Dosje javnega naročila 006475/2019
Naročnik: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: Športni center Rogaška Slatina: gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 548.065,46 EUR

JN006475/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN006475/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN006475/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN006475/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN006475/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
JN006475/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.06.2020
JN006475/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.10.2020
JN006475/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.10.2020
JN006475/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006475/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 180-437573
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
ales.otorepec@rogaska-slatina.si, Aleš Otorepec
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700
+386 38181724

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323485/ŠPORTNI_CENTER_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12701
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Športni center Rogaška Slatina: gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča
Referenčna številka dokumenta: 430-0051/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Športni center Rogaška Slatina: gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša na gradnjo dodatnega objekta z garderobami in tribuno ob glavnem nogometnem igrišču v Športnem centru Rogaška Slatina, skupna neto tlorisna površina kletne etaže (garderobni prostori) in pritlične etaže (tribuna) znaša 421 m2. Sestavni del javnega naročila je tudi ureditev zunanjih utrjenih površin in razširitev parkirišča za dodatnih 30 PM za osebna vozila ter 2 PM za avtobuse.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
/
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so opredeljeni v dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila, oz. v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o
ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se
avtomatično zaključi po preteku 48 ur.
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Predlagano največje število udeležencev v okvirnemOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2019   09:00

Dodatne informacije:
Povezava do projektne dokumentacije:
http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/PZI_projek_objekt.zip
http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/PZI_projek_parkirišče.zip
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
Rogaška Slatina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.09.2019   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošam za projekte PZI (arhitektura) ter sheme stavbnega pohištva.
Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
povezave do projektne dokumentacije so vam na voljo znotraj obvestila o naročilu, in sicer v točki VI.3 "Dodatne informacije" - copy/paste:

Povezava do projektne dokumentacije:
http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/PZI_projek_objekt.zip
http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/PZI_projek_parkirišče.zip

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.09.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo k spremembi pogoja B.1 S5 iz predmetnega Javnega naročila, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno najmanj SB6 ali boljše in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe.
Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi še dejstvo, da gre za javno naročilo, na katerega bodo ponudbe oddajali tisti ponudniki, ki so registrirani za opravljanje predmetne dejavnosti, torej iz sektorja gradbeništva, ki je z ekonomskega in finančnega vidika specifično, zaradi stanja dejavnosti nasploh. Naročnik pa z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledi tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Vsled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga. Postavitev predmetnega vprašanja, predstavlja ponudnikovo ravnanje v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13 in 90/14 ZDU-1I).

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
pogoj ostaja nespremenjen.
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.09.2019   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v 11. členu Navodil zahteva za finančno zavarovanje za resnost depozit v višini 1.000,00 eur. Naročnika pozivamo, da dovoljuje možnost, da se kot finančno zavarovanje za resnost predloži menico z menično izjavo, kar je redna praksa javnih razpisov, manjših zneskih. Kot ponudnik se ne moremo strinjati, da bi se nam na račun depozita zadrževalo in blokiralo znesek celotne vrednosti zavarovanja do 19.3.2020, kot je veljavnost ponudbe oz. finančnega zavarovanja za resnost.

Glede na to, da ponudnik v naslednji fazi kot zavarovanje za dobro izvedbo tudi zahteva menico z menično izjavo, menimo, da ni ovir, da bi tudi v fazi razpisa, kot zavarovanje za resnost dovolil menico z menično izjavo. Naročnika pozivamo na razširitev možnosti.ODGOVOR
Pozdravljeni,
instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je izbran na podlagi pozitivnih izkušenj v postopkih javnega naročanja. Pri čemer je treba upoštevati, da je tako nizka vrednost zavarovanja (0,2% od ocenjene vrednosti naročila!) opredeljena samo zaradi izbire instrumenta.
Vplačanega depozita naročnik ne bo blokiral do 19.3.2020, ampak bo ravnal skladno z razpisnimi določili:
"Neuveljavljeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik vrnil neizbranim ponudnikom v roku najkasneje 15 dni po pravnomočno zaključenem postopku javnega naročanja, izbranemu ponudniku pa v roku najkasneje 15 dni po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."
Lep pozdrav!

Datum objave: 24.09.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, za zavarovanje za resnost zahtevate depozit. Sicer res 1.000 eur, a nam ponudnikov pri vzdrževanju tekoče likvidnosti pomeni, če se nam zadržuje taka vsota, pa čeprav za samo par tednov. To zadrževanje je popolnoma neumno. Menimo, da če res želite kvalitetne ponudbe, boste to spremenili in dovolili, da predložimo za resnost menico ali pa, če že hočete, zavarovalniško garancijo.

VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni ali razširi možnost zavarovanja za resnost ponudbe tudi na bančno ali kavcijsko zavarovanje. Izrecno zahtevan depozit se nam zdi nepotreben, enako zadostuje tudi zavarovanje za resnost, ker tam zadaj jamčita banka in zavarovalnica in je to popolnoma zadostno zavarovanje.

Zato ni razloga po tem, da na takšen način omejujejete konkurenco, nenazadnje delate v javnem interesu in z denarjem davkoplačevalcev in če res stremite k temu, da dobite najugodnejšo ponudbo, ne boste postavljali takih nerazumnih pogojev, saj to odvrača ponudnike od prijav na razpise.

ODGOVOR
Spoštovani,
glejte odgovor z dne 24.9.2019, 09:40.
Lep pozdrav!

Datum objave: 25.09.2019   09:01
Spoštovani,
v 4. členu dokumenta "Povabilo k sodelovanju in navodila za pripravo ponudbe" je med obveznimi prilogami ponudbe med drugim (zadnja alineja) navedeno:

Parafiran vzorec menične izjave za zavarovanje odprave napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Glede na to, da je kot instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi zahtevana garancija banke ali zavarovalnice, predložitev parafiranega vzorca menične izjave za zavarovanje odprave napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi ni potrebna.

Datum objave: 25.09.2019   12:35
VPRAŠANJE
Ali lahko zadostimo pogoju B.2 Tehnična in strokovna sposobnost z referenčnim delom - CI-SI 126-Stavbe splošnega družbenega pomena?

ODGOVOR
Spoštovani,
kar se tiče zahtevane vsebine referenčnega dela, je ta omejena zgolj na "gradnjo stavbe." Zato je priglasitev reference, ki se nanaša na GRADNJO STAVBE splošnega družbenega pomena - dopustna. Ob tem seveda predlagamo, da ste pozorni tudi na ostala določila v zvezi z izpolnjevanjem referenčnega pogoja.
Lep pozdrav!

Datum objave: 01.10.2019   07:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo, da posreduje podatek kdo je bil dobavitelj obstoječih sedežev na tribunah.
Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
dobavitelj sedežev obstoječega objekta je bila družba Šport projekt iz Celja.
Lep pozdrav!Datum objave: 02.10.2019   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo za objavo celotne projektne dokumentacije
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
odgovor najdete v objavljenih pojasnilih - datum objave: 19.09.2019, 08:27.

http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/PZI_projek_objekt.zip
http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/PZI_projek_parkirišče.zip

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.10.2019   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po pregledu vprašanj in odgovorov ugotavljamo, da je že več ponudnikov prosilo vas, kot naročnika, za razširitev možnosti za načine zavarovanje za resnost.
Torej, da bi dovoljevali namesto depozita bančno oz. zavarovalniško garancijo ali morda menico z menično izjavo.

Na vse prošnje in pozive ste odgovorili negativno. Ne razumemo vašega ravnanja. Če bi vsi javni naročniki kot zavarovanje za resnost zahtevali depozit, bi mi ponudniki kmalu likvidnostno "tenko piskali", če bi se hoteli prijavljati na več razpisov. Denarni depoziti bi nam stali na nekih računih nedoločeno dolgo časa, pa čeprav "samo" mesec dni. Ne razumemo vašega vztrajanja na depozitu.

Pozivamo vas, da obrazložite vaše vztrajanje na depozitu, oziroma vas pozivamo, da sprejmete tudi druge možnosti zavarovanja za resnost, ki so običajne pri javnem naročanju, v nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
odgovor na vaše vprašanje najdete v predhodno objavljenih odgovorih.
Lep pozdrav!

Datum objave: 10.10.2019   07:24
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da v interesu izdelave kvalitetnih ponudb in zaradi kompleksnosti ter obsežnosti razpisanih del, podaljša rok za oddajo ponudbe. Predlagamo vsaj tri delovne dni. Hvala za pozitiven odgovor in lp.

ODGOVOR
ODGOVOR
Pozdravljeni,
za pripravo ponudbe je na voljo 36 dni, kar ocenjujemo kot zadosten rok pri javnem naročilu, ki komajda presega prag za uporabo odprtega postopka in ne vsebuje kakšnih večjih posebnosti z vidika tehnologije gradnje. Javno naročilo razen priprave predračuna tudi ne zahteva listin, katerih pridobivanje bi terjalo veliko časa. Rok za predložitev ponudb ostaja nespremenjen.
Lep pozdrav!

Datum objave: 10.10.2019   07:43
VPRAŠANJE
Lahko predložimo že potrjena referenčna potrdila ali je obvezno da so potrjene na vaših obrazcih.

Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
v kolikor vaša že pridobljena referenčna potrdila vsebujejo vse informacije, ki v predmetnem postopku javnega naročanja zanimajo naročnika - lahko. Predlagamo, da pred predložitvijo opravite temeljito primerjavo vsebine obrazca in predhodno pridobljene listine.
Lep pozdrav!

Datum objave: 10.10.2019   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:

- Prosimo za podrobnejšo specifikacijo predvidenega protiprašnega premaza pod sklopom III.Podopolagalska dela.

lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
zahtevana je rešitev kot npr. Ashford formula.
Lep pozdrav!

Datum objave: 10.10.2019   11:47
VPRAŠANJE
pozdravljeni

kje najdem OBR-POGODBA in vzorec MENIČNE IZJAVE ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKI DOBI?

ODGOVOR
Spoštovani,
- predložitev menične izjave za zavarovanje odprave napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi ni potrebno (glejte pojasnilo z dne 25.9.2019, 09:01);
- datoteka OBR-POGODBA je pomotoma izpadla iz paketa objavljenih datotek, zato bo naložena z dodatnim obvestilom. Hvala za opozorilo!
Lep pozdrav!

Datum objave: 10.10.2019   14:17
VPRAŠANJE
pozdrav še enkrat

pogodbo se skriva pod 02 OBR-PREDRAČUN ŠC v pdf

lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
torej je prišlo do napačnega poimenovanja datoteke ob pretvorbi v PDF format. Kljub temu smo v objavo že oddali isto vsebino s pravilnim poimenovanjem datoteke, objava bo vidna po potrditvi administratorja na portalu javnih naročil. Seveda lahko uporabite tudi to "najdeno" datoteko, v vsebini ni razlike.
Hvala, lep pozdrav!

Datum objave: 14.10.2019   07:13
VPRAŠANJE
Naročnika resnično prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, da bomo lahko ponudniki pripravili konkurenčne ponudbe.ODGOVOR
Spoštovani,
na predlog je bilo že večkrat odgovorjeno - menimo, da je glede na predmet, ocenjeno vrednost in razpisne zahteve naročila 36 dni zadosten rok za pripravo ponudbe.
Lep pozdrav!

Datum objave: 14.10.2019   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, med obrazci ni ustreznega dokumenta ( vzorca) bančne garancije za garancijsko dobo?!

ODGOVOR
Spoštovani,
drži - določila v zvezi s finančnim zavarovanjem za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi so opredeljena znotraj vzorca pogodbe. Ponudbi priložite parafiran vzorec pogodbe, z vzorcem bančne garancije pa se ne obremenjujte. Naročnik ga v postopku javnega naročanja ne zahteva.
Lep pozdrav!