Dosje javnega naročila 006260/2019
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Storitve: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 215.426,38 EUR

JN006260/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006260/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006260/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006260/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
JN006260/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006260/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jn@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://snaga-mb.si/razpisi.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12575
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin
Referenčna številka dokumenta: JN 18/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba storitev tiskanja, pakiranja in pošiljanja računov z UPN in logotipom podjetja (zgibanka) po naslednjih sklopih:
SKLOP 1: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 14''
SKLOP 2: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 24''
SKLOP 3: Tisk A4 dokumentov z UPN obrazcem zgoraj oz. spodaj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 14''
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba storitev tiskanja, pakiranja in pošiljanja računov z UPN in logotipom podjetja (zgibanka):Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 14''
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 24''
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba storitev tiskanja, pakiranja in pošiljanja računov z UPN in logotipom podjetja (zgibanka): Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 24''
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tisk A4 dokumentov z UPN obrazcem zgoraj oz. spodaj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba storitev tiskanja, pakiranja in pošiljanja računov z UPN in logotipom podjetja (zgibanka): Tisk A4 dokumentov z UPN obrazcem zgoraj oz. spodaj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2019   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
dokumentacija je samo v pdf obliki. Ali bo na voljo tudi v formatu, ki bo omogočil vnos zahtevanih podatkov, ali se bodo obrazci izpolnjevali ročno?
LP

ODGOVOR, 10. 09. 2019
Dokumentacija bo tekom dneva objavljena še v word obliki.
Datum objave: 10.09.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, če lahko ponudbeni dokumentaciji priložimo referenčne izjave / potrdila o dobro opravljenem delu, ki smo je pridobili v postopkih preteklih JN, če gre za izvajanje istovrstnih storitev in so izpolnjeni vsi naročnikovi pogoji (obdobje izvedbe, število obrazcev, ipd.).
Lepa hvala.

ODGOVOR
Predložiti je potrebno reference, kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 12.09.2019   11:42
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev naročnika, da lahko kot ponudnik namesto izpolnjenega Soglasja za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence fizične osebe (Priloga št. 5) in Soglasja za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence pravna oseba (Priloga št. 5a) že ob oddaji ponudbe sami predložimo pridobljena potrdila iz Kazenske evidence, ki bodo odražala zadnje aktualno stanje.

ODGOVOR
Lahko oddate že izdana potrdila.Datum objave: 13.09.2019   14:04
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo, ali se pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN pod razdelek "Predračun" naloži dokument Obrazec ponudbe (Priloga št. 1) ali Ponudbeni predračun. Hvala za vaše pojasnilo.

ODGOVOR
Doda se ponudbeni predračun.Datum objave: 16.09.2019   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, obvezni del ponudbene dokumentacije so referenčna potrdila o dobro opravljenem delu in sicer za obdobje zadnjih treh let pred rokom, določenim za oddajo ponudbe. t.j. 23.9.2019. Zadnje obračunsko obdobje za mesec avgust 2019 se je zaključilo 31.8.2019. V tem primeru bi zajeli le 35 mesecev (2 leti in 11 mesecev). Referenčna potrdila je tudi nemogoče dobiti zadnji dan oz. na dan oddaje ponudbe, 23.9.2019.
Predlagamo, da se ponudnik v ponudbi izkaže, da je v zadnjih treh letih pred datumom objave tega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel storitve tiskanja, pakiranja in pošiljanja računov. Če povzamemo obdobje: 1.9.2016-31.12.2016, 1.1.2017-31.12.2017, 1.1.2018-31.12.2018 in 1.1.2019-31.8.2019, kar
je skupaj 36 mesecev oz. tri (3) leta. Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik je zapisal, da mora ponudnik izkazati vsaj tri storitve v minimalnem letnem obsegu 170.000 računov, od vključno leta 2016 naprej. Pogoj pri tem ni vezan na vsa tri leta, pomembno je, da gre za letni obseg 170.000 računov od 2016 naprej oz. pred rokom določenim za oddajo ponudbe.

Datum objave: 17.09.2019   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v poglavju 15.1 Sestavni deli ponudbe so v zadnjem delu našteta tri DOKAZILA, KI JIH MORA PONUDNIK PREDLOŽITI NA POZIV NAROČNIKA. Ali to pomeni, da jih ni potrebno predložiti ob oddaji ponudbe?
LP

ODGOVOR
Da.Datum objave: 17.09.2019   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je možno dobiti vzorce za posamezne sklope v fizični obliki ali vsaj pdf pred rokom za oddajo ponudbe?
LP

ODGOVOR
Prosimo, podrobneje opredelite, kaj ste imeli v mislih, kot vzorce za posamezne sklope.


Datum objave: 17.09.2019   09:03
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na podano pojasnilo o obdobju, na katerega naj se reference nanašajo, ste navedeli, da se upošteva od vključno leta 2016 naprej. To torej pomeni, da je obdobje celo leto 2016, celo 2017 in celo 2018, za leto 2019 pa potem nobene reference? Ali pa zadostuje tudi samo eno celo leto, npr. samo 2018? Vnaprej hvala za vaš odgovor.ODGOVOR

Zadostuje eno celo leto, v minimalnem letnem obsegu 170.000 računov.

Datum objave: 17.09.2019   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v poglavju "RAZNOS IN STROŠKI POŠILJANJA" je zahtevana cena za standardno pismo in/ali navadno pismo do 50 g, vnosno polje v obrazcu PONUDBENI RAČUN pa je samo eno, zato prosimo pojasnilo.
V prilogi št. 9 SEZNAM REFERENČNIH POSLOV je zahtevan podatek o letni vrednosti pogodbe z referenčnim naročnikom, v prilogi 9 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU pa letni obseg, sklepamo da število računov. Ali je ta podatek nujen, ker imamo že pridobljena referenčna potrdila, s katerimi smo bili na razpisih uspešni, vendar samo z vrednostjo, medtem ko (nenavedena) količina bistveno presega zahtevan minimalen letni obseg?
V razpisnem gradivu piše, da (referenčni) pogoj lahko izpolni ponudnik, podizvajalec oziroma konzorcij ponudnikov. Ali zadošča, da v primeru nastopa s podizvajalci, reference predloži samo glavni ponudnik?
LP

ODGOVOR
1. Ponudnik poda skupno ceno za raznos in stroške pošiljanja.
2. Referenca se mora glasiti na letni obseg računov. K potrdilu lahko dodate pojasnilo glede vrednosti in letnega obsega računov.
Reference lahko predloži samo "glavni" ponudnik.

Datum objave: 17.09.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
nekateri odgovori so nas zmedli.

Na vprašanje glede dokazil na poziv (trije taki, potrdila bank ali BON-2, priloga 9 in lastna izjava o zagotavljanju varovanja podatkov) ste odgovorili, da jih ob ponudbi ni potrebno predložiti.

V prilogi št. 8 je zahtevan podatek letna vrednost pogodbe, v prilogi št. 9, ki je ob ponudbi ni potrebno predložiti, pa letni obseg/količina računov.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Dokazila na poziv se lahko predložijo po roku za oddajo ponudb na poziv naročnika.

V prilogi št. 8 lahko navedete letni obseg računov, enako kot je na Prilogi št. 9. Naročnik bo korigiral obrazec.Datum objave: 18.09.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v odgovoru na vprašanje, katero ceno za raznosa in stroškov pošiljanja naj upoštevamo, ceno za standardno pismo in/ali navadno pismo do 50 g, ste odgovorili nejasno.

ODGOVOR
1. Ponudnik poda skupno ceno za raznos in stroške pošiljanja.

V tabeli priloge PONUDBENI PREDRAČUN je navedeno samo "poštnina - standardno pismo".

Zakaj zahtevate ceno za navadno pismo do 50 g in kje naj jo vpišemo?

LP

ODGOVOR
Standardno pismo je poimenovanje postavke v ponudbenem predračunu, kot izhaja iz cenika poštnih storitev. In zajema, kot smo navedli v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 20.09.2019   10:53
VPRAŠANJE
Za pripravo ponudbe za tisk moramo biti seznanjeni, kako so fizično videti:
- račun zgibanka 14" v tisku 4/4,
- račun zgibanka 24" v tisku 4/4 in
- UPB obrazec v tisku 3/0.
LP


ODGOVOR
Naročnik lahko zainteresiranim ponudnikom posreduje vzorec računa v pdf obliki na elektronski naslov.
Zahtevo lahko ponudniki posredujejo na elektronski naslov: jn@snaga-mb.si.