Dosje javnega naročila 006163/2019
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Storitve: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 133.680,00 EUR

JN006163/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.09.2019
JN006163/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN006163/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN006163/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.10.2019
JN006163/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2019

    JN006163/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12479
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: V/03-BL-071/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2019   09:30
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   12:48
VPRAŠANJE
Pod točko 8.1.2 je pod pogoji navedeno, da mora imet ponudnik veljavno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje revidiranja. Kot potencialni ponudnik smo mnenja, da navedeno ni povezano s predmetom naročila, zato naročnika prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani, pri pripravi dokumentacije je prišlo do napake, ki je nismo opazili. Navedba veljavnega dovoljenja za opravljanje revidiranja je brezpredmetna in jo prosimo ne upoštevajte.

Opravičujemo se za napako.

Hvala za razumevanje,

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 06.09.2019   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali mora imeti vsak od ponudnikov, naj bo to krovni ponudnik ali njegov podizvajalec ali partnerji v skupni ponudbi certifikat ISO 9001 in ISO 27001?
Vsak, ki prihaja v stik s podatki naročnika (obdelava osebnih podatkov) mora biti certificiran po zahtevah standarda ISO 27001:2013. Certificiran mora mora biti najmanj krovni ponudnik, kateremu naročnik posreduje podatke, le-ta pa posreduje variabilne podatke podizvajalcu oz. partnerju v skupni ponudbi, če bo prihajal v stik s podatki.
Hvala za odgovor. Želimo vam uspešen dan.

ODGOVOR


Spoštovani,

v naši razpisni dokumentaciji nismo postavili zahteve po navedenih certifikatih. Načeloma je zaželeno, da so krovni ponudnik oziroma njegovi partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci certificirani po zahtevah standarda ISO 27001:2013, ni pa to pogoj za udeležbo ali eno od meril. Varstvo osebnih podatkov je poglavje pogodbe in naročnik je mnenja da to zadošča.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 06.09.2019   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji pogrešamo dva (2) obrazca in sicer Referenčno listo ponudnika oz. skupnega ponudnika s področja istovrstnih del in Referenčno potrdilo.
Hvala vnaprej za odgovor. S spoštovanjem in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Glede referenc se izpolni samo ESPD obrazec v tej točki, dokazila pa lahko naročnik zahteva naknadno pri preverjanju referenc in pregledu dokumentacije.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 09.09.2019   09:06
VPRAŠANJE
Ali je merilo za izbor najnižja skupna končna vrednost brez DDV ali z DDV?

ODGOVOR

Spoštovani,

brez DDV. Vse cene v predračunu so brez DDV.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.


Datum objave: 09.09.2019   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ko smo izpolnili ESPD je dokument v xml zapisu imel prikazane vse strani. Ko pa smo dokument sprintali še v PDF obliki se le-ta ni sprintal v celoti. To pomeni, da je v xml prikrit II. del: A Informacije o gospodarskem subjektu. Prosim ponovno naložite ESPD obrazec. Hvala, lep dan.

ODGOVOR


Spoštovani,

obrazec smo na novo naložili na našo spletno stran. Sami smo preverili in ga uvozili na portal in ni bilo nobenih težav.

Prosimo, če nam sporočite, če še vedno ne bo šlo, bomo obrazec na novo izdelali in ga ponovno naložili.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 09.09.2019   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ni v redu. Prosim sami izpolnite ESPD in ga sprintajte v PDF obliki in videli boste, da se na 2. strani ''A. Informacije o gospodarskem objektu'' ne sprintajo, okvir je prazen! Lep pozdrav.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponovno smo pripravili ESPD obrazec, upamo da bo sedaj v redu. Objavljen bo čez približno 10 minut.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 10.09.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je dovolj, da priložimo ESPD samo v xml obliki? Če to drži potem ne prilagamo še ESPD-ja v PDF obliki, ki bi ga naj odložili pod ''ostale dokumente''.
Vnaprej hvala za odgovor, s spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani,

če ni druge rešitve lahko priložitev ESPD V xml obliki in ga bomo sami uvozili po odpiranju ponudb. Obrazec smo sicer naredili na novo in objavili včeraj okoli 14. ure.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.


Datum objave: 10.09.2019   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani
podjetja, ki v Sloveniji delujejo na področju distribucije pisemskih pošiljk (razen Pošte Slovenije, ki ima lastno distribucijsko mrežo), le-to izvajajo kot izvajalci zamenljivih poštnih storitev preko dostopa do omrežja Pošte Slovenije. Pretežno so to tiskarji oz. izpisni centri. Nihče nima oz. ne potrebuje redno zaposlenih delavcev s specifičnimi poštnimi znanji, pa vseeno uspešno in stroškovno učinkovito izvajajo storitve distribucije za stranke tudi z več kot 100.000 pošiljk na mesec.
Ker smo podjetje, s štirimi (4) redno zaposlenimi delavci, z dolgoletnimi izkušnjami ter ustreznimi referencami, menimo, da zahteva v točki 8.1.5 po vsaj deset (10) zaposlenih ni v skladu z veljavnimi predpisi in ne bi vzdržala revizijske presoje.
Predlagamo preklic oz. umik iz razpisne dokumentacije.
LP

ODGOVOR

Umikamo zahtevo iz točke 8.1.5. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost, da mora imeti ponudnik vsaj 10 zaposlenih.

JEKO, d.o.o.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je v točki 8.1.5 določil:
»Gospodarski subjekt mora za imeti zadostno število zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju razpisane storitve.
Gospodarski subjekt mora imeti vsaj deset (10) zaposlenih.«

Ta pogoj mora izpolnjevati vsaj gospodarski subjekt (torej tudi skupni ponudnik- točka 10.3.1. in vsak podizvajalec - točka 10.3.2 razpisne dokumentacije).

Zahteva naročnika, da ima ponudnik 10 zaposlenih, ni v skladu z načelom sorazmernosti in neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki. Vsaka zahteva, tudi kadrovska zahteva, mora biti povezana z namenom naročila in z njim sorazmerna. Naročnikova zahteva ni sorazmerna, saj presega to, kar je nujno potrebno za dosego uspešno in kvalitetno izvedenega javnega naročila. Ponudnik lahko z ustrezno organizacijo svojih delovnih procesov pravočasno, kvaliteto in strokovno izvede javno naročilo tudi z manjšim številom zaposlenih. Ne more naročnik določati ponudniku, s koliko zaposlenimi bo izvedel javno naročilo, saj s tem posega v avtonomijo ponudnika. Za izpostavljeno zahtevo ne obstojijo objektivno opravičljivi razlogi. Ponudnik lahko izvede javno naročilo z npr. enim zaposlenim pa zaradi tega ni nič manj usposobljen kot ponudnik, ki ima 10 zaposlenih oz. ponudnik, ki ima delovni proces organiziran na način, da pri njem sodeluje 10 zaposlenih. Poleg tega naročnikova zahteva dejansko privilegira gospodarske družbe, ki imajo zaradi večjega obsega poslovanja večje število zaposlenih, čeprav gre v obravnavanem primeru za »manjši« posel (kar seveda ne pomeni, da predmet javnega naročila ni pomemben), ki ga lahko izvede tudi manjša družba z manjšim obsegom poslovanja in posledično manj zaposlenimi.

Če pa naročnik zahteva zgolj 10 zaposlenih, ne da bi ti tudi dejansko sodelovali pri izvedbi javnega naročila, potem pa takšna zahteva sploh ni v povezavi s predmetom javnega naročila in ne služi ugotavljanju usposobljenosti ponudnika za izvedbo javnega naročila, temveč zgolj neupravičenemu razlikovanju med ponudniki. V tem primeru so privilegirane gospodarske družbe, ki se poleg z dejavnostjo, potrebno za izvedbo predmetnega javnega naročila, ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi (npr. čiščenjem, kleparstvom, torej z dejavnostmi, ki s predmetno niso v povezavi), v posledici pa imajo več zaposlenih ravno zaradi teh drugih dejavnosti.

Naročnik v zvezi z zahtevo glede števila zaposlenih tudi ne dopušča uporabe zmogljivosti drugih subjektov, kar je v nasprotju z 81. členom ZJN-3, na podlagi katerega lahko ponudnik (tudi) v zvezi s tehnično in strokovno usposobljenostjo uporabi zmogljivost drugih subjektov (torej tudi podizvajalcev). Pod pogoji določenimi v 81. členu ZJN-3 lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini. V nasprotju z načelom sorazmernosti, načelom zagotavljanja konkurence in načelom enakopravne obravnave ponudnikov je zahteva, da mora imeti vsak gospodarski subjekt sam 10 zaposlenih. Naročnik neupravičeno razlikuje med ponudnikom, ki nastopa sam, in ponudnikom, ki nastopa s podizvajalcem ali skupnim partnerjem. Za takšno razlikovanje ne more obstajati noben objektivno opravičljiv razlog. V zvezi s kadrovskimi zahtevami ni nobene potrebe, da bi razlikovali med ponudnikom, ki nastopa sam, in ponudnikom, ki nastopa s podizvajalcem (ali skupnim parterjem). Glede na vašo zahtevo je namreč za izvedbo javnega naročila (oz. kot izkaz usposobljenosti za izvedbo javnega naročila) potrebnih 10 oseb, če ponudnik nastopa sam, in 20 oseb, če ponudnik nastopa s podizvajalcem (ali skupnim partnerjem). Več kot je torej subjektov, ki v ponudbi nastopajo, večje število zaposlenih je, po vašem mnenju, potrebnih za izvedbo javnega naročila oz. za izkaz usposobljenosti za izvedbo javnega naročila. Takšna zahteva povsem zanemari obseg oz. del javnega naročila, ki ga v izvedo prevzame posamezen gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi. Če namreč posamezen gospodarski subjekt prevzame v izvedbo zgolj manjši del javnega naročila, npr. 5%, potem mora glede na vašo zahtevo imeti 10 zaposlenih, prav tako kot ponudnik, ki odda samostojno ponudbo in sam dejansko prevzame izvedbo celotnega javnega naročila.

Ponudnik zato predlaga, da naročnik iz razpisne dokumentacije črta zahtevo glede števila zaposlenih, saj bo v nasprotnem primeru primoran vložiti zahtevek za revizijo, zato to vprašanje štetje kot opozorilo na očitane kršitve v smislu tretjega odstavka 16. člena ZPVPJN.


ODGOVOR

Umikamo zahtevo iz točke 8.1.5. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost, da mora imeti ponudnik vsaj 10 zaposlenih.

JEKO, d.o.o.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Dostopamo do omrežja Pošte Slovenije in smo izvajalec zamenljivih poštnih storitev, prisotni na trgu že vrsto let. Imamo stranke iz zasebnega sektorja kot stranke, ki smo jih pridobili na postopkih JN. Imamo 4 zaposlene osebe, ki obvladujejo na mesečni ravni preko 800.000 pošiljk, z lahkoto in z večkratnikom imamo potrjene zahtevane reference, vendar nimamo 10 zaposlenih oseb. Lepo prosim pojasnilo zakaj zahtevate, da moramo imeti 10 zaposlenih oseb? Pojasnim, da dostopamo do omrežja Pošte Slovenije, sami opravimo sortiranje in sprejem pošiljk za fizično distribucijo se poslužujemo pismonoš Pošte Slovenije. Za vse storitve, ki jih izvedemo sami imamo dovolj kadra, ostalo uredi Pošta Slovenije, naše stranke imajo tudi več kot 100.000 pošiljk/mesec, torej nekaj krat več kot vaše podjetje, prosimo za pojasnilo zakaj moramo imeti vsaj 10 zaposlenih? Prosim, da nam odgovorite ali zadostuje vaše ugotavljanje sposobnosti skozi reference torej skozi posle podobnega ali višjega ranga, ki so se ali se še kar izvajajo?

ODGOVOR

Umikamo zahtevo iz točke 8.1.5. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost, da mora imeti ponudnik vsaj 10 zaposlenih.

JEKO, d.o.o.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
menimo, da je določilo v točki 8.1.5 KADROVSKI POGOJI OZIROMA SPOSOBNOSTI, da mora imeti gospodarski subjekt vsaj deset zaposlenih, diskriminatoren in posledično nezakonit, zato pričakujemo umik.
LP

ODGOVOR

Umikamo zahtevo iz točke 8.1.5. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost, da mora imeti ponudnik vsaj 10 zaposlenih.

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 10.09.2019   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je dovolj, da priložimo ESPD samo v xml obliki? Če to drži potem ne prilagamo še ESPD-ja v PDF obliki, ki bi ga naj odložili pod ''ostale dokumente''.
Vnaprej hvala za odgovor, s spoštovanjem.

ODGOVOR

Ponovno, lahko naložite ESPD obrazec samo v xml obliki in ni potrebno priložiti še PDF oblike. Glede na vaša vprašanja, ki ste jih postavljali preko portala, glede nepopolnega obrazca v PDF obliki predlagamo, da se obrnete na Uradni list RS, kjer so program pripravljali.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.Datum objave: 12.09.2019   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da ste umaknili zahtevo iz točke 8.1.5. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost, da mora imeti ponudnik vsaj 10 zaposlenih, ali je potrebno v ESPD obrazcu, poglavje C, izpolniti rubriko "Povprečno letno število zaposlenih"?
LP

ODGOVOR

Spoštovani,

rubriko izpolnite, ker je bila to naša prvotna zahteva, ni pa to več pogoj in ga ne bomo upoštevali pri ugotavljanju sposobnosti.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.