Dosje javnega naročila 006145/2019
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Storitve: IZVAJANJE STORITEV VAROVANJA ZA OBČINO PIRAN
ZJN-3: Odprti postopek

JN006145/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
JN006145/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019

    JN006145/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
ana.fakin@piran.si, Ani Fakin oziroma Diani Petronio
ana.fakin@piran.si
+386 56710320
+386 56710343

Internetni naslovi
http://www.piran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV VAROVANJA ZA OBČINO PIRAN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega storitve varovanja za potrebe Občine Piran in sicer objekta občine ter poslovnih prostorov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega storitve varovanja za potrebe Občine Piran in sicer objekta občine ter poslovnih prostorov.

Lokacije in predmet naročila:
a) Zgradba Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki zajema naslednje storitve:
- varovanje ljudi in premoženja z varnostnikom, ki opravlja varnostno receptorske storitve,
- varovanje javnih zbiranj,
- vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja,
- upravljanje z varnostno nadzornim centrom in
- možne razširitve sistemov varovanja na objektu

b) Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran (poslovni prostor arhiv občine), ki zajema naslednje storitve:
- sprejem in obdelavo signalov z varnostnega sistema za javljanje vloma na varovanem objektu in
- intervencija na objektu

Podrobnejši opis storitev je opredeljen v dokumentu Režim varovanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Varnostno osebje10
C) Standard ISO 9001 za področje varovanja5

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

spletno mesto, ki ga navajate kot povezavo na razpisno dokumentacijo nam ni znano. Prav tako se je potrebno registrirati pri čemer tudi ob uspešni registraciji ni možno najti razpisne dokumentacije.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je brez registracije dostopna na spletni strani www.s-procurement.si in sicer ponudniki kliknejo na polje "Vstopi v portal", v zavihku zgoraj kliknejo na polje "Slovenska naročila" in prišli bodo na stan, kjer so objavljena vsa slovenska naročila. Na tej strani je na voljo tudi iskalnik, kjer lahko vpišete številko objave (JN00..) naročila. S klikom na modro polje na desni strani "Podrobno" boste imeli dostop do razpisne dokumentacije.

V kolikor ste se že registrirali se prijavite z uporabniškim imenom in geslom ter po vpisu v polje hitro iskanje vpišite številko objave (JN00...) ter nadaljujte po zgornjih korakih.

Za dodatne informacije je na voljo tudi tehnična podpora po elektronski pošti info@s-procurement.si ali preko telefona 01 60 100 71 (vsake delovni dan med 9.00 in 15.00 uro).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na obrazcu OBR-Vzorec pogodbe je v podpisu naveden župan, ki ni več aktualen. Prosimo, da uskladite obrazec.

Hvala, lp

ODGOVOR
Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe obrazec OBR-Vzorec pogodbe uskladil v delu, ki se nanaša na podpisnika pogodbe s strani naročnika.