovitosti ni, s strani proizvajalcev teh naprav faktorjev SEER in SCOOP ne moremo pridobiti. Niti tehnična dokumentacija proizvajalca niti dokazilo, ki bi ustrezalo zahtevam naročnika ne zajemata vseh zahtevanih podatkov.

Pozivamo naročnika, da zahtevo po predložitvi dokumentacije v sklopu ponudbe, umakne, oz. da potrdi, da bo kot ustrezen dokument upošteval izjavo ponudnika, da je v ponudbi upošteval referenčno navedene proizvode, ki bi po našem mnenju morali v celoti izpolnjevati vse zahteve, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje ob predpostavki, da je bila oprema ustrezno projektirana.

Hvala.

ODGOVOR: Lahko predložite lastno izjavo.

Datum objave: 04.10.2019   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali spada objekt pod kulturno dediščino?

Prosimo za odgovor, in če je odgovor DA, Vas prosimo, da pogoje ZVKDS tudi ustrezno objavite.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Objekt je kulturna dediščina in se nahaja v območju spomenika Celje staro mestno jedro, ki je arheološko najdišče.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Iz kakšnega materiala so stene obstoječega objekta?
Tega podatka niste razkrili ne v projektni dokumentaciji, ne v popisih del.

Prosimo za podatke za kakšne zide gre
postavki sta:
A_GRADBENA DELA / A/2. RUŠITVENA DELA / postavki 36 in 37

Lep pozdrav


ODGOVOR


V statičnem računu so upoštevani zidaki iz polne NF opeke s tlačno trdnostjo fb=10 Mpa.
Predvidene pa so raziskave materiala s katerimi se bo ugotovilo dejanske karakteristike vgrajenih materialov in na podlagi teh, po potrebi izvedle dodatne statične kontrole (glej popis, teh. poročilo), ki je objavljeno na spletni strani ZD Celje.


Datum objave: 04.10.2019   14:54
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite pozicije oken na katerih so žaluzije, ne pa da zahtevate enkrat ceno po kosu drugič pa ceno po m2. Pri takih zahtevah zahtevah ni možno podati pravilne cene. Cena žaluzije je odvisna od velikosti okna.VPRAŠANJE
Vezano na Vaš odgovor:

Datum objave: 02.10.2019 14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

Imamo nekaj vprašanj tehnične narave:

1. Senčila - kakšna senčila so predvidena? Zunanja ali notranja? Senčila v obliki "screen rolojev" ali "krpank"
imate namreč predpisano lamelo širine 50mm in kot referenčni proizvod pa MEDLE less-light katere so pa notranje žaluzije
Prosimo za točen podatek kaj moramo nuditi

2. Lesena okna in vrata, nikjer ni navedena RAL montaža, ali je potrebna DA ali NE

3. Okenske police... nekajkrat v popisu imate naveden kamen, nekajkrat pa lesene notranje police?
Kaj od naštetega je potrebno, in če sta oba materiala, koliko tekočih metrov enega in koliko drugega.

Prosimo za zelo hitre odgovore ker se rok za oddajo bliža
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
ad.1 - žaluzije so notranje
ad.2.- RAL montaža ni potrebna
ad.3 - okenske police , metraža je navedena v popisu, obrtna dela - okna.

SE PRAVI:

1. žaluzije so notranje in tisti podatek o 50mm je brezpredmeten???
3. iz kakšnega materiala so notranje police???

ODGOVOR
Vse sheme in popisi so objavljeni in iz njih so razvidno tudi odgovori na vaša vprašanja.Datum objave: 04.10.2019   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v odgovorih na vprašanja se sklicujete na
ODGOVOR: ta del je odgovorjen pri vprašanju z dne 27.09.2019 08:55.

Vendar tega odgovora NI. Obstaja odgovor 27.09.2019 07:43, naslednji pa je 30.09.2019 09:14.

Objavite prosim odgovor, na katerega se sklicujete še enkrat!

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Je bil že objavljen. V kolikor ga ne najdete med odgovori postavite novo vprašanje.


Datum objave: 07.10.2019   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za več podatkov o kompenzacijski napravi (elektro instalacije, instalacijski material, postavka 25):

1. Nazivna napetost: ?
2. Če je večstopenjska naprava, koliko stopenj se zahteva ali pa naj predlaga ponudnik?
3. Ali se zahteva naprava s filtriranjem višjih harmonikov ali pa brez?
4. Če se zahteva s filtriranjem višjih harmonikov, kateri dušilni faktor P se zahteva oz. katera resonančna frekvenca fltrskega kroga.
5. Kakšna naprava mora biti: samostoječa ali stenska?

Hvala.

ODGOVOR


1. Nazivna napetost: ?
ODGOVOR: 400V, 50Hz
2. Če je večstopenjska naprava, koliko stopenj se zahteva ali pa naj predlaga ponudnik?
ODGOVOR: Štiri (10+10+15+15)
3. Ali se zahteva naprava s filtriranjem višjih harmonikov ali pa brez?
ODGOVOR: Brez filtriranja
4. Če se zahteva s filtriranjem višjih harmonikov, kateri dušilni faktor P se zahteva oz. katera resonančna frekvenca fltrskega kroga.
ODGOVOR: NE
5. Kakšna naprava mora biti: samostoječa ali stenska?
ODGOVOR: Lahko je stenska.


Datum objave: 07.10.2019   13:24
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor:

VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik referenčni pogoj pod točko 15.5.1. izpolnjuje kumulativno s podizvajalci in partnerji?

ODGOVOR
Na to vprašanje je naročnik že odgovoril.Pojasnjujemo, da vaša navedba NE DRŽI. Naročnik je odgovoril za točko 15.5.2 (torej za kader), ne pa tudi za točko 15.5.1.

Prosimo za natančen odgovor z DA ali NE!


ODGOVOR
DADatum objave: 07.10.2019   13:29
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika da poda točen odgovor glede senčil, saj tehničnih karakteristik, ki so zahtevane ni možno doseči, saj notranje žaluzije z lamelo 50 mm v less light izvedbi niso izvedljive!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik korigira zahtevo notranjih žaluzij z lamelo iz 50 mm na 25mm.Datum objave: 07.10.2019   13:34
VPRAŠANJE
ODGOVOR
Vse sheme in popisi so objavljeni in iz njih so razvidno tudi odgovori na vaša vprašanja

Spoštovani naročnik

S takim odgovorom, samo pokažete, da nimate interesa pridobiti prave ponudbe.
NE, še enkrat poudarjamo iz shem (ki le-to niso) ni razvidno prav nič, samo oblika okna. V shemah se ne vidi, ali so žaluzije, rolete,... karkoli.
Prav tako ni nikjer razvidno kakšen je material notranjih polic, kar Vas tudi že nekaj časa sprašujemo.
S spoštovanjem!
Mi kot proizvajalci stavbnega pohištva ne moremo ponudnikom ponujati nečesa česar ne moremo predvideti.

Prosimo za dodatne sheme in navodila.ODGOVOR
Po ponovnem pregledu projektanta je za pripravo ponudbe dovolj podatkov, ki so objavljeni.
Datum objave: 07.10.2019   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisu del "P_01.10.2019_GOI+ZU_RAZPIS_ZD_GREGORČIČEVA_6_CELJE" pod poglavjem zunanja ureditev-zaključna dela ne moremo vpisati cene na enoto ker so celice zaklenjene.
prosimo za objavo popravljenega predračuna.

hvalaODGOVOR

Naročnik je na spletno stran ZD Celje z datumom 07.10.2019 objavil popise del ,ki niso zaklenjeni.
Pri pripravi ponudbe uporabite slednje popise.


Datum objave: 08.10.2019   07:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali moramo podizvajalske pogodbe z imenovanimi podizvajalci predložiti že v sami ponudbi, ali se to zahteva le od izbranega ponudnika pred sklenitvijo pogodbe?ODGOVOR
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji bo naročnik dodatna dokazila za dokazovanje sposobnosti ponudnikov, zahteval le od izbranega ponudnika.Datum objave: 08.10.2019   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Imamo vprašanje glede senčil:
Kompletna dobava in montaža okenskih senčil, širina lamel 50 mm, upravljanje z vrvico in palico, preko reduktorja; kot napr.: MEDLE v less-light izvedbi.
Izbor vzorca mora predhodno potrditi naročnik.

Zanima nas, za kakšne žaluzije se je investitor odločil ali za zunanja senčila ali za notranja senčila.
V primeru notranjih senčil se lahko ponudi notranje žaluzije 25mm v Lesslight izvedbi na vrvico/palico. V Less light varianti 50mm ni v ponudbi.

V primeru zunanjih senčil se lahko ponudi C66 lamelo z vidno masko. Lahko ponudimo tudi podometno varianto.

Lep pozdrav

ODGOVOR


senčila so notranja, so širine 25 mm, v Lesslight izvedbi na vrvico/palico.

Datum objave: 08.10.2019   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali moramo pri postavkah "keramike" izpolnjevati tudi tip nudene keramike, ceno, proizvajalca???
Prosimo za hiter odgovor

14. "Kompletna dobava in obloga sten ob umivalnikih s prvovrstnimi keramičnimi ploščicami položenimi v prvovrstno lepilo za keramiko; z vsemi pomožnimi deli in prenosi, fuge zapolniti s fugirno maso (npr. Mapei ali enakovredno).
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture (barva, tekstura, lesk), prav tako način polaganja.
"


Stenska eno- barvna keramika, I. vrsta, srednji cenovni razred, srednji format predvidoma 20 x30 cm, deb. 7-7,5 mm; višina stenske keramike je 180 cm.


"V ceni zajeti tudi zajeto silikoniziranje vogalnih stikov, dobava in namestitev robnih in vogalnih letev po izboru arhitekta.
"

"V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pomožni material, vse za gotove položene površine,s fugiranjem.
Ob ponudbi navesti še ločeno ceno materiala, kateri je upoštevan v skupni ponudbeni ceni.
Obračun v m2; vključno s predhodno impregnacijo, z vsem materialom in vsemi preddeli."Predvidena višina oblaganja : 180 cm
Nudimo keramiko:
Proizvajalec:
tip keramike:
cena: /m2

Keramična stenska obloga (ob umivalnikih) m2 81,40


ODGOVOR
ponudnik pošlje v prilogi ceno nudene karamike in prizvajalca, ker je to kriterij nudene kvalitete.Datum objave: 08.10.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na to, da ste omenjeni razpis "dopolnjevali" Vas prosimo za ocenjeno vrednost projekta, ter podatek, koliko sredstev ima naročnik rezervirano za omenjeni projekt.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo investicije. Naročnik ne bo razkril podatka o ocenjeni vrednosti javnega naročila.Datum objave: 08.10.2019   14:04
VPRAŠANJE
V zvezi s točko 22. Varstvo podatkov naročnika opozarjamo, da zakon predvideva varovanje poslovne skrivnosti v vseh fazah izvedbe javnega naročila.
Naročnikova zahteva: "Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno" ni skladna z veljavno zakonodajo.
Ponudnik lahko v vsaki fazi, tudi po oddaji ponudbe, določene dele ponudbene dokumentacije označi kot poslovno skrivnost.
Pozivamo naročnika, da predmetno zahtevo umakne ter razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni.


ODGOVOR

ODGOVOR: Naročnik v točki 22 Varstvo podatkov iz razpisne dokumentacije črta stavek: »Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno«

Čistopis razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahteve naročnika iz tretje alineje točke 21.2.1: "Naročnik bo unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe v primeru: - če ponudnik v ponudbi predloži neresnične podatke" niso skladne z veljavno zakonodajo.
Predložitev neresničnih podatkov ne more biti razlog za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe. Zakon jasno predpisuje, kakšni so postopki v primeru predložitve neresničnih izjav.
Pozivamo naročnika, da tretjo alinejo točke 21.2.1. črta iz pogojev za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe in razpisno dokumentacijo v tem delu uskladi z veljavno zakonodajo.
Hvala.

ODGOVOR


ODGOVOR: Naročnik v točki 21.2.1 črta tretjo alinejo iz pogojev za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe.

Čistopis razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019.Datum objave: 08.10.2019   14:09
VPRAŠANJE
Prosimo za čistopis razpisne dokumentacije - pogojev, drugače vložimo revizijo.

lp

ODGOVOR: čistopis razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019.VPRAŠANJE
Spoštovani,
v odgovoru na vprašanje; Datum objave: 07.10.2019 15:01
"ODGOVOR
Naročnik je na spletno stran ZD Celje z datumom 07.10.2019 objavil popise del ,ki niso zaklenjeni.
Pri pripravi ponudbe uporabite slednje popise. "

ste navedli, da ste objavili odklenjene popise. Pri pregledu ugotavljamo, da so določeni deli objavljenih popisov še vedno zaklenjeni.

Opozarjamo naročnika, da priprava popisov del v delu matematičnih operacij ni dolžnost ponudnikov, temveč naročnika oz. projektanta, ki je pripravljal popise za javno naročilo.

Pozivamo naročnika, da objavi čistopise popisov z odpravljenimi vsemi pomanjkljivostmi in napakami.

Hvala.

ODGOVOR:

Popisi del -čistopis -so objavljeni na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zavihku B_obrtna dela vrstica 766 seštevek poglavja ne zajema vrstic od 721 do 764 (popisi so zaklenjeni).
Naročnika prosimo za popravek popisov.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Popisi del - čistopis z zajemom vrstic so objavljeni na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019.Datum objave: 08.10.2019   14:12
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Kako podamo ceno po enoti s številko npr. za pozicijo 1,06 zavihek E1 Ogrev _talno, kjer ni podana količina iz tekstualnega dela pa bi se lahko razbrala osnova za izračuna, pri navedeni poziciji naročnik tudi ni predvidel matematične operacije za izračun vrednosti.
Ponovno pozivamo naročnika da odpravi vse računske napake, dopolni popise z manjkajočimi količinami ter na ta način zagotovi, da bodo ponudbe med sabo primerljive ter da bo z instrumentom "odprava računske napake" le te morebitno lahko odpravil. Opozarjamo naročnika, da sprememba cen po enoti in posledično računskih napak v primeru % postavk zakonsko ni dopustno.
hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Popisi del -čistopis so objavljeni na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019.

Datum objave: 08.10.2019   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Iščemo načrte od zunanje ureditve, pa jih nikakor ne najdemo?
Nam lahko naročnik pove kam naj pogledamo, v katero mapo?

Prosimo za hiter odgovor.

lep dan

ODGOVOR
Objavljeno na spletni strani ZD Celje z dne 08.10.2019Datum objave: 08.10.2019   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko vodja del predloži le eno referenčno potrdilo, če ta objekt izpolnjuje pogoje iz obeh točk (torej sodi pod klasifikacijo 1264 ali 113, hkrati pa sodi pod kulturno dediščino)?

Že vnaprej hvala za potrditev.

ODGOVOR
Referenčna potrdila se predložijo za vsak posamezni referenčni posel, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 08.10.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da ponovno objavite in natančno razjasnite kakšne so zdaj reference - ali takšne kot v vašem zadnjem odgovoru z dne 3.10., in sicer tako:


1. ZA PONUDNIKA (v zadnjih 10 letih, GOI dela):
- 1× objekt klasifikacije 113 ali 1264 v vrednosti 1.5 mio
- 1× objekt stavbe, vpisane v register nepremičnin kulturne dediščine oziroma ki se nahaja na kulturno varstvenem območju, v vrednosti 1.5 mio


2. ZA VODJO DEL - v zadnjih 10 letih, 2× objekt, kjer so izvedena GOI dela, v višini 1 mio, pri čemer mora biti:
- 1 objekt iz CC-SI 1264 ali 113
- 1 objekt, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine oziroma ki se nahaja na kulturno varstvenem območju v višini 1 mio


Prosimo za potrditev zgoraj navedenega.

ODGOVOR

vodja del mora imeti kot navedeno v čistopisu razpisne dokumentacije z dne 08.10.2019, objavljeni na spletni strani ZD Celje.


Datum objave: 08.10.2019   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, iz vašega pojasnila glede referenc za vodjo del dne: Datum objave: 03.10.2019 14:21
ODGOVOR:
Naročnik na navedena vprašanja odgovarja skupno in sicer:
Naročnik korigira pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik v točki:
15.5.2
Ponudnik ima ves čas izvajanja predmeta javnega naročila na razpolago vodjo del, ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil:
- izvajal funkcijo vodje del (prej: odgovornega vodje del) nad izvajanjem GOI del povezanih s prenovo /adaptacijo/ rekonstrukcijo/ dozidavo/ nadzidavo/ novogradnjo:
- dveh (2) objektov visokih gradenj, vsakega v vrednosti GOI del minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV), pri čemer mora biti en(1) objekt iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11)
ter en (1) objekt, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine ali je razglašen za kulturni spomenik minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV).

Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem.


Ali prav zastopimo, da mora imeti vodja del dve (2) referenci:
Eno referenco za izvedbo GOI del v višini 1.000.000,00 eur z DDV ali iz skupine objektov pod št. 113 ali iz skupine 1264
In eno za izvedbo GOI del na objektu, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine ali je razglašen za kulturni spomenik minimalno 1.000.000,00 EUR (z DDV).

Hvala za hiter odgovor.


ODGOVOR
vodja del mora imeti kot navedeno v čistopisu razpisne dokumentacije z dne 08.10.2019, objavljeni na spletni strani ZD Celje.Datum objave: 08.10.2019   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali iz vaših odgovorov pravilno razberemo, da lahko pogoj 15.4. (letni promet) izkazujemo tudi s podizvajalcem? V nasprotnem primeru namreč vaša zahteva ne le, da ni jasna, temveč tudi ni dopustna, saj bi omejevali manjše ponudnike. Prosimo za odgovor.VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko točko 15.4.1. izpolnjujemo tudi s podizvajalci? odgovorili ste namreč samo za partnerje, ne pa za podizvajalce. Smiselno sicer izhaja, da lahko in bi nam bila drugačna razlaga nelogična, vendar v izogib nesporazumom preverjamo.

Že vnaprej hvala.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da lahko ponudnik pogoj št. 15.4. izpolnjuje tudi s podizvajalcem (in ne samo s partnerjem)? Tako namreč izhaja iz določila v dokumentaciji, da pogoj izpolnjujejo ''gospodarski subjekti v ponudbi'', pod pojem gospodarski subjekt pa namreč sodi tudi podizvajalec.

Prosimo za jasen odgovor in potrditev, torej z DA.

Že vnaprej hvala.

ODGOVOR
NE.
Naročnik skupno odgovarja na navedena vprašanja in sicer:

Naročnik podan odgovor: -kot je navedeno v navodilih razpisne dokumentacije lahko pogoj v točki 15.4.1 izpolnjujejo gospodarski subjekti skupno.

spremeni:

Naročnik odgovor korigira s spremembo razpisne dokumentacije in sicer: črta odstavek Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Na podlagi odločitev Državne revizijske komisije z ugotovitvami v več sklepih, da uporaba drugih gospodarskih subjektov ne pride v poštev pri pogojih za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in finančni položaj ponudnika. (Blokada, letni promet.). Sklep DRK št.: 018-235/20138; 018-388/2013-6. Državna revizijska komisija stoji na stališču, da si že po naravi stvari ni mogoče predstavljati, da bi bilo mogoče te vrste zmogljivosti posojati!


Datum objave: 08.10.2019   14:27
VPRAŠANJE
Hvala za tako izčrpne, detajlne, koristne, spodbudne, uporabne, stvarne, prijazne, ljubeznive,... odgovore kot je spodnji
Lepo je prebrati, da si naročnik vzame čas, preveri navedbe na portalu in nanje nato utemeljeno in strokovno odgovori


Datum objave: 07.10.2019 13:34
VPRAŠANJE
ODGOVOR
Vse sheme in popisi so objavljeni in iz njih so razvidno tudi odgovori na vaša vprašanja

Spoštovani naročnik

S takim odgovorom, samo pokažete, da nimate interesa pridobiti prave ponudbe.
NE, še enkrat poudarjamo iz shem (ki le-to niso) ni razvidno prav nič, samo oblika okna. V shemah se ne vidi, ali so žaluzije, rolete,... karkoli.
Prav tako ni nikjer razvidno kakšen je material notranjih polic, kar Vas tudi že nekaj časa sprašujemo.
S spoštovanjem!
Mi kot proizvajalci stavbnega pohištva ne moremo ponudnikom ponujati nečesa česar ne moremo predvideti.

Prosimo za dodatne sheme in navodila.ODGOVOR
Po ponovnem pregledu projektanta je za pripravo ponudbe dovolj podatkov, ki so objavljeni.


Datum objave: 08.10.2019   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj obkrožimo kot glavni ponudnik na obrazcu št.3 v primeru, da nastopamo s podizvajalci? Da smo vodilni partner ali samostojni ponudnik?

Hvala.


ODGOVOR
V obrazcu 3 je izpadla alineja (Ponudnik s podizvajalci). Naročnik je v objavi čistopisa dodal alinejo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZD Celje.Datum objave: 08.10.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahtevate referenco za en objekt, ki je lociran na kulturno varstvenem območju ali opredeljen kot spomenik kulturne dediščine v vrednosti najmanj 1,5 mio.

1. Predvidevamo, da boste spoznali kot ustrezno naslednjo referenco ponudnika: izvedba GOI del znotraj javne ustanove (kot npr. Splošna bolnišnica), ki je sestavljena z več objekti (vsaj 6 enot) in so se dela izvajala ne vsaj eni izmed njih.
Celotno območje ustanova Splošne bolnišnice in je območje spomenika, zato smatramo, da je taka referenca v celoti ustrezna Vašim zahtevam.

2. Kot ponudnik smo izvajali vrsto GOI del in opreme (specialne in splošne medicinske opreme), v vrednosti več mio, zato predlagamo, da se spoznajo kot povsem ustrezne tudi take reference. Če je izvajalec / potencialni ponudnik izvedel zahtevne GOI dela v zahtevnih bolnišničnih in drugih zdravstvenih objektih z naročnikom Ministrstvo za zdravje RS, smatramo, da je taka referenca več kot strokovna in zadovoljiva tudi za posege v ZD Celje. Ocenjujemo, da naročnik ZD Celje, že ima izbranega izvajalca del in zato vztraja z referenco vpisa objekta v register nepremičnin kulturne dediščine ali razglašeno za kulturni spomenik v vrednosti najmanj 1,5 mio.

3. Naročnika ZD Celje prijazno prosimo, da referenco zniža na vrednost 500.000 za objekt, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine ali razglašeno za kulturni spomenik. Če je izvajalec del imel pogodbo z lastnikom ZD Celje, torej MZ RS v vrednosti 500.000 za objekt spomeniškega varstva in tudi objekt bolnišnice (kar je bistveno za samo izvedbo razpisanih del), bo zagotovo bil sposoben izvesti dela tudi v večji vrednosti. Referenca 1,5 mio kot jo zahtevate nima nobenega realnega zagotovila, vrednost spremite na 500.000. V nasprotnem primeru nas silite v postopek ugovora in revizije, kot to veleva zakon o JN in kot predavajo strokovnjaki za izvajanje javnih naročil. V nasprotnem primeru, navedite kdo je vaš že vnaprej izbrani izvajalec del, pa se bomo od razpisa umaknili. Vi pa razmislite, ali so vaša vztrajanja poslovna in etična, ali morda kažejo znake korupcije. Z znižano vrednostjo reference bi zagotovo dobili več ponudnikov in izvedli transparentni postopek JN. Poudarjamo, da je naša zahteva povsem legitimna in strokovna: torej sprememba da je referenca za spomeniško območje in objekt vsaj 500.000 in v objektu bolnišnice. ZD Celje ni knjižnica ali kino dvorana.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Reference oz pogoji za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti tč 15.5.1. je naročnik postavil z upoštevanjem načela sorazmernosti (8.člen ZJN-3) in jih je tekom razpisa še znižal. Naročnikova zahteva po referenci da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je izvajal GOI dela v smislu prenove/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na:

- 1x objektu visoke gradnje, iz skupine 113 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št.: 109/11) stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali iz skupine 1264 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur.l.RS, št. 109/11) v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV); ter

- 1x objektu lociranem na kulturno varstvenem območju ali opredeljenem, kot spomenik kulturne dediščine, v vrednosti najmanj 1.500 .000 EUR (z DDV).

Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik, morajo biti uspešno zaključena s pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem ali s strani investitorja podpisan primopredajni zapisnik o uspešni primopredaji.

Referenca je skladna s temeljnimi načeli javnega naročanja in nikakor ne preferira kakršnega koli izvajalca. Z njo pa naročnik seveda mora pridobiti kvalitetne in usposobljene izvajalce.Datum objave: 08.10.2019   20:32
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.
Strojne instalacije:
Kljub popravku popis za talno greje še vedno ni jasen. Prosimo, da se v postavki 1,05 prav tako navede jasne količine oziroma enote mere, da vemo koliko je m2 plošč, ali je »vezic« 34 kom ali 34 kompletov po 100 vezi (skupaj 3.400 kos). Tudi ali imajo »vezice« pravo poimenovanje, saj se cevi ne vežejo na armaturno mrežo? Prav tako prosimo za poimenovanje v slovenščini, saj dobavitelj opreme določenih elementov ne ponuja. Prosimo za pojasnilo, kaj je »plaster board VS UP«, ker v sistemu Varionova tega elementa ni?

Predvidevamo, da gre za 223 m2, ki jih talno ogrevamo. Zakaj samo 78,1 m2 PE folije?
Če imamo 15 omaric, so ogrevani prostori okrog 15 m2. Prosimo za potrditev, glede nato da na razpolago ni strojnih načrtov.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


REHAU noppen sheet 30-2EPS 040 DES ( Pl0šča s čepi v kartonu 10 plošč po 1400x800mm 11,2m2) m2 223
REHAU rail 10-pritrjevalna tračnicaza cevi fi 10mm m 195
REHAU -FLEX mešalni sklop s tropotnim ventilom 1" in obt. črpalko kpl 15
REHAU priključno vijačenje10,1x1,1 kos 20
REHAU priključno vijačenje 14x1,5 kos 14
REHAU priključno vijačenje 17x2,0 kos 14
REHAU vodilni lok za cev Rauspeed RAUTHERM s90° 10mm kos 20
REHAU vodilni lok za cevRauspeed RAUTERM s90 ° 14mm kos 14
REHAU vodilni lok za cev Rauspeed RAUTHERM S90° 17mm kos 14
REHAU ometni pokrovVS UP 110/550 in 75/550 kos 13
REHAU distribucijski boks za mont. na steno UP 110/550 2-4 tokokroge kpl 1
REHAU priključni trak REHAU studded panel Varionova kpl 34
REHAU regulacijski razdelilec Nea H brez črpalčnega modula NEA H 230V kpl 14
REHAU dvojno držalo 10,1x1,1 kos 159
REHAU dilatacijski spojni profil 1,2m(102m) kpl 6,23
REHAU fixing stable kos 61
REHAU vezni trak za REHAU studded pannel Varionova kos 13
REHAU prekrivna folija PE 1200mmx100m(120m2) kpl 78,1
REHAU sobni termostat Nea HT 230 V kpl 19
REHAU dodatek za estrih P(10kg) kg 58,8
REHAU termal actuator UNI 230 V kpl 24