Dosje javnega naročila 006171/2019
Naročnik: VRTEC VELENJE, Šlandrova cesta 11A, 3320 Velenje
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.497.960,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006171/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN006171/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN006171/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN006171/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2020
JN006171/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2020
JN006171/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN006171/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2020
JN006171/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006171/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 170-414913
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC VELENJE
Šlandrova cesta 11A
3320
SI
Velenje
Slovenija
Gordana Mrkonjič
gordana@vrtec-velenje.si
+386 38982401

Internetni naslovi
http://vrtec-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12463
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže EKO meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže EKO meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže perutninsko meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže perutninsko meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlečni izdelki- brez laktoze
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlečni izdelki- brez laktoze
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO/EKO mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO/EKO mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in slano pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in slano pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladko pekovsko pecivo in fino pekovsko pecivo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladko pekovsko pecivo in fino pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita in mlevski izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Drugi mlevski izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Drugi mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO/EKO moka in mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO/EKO moka in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15890000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Voda in sadni sokovi
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Voda in sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Med, domača pridelava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
15831600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Med, domača pridelava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje, oreščki in semena
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje, oreščki in semena
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Jabolka (integrirana pridelava)
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka (integrirana pridelava)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Diabetični in dietetični proizvodi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03222000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko zelenjava
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Očiščena zelenjava
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Očiščena zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelišča
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko kislo zelje in repa
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko kislo zelje in repa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko jajca
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC VELENJE
Šlandrova cesta 11A
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2019   09:37
VPRAŠANJE
Prosimo čimprej objavite razpisno dokumentacijo, na povezavi, ki jo navajate je namreč ni.
Hvala,

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/907/dokumentacija.html


Datum objave: 04.09.2019   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas da odklenete v predračunu za sklop mleko in mlečni izdelki celice za vpis naročnika, datum in vpis ŽIVILA VIŠJE KAKOVOSTI.

Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani,
ponudbeni predračuni so dosegljivi na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/907/dokumentacija.htmlDatum objave: 04.09.2019   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan med 6. in 13. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj take dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava dvakrat tedensko v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
Sklop 16: Voda in sadni sokovi
Sklop 17: Splošno prehrambeno blago
Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
Sklop 23: Diabetični in dietetični proizvodi

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,


ODGOVOR

Spoštovani!
Za spodaj omenjene sklope se strinjamo za dostavo dvakrat tedensko v dopoldanskem času.
Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
Sklop 16: Voda in sadni sokovi
Sklop 17: Splošno prehrambeno blago
Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
Sklop 23: Diabetični in dietetični proizvodi
LpDatum objave: 04.09.2019   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani!
Lahko.


Datum objave: 05.09.2019   14:31
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da iz sklopa Sklop 7: Mleko in mlečni izdelki umaknete sire brez laktoze, ker ima izbor le teh ima samo ena Slovenska mlekarna, pa še posebej imate oblikovan sklop 8: Mlečni izdelki-BREZ LAKTOZE.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Sprememba ponudbenega predračuna za sklop 7: Mleko in mlečni izdelki je dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/907/dokumentacija.htmlDatum objave: 05.09.2019   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov, za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika. Z vzorčenjem se naročnik prepriča, da izdelki dejansko ustrezajo njegovim zahtevam, na primer:
- v kolikor je zahtevan izdelek brez konzervansov - ali je ponujeni izdelek resnično brez konzervansov
- v kolikor je zahtevan izdelek z določenim % sadja/zelenjave/mesa - ali je v ponujenem izdelku resnično določen % sadja/zelenjave/mesa, ki ga mora izdelek vsebovati

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali boste v primeru dvoma v neustreznost izdelkov ponudnika pozvali k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Če bo naročnik menil, da izdelki niso ustrezni, lahko zahteva vzorce blaga.
Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza razpisani kvaliteti in za to nosi vso odgovornost. Pri tako velikem številu artiklov ni mogoče zahtevati za vsak artikel vzorec blaga.Datum objave: 05.09.2019   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

opazili smo, da je v izjavah 1, 2 in 3 napisano: "Ponudnik potrdi izjavo z elektronskim podpisom."
Ob oddaji ponudbe preko portala se elektrosnko podpiše le rekapitulacija in ESPD, ali bo za naročnika dovolj, če te izjave podpišemo "fizično" - z žigom in podpisom, skeniramo in oddamo?

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
DaDatum objave: 05.09.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kateri predračun izpolnjujemo, ker ste objavili 2

ODGOVOR
V datoteki: Ponudbeni predračuni odklenjeni in sprememba sklopa 7: Mleko in mlečni izdelki; 5.9.2019; so objavljeni odklenjeni ponudbeni predračuni ter sprememba ponudbenega predračuna za sklop 7: Mleko in mlečni izdelki.Datum objave: 06.09.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5 in 6: Je možna dobava 2x tedensko (v ponedeljek in petek)
Hvala za odgovor.

LP

ODGOVOR
Strinjamo se z dostavo dvakrat tedensko (v ponedeljek in petek).Datum objave: 11.09.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas:

Sklop 1: Sveže meso in mesni izdelki

3 MESO MLADIH GOVED,vakumsko pakirano,stegno, brez kosti, I. kakov. kat. - Ali je v kosu?
6 PRŠUT, vakumsko pakirano, brez kosti, zaščitena geografska označba - Ali povprašujete po suhem kraškem pršutu? V kosu?
7 SVINJSKO MESO, vakumsko pak., ledja, brez kosti, I. kakov. kat. - Ali je v kosu?
8 SVINJSKO MESO, vakumsko pakirano, stegno, brez kosti, I. kakov. kat. - Ali je v kosu?
9 SVINJSKO MESO, vakumsko pakirano, svinjska riba, ekstra kakov. kat. - Ali povprašujete po svinjski pljučni ali file lax kare?
11 SVINJSKO MESO, vakumsko pakirano, pleče, brez kosti, II. kakov. kat. - Ali je v kosu?
12 TELEČJE MESO, vakumsko pakirano, stegno, brez kosti, I. kakov. kat. - Ali je v kosu?
15 JUNČJE MESO, vakumsko pakirano, stegno brez kosti, I. kakov. kat. - Ali je v kosu?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Sklop 1: Sveže meso in mesni izdelki

3 V kosu.
6 Po suhem kraškem pršutu, rezanem.
7 V kosu.
8 V kosu.
9 Svinjski file.
11 V kosu.
12 V kosu.
15 V kosu.
Datum objave: 11.09.2019   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3: Sveže perutninsko meso in mesni izdelki
4 PIŠČANČJE MESO, razred A, stegna, brez kosti in kože - Ali je mišljen zgornji del beder?
11 PURANJE MESO,razred A, stegno, brez kosti in kože - Ali je v kosu?
12 PURANJE MESO,razred A, stegno - kosi, brez kosti in kože - Ali so mišljeni manjši koščki npr. 2x2 cm ali kaj drugega?
Prosimo za pojasnitev razlike med artikloma 11 in 12.
13 SALAMA, piščančja prsa v ovitku, brez alergenov, nizka vsebnost maščob - Ali je v kosu ali razrezano?
14 SALAMA, puranja šunkarica v ovoju, nizka vsebnost maščob - Ali je v kosu ali razrezano?

Sklop 2: Sveže EKO meso in mesni izdelki
2 BIO/EKO MESO MLADIH GOVED, pleče, brez kosti, vakumsko pakirano, II. kakov. kat. - Ali je v kosu?
3 BIO/EKO GOVEJE MESO, stegno, brez kosti, vakumsko pakirano, I. kakov. kat., mleto meso - Ali povprašujete po govedini oz. mladi govedini?
4 BIO/EKO GOVEJE MESO, stegno, brez kosti, vakumsko pakirano, I. kakov. kat., zrezki - Ali povprašujete po govedini oz. mladi govedini?
5 BIO/EKO GOVEJE KOSTI, vakumsko pakirano, III. kakov. kat. - Ali povprašujete po govedini oz. mladi govedini?
6 BIO/EKO GOVEJE KOSTI MESNATE, vakumsko pakirano, III. kakov. kat. - Ali povprašujete po govedini oz. mladi govedini?

3 BIO/EKO GOVEJE MESO, stegno, brez kosti, vakumsko pakirano, I. kakov. kat., mleto meso - V obrazcu specifikacija predračuna ni navedeno E.M.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Sklop 3: Sveže perutninsko meso in mesni izdelki
4 Da.
11 V kosu.
12 Manjši koščki 1x1 cm.
Artikel 11 v kosu, artikel 12 koščki 1x1 cm.
V kosu.
V kosu.

Sklop 2: Sveže EKO meso in mesni izdelki
2 V kosu.
3 Po mladi govedini.
4 Po mladi govedini.
5 Po mladi govedini.
6 Po mladi govedini.

3 E.M. je KG.
Datum objave: 11.09.2019   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1: sveže meso in mesni izdelki, Sklop 2: Sveže EKO meso in mesni izdelki, Sklop 3: Sveže perutninsko meso in mesni izdelki

Ali je v zgoraj navedenih sklopih cena za kos enaka konfekcionirani?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Cene živil v sklopih:
- Sklop 1: sveže meso in mesni izdelki,
- Sklop 2: Sveže EKO meso in mesni izdelki,
- Sklop 3: Sveže perutninsko meso in mesni izdelki,
so definirane na kilogram in ne na kos. Iz tega sledi, da je cena () konfekcioniranega mesa ekvivalentna zmnožku: masa (kg) X cena (/kg)


Datum objave: 11.09.2019   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v okvirnem sporazumu navajate:
"3. člen
Stranke tega sporazuma bodo naročniku po e-pošti posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo na seznamu, najkasneje v petih dneh po prejemu povabila k oddaji ponudbe-predračuna."

Prosimo za popravek, da navedete "v 5 delovnih dneh".
Težava z rokom oddaje nastane, ko so vmes prazniki, vikendi. Dejansko je v takih primerih rok 5 navadnih dni prekratek. Glede na to, da boste verjetno imeli odpiranje konkurence konec decembra je rok za oddajo še toliko bolj otežen.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Rok se ne spremeni.Datum objave: 11.09.2019   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu okvirnega sporazuma za splošno prehrambeno blago navajate:

"6. člen
Cene in način plačila
....Vsakemu računu mora dobavitelj priložiti skenirane dobavnice, prevzemnice,
podpisane s strani pooblaščene osebe dobavitelja in naročnika."

Prosimo, da to zahtevo črtate, ker je skeniranje dobavnic, prevzemnic ter prilaganje k e-računom kar precej zamudno.
Dobavnice, prevzemnice že dobi vsaka stranka ob prevzemu blaga.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Dobavnice, prevzemnice je potrebno v fizični obliki predati ob prevzemu blaga.Datum objave: 17.09.2019   11:55
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo približek vašim zahtevanim enotam pakiranja in ceno preračunamo na vašo zahtevano enoto? Različni ponudniki imamo različna pakiranja. ali pa prosim navedite dovoljeno odstopanje -+.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko ponudite približek zahtevanim enotam pakiranja, ceno preračunajte na zahtevano enoto mere.Datum objave: 17.09.2019   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri prenosu podatkov smo opazili datoteko alergeni v živilih.
v razpisni dokumentaciji pa nismo zasledili, da je potrebno ob oddaji ponudbe oddati tudi to prilogo.
Prosimo za pojasnitev.
lep pozdrav


ODGOVOR
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno preglednico Alergeni v živilih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Navedba podatkov o vsaki sestavini ali pomožnem tehnološkem sredstvu, ki je navedeno na seznamu v Prilogi II Uredbe 1169/2011 ali pridobljeno iz snovi ali proizvoda s seznama v tej prilogi, ki povzroča alergije ali preobčutljivosti, se uporablja v proizvodnji ali pri pripravi živila in je še vedno prisotno v končnem proizvodu, čeprav v spremenjeni obliki, ni potrebna v primerih, kadar se ime živila jasno nanaša na zadevno sestavino ali proizvod.
Slednje ne velja za sledove alergenov iz Priloge II Uredbe 1169/2011, ki se glede na ime živila nejasno nanašajo na sestavino ali proizvod (npr. živilo lešniki; lahko vsebuje sledove drugih drevesnih oreščkov in arašidov).
Datum objave: 17.09.2019   11:58
VPRAŠANJE
Sklop 18
ali je lahko med hrvaškega porekla?

ODGOVOR
Ponujen med mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in zahtevam, ki so navedene v predračunu za sklop 18. Med:
- Vsebnost HMF mora biti manjša od 15 mg/kg. Vsebnost vode mora biti manjša ob 18,6%.
- Med v ponudbi je lahko dodatno označen z nacionalnimi in mednarodnimi zaščitnimi znaki kakovosti iz shem kakovosti, veljavnih v RS.
- Pri izdelavi predračuna so upoštevane zahtevane enote mere ter vse strokovne in ostale zahteve naročnika.
- Seznanjeni smo z dejstvom, da se razpisane količine blaga med letom lahko spremenijo.
- Dostava blaga se vrši v roku 72 ur od uradnega prejema naročila najkasneje do 13.00 ure.
Datum objave: 17.09.2019   11:58
VPRAŠANJE
Sklop 15
ali vam zadostuje za ta sklop dostava 2x tedensko v dopoldanskem času (do 12.ure)? Ali se za ta sklop dostavlja v vsako enoto posebej?
Hvala

ODGOVOR
Dostava se vrši vsak dan do 7.00 ure, ker nimamo dovolj skladiščnih kapacitet in naročamo živila za tekoči dan.
Dostava se vrši v vsako enoto posebej.
Datum objave: 17.09.2019   11:59
VPRAŠANJE
Sklop 15
artikel 10: špinača list v bloku ali v briketih?

ODGOVOR
Briketi.Datum objave: 17.09.2019   11:59
VPRAŠANJE
Sklop 6
kolikokrat tedensko naj bi se dostavljalo artikle iz tega sklopa? Ali je možna dostava do 12. ure? Ali se artikle iz tega sklopa dostavlja v vsako enoto posebej?
Hvala

ODGOVOR
Dostava je odvisna od sestave jedilnika. Izdelki iz sklopa 6 so na jedilniku običajno 1x tedensko. Dostava je možna do 12. ure.
Dostava se vrši v 2 enoti.

Datum objave: 17.09.2019   12:00
VPRAŠANJE
Sklop 6
artikel 2: ali lahko ponudimo oslič file? Novozelandski repak je namreč slabša vrsta osliča, nam pa je v interesu, da otroci dobijo kvalitetnejšo ribo.
Hvala

ODGOVOR
Lahko ponudite tudi zamrznjene fileje brez kosti in kože druge vrste osliča, vendar mora ustrezati pogojem, ki so navedeni v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in zahtevam, ki so navedene v predračunu za sklop 6:
- Blago v ponudbi je najmanj A kategorije po svežosti.
- Zamrznjene ribe v ponudbi so lahko dodatno označene z nacionalnimi in mednarodnimi zaščitnimi znaki kakovosti iz shem kakovosti, veljavnih v RS.
- Globoko zamrznjene ribe morajo biti pakirane v ustrezni embalaži in hranjene pri temperaturi 18 °C; med prevozom se hladna veriga ne sme prekiniti (transportna sredstva s hladilnimi napravami).
Datum objave: 17.09.2019   12:02
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcih predračuna navaja: "Dobavitelj je dolžen ob vsaki spremembi o vsebnosti alergenov obvestiti naročnika.", priložena je tudi tabela za označevanje alergenov. Naročnika naprošamo, da umakne zahtevek za živila za katera že v skladu z Uredbo (EU) 1169/2011 navedba podatkov o alergenih ni potrebna, torej kadar se ime živila jasno nanaša na zadevno sestavino ali proizvod (npr. jajca, stebelna zelena, lešnik...).


ODGOVOR
Navedba podatkov o vsaki sestavini ali pomožnem tehnološkem sredstvu, ki je navedeno na seznamu v Prilogi II Uredbe 1169/2011 ali pridobljeno iz snovi ali proizvoda s seznama v tej prilogi, ki povzroča alergije ali preobčutljivosti, se uporablja v proizvodnji ali pri pripravi živila in je še vedno prisotno v končnem proizvodu, čeprav v spremenjeni obliki, ni potrebna v primerih, kadar se ime živila jasno nanaša na zadevno sestavino ali proizvod.
Slednje ne velja za sledove alergenov iz Priloge II Uredbe 1169/2011, ki se glede na ime živila nejasno nanašajo na sestavino ali proizvod (npr. živilo lešniki; lahko vsebuje sledove drugih drevesnih oreščkov in arašidov).


Datum objave: 18.09.2019   14:11
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI
prosimo za pojasnitev ,
SKLOP 17 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 BIO RASTLINSKA MAST, 200 g, brez alergenov-prosimo navedite katero blagovnoo znamko ste imeli v mislih kot informacijo
2 BIO MARGARINA, 250 g, brez mleka, laktoze, jajc, soje in konzervansov-prosimo navedite katero blagovno znamko ste imeli v mislih kot informacijo
3 BIO MARGARINA z olivnim oljem, 250 g , brez alergenov-prosimo navedite katero blagovno znamko ste imeli v mislih kot informacijo
30 DŽEM, brusnica,od 320-450 g, min. količina sadne pulpe in/ali kaše 35%-arikel se nahaja v pakiranju600g -ali lahko ponudimo navedeno pakiranje
58 ZAČIMBA, česen mleti 500g- 600 g, brez alergenov ali njihovih sledov-glede na to da lahko ponudimo približek vašim enotam nas zanima ali lahko ponudimo pakiranje 1kg
59 ZAČIMBA, česen zrnati 500g- 765 g, brez alergenov ali njihovih sledov-glede na to da dovolite pribčižek vašim enotam nas zanima ali lahko ponudimo pakiranje 1kg ?


sklop 14 bio moka in mlevski izdelki
5 BIO/EKO MOKA, pšenična polbela, T 850-artikla nismo našli.Ali lahko ponudimo bio pšenično polnozrnato moko? Ali pa bio pšenično moko tip 500.Kaj ponudimo?
8 BIO/EKO MOKA, namenska za kvašeno testo-artikel se ponovi na poziciji 9. Prosimo izbrišite eno postavko.

Sklop 13: Drugi mlevski izdelki
1 PREPEČENEC, polnozrnat (330 g), zavit v folijo, min. 8,5 % vlaknin-artikla v navedeni zahtevi nismo našli prosimo navedite blagovno znamko kot informacijo.
Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
9 MOKA, bela, T 500, ostra -ostra moka se nahaja v tipu 400. Prosimo dovolite da ponudimo t400
16 TESTENINE graham, svedri, rinfuza, min. 8,5 % vlaknin-ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATE POLŽKE?


Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
1 KOMPOT, breskev, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev- Artikla v navedeni zahtevi nismo našli. Prosim navedite katero blagovno znamko ste imeli v mislih ( kot informacijo)
3 KOMPOT, jagoda, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev.Artikla nismo našli v navedeni zahtevi.Prosim navedite katero blagovno znamko ste imeli v mislih ( kot informacijo)
6 PAPRIKA, vložena, file, rdeča,1 kg, brez konzervansov-Ali lahko ponudimo papriko rdečo celo ?ali lahko ponudimo pečeno konzervirano papriko? Lep pozdrav


ODGOVOR
SKLOP 17 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1 BIO RASTLINSKA MAST, 200 g, brez alergenov- Vitagen, Vitaquell
2 BIO MARGARINA, 250 g, brez mleka, laktoze, jajc, soje in konzervansov- Extra Vital, Vitaquell
3 BIO MARGARINA z olivnim oljem, 250 g , brez alergenov- Olivo, Vitaquell
30 DŽEM, brusnica,od 320-450 g, min. količina sadne pulpe in/ali kaše 35%- Lahko.
58 ZAČIMBA, česen mleti 500g- 600 g, brez alergenov ali njihovih sledov- Pakiranje je skoraj 1x večje od zahtevanih približnih enot. Ponudite ustreznejše pakiranje.
59 ZAČIMBA, česen zrnati 500g- 765 g, brez alergenov ali njihovih sledov- Pakiranje je skoraj 1x večje od zahtevanih približnih enot. Ponudite ustreznejše pakiranje.

sklop 14 bio moka in mlevski izdelki
5 BIO/EKO MOKA, pšenična polbela, T 850- Moko potrebujemo za pripravo kruha, zato je za nas bistven ustrezen tip 850.
8 BIO/EKO MOKA, namenska za kvašeno testo-artikel se ponovi na poziciji 9. številka 9 se briše. Ponudnikom ni potrebno podati cene pod to zaporedno številko. V primeru, da bo ponudnik ponudil ceno, bo naročnik skupno vrednost računsko popravil.

Sklop 13: Drugi mlevski izdelki
1 PREPEČENEC, polnozrnat (330 g), zavit v folijo, min. 8,5 % vlaknin- Lahko ponudite tudi drugačno enoto pakiranja z enako vsebnostjo vlaknin.

Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
9 MOKA, bela, T 500, ostra - Prosimo, da ponudite moko tipa 500.
16 TESTENINE graham, svedri, rinfuza, min. 8,5 % vlaknin-? Lahko ponudite polnozrnate polžke, min. 8,5 % vlaknin.

Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
1 KOMPOT, breskev, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev- Ponudite kompot, ki nima več kot 12 % sladkorjev. Enoto pakiranja lahko variira.
3 KOMPOT, jagoda, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev. Ponudite kompot, ki nima več kot 12 % sladkorjev. Enoto pakiranja lahko variira.
6 PAPRIKA, vložena, file, rdeča,1 kg, brez konzervansov- Lahko ponudite papriko rdečo celo. Ne morete ponuditi pečene konzervirane paprike.
Datum objave: 18.09.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate:
"Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, mleto meso, kockice, narezana salama, itd.)."

Ali zahtevate da je cena za meso /kg/ v kosu enaka ceni konfekcioniranega mesa /kg/?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Iz zapisanega sledi, da morate navesti ceno končnega izdelka za meso v kosu (kg) in konfekcionirano meso (kg). Ali je cena enaka, ali višja/nižja je odvisno od oblikovanja cene ponudnika.Datum objave: 18.09.2019   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Tudi v predračunskem obrazcu za Med, domača pridelava so zaklenjene celice za vnos ponudnika, datum in kraj...

Naprošamo za odklep.

LP

ODGOVOR
Dne 05.09.2019 je bil objavljen odklenjen predračun za sklop Med, domača pridelava. Objavljeno 5.9.2019 Ponudbeni predračuni odklenjeni in sprememba sklopa 7: Mleko in mlečni izdelki; 5.9.2019: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/907/dokumentacija.html

Datum objave: 18.09.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 23: Diabetični in dietetični proizvodi
29 NADOMESTEK SIRA, rezine, brez alergenov, 200 g-artikla nismo našli. Prosimo za izbris iz povpraševanja ali pa artikel prestavite v sklop sveži izdelki
30 NADOMESTEK SIRA, riban, brez alergenov, 200 g-artikla nismo našli .Prosimo za izbris iz povpraševanja ali pa artikel prestavite v sklop sveži izdelki

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Sklop 23: Diabetični in dietetični proizvodi
29 NADOMESTEK SIRA, rezine, brez alergenov, 200 g- Znamka Violife (Violife foods)
30 NADOMESTEK SIRA, riban, brez alergenov, 200 g- Znamka Violife (Violife foods)
Datum objave: 18.09.2019   14:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovor na zastavljeno vprašanje

Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
6 MOKA, ješprenova- artikla nismo našli prosimo za izbris.
Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Artikel pod zaporedno številko 6. MOKA, ješprenova se odstrani. Ponudnikom ni potrebno podati cene za ta artikel. V primeru, da bo ponudnik ponudil ceno, bo naročnik skupno vrednost računsko popravil.Datum objave: 19.09.2019   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate priloženo datoteko za vnos alergenov .Prijavili se bomo na več sklopov. Vnos oziroma vpis alergenov predstavlja veliko časa saj je potrebno alergene fizično razbrati iz deklaracije. Prosimo Vas da dovolite, da razpredelnico izpolnimo pred podpisom pogodbe za sklope katere bomo izbrani tako kot je v praksi pri ostalih javnih razpisih.
Hvala za odgovor
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Alergene je potrebno navesti za živila, pri katerih je naveden pogoj, da ne smejo biti prisotni alergeni ali sledovi le-teh.
Za ostala živila lahko tabele izpolnite naknadno, pred podpisom pogodbe za sklope, za katere boste izbrani.
Datum objave: 20.09.2019   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas kako bo naročnik sankcioniral ponudnika, ki v predračunu ne bo navedel zahtevanih podatkov in bo vpisal na primer izdelek brez blagovne znamke?
Ali bo naročnik tako ponudbo izločil oz. zavrnil in označil kot nedopustno?

Hvala za pojasnilo.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
V skladu z ZJN-3.Datum objave: 20.09.2019   07:46
VPRAŠANJE
Naročnik je med drugim za sklop 19. sveže sadje in zelenjava kot merilo za izbiro določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, sestavljeno iz točk za ponudbeno ceno in točk za živila z višjo kakovostjo. Med potrdili za višjo kakovost se upoštevajo potrdila iz shem kakovosti pri čemer gre pri skoraj vseh shemah za nacionalne sheme, ki so vezane na domače pridelke za katere vemo, da zaradi podnebnih značilnosti uspevajo zgolj v določenem obdobju (ob upoštevanju, da je letina uspešna). Tudi potrdila (certifikati) za določene sheme so vezani na letino posameznega pridelka, sploh tisti, ki so vezani neposredno na način pridelave. Ali je naročnik pri razpisu tega merila upošteval navedena dejstva? Kako bo slednje smiselno upošteval pri sprejetju odločitve o izbiri, ki se sprejema za obdobje sklenitve sporazuma? Predlagamo, da naročnik v izogib nejasnosti tekom izvajanja sporazuma, spremeni merilo za izbor pri sklopu 19, saj za celotno obdobje za katero bo sprejel odločitev, zaradi objektivnih dejstev ni mogoče zagotavljat živil iz večine nacionalnih shem kakovosti.

ODGOVOR
Naročnik upošteva Uredbo o zelenem javnem naročanju.
Merilo za izbor »Več živil z višjo kakovostjo« ne pomeni pogoja za prijavo na javni razpis. Okvirni sporazum bo sklenjen z največ tremi ponudniki s ponovnim odpiranjem konkurence vsake tri mesece, kar bo omogočalo pridobiti primerljive ponudbe glede na letni čas in uspešnost letine.


Datum objave: 20.09.2019   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Sklop 17: Splošno prehrambeno blago

41 PUDING, čokolada, 1 kg, max. 14 % sladkorjev-ali lahko ponudimo artikel ki ima 60g sladkorja na 100g izdelka
42 PUDING, vanili, 1 kg, max. 12 % sladkorjev-ali lahko ponudimo arikel ki ima 60g sladkorja na 100g izdelka
50 SKUŠA, file, v oljčnem olju, 110 -125 g, , max. 1 % NaCl- ali lahko ponudimo izelek ki oima 1,06 soli na 100g izdelka
52 TUNA, kosi, v oljčnem olju, 80 g, max. 1 % NaCl-ali lahko ponudimo artikel ki ima 1,5g soli na 100g izdelka ,ali artikel ki ima 1,2g soli na 100g

Hvala za posredovane odgovore

ODGOVOR
41 PUDING, čokolada, 1 kg, max. 14 % sladkorjev- Ne.
42 PUDING, vanili, 1 kg, max. 12 % sladkorjev- Ne.
50 SKUŠA, file, v oljčnem olju, 110 -125 g, , max. 1 % NaCl- Lahko.
52 TUNA, kosi, v oljčnem olju, 80 g, max. 1 % NaCl- 1,2g soli na 100g
Datum objave: 20.09.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spštovani

Sklop 13: Drugi mlevski izdelki

1 PREPEČENEC, polnozrnat (330 g), zavit v folijo, min. 8,5 % vlaknin-Artikla z navedeno vsebnostjo vlaknin nismo našli. Prosimo za umik ali zmanjšanje vlaknin ali navedite blagovno znamko kot informacijo
artikel se nahaja z do 7% vlaknin
Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
14 TESTENINE graham, polširoki rezanci, min. 8,5 % vlaknin- artikla z navedeno vsebnostjo vlaknin nismo našli, prosimo za izbris vlaknin ali navedbo blagovne znamke kot informacijo oziroma zmanjšanja procenta vlaknin
15 TESTENINE graham, polširoki rezanci 500 g, min. 8,5 % vlaknin -artikla z navedeno vsebnostjo vlaknin nismo našli, prosimo za izbris vlaknin ali navedbo blagovne znamke kot informacijo oziroma zmanjšanja procenta vlaknin
16 TESTENINE graham, svedri, rinfuza, min. 8,5 % vlaknin-artikla z navedeno vsebnostjo vlaknin nismo našli, prosimo za izbris vlaknin ali navedbo blagovne znamke kot informacijo oziroma zmanjšanja procenta vlaknin
17 TESTENINE graham, svedri, min. 8,5 % vlaknin-artikla z navedeno vsebnostjo vlaknin nismo našli, prosimo za izbris vlaknin ali navedbo blagovne znamke kot informacijo oziroma zmanjšanja procenta vlaknin
9 MOKA, bela, T 500, ostra -moka ostra se na tržišču nahaja z oznako T 400. ali lahko ponudimo t400

Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
1 KOMPOT, breskev, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev-artikla v zahtevanem odstotku sladkorja nismo našli ali lahko ponudimo artikel ki ima 13% sladkorja?
3 KOMPOT, jagoda, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev-artikla v zahtevanem odstotku sladkorja nismo našli ali lahko ponudimo artikel ki ima 15% sladkorja?
4 KOMPOT, mešano sadje, 700 - 850 g, max. 15 % sladkorjev-artikla v zahtevanem odstotku sladkorja nismo našli ali lahko ponudimo artikel ki ima 17,5% sladkorja?
9 PARADIŽNIK, pelati, 2400 - 2550 g, brez konzervansov in dodanega sladkorja. Vsi pelati imajo sladkor in sicer cca 3g na 100g izdelka.ALI LAHKO PONUDIMO ARTIKEL KI IM NAVEDENO KOLIČINO SLADKORJA?
10 PARADIŽNIK, pelati, 800 g, brez konzervansov in dodanega sladkorja-si pelati imajo sladkor in sicer cca 3g na 100g izdelka.ALI LAHKO PONUDIMO ARTIKEL KI IM NAVEDENO KOLIČINO SLADKORJA?
Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR
Sklop 13: Drugi mlevski izdelki
1 PREPEČENEC, polnozrnat (330 g), zavit v folijo, min. 8,5 % vlaknin- Lahko ponudite izdelek z min. 7. % prehranske vlaknine.

Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
14 TESTENINE graham, polširoki rezanci, min. 8,5 % vlaknin- Mlinotest
15 TESTENINE graham, polširoki rezanci 500 g, min. 8,5 % vlaknin - Mlinotest
16 TESTENINE graham, svedri, rinfuza, min. 8,5 % vlaknin- Lahko ponudite katero drugo obliko testenin z enakim odstotkom vlaknin (npr. peresniki, polžki, idr.).
17 TESTENINE graham, svedri, min. 8,5 % vlaknin- Lahko ponudite katero drugo obliko testenin z enakim odstotkom vlaknin (npr. peresniki, polžki, idr.).
9 MOKA, bela, T 500, ostra - Prosimo, da ponudite moko tipa 500.

Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
1 KOMPOT, breskev, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev- Lahko ponudite izdelek s 13 % sladkorja.
3 KOMPOT, jagoda, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev- Lahko ponudite izdelek s 13 % sladkorja.
4 KOMPOT, mešano sadje, 700 - 850 g, max. 15 % sladkorjev- Izdelek na trgu je na voljo znamka Natureta, vendar pa lahko ponudite tudi katerega drugega v okviru zahtevanih mejnih vrednosti sladkorja.
9 PARADIŽNIK, pelati, 2400 - 2550 g, brez konzervansov in dodanega sladkorja. Sladkor je lahko naravno prisoten, ne pa dodan.
10 PARADIŽNIK, pelati, 800 g, brez konzervansov in dodanega sladkorja- Sladkor je lahko naravno prisoten, ne pa dodan.Datum objave: 20.09.2019   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 8: Mlečni izdelki-BREZ LAKTOZE
1 MASLO, BREZ LAKTOZE, 125 - 150 g izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da enoto mere spremeni v kg, ali pa določi eno gramaturo izdelku, na katero bomo preračunali ceno, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala

Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
6 MOKA, ješprenova- Konkurenčni ponudnik je navedel:«artikla nismo našli prosimo za izbris.« Samo v informacijo naročniku, da izdelek na trgu namreč obstaja in je normalno dobavljiv.
7 MOKA, bela, T 400 - naročnik želi moko T-400, katera je lahko ali ostra ali posebno bela. Katero moko naročnik želi?
9 MOKA, bela, T 500, ostra - ostra moka je T-400. Prosimo za popravek.
16 TESTENINE graham, svedri, rinfuza, min. 8,5 % vlaknin svedre v rinfuzi ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek graham polžki v rinfuzi?
25 TESTENINE POLNOZRNATE, sveže, njoki, 500 g smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno skladišče, rokovanje in drugačna vozila za distribucijo. Naročnika prosimo, da umakne izdelek v drug sklop, kjer ima sorodne izdelke. Npr. sklop 15: Zamrznjeni izdelki, kjer imate že postavko 14 in 15: Listnato testo. Hvala za razumevanje.
26 TESTENINE POLNOZRNATE, sveže, njoki, rinfuza smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno skladišče, rokovanje in drugačna vozila za distribucijo. Naročnika prosimo, da umakne izdelek v drug sklop, kjer ima sorodne izdelke. Npr. sklop 15: Zamrznjeni izdelki, kjer imate že postavko 14 in 15: Listnato testo. Hvala za razumevanje.
27 TESTENINE IZ KROMPIRJEVEGA TESTA, sveže, njoki, 500 g smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno skladišče, rokovanje in drugačna vozila za distribucijo. Naročnika prosimo, da umakne izdelek v drug sklop, kjer ima sorodne izdelke. Npr. sklop 15: Zamrznjeni izdelki, kjer imate že postavko 14 in 15: Listnato testo. Hvala za razumevanje.
28 TESTENINE IZ KROMPIRJEVEGA TESTA, sveže, njoki, rinfuza smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno skladišče, rokovanje in drugačna vozila za distribucijo. Naročnika prosimo, da umakne izdelek v drug sklop, kjer ima sorodne izdelke. Npr. sklop 15: Zamrznjeni izdelki, kjer imate že postavko 14 in 15: Listnato testo. Hvala za razumevanje.
31 KOSMIČI ovseni, fino mleti, 500-1000 g ali lahko ponudimo izdelek, ki ne vsebuje fino mletih kosmičev?

Sklop 13: Drugi mlevski izdelki
1 PREPEČENEC, polnozrnat (330 g), zavit v folijo, min. 8,5 % vlaknin izdelek je v PVC vrečki in ne v foliji. Naročnika prosimo za umik zahteve. Hvala
2 VLEČENO TESTO, polnozrnato, sveže (500 g), min. 5,5 % vlaknin smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno skladišče, rokovanje in drugačna vozila za distribucijo. Naročnika prosimo, da umakne izdelek v drug sklop, kjer ima sorodne izdelke. Npr. sklop 15: Zamrznjeni izdelki, kjer imate že postavko 14 in 15: Listnato testo. Hvala za razumevanje.
3 DROBTINE, polbele (1 kg) ali lahko ponudimo bele drobtine?

Sklop 17: Splošno prehrambeno blago
4 GORČICA, od 680-1050 g, brez aditivov in konzervansov ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje naravno aromo in naravno barvilo kot Eta? Gorčico, ki bi bila brez omenjenih aditivov na trgu namreč ne najdemo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih.
Pod opisi z zaporedno številko 6-13 zahtevate čaje vezane v verigo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, samo da ima gastro vrečice čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke?
6 ČAJ, otroški, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali naročnik želi izdelek, ki je sestavljen iz janeža, komarčka, kamilice, kumine?
11 ČAJ, malina, brez aditivov, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane izdelek brez aditivov okus malina ne obstaja. Prosimo za umik ali dovoljenje, da ponudimo izdelek z aditivi. Hvala
23 KOSMIČI koruzni od 500-1000 g, brez dodanega sladkorja, max. 1 % sladkorjev ali lahko ponudim izdelek, ki vsebuje maksimalno 7,8% naravno prisotnih sladkorjev, že v samem živilu iz katerega je izdelkan?
25 KIS, jabolčni 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.

50 SKUŠA, file, v oljčnem olju, 110 -125 g, , max. 1 % NaCl izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da enoto mere spremeni v kg, ali pa določi eno gramaturo izdelku, na katero bomo preračunali ceno, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala

58 ZAČIMBA, česen mleti 500g- 600 g, brez alergenov ali njihovih sledov izdelek brez alergenov ne obstaja na trgu. V kolikor ste imeli v mislih posebno blagovno znamko (npr Kotanyi ali Maestro), ta vsebujeta alergene kot so: gluten, jajca, soja, zelena, sezam, laktozo in gorčico.
Lahko vam ponudimo izdelek, ki ne vsebuje drugih alergenov razen SO2. Drugače ponudnika brez alergenov ni. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo brez alergenov, da bomo lahko ponudimo izdelek. Hvala
59 ZAČIMBA, česen zrnati 500g- 765 g, brez alergenov ali njihovih sledov sledov izdelek brez alergenov obstaja samo v zelo majhnem pakiranju in postavka artikla presegla 1000EUR. Ali ste prepričani, da želite izdelek brez alergenov? V kolikor ste imeli v mislih posebno blagovno znamko (npr Kotanyi ali Maestro), ta vsebujeta alergene kot so: gluten, jajca, soja, zelena, sezam, laktozo in gorčico.
Lahko vam ponudimo izdelek, ki ne vsebuje drugih alergenov razen SO2. Povejte kaj želite, da ponudimo?

61 ZAČIMBA, jušna zelenjava, 1 kg, brez alergenov ali njihovih sledov izdelek brez alergenov ne obstaja na trgu. V kolikor ste imeli v mislih posebno blagovno znamko (npr Kotanyi ali Maestro), ta vsebujeta alergene kot so: gluten, jajca, soja, zelena, sezam, laktozo in gorčico. Lahko vam ponudimo izdelek, ki ne vsebuje drugih alergenov razen SO2. Povejte kaj želite, da ponudimo? Drugače ponudnika brez alergenov ni. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo brez alergenov, da bomo lahko ponudimo izdelek. Hvala

66 REZINA, žitna-sadna s temno čokolado, 35 g, min. 8,5 % vlaknin, max. 25 % sladkorjev izdelek, ki ga imate v mislim vsebuje več sladkorja kot navedeno in dosti več sladkorja kot je priporočeno za otroke. Prosimo za popravek.

Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
1 KOMPOT, breskev, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev izdelek, ki bi imel manj kot 12% sladkorja na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 13% sladkorjev? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala

14 FIŽOL, rjavi, v slanici, 400 - 4100 g, brez aditivov, konzervansov in alergenov izdelek vsebuje aditiv, antioksidant (askorbinsko kislino) ali pa aditiv citronsko kislino. Ali ga lahko vseeno ponudimo? Izdelek brez teh dodatkov na trgu ne obstaja?
15 FIŽOL, rjavi, v slanici, 300 g, brez aditivov, konzervansov in alergenov izdelek vsebuje aditiv, antioksidant (askorbinsko kislino) ali pa aditiv citronsko kislino. Ali ga lahko vseeno ponudimo? Izdelek brez teh dodatkov na trgu ne obstaja?
16 ČIČERIKA, v slanici, 300 g, brez aditivov, konzervansov in alergenov, max. 1 % NaCl + izdelek vsebuje aditiv antioksidant askorbinska kislina. Ali ga lahko vseeno ponudimo, saj izdelek brez tega dodatka na trgu ne obstaja.

Sklop 23: Diabetični in dietetični proizvodi
17 TESTENINE KORUZNE, brez glutena, pisane, 250 g izdelek je narejen iz mešanice riževe in koruzne moke z dodatki zelenjave. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
30 NADOMESTEK SIRA, riban, brez alergenov, 200 g ali lahko ponudimo nadomestek sira v kosu, katerega potem po želji količinsko naribate? Nariban sir se namreč precej hitro suši. Violife ima za to primeren sir v kosu.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Sklop 8: Mlečni izdelki-BREZ LAKTOZE
1 MASLO, BREZ LAKTOZE, 125 - 150 g- Enoto mere spreminjamo v kg.

Sklop 12: Žita in mlevski izdelki
6 MOKA, ješprenova- Izdelek smo umaknili, ker ga potrebujemo v zelo majhnih količinah in le v primeru, da ima kateri izmed varovancev prehranske omejitve.
7 MOKA, bela, T 400 - Prosimo za ostro belo moko.
9 MOKA, bela, T 500, ostra - Prosimo za pšenično belo moko tipa 500.
16 TESTENINE graham, svedri, rinfuza, min. 8,5 % vlaknin. Lahko.
25 TESTENINE POLNOZRNATE, sveže, njoki, 500 g smo Prošnji žal ne moremo ugotoviti, ker želimo naročati sveže njoke.
26 TESTENINE POLNOZRNATE, sveže, njoki, rinfuza Prošnji žal ne moremo ugotoviti, ker želimo naročati sveže njoke.
27 TESTENINE IZ KROMPIRJEVEGA TESTA, sveže, njoki, 500 g. Prošnji žal ne moremo ugotoviti, ker želimo naročati sveže njoke.
28 TESTENINE IZ KROMPIRJEVEGA TESTA, sveže, njoki, rinfuza. Prošnji žal ne moremo ugotoviti, ker želimo naročati sveže njoke.
31 KOSMIČI ovseni, fino mleti, 500-1000 g. Lahko.

Sklop 13: Drugi mlevski izdelki
1 PREPEČENEC, polnozrnat (330 g), zavit v folijo, min. 8,5 % vlaknin. Lahko ponudite izdelek v PVC vrečki.
2 VLEČENO TESTO, polnozrnato, sveže (500 g), min. 5,5 % vlaknin. Prošnji žal ne moremo ugotoviti, ker želimo naročati sveže vlečeno testo.
3 DROBTINE, polbele (1 kg). Ne.

Sklop 17: Splošno prehrambeno blago
4 GORČICA, od 680-1050 g, brez aditivov in konzervansov. Lahko.
Pod opisi z zaporedno številko 6-13 zahtevate čaje vezane v verigo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, samo da ima gastro vrečice čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke? Da.
6 ČAJ, otroški, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane. Da.
11 ČAJ, malina, brez aditivov, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane. Lahko ponudite izdelek z aditivi, vendar ne sme vsebovati barvil.
23 KOSMIČI koruzni od 500-1000 g, brez dodanega sladkorja, max. 1 % sladkorjev. Ne.
25 KIS, jabolčni 1 l. Ponudite kis, ki je pridelan po naravnem postopku kisanja.
50 SKUŠA, file, v oljčnem olju, 110 -125 g, , max. 1 % NaCl izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Enoto mere spreminjamo v kg.
58 ZAČIMBA, česen mleti 500g- 600 g, brez alergenov ali njihovih sledov. Lahko ponudite izdelek, ki od vseh alergenov vsebuje le SO2.
59 ZAČIMBA, česen zrnati 500g- 765 g, brez alergenov ali njihovih sledov. Lahko ponudite izdelek, ki od vseh alergenov vsebuje le SO2.
61 ZAČIMBA, jušna zelenjava, 1 kg, brez alergenov ali njihovih sledov. Lahko ponudite izdelek, ki od vseh alergenov vsebuje le SO2.

66 REZINA, žitna-sadna s temno čokolado, 35 g, min. 8,5 % vlaknin, max. 25 % sladkorjev. Ponudite izdelek z deklaracijo, ki ustreza zahtevam.

Sklop 22: Konzervirano sadje in zelenjava
1 KOMPOT, breskev, 700 - 850 g, max. 12 % sladkorjev. Lahko ponudite izdelek s 13 % sladkorja.
14 FIŽOL, rjavi, v slanici, 400 - 4100 g, brez aditivov, konzervansov in alergenov. Izdelek z dodano askorbinsko kislino lahko ponudite.
15 FIŽOL, rjavi, v slanici, 300 g, brez aditivov, konzervansov in alergenov. Izdelek z dodano askorbinsko kislino lahko ponudite.
16 ČIČERIKA, v slanici, 300 g, brez aditivov, konzervansov in alergenov, max. 1 % NaCl. Izdelek z dodano askorbinsko kislino lahko ponudite.

Sklop 23: Diabetični in dietetični proizvodi
17 TESTENINE KORUZNE, brez glutena, pisane, 250 g. Da.
30 NADOMESTEK SIRA, riban, brez alergenov, 200 g. Na voljo imajo tudi riban sir. Za naše potrebe je primernejši riban sir.
Datum objave: 02.10.2019   14:59
Naročnik obvešča vse potencial ponudnike, da iz ponudbenega predračuna iz sklopa 17: Splošno prehrambeno blago umika (črta) artikel pod
zaporedno številko 64 »ZAČIMBA, kumina cela, 38 g, brez alergenov ali njihovih sledov«.
Ponudniki za ta artikel ne podajo cene, ponudbena cena za ta artikel je brezpredmetna.
Pojasnilo je del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 03.10.2019   10:08
Naročnik obvešča vse potencial ponudnike, da iz ponudbenega predračuna iz sklopa 17: Splošno prehrambeno blago umika (črta) artikel pod zaporedno številko 56 »ZAČIMBA, cimet celi, 10 g, brez alergenov ali njihovih sledov«. Ponudniki za ta artikel ne podajo cene, ponudbena cena za ta artikel je brezpredmetna.

Izdelki pod zaporednimi številkami 33 "DOMAČA MARMELADA, marelica, od 3-5 kg, min. količina sadne kaše 30%", 35 "DOMAČA MARMELADA, mešana, od 3-5 kg, min. količina sadne kaše/pulpe 20%" in 36 "DOMAČA MARMELADA, sliva, od 3-5 kg, min. količina sadne kaše 30%« iz sklopa 17: Splošno prehrambeno blago, lahko vsebujejo konzervans.

Pojasnilo je del razpisne dokumentacije.