Dosje javnega naročila 006161/2019
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Gradnje: Scre soseske - Prenova otroškega igrišča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.189,43 EUR

JN006161/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.09.2019
JN006161/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN006161/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.10.2019
JN006161/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006161/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Tanja Štajdohar Urh
tanja.stajdohar-urh@kocevje.si
+386 18938251

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kocevje.si/objava/204108
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12467
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Scre soseske - Prenova otroškega igrišča
Referenčna številka dokumenta: 351-67/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija otroškega igrišča v Kidričevi ulici zajema odstranitev obstoječih elementov, shranjevanje nekaterih in ponovno montažo, gradbena, zemeljska in saditvena dela, kar zajema urejanje reliefa, dobavo in montažo novih igral za otroke in odrasle, ureditev parkovne javne razsvetljave, izdelavo dveh večjih betonskih klopi za druženje, zasajevanje drevnine in grmovnic, setev zelenice, menjavo ograje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje, Kidričeva ulica
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija otroškega igrišča v Kidričevi ulici zajema odstranitev obstoječih elementov, shranjevanje nekaterih in ponovno montažo, gradbena, zemeljska in saditvena dela, kar zajema urejanje reliefa, dobavo in montažo novih igral za otroke in odrasle, ureditev parkovne javne razsvetljave, izdelavo dveh večjih betonskih klopi za druženje, zasajevanje drevnine in grmovnic, setev zelenice, menjavo ograje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicija se izvaja kot operacija projekta, potrjenega na 2. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.09.2019   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji, v točki Tehnična sposobnost - pogoj 1 Reference (stran 19 razpisne dokumentacije) kot pogoj navajate le reference gospodarskega subjekta.

Nato pa sta vključena obrazca 8 in 9, kjer zahtevate navedbo referenčnih del vodje gradnje in potrdilo za dobro opravljeno delo (referenčno potrdilo) za nominirane kadre. Že tukaj je nejasnost, kdo so nominirani kadri, za katere naj bo izdano referenčno potrdilo? Ker je najprej potrebno navesti referenčna dela vodje gradnje, ali tudi na obrazcu 9 damo potrdilo za vodjo gradnje?

Opozarjamo pa še, da ni nikjer ni navedeno, kakšne so sploh zahtevane reference vodje gradnje in ni navedeno, da bi bile pogoj. Zakaj torej sploh obrazca 8 in 9? Ali je ta obrazca sploh potrebno priložiti?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Navedeni obrazci so ostali v razpisni dokumentaciji po lapsusu, potrebne so le reference, navedene na strani 19; obrazcev št. 7, 8, in 9, ni potrebno izpolnjevati.