Dosje javnega naročila 006142/2019
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Sanacija ceste do vojaškega objekta v Kamni Gorici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.444,37 EUR

JN006142/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.09.2019
JN006142/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN006142/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2019
JN006142/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006142/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12460
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija ceste do vojaškega objekta v Kamni Gorici
Referenčna številka dokumenta: 410-26/2008
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je modernizacija JP 611641 Grosuplje-vojašnica v območju naselja Grosuplje, kot razvidno iz spodnje situacije.
Po obstoječi cesti je sofinancer v letu 2018 izvedel sanacijo električnega kabla Kamna Gorica. Zaradi izredno slabega cestišča je na večjem delu odseka cesto potrebno asfaltirati v celotni širini.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je modernizacija JP 611641 Grosuplje-vojašnica v območju naselja Grosuplje, kot razvidno iz spodnje situacije.
Po obstoječi cesti je sofinancer v letu 2018 izvedel sanacijo električnega kabla Kamna Gorica. Zaradi izredno slabega cestišča je na večjem delu odseka cesto potrebno asfaltirati v celotni širini.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji za določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   17:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2019   12:58
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 13. 9. 2019:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v delu, kjer naročnik zahteva, da se v razdelek Predračun, ki je javno viden na odpiranju na portalu e-JN, naloži poleg obrazca Priloga številka 2 (ponudbena cena) tudi celotne popise del, torej vse Excelove tabele, ki bodo vidne celotni javnosti. Ker takšna zahteva naročnika ni skladna s predpisanimi napotki za vlaganje dokumentov v sistem e-JN (naročnik naj pridobi te informacije in navodila pri skrbniku sistema spletnega portala e-JN!), saj je točno določeno in predpisano in kar izvajajo tudi vsi ostali naročniki; da se v razdelek Predračun, naloži le en dokument Ponudba-predračun, ki vsebuje naziv ponudnika ter skupno ceno, katero ponuja za razpisano javno naročilo. Možno je vnesti le en dokument, v kolikor ne gre za variantne ponudbe. Excelove popise del pa ponudniki vnašamo v razdelek Drugi dokumenti! Prosimo za korekcijo razpisanih navodil in objavo pravilnega obrazca Ponudba-predračun!

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča ponudnike, da v razdelek Predračun naložijo le izpolnjeno Prilogo št. 2 (prepis vrednosti iz rekapitulacije), medtem ko se naj Excelova tabela naloži v razdelek Drugi dokumenti. Obrazec Priloga št. 2 ostaja nespremenjen.
Zaradi spremembe se rok za oddajo ponudb ne spremeni. Ponudniki, ki so morebiti že oddali ponudbo, lahko do roka za oddajo ponudb le-to spremenijo.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima me, ali je v postavki 224 Izdelava asfaltne koritnice v širini 0,5 m 300 m1 zajeta tudi dobava asfalta, ali je asfalt zajet v post. 222 in ta postavka zajema samo doplačilo za izdelavo koritnice?

Odgovor naročnika:
V postavki 224 je potrebno zajeti tudi dobavo asfalta, ne gre le za doplačilo za izdelavo koritnice.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da objavi odgovore na zastavljena vprašanja še preden se izteče rok za postavitev vprašanj!

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, ker odgovori na zastavljena vprašanja niso bili objavljeni pred iztekom roka za postavitev vprašanj, hkrati pa odgovarja, da ne gre za vprašanja, ki bi bistveno spreminjala pripravo ponudbene dokumentacije.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pred časom smo vam postavili vprašanje glede nalaganja ponudbenih dokumentov v sistemu e-JN, vezano na vašo zahtevo v razpisni dokumentaciji na strani 12: Ponudnik v sistemu v razdelek Predračun naloži izpolnjen popis del v celoti (vse zavihke Excelove tabele) in to prilogo. Ponovno vas prosimo, da spremenite to zahtevo v Ponudnik v sistemu v razdelek Predračun naloži izpolnjeno Prilogo št. 2 ali podoben obrazec Predračun, kateri vsebuje le končno ponudbeno ceno in naziv ponudnika/ponudnikov (v primeru skupne ponudbe). V razdelek Predračun se lahko naloži le pdf. dokument, načeloma je to ponudbena cena, ki je javno vidna na odpiranju. Excelove datoteke se vedno naloži v razdelek Drugi dokumenti, ki so vidni le naročniku. Ponovno prosimo, da sledite navodilom e-JN pri pripravi ponudbene e-dokumentacije!
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-narocniki.html
Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja) izvaja Direktorat za javno naročanje vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro na tel. številki: 01 478 1688.
Tehnična pomoč
Za tehnično pomoč funkcionalnosti portala e-JN lahko kontaktirate enotni kontaktni center državne uprave (EKC) na 080 2002 ali na elektronski naslov ekc@gov.si. Svetovalci na EKC so vam na voljo od ponedeljka do petka od 8.00 do 22.00.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča ponudnike, da v razdelek Predračun naložijo le izpolnjeno Prilogo št. 2 (prepis vrednosti iz rekapitulacije), medtem ko se naj Excelova tabela naloži v razdelek Drugi dokumenti. Obrazec Priloga št. 2 ostaja nespremenjen.
Zaradi spremembe se rok za oddajo ponudb ne spremeni. Ponudniki, ki so morebiti že oddali ponudbo, lahko do roka za oddajo ponudb le-to spremenijo.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.