Dosje javnega naročila 006208/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Gradnje: Izvedba GOID za ureditev kupljenih prostorov v Idriji
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 230.943,34 EUR

JN006208/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.09.2019
JN006208/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN006208/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2020
JN006208/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN006208/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006208/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave, Natli Podgrajski
natli.podgrajski@posta.si
+386 24492384
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12523
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOID za ureditev kupljenih prostorov v Idriji
Referenčna številka dokumenta: 0028/2019/0028/MVG/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba GOID za ureditev poslovnih prostorov v Idriji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbeno obrtniških dela na kupljenih prostorih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektoinstalacije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Elektroinstalacijska dela na kupljenih prostorih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojne instalacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba strojnih instalacij na kupljenih prostorih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   13:31
VPRAŠANJE 1
Prosimo, če lahko objavite obrazce v Wordovi obliki.
ODGOVOR 1
Naročnik je objavil za vse tri sklope v odprti Excel datoteki, medtem ko razpisno dokumentacijo zmeraj objavljamo v pdf formatu, da ne pride do spreminjanja vsebin.


Datum objave: 11.09.2019   14:13
11.9.2019

VPRAŠANJE 2
Prosimo naročnika, da objavi projektno dokumentacijo in omogoči ogled lokacije objekta, ki je predmet javnega naročila.
ODGOVOR 2
PZI projektna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani.
Termin ogleda lokacije objekta je možen v petek 13.9.2019 ob 10. uri, ob predhodni najavi pri ga. Mihaeli Gerkšič, na telefon 030/716-200 ali elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

VPRAŠANJE 3
Prosimo za navodilo, kaj naredimo z obrazcem IZJAVA POŽARNI RED??
ODGOVOR 3
Priložen obrazec izpolnite, in sicer pustite prazen samo del v sredini, kjer je potrebno vnesti št. naročilnice oz pogodbe.


VPRAŠANJE 3
V razpisni dokumentaciji imate navedene zahteve, da mora biti zagotovljen vodja del gradbene stroke, vodja del elektro stroke in vodja del strojne stroke.
Ker bi oddali ponudbo za vse tri sklope (imamo referenčna potrdila o opravljenih delih), prosimo naročnika, da v tem primeru dopusti možnost, da lahko imenujemo kot vodja del za strojne in elektro instalacije vodjo del gradbene stroke, ki ima zahtevane reference in izpolnjuje pogoje iz GZ. Prav tako pa bo prevzel vlogo vodja gradnje (kot je bila praksa do sedaj in je še vedno, tudi na mnogo večjih in zahtevnejših projektih).
ODGOVOR 3
Reference je potrebno predložiti skladno s pogojem P8.