Dosje javnega naročila 006350/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo - ponovitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 173.289,78 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006350/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.09.2019
JN006350/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN006350/2019-ODL10P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN006350/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.01.2020
JN006350/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN006350/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN006350/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN006350/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.09.2020
JN006350/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006350/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 176-427926
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-061rn-19-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-interventno-kardiologijo-in-angiologijo-ponovi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12546
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo - ponovitev
Referenčna številka dokumenta: JN 061/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo - ponovitev, s sklenitvijo okvirnega sporazuma po posamezni vrsti blaga.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 258.981,80 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava potrošnega materiala za interventno kardiologijo in angiologijo - ponovitev, s sklenitvijo okvirnega sporazuma po posamezni vrsti blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Ponudnik lahko predloži ponudbo za eno ali več posameznih vrst blaga po zaporednih številkah.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.09.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije. Podana povezava ne deluje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Dokumentacija je skladno z obvestilom o naročilu dostopna za povezavi: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-061rn-19-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-interventno-kardiologijo-in-angiologijo-ponovi


VPRAŠANJE
Spoštovani,

povezava do razpisne dokumentacije ne deluje. Prosimo vas za pravilno povezavo oz. da navedete kje lahko najdemo razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Dokumentacija je skladno z obvestilom o naročilu dostopna za povezavi: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-061rn-19-sukcesivna-dobava-potrosnega-materiala-za-interventno-kardiologijo-in-angiologijo-ponovi
Datum objave: 01.10.2019   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosili bi vas za spremembo točke XI. in sicer glede menične izjave z dvema menicama, da povišate prag vsaj na 40.000 brez ddv.

Kar zadeva pa % pogodbene vrednosti vas naprošamo da pri bančni garanciji znižate prag z 10 % na 5 %, saj tako ima že velika večina slovenskih bolnišnic.

Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnik bo oddal JN pod enakimi pogoji kod v prvotno izvedenem postopku, zato ostajajo zahteve nespremenjene.


Datum objave: 02.10.2019   08:24
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto kazala, ki ga zahtevate pri kataloškem materialu, v desni kot na vsaki priloženi strani (izpisani iz kataloga) napišemo številko skupine in zap. št. artikla (npr. Skupina 2, zap.št. 8). Takšna je praksa tudi pri drugih razpisih, hkrati pa je tudi preglednejše in manj del za nas kot tudi za vas, saj se izognete iskanju po kazalu.

ODGOVOR: Lahko.
Datum objave: 02.10.2019   08:35
VPRAŠANJE
Vaš odgovor glede finančnih zavarovanj z dne 1.10.209 je bil, da bo naročnik oddal JN pod enakimi pogoji kod v prvotno izvedenem postopku, zato ostajajo zahteve nespremenjene.
V prvotnem izvedenem postopku ste na podlagi našega vprašanja in prošnje odobrili tudi finančni depozit kot možnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost.

V skladu z zgoraj navedenim postavljamo vprašanje in prosimo naročnika, da omogoči kot možnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost poleg bančne garancije (oz. garancije izdane s strani banke ali zavarovalnice) tudi nakazilo finančnega depozita v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z DDV na vaš račun. To je praksa pri ostalih razpisih tudi za različne bolnice (npr. UKC LJ, Onkološki inštitut, SB NM) in tudi vi ste kot naročnik dovolili to možnost finančnega zavarovanja pri preteklem razpisu- prvotno izvedenem postopku- na katerega smo se prijavljali. Z nakazilom finančnega depozita se ponudniki izognemo dodatnim stroškom odobritve in podaljševanj bančnih garancij oz. kavcijskih zavarovanj, pri čemer ti stroški še zdaleč niso majhni. Če pa imamo višje stroške, ki jih moramo žal to nekje obračunat imate vi posledično višje cene artiklov.


ODGOVOR: Naročnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopušča tudi brezobrestni denarni depozit.
Ponudniki brezobrestni denarni depozit, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) nakaže na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0277 118 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke:
- namen nakazila »zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti JN 061RN19«
- sklic »številka javnega naročila brez črk in znakov«

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik mora k podpisani pogodbi oziroma okvirnemu sporazumu predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.


Datum objave: 04.10.2019   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v navodilih za izdelavo ponudbe navaja, da moramo ponudniki v razdelek »Drugi dokumenti« med drugim priložiti izpolnjen in podpisan OBR-6A in OBR-6B Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Glede na to, da sta ta dva obrazca namenjena predložitvi ob podpisu pogodbe, vas prosimo za dovoljenje, da obrazcev ni potrebno izpolniti in jih samo parafiramo in priložimo v zahtevani razdelek.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudniki priložijo parafirana in žigosana obrazca - OBR-6A in OBR-6B (Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v razdelek »Drugi dokumenti«.
Datum objave: 04.10.2019   15:02
VPRAŠANJE
V obrazcu OBR 3-A spodaj navajate Ponudniki v svoji ponudbi priložijo, kot prilogo k obrazcu OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami, svoj seznam ali tabelo z navedbo naziva proizvoda in kataloškimi številkami za vsak posamezni ponujen artikel. Ali to prilogo priložimo kot excel tabelo ali v pdf. obliki ?


ODGOVOR: Ponudniki predložijo specifikacijo s kataloškimi številkami za vse ponujene dimenzije in oblike v excel tabeli.Datum objave: 04.10.2019   15:07
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1
Ali lahko namesto kazala, ki ga zahtevate pri kataloškem materialu, v desni kot na vsaki priloženi strani (izpisani iz kataloga) napišemo številko skupine in zap. št. artikla (npr.6. Skupina , zap.št. 52). Takšna je praksa tudi pri drugih razpisih, hkrati pa je tudi preglednejše in manj del za nas kot tudi za vas, saj se izognete iskanju po kazalu.VPRAŠANJE 2
Prosimo naročnika, da lahko vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih moramo priložiti v razdelek »DRUGI DOKUMENTI« skeniramo skupaj in priložimo kot eno datoteko. S tem nam olajšate delo in prihranite čas, saj ni potrebno vsakega obrazca, priloge skenirati posebej in ga poimenovati itd.VPRAŠANJE 3

V obrazcu OBR-1 Predračun in v obrazcu OBR-3A Specifikacija s ponudbenimi cenami (excel tabela) niste v stolpcu DDV napisali enote zato prosimo za pojasnilo ali je v redu če v vsa polja vpišemo samo % (torej 9,5 % ali 22%) ali je treba podati vrednost DDV v EUR?


ODGOVOR 1: Lahko.
ODGOVOR 2: Ponudniki lahko obrazce in zahtevane priloge, ki jih morajo priložiti v razdelek »DRUGI DOKUMENTI« skenirajo skupaj in priložijo kot eno datoteko.
ODGOVOR: Ponudniki podajo vrednost DDV v EUR.
Datum objave: 04.10.2019   15:10
VPRAŠANJE
Ali v obrazec OBR-1 »Predračun« v polja Končna ponudbena vrednost v EUR brez DDV in Končna ponudbena vrednost v EUR z DDV vpisujemo vrednost za 24 mesecev?

ODGOVOR: Ponudniki v obrazec OBR-1 »Predračun« vpišejo končno ponudbeno vrednost, po posamezni vrsti blaga v EUR brez DDV in končno ponudbeno vrednost v EUR z DDV za 24 mesecev.
Datum objave: 07.10.2019   08:20
VPRAŠANJE
V obrazcu OBR 3-A spodaj navajate Ponudniki v svoji ponudbi priložijo, kot prilogo k obrazcu OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami, svoj seznam ali tabelo z navedbo naziva proizvoda in kataloškimi številkami za vsak posamezni ponujen artikel. Ali to prilogo priložimo kot excel tabelo ali v pdf. obliki ?


ODGOVOR: Priloga-ponudnikov seznam, je lahko v excel tabeli.
Datum objave: 07.10.2019   09:05
VPRAŠANJE
V odgovoru glede finančnega depozita z dne 2.10.1029 ste odgovorili, da je sklic »številka javnega naročila brez črk in znakov«. Ali je »številka javnega naročila brez črk in znakov« torej sklic 00 201000-06119, kot to navajate v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 07.10.2019   09:13
VPRAŠANJE
Ponudniki v času oddaje ponudbe ne vemo kakšna bo vrednost okvirnega sporazuma, v kolikor bodo izbrani. Posledično tudi ne vemo ali bomo predložili zavarovanje izdano s strani banke ali zavarovalnice ali pa menico z menično izjavo ali pa bomo nakazali depozit.

Želite, da priložimo oba vzorca- obrazca OBR-6A in OBR-6B. Kaj pa v tej fazi, ko oddajamo ponudbo priložimo glede finančnega depozita, ki ga bomo mogoče priložili, če bo to za nas ugodneje kot na primer bančna garancija?


ODGOVOR:

V ponudbi ni potrebno predložiti obrazce (vzorec za izbranega ponudnika) OBR-6A in OBR-6B, saj v času oddaje ponudbe ne veste ali boste izbrani kot dobavitelji in kakšna bo vrednost okvirnega sporazuma v kolikor boste izbrani. Posledično tudi ne veste katero zavarovanje boste predložili.

Ponudniki v svoji ponudbi morajo predložiti obrazec OBR-6 IZJAVA o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ob popisu okvirnega sporazuma pa bodo izbrani ponudniki morali predložili enega od zavarovanj predvidenih z obrazcem OBR-6A ali OBR-6B, ki pa bo moralo biti skladno z obrazcem (OBR-6A in OBR-6B vzorec za izbranega ponudnika) oziroma vsebovati bistvene elemente ali pa bodo predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.
Datum objave: 07.10.2019   09:13
VPRAŠANJE
Glede prilaganja in potrjevanja Vzorcev zavarovanja- torej obrazcev OBR-6A in OBR-6B bi želeli pojasniti, da ponudniki v času oddaje ponudbe ne vemo kakšna bo vrednost okvirnega sporazuma, v kolikor bomo izbrani. Posledično tudi ne vemo ali bomo predložili zavarovanje izdano s strani banke ali zavarovalnice ali pa menico z menično izjavo ali pa bomo nakazali depozit.

VPRAŠANJE Glede na zgoraj navedeno sprašujemo ali moramo torej obrazca OBR-6A in OBR-6B sploh prilagati v ponudbi, saj že v izjavi OBR-6 podpisujemo da bomo zavarovanje priložili.


ODGOVOR:

V ponudbi ni potrebno predložiti obrazce (vzorec za izbranega ponudnika) OBR-6A in OBR-6B, saj v času oddaje ponudbe ne veste ali boste izbrani kot dobavitelji in kakšna bo vrednost okvirnega sporazuma v kolikor boste izbrani. Posledično tudi ne veste katero zavarovanje boste predložili.

Ponudniki v svoji ponudbi morajo predložiti obrazec OBR-6 IZJAVA o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ob popisu okvirnega sporazuma pa bodo izbrani ponudniki morali predložili enega od zavarovanj predvidenih z obrazcem OBR-6A ali OBR-6B, ki pa bo moralo biti skladno z obrazcem (OBR-6A in OBR-6B vzorec za izbranega ponudnika) oziroma vsebovati bistvene elemente ali pa bodo predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.
Datum objave: 07.10.2019   09:17
VPRAŠANJE
Na straneh 4 razpisne dokumentacije ste navedli Obrazec OBR-1 »Predračun«

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu za posamezno vrsto blaga za katero oddaja ponudbo, in sicer: na največ dve decimalni mesti.


Na strani 5 pa je navedeno

Obrazec OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami

Ponudnik izpolni vse postavke v obrazcu OBR-3A za posamezno vrsto blaga za katero oddaja ponudbo, in sicer: na največ štiri decimalna mesta ter vpiše vse zahtevane podatke.

VPRAŠANJE: Ali torej dovoljujete, da v Obrazcu OBR-3A končno vrednost torej SKUPAJ cena brez DDV za 24 mes. (stolpec J) in SKUPAJ cena z DDV za 24 mes. (stolpec L) podamo na 4 decimalna mesta, čeprav moramo te vrednosti v obrazcu OBR-1 podati na 2 decimalni mesti?


ODGOVOR: Ponudniki lahko podajo vse vrednosti na največ štiri decimalna mesta.
Datum objave: 09.10.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v 20. skupini, pod zap. št. 106 razpisuje kateter z visoko lumbrikantnostjo s pretokom 5 do 21 ml/sec. Ali je morebiti pri zapisu lastnosti prišlo do tipkarske napake in naročnik dejansko zahteva kateter s pretokom 15 do 21 ml/sec?

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Pravilno je: pretok 15-21ml/sec.