Dosje javnega naročila 006176/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-076/19; Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 505.056,52 EUR

JN006176/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN006176/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN006176/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN006176/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006176/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12488
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-076/19; Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
Referenčna številka dokumenta: 43001-212/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,260
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo da objavite elaborat zapore prometa da lahko pridobimo ponudbo stroškov zapore prometa.

Hvala

lp

ODGOVOR
Elaborat zapore prometa je v skladu z Navodili za pripravo ponudbe 1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v "Specifikaciji naročila". Projektna dokumentacija, ki je sestavni del "Specifikacije naročila" je po predhodnem dogovoru na ogled pri naročniku (Boris Tekavec, DRI, tel. št. 01 306 82 82).
št. in naslov projektne dokumentacije: Projektna dokumentacija PZI št. 71/2013-II, junij 2017
Most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298)
izvajalec - projektant: ARS, Podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o, Maribor


Stroški zapore prometa so vsebovani v popisu del, zavihek CESTA-ZAČASNI OBVOZ.

Datum objave: 16.09.2019   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.) V popisih se pojavlja zapora prometa 2x in sicer pri obvozu pod postavko 4.01 in cesti pod postavko 1.04, katero postavko naj upoštevamo?
2.) CESTA ZAČASNI OBVOZ/ Postavka 4.01 ...V postavki je združeno vse zapora, izvedba obvoza, elaborat ...kaj naj upoštevamo v tej postavki pod opisom "izvedba obvoza ob obstoječem mostu" prosimo za opis del s količinami na podlagi katerih bo mogoče postavko ovrednotiti.
3.) Prosimo da objavite načrte, mostu, obvoza, ceste

Hvala

ODGOVOR
Ad 1.) Upoštevati obe postavki, CESTA-ZAČASNI OBVOZ/ Postavka 4.01 vsebuje: Izdelava elaborata zapore prometa in izvedbo obvoza ob obstoječem mostu. Pridobitev odločbe o zapori in vsi stroški v zvezi s potrebno signalizacijo za ves čas trajanja zapore v vseh fazah in ostalimi potrebnimi koordinacijami ter pregledi.
CESTA-NOVO/ Postavka 1.04 pa upošteva tudi vse faze vmesnih postavitev in prestavitev signalizacije, po potrebi tudi krajšega ročnega usmerjanja prometa ob preusmeritvah na in z obvoza, v času asfaltiranja ceste ob sočasno prevoznemu obvozu, transportih večje gradbiščne mehanizacije (npr. finišer, črpalka za betoniranje ipd.)

Ad 2.) Tekst postavke CESTA-ZAČASNI OBVOZ/ Postavka 4.01 »Izdelava elaborata zapore prometa in izvedbo obvoza ob obstoječem mostu« je smiselno tolmačiti kot vse stroške, ki bodo nastopili v zvezi z obvozom, niso pa vsebovani v gradbenih količinah in prometni opremi. To so poleg elaborata, ki bo upošteval specifično tehnologijo izvedbe izbranega izvajalca del, tudi obvestila, koordinacije, komisijski pregled obvozne ceste pred preusmeritvijo prometa-gre namreč za začasno cesto, na kateri se bo odvijal javni promet.
Opis del z ostalimi količinami je v zavihku CESTA-ZAČASNI OBVOZ.

AD 3.) Celotna projektna dokumentacija-vsi načrti so v skladu z Navodili za pripravo ponudbe
(1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU)

po predhodnem dogovoru na ogled pri naročniku (Boris Tekavec, DRI, tel. št. 01 306 82 82).
Trije karakteristični načrti mostu, obvoza in ceste so v prilogi Pojasnila razpisne dokumentacije 02 na Naročnikovi spletni strani.