Dosje javnega naročila 006415/2019
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Blago: DOBAVA IN NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/15 ZA POTREBE PGD PIVKA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 314.859,43 EUR

JN006415/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN006415/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2019
JN006415/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN006415/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN006415/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006415/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 178-433026
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI038
Pivka
Slovenija
Mihaela Smrdel
obcina@pivka.si
+386 57210113
+386 57210101

Internetni naslovi
https://www.pivka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323785/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12490
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/15 ZA POTREBE PGD PIVKA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/15 za potrebe PGD PIVKA.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pivka, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in nadgradnja gasilskega vozila GVC 16/15 za potrebe PGD PIVKA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 08.11.2019
Konec: 28.02.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
Pivka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   11:09
VPRAŠANJE
Zanima nas zakaj je zahtevano v točki razpisa 2.4.Črpalka pri tipu črpalke zaveden pogoj da je centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak., če to ni relevantno za delovanje in kapaciteto črpalke. Razen v primeru da je to diskriminatorni pogoj za možnost ponudbe enakovredne črpalke zahtevani. Zahtevana je lahko kapaciteta črpalke pri določenem tlaku in ustreznost z normo SIST EN 1028-1,2.

ODGOVOR
Naročnik umika navedeno zahtevo iz tehničnih zahtev, pri čemer se merilo za izbiro ponudnika ne spremeni.
Popravljene strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326690/4_Popravek_št._1.zip
________________Datum objave: 09.10.2019   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
1. V ponudbenem predračunu imate navedeni dve različni postavki in sicer dobava vozila in nadgradnja vozila. Prosili bi vas da točno opredelite kaj se naj v kateri točki vrednoti, še bolj logično bi pa bilo če omenjeni točki združite v eno.
2. Tabela seznam opreme
Pri hidravličnem orodju manjkajo cevi za povezovanje orodja z agregatom. Ali jih dobavite sami ali mora ponudnik le te ponuditi? V primeru da jih moramo ponuditi v ponudbi prosim definirajte koliko cevi, kakšne barve, dolžino in tip izvedbe (dvojna ali COAX)


ODGOVOR
1. Ponudnik naj opredeli svojo ponudbo po postavkah kot je zahtevano v ponudbenem predračunu, pri čemer dobava vozila pomeni dobava podvozja, nadgradnja pa skupaj z opremo.
2. Ponudnik mora v svoji ponudbi upoštevati tudi cevi za povezovanje orodja z agregatom, in sicer 1x rdeča cev 10m COAX enojna spojka in 1x rumena 10m COAX enojna spojka.
______________