Dosje javnega naročila 006220/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 1. sklop: Obnova/gradnja vročevodnega omrežja, 2. sklop: Obnova/gradnja plinovodnega omrežja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 164.482,12 EUR

JN006220/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.09.2019
JN006220/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN006220/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.11.2019
JN006220/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2019
JN006220/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2019
JN006220/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.01.2020
JN006220/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.01.2020
JN006220/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.05.2021
jn006220/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.05.2021
JN006220/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006220/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/energetika

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.energetika-lj.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12534
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 1. sklop: Obnova/gradnja vročevodnega omrežja, 2. sklop: Obnova/gradnja plinovodnega omrežja
Referenčna številka dokumenta: JPE-SIR-244/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000 KA01, ME02
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih:
1. sklop:
a) Obnova vročevoda po Partizanski ulici v Ljubljani;
b) Obnova vročevoda T700 na območju Pavšičeve ulice v Ljubljani;
c) Gradnja vročevodnega priključka za stavbo na naslovu Pavšičeva ulica 3 v Ljubljani;
2. sklop:
d) Gradnja plinovoda za gostilno Čad;
e) Prestavitev plinovoda N29000 ob Cesti Ljubljanske brigade na območju Šiška rezidence d.o.o.
f) Prestavitev in obnova plinovoda Na Stolbi v Ljubljani;
g) 30III-723-00 Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici - Gradnja priključnega plinovoda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 1. sklop: a. Obnova vročevoda po Partizanski ulici; b. Obnova vročevoda T700 na območju Pavšičeve ulice; c. Gradnja vročevodnega priključka za stavbo na
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000 KA01
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 1. sklop: a. Obnova vročevoda po Partizanski ulici; b. Obnova vročevoda T700 na območju Pavšičeve ulice; c. Gradnja vročevodnega priključka za stavbo na naslovu Pavšičeva ulica 3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi nepredvidenih okoliščin med izvedbo gradnje lahko pride do spremembe ali/in podaljšanja roka izvedbe del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 2. sklop: d. Gradnja plinovoda za gostilno Čad; e. Prestavitev plinovoda N29000 ob Cesti Ljubljanske brigade na območju Šiška rezidence f. Prestavitev in
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000 ME02
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 2. sklop: d. Gradnja plinovoda za gostilno Čad; e. Prestavitev plinovoda N29000 ob Cesti Ljubljanske brigade na območju Šiška rezidence f. Prestavitev in obnova plinovoda Na Stolbi; g. Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici - Gradnja priključnega plinovoda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi nepredvidenih okoliščin med izvedbo gradnje lahko pride do spremembe ali/in podaljšanja roka izvedbe del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.09.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2019   13:01
Kraj: Portal e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo elektronsko.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2019