Dosje javnega naročila 007582/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.799.174,20 EUR

JN007582/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2018
JN007582/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007582/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN007582/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2018
JN007582/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN007582/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN007582/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007582/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 173-421975

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.ukc@kclj.si
+386 15225050

Internetni naslovi
https://www.kclj.si/

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
gpisarna@ukc-mb.si
+386 23211000

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@onko-i.si
+386 15879103

Internetni naslovi
https://www.onko-i.si/

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@sb-ms.si
+386 25123100

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si/

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
tajnistvo@bolnisnica-go.si
+386 53301000

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si/

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
tajnistvo@sb-nm.si
+386 73916100

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
info@sb-izola.si
+386 56606000

Internetni naslovi
https://sb-izola.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
Referenčna številka dokumenta: 4300-2/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 11.055.150,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Skupna ponudbena cena za SKLOP 1 in SKLOP 270
Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril30

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Skupna ponudbena cena za SKLOP 1 in SKLOP 270
Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril30

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007582/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 210-479524
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.10.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.440.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8.032.110,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.440.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.023.040,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.09.2019