Dosje javnega naročila 006264/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: Nakup in dobava parkomatov in nadstreškov z montažo na območju MONM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006264/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006264/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019

    JN006264/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323787/espd/Narocnik_ESPD_(48).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava parkomatov in nadstreškov z montažo na območju MONM
Referenčna številka dokumenta: 430-41/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34926000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava parkomatov in nadstreškov z montažo na območju MONM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34926000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava parkomatov in nadstreškov z montažo na območju MONM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2019   12:49
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva tisk kuponov:

Naročnik naj bolj detajlno določi kaj misli pod tisk kuponov oziroma naj predloži sliko ali vzorec kupona.

Ali mora parkomat omogočiti posamično tisk kupona ali pa bo kupon sestavni del listka?

Če kupon ne bo sestavni del listka ali naročnik predvideva dodaten gumb na parkomatu za kupone oziroma kako bo parkomat ločeval kdaj natisniti listek in kdaj kupon?

Ali bo potrebno izdati kupon ob vsakem parkirnem listku (uporabnik najprej dobi parkirni listek nato kupon)?

Če bo kupon sestavni del listka ali ga mora parkomat ustrezno odrezati, da ga lahko nato uporabnik odtrga?

Če bo kupon sestavni del listka potem naj naročnik izloči iz razpisne dokumentacije zahtevo po izdaji najmanj 3000 listkov iz ene role papirja, saj naročnik ni določil maksimalne dolžine kupona, kar pa vpliva na količino listkov iz ene role.

Ali bo na kuponu poleg teksta tudi slika, QR koda/črtna koda, kakšen drugi varnostni elementi?

ODGOVOR

Naročnik nima vzorca kupona, ponudnik ga oblikuje sam. Parkomat naj omogoča posamičen tisk kupona , ki bo izpisan na zahtevo uporabnika s pritiskom na dodatni gumb. Na kuponu mora biti natisnjena QR koda/črtna koda ali pa drug varnostni element.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 18.09.2019   12:53
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva: 5 letna garancija ohišja parkomata in streho

Ali naročnik misli s "in streho" na solarni panel?
ODGOVOR
Za ohišje parkomata in nadstrešek ter solarni panel se zahteva 5 letna garancija.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 18.09.2019   13:41
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1:

Pod sekcijo Tiskanje je zapisano:

Izpis nastavljiv z nadzornega centra.

Kateri elementi natisnjenega računa morajo biti nastavljivi iz nadzornega centra?


VPRAŠANJE 2:

Pod sekcijo Tiskanje je zapisano:

Grafična zaščita proti ponarejanju.

Obstaja več možnosti zaščite proti ponarejanju (predtiskan papir, hologram, poljubni spremenljivi grafični elementi, ).

Prosimo naročnika, da natančno opredeli zaščito proti ponarejanju.


VPRAŠANJE 3:

Pod sekcijo Napajanje iz omrežja je zapisano:

V primeru napajanja z omrežja mora biti vgrajena prenapetostna zaščita in avtomatska varovalka.
Ob izpadu napajanja mora parkomat avtonomno delovati vsaj 7 dni, vsi podatki za delovanje parkirnega avtomata pa se morajo hraniti v parkomatu trajno.
Podatki o dogodkih in vplačilih se morajo v parkomatu hraniti trajno.
Ob izpadu avtomatski prenos podatkov.
Solarno napajanje z možnostjo napajanje na električni tok

Naročnik v tehhničnih zahtevah in osnutku predračuna ni opredelil, koliko parkomatov z določenim tipom napajanja (stalno, javna razsvetljava, solarno napajanje) je predvidenih, saj različni tipi vplivajo na ceno in tudi morebitno funkcionalnost v primeru nadgradnje na brezgotovinsko plačevanje in plačevanje z bankovci?
Če je v predračunu potrebno izpolniti le osnovno različico parkomata z določenim tipom parkomata, prosimo naročnika, da sporoči specifikacijo osnovne različice parkomata.


VPRAŠANJE 4:

Pod sekcijo Napajanje iz omrežja je zapisano:

on-line povezava s FURS-om za davčno potrjevanje računov,

Ali to pomeni, da morajo biti na računu natisnjeni ZOI oznaka, EOR oznaka in QR koda?
Ali mora biti ZOI generiran z openSSL, podpisan z RSA SHA256 algoritmom in šifiriran z MD5 zgoščevalno funkcijo, kot to zahteva Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?

Primer ZOI oznake generirane po zgornjem opisu, ki bo po 31.12.2022 skladen z zakonodajo: 54aeafc0a7f49e5c67c1003244f3269e

Primer enostavne ZOI oznake, ki po 31.12.2022 ne bo več v veljavi: 956138031907040201#002#19000295Z

VPRAŠANJE 5:

Pod sekcijo Komunikacija je zapisano:

prenašanje statusov naprave samodejno in na zahtevo,
prenašanje alarmov samodejno,
prenašanje poročila o opravljenih postopkih plačil in ostalih posegih samodejno in na zahtevo,
prenašanje poročila o količini sprejetega denarja samodejno in na zahtevo,

Ali je potrebno, da ima parkomat možnost prenosa na zahtevo, če se vsi zgoraj našteti podatki prenašajo v nadzorni center samodejno (parkomat avtomatsko prenese vse podatke takoj, ko se zgodijo)?

VPRAŠANJE 6:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

Programiranje in nastavljanje funkcij in parametrov za delovanje na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra).


Katere parametre mora biti mogoče nastavljati na terenu?

Katere parametre mora biti mogoče nastavljati na daljavo?

Ali te parametre na daljavo nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali te parametre na terenu nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali se parametre na daljavo in na terenu nastavlja s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?


VPRAŠANJE 7:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

Možnost enostavnega spreminjanja oblike in vsebine parkirnih listkov.

Ali se lahko obliko in vsebino parkirnih listkov spreminja na daljavo in na terenu s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

Ali vsebino listka na daljavo spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali vsebino listka na terenu spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na terenu?

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na daljavo?

VPRAŠANJE 8:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

V primeru izdaje listka z abonentsko kartico (RFID) mora avtomat poleg ostalih podatkov natisniti tudi registrsko številko avtomobila, ki jo pridobi iz baz podatkov o abonentih iz nadzornega centra.

Ali mora imeti parkirni avtomat potemtakem vgrajen tudi brezstični čitalnik RFID? Če da, kateri tip RFID (frekvenca) je predviden za vgradnjo v parkomat?
Ali nadzorni center za vpisovanje abonentskih kartic že obstaja? Če da, vas prosimo za API dokumentacijo za dostop do podatkov o abonentskih karticah?
Če nadzorni center za abonentske kartice še ne obstaja in ga mora zagotoviti dobavitelj parkomatov:
Ali je lahko nadzorni center za vpisovanje uporabnikov v obliki spletne aplikacije v katero se skrbnik sistema (naročnik) vpiše z ločenimi uporabniškimi imeni in gesli?
Ali mora dobavitelj priskrbeti tudi namizni čitalec za vpisovanje RFID kartic?
Katere podatke mora imeti možnost naročnik vpisati za posameznega abonenta (Ime in priimek, EMŠO, email, naslov, pošta, telefonska številka, registrska številka 1, registrska številka 2, identifikacija številka kartice, možnost skeniranja serijske številke kartice) ?
Katere tipe abonentskih kartic lahko skrbnik določi posameznemu uporabniku ter kakšne omejitve imajo lahko določeni tipi (časovna omejitev za posamezen parkomat, možno parkiranje samo na določenih parkomatih, možnost parkiranja na vseh parkomatih, ) ?
Ali mora imeti skrbnik opcijo posameznemu abonentu ročno določiti posamezne parkomate in uporabnika ne veže na določen tip abonentske kartice?
Kakšne ostale omejitve mora imeti skrbnik možnost določiti posameznemu abonentu (časovna, datumska, blokirana kartica, ) ?

VPRAŠANJE 9:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

Parkirni avtomati morajo izpolnjevati zahteve, ki so opredeljene v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov.
Parkirni avtomati morajo že pri dobavi izpolnjevat zahteve šestega odstavka petega člena, ki so opredeljene v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov. S tem je mišljeno da morajo parkomati že v prehodnem obdobju izpolnjevati zahteve, ki so z zakonom predpisane po 31.12.2022, kar pomeni da se morajo računi potrjevati on-line in da so na računih izpisane ZOI, EOR in QR koda.

Ali mora biti ZOI generiran z openSSL, podpisan z RSA SHA256 algoritmom in šifiriran z MD5 zgoščevalno funkcijo, kot to zahteva Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?
Primer ZOI oznake generirane po zgornjem opisu, ki bo po 31.12.2022 skladen z zakonodajo: 54aeafc0a7f49e5c67c1003244f3269e

Primer enostavne ZOI oznake, ki po 31.12.2022 ne bo več v veljavi: 956138031907040201#002#19000295Z


VPRAŠANJE 10:

Pod sekcijo Gradbena dela je zapisano:

Ponudnik mora odstraniti stare parkomate in pripraviti površino za postavitev betonskih podstavkov

Ali se novi parkomati vgrajujejo samo na lokacije obstoječih?

Prosimo za število lokacij, kjer se bo parkomat namestil na novo in število lokacij, kjer je potrebna demontaža starega parkomata in montaža novega.

VPRAŠANJE 11:

Pod sekcijo Dodatno je zapisano:

-dobava in montaža nadstreškov z nerjavečo konstrukcijo (»rostfrei«)

Naročnika prosimo, da dokumentacijo dopolni z načrtom oz. želeno obliko nadstreška.
Ali mora imeti nadstrešek stranske zaščite?
Iz katerega materiala mora biti izdelana streha nadstreška?
Iz kakšnega tipa nerjaveče pločevine mora biti izdelan nosilni del strehe?
Če mora biti streha izdelana iz polikarbonata, prosimo za točen podatek o tipu materiala (surova, brušena, ) ?
Ker so parkomati večine dobaviteljev parkirnih avtomatov lahko izpostavljeni dežju nas zanima, ali so strehe potrebne za zaščito parkomatov pred dežjem ali za zaščito strank ob plačilu na parkirnem avtomatu?

VPRAŠANJE 12:

ZAHTEVA NAROČNIKA: Ohišje mora biti v barvi, ki jo predpiše naročnik. (RAL lestvica)

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da objavi številko RAL barve, katero morajo ponuditi ponudniki. Cena parkomata je namreč odvisna od izbrane barve.

VPRAŠANJE 13:

ZAHTEVA NAROČNIKA: možnost dveh dodatnih tipk,

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da bolj natančno specificira navedeno zahtevo. Koliko tipk zahteva? Katere funkcije je potrebno zagotoviti? Glede na to, da naročnik zahtevo navaja kot »možnost« nas zanima, ali naročnik zahteva možnost naknadne vgradnje dodatnih tipk? Taka zahteva bi bila zelo nenavadna hkrati pa tvegana pripravljeni izrezi z namenskimi pokrovi ne zagotavljajo enake stopnje vodotesnosti parkomatov kot tudi ne odpornosti na vandalizem?

Glede na nepopolne podatke in nedefinirano zahtevo sumimo, da gre za funkcionalnost, ki jo nudi obstoječi ponudnik, ki že ima vse potrebne podatke. S tem naročnik omogoča prednost obstoječemu ponudniku pred ostalimi ponudniki ter omejuje ostale ponudnike, da bi oddali dopustno in konkurenčno ponudbo. Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni ali umakne.

VPRAŠANJE 14:

ZAHTEVA NAROČNIKA: možnost dodajanja funkcij posameznim tipkam.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da odgovori, katere dodatne funkcije potrebuje. Zahteva je postavljena zelo splošno in si jo ponudniki v praksi lahko različno razlagamo. Ker naročnik ni navedel, kakšne dodatne funkcije želi dodajati posameznim tipkam, ponudnik ne ve, kaj naj ponudi, da bo lahko oddal ustrezno ponudbo, niti zahteve ne more finančno ovrednotiti. Iz navedenega razloga, ponudbe posameznih ponudnikov, med seboj v fazi pregleda in ocenjevanja tudi ne bodo primerljive. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni tako, da bo jasno specificiral katere funkcije je potrebno dodati na parkomate ter na katere tipke? Naročnika prosimo, da zahtevo prilagodi ali umakne.

VPRAŠANJE 15:

ZAHTEVA NAROČNIKA: Izdaja najmanj 3000 listkov iz ene role papirja.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da umakne zahtevo vezano na izdajo minimalnega števila parkirnih listkov. Število izdanih listkov je namreč odvisno od velikosti termo papirne role oziroma medija za tisk parkirnih listkov, ki pa ni predmet razpisa.
Hkrati je število izdanih listkov vezano na dolžino posameznega parkirnega listka, ta pa je odvisna od količine informacij, ki morajo biti natisnjene na parkirnem listku, česar pa naročnik ni natančno specificiral. Glede na vsebino postavljene zahteve niti ni jasno, kako bo naročnik preverjal izpolnjevanje zahteve s strani ponudnikov? Naročnika prosimo, da zahtevo umakne.

VPRAŠANJE 16:

ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobava in montaža nadstreškov z nerjavečo konstrukcijo (»rostfrei«)

VPRAŠANJE PONUDNIKA: V Mestni občini Novo Mesto je ob preverbi na terenu več različnih tipov streh. Prosimo naročnika, da v tehnično dokumentacijo doda tudi detajlne risbe nadstreškov (tloris, naris, stranski ris, 3D načrt). Naročnika pozivamo, da doda dokumentacijo iz katerih materialov morajo biti narejeni posamezni deli strehe.

Strehe parkomatov, ki so bile zmontirane na različnih lokacijah okoli dne 20.3.2019 nimajo premičnih streh, kot je to naročnik zahteval v prejšnjem razpisu.

Prvi tip nadstreška v Mestni občini Novo Mesto:
https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2019032014532360/novi_parkomati/

Drugi tip nadstreška v Mestni občini Novo Mesto: https://www.lokalno.si/media/objave/slike/v/lokalno.si/2019/03/24/_zzzzzzzparkirnino_lahko_poravnate.jpg

Tretju tip nadstreška v Mestni občini Novo Mesto:
https://www.dolenjskilist.si/2016/02/17/150130/novice/dolenjska/Nic_vec_brezplacnega_parkiranja_ob_zdravstvenem_domu/

Brez ustreznih načrtov potencialni ponudnik ne ve, kakšno streho mora dobaviti.

VPRAŠANJE 17:

ZAHTEVA NAROČNIKA: 5 letna garancija ohišja parkomata in streho

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Na makadamskem parkirišču ob Kandijski cesti rjavi ohišje parkomata ter odpada barva, prav tako parkomat računov davčno ne potrjuje v ONLINE načinu, kot je zahtevano v razpisu.

https://www.dolenjskilist.si/2017/01/31/169767/novice/dolenjska/Najbolj_donosen_med_mestnimi_parkomati_je/

Glede na videno stanje na terenu nas zanima v katerem primeru lahko naročnik reklamira ohišje parkomata ali strehe?


ZAHTEVA NAROČNIKA:

Tiskanje
- Termalni grafični tiskalnik z širino listka vsaj 5,0 cm in izpisom ZOI, EOR in QR kode.
- Izdaja najmanj 3000 listkov iz ene role papirja.
- Končni čas in datum parkiranja je mogoče odčitati pri dnevni svetlobi iz razdalje 3,0m.
- Izdajanje parkirnih listkov z vsebino, ki jo predpiše naročnik.
- Nastavljiv senzor zaloge papirja.
- Izpis nastavljiv z nadzornega centra.
- Grafična zaščita proti ponarejanju.
- Tisk kuponov

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Prosimo naročnika, da obrazloži kaj v tem primeru pomeni Tisk kuponov in v kakšnem primeru parkomat kupon natisne.


ODGOVOR

VPRAŠANJE 1:

Pod sekcijo Tiskanje je zapisano:

Izpis nastavljiv z nadzornega centra.

Kateri elementi natisnjenega računa morajo biti nastavljivi iz nadzornega centra?

ODGOVOR:
Na daljavo in teren mora biti možnost spreminjanja podatkov o upravljalcu, dodajanju besedila oz. možnost spreminjanja vsaj 80ih znakov.VPRAŠANJE 2:

Pod sekcijo Tiskanje je zapisano:

Grafična zaščita proti ponarejanju.

Obstaja več možnosti zaščite proti ponarejanju (predtiskan papir, hologram, poljubni spremenljivi grafični elementi, ).

Prosimo naročnika, da natančno opredeli zaščito proti ponarejanju.

ODGOVOR:
Zaščita proti ponarejanju naj bo enostavno spremenljiv natisnjen znak.VPRAŠANJE 3:

Pod sekcijo Napajanje iz omrežja je zapisano:

V primeru napajanja z omrežja mora biti vgrajena prenapetostna zaščita in avtomatska varovalka.
Ob izpadu napajanja mora parkomat avtonomno delovati vsaj 7 dni, vsi podatki za delovanje parkirnega avtomata pa se morajo hraniti v parkomatu trajno.
Podatki o dogodkih in vplačilih se morajo v parkomatu hraniti trajno.
Ob izpadu avtomatski prenos podatkov.
Solarno napajanje z možnostjo napajanje na električni tok

Naročnik v tehhničnih zahtevah in osnutku predračuna ni opredelil, koliko parkomatov z določenim tipom napajanja (stalno, javna razsvetljava, solarno napajanje) je predvidenih, saj različni tipi vplivajo na ceno in tudi morebitno funkcionalnost v primeru nadgradnje na brezgotovinsko plačevanje in plačevanje z bankovci?
Če je v predračunu potrebno izpolniti le osnovno različico parkomata z določenim tipom parkomata, prosimo naročnika, da sporoči specifikacijo osnovne različice parkomata.

ODGOVOR:
Vsi parkirni avtomati morajo imeti solarno napajanje z možnostjo dodajanja ostalih tipov napajanja.VPRAŠANJE 4:

Pod sekcijo Napajanje iz omrežja je zapisano:

on-line povezava s FURS-om za davčno potrjevanje računov,

Ali to pomeni, da morajo biti na računu natisnjeni ZOI oznaka, EOR oznaka in QR koda?
Ali mora biti ZOI generiran z openSSL, podpisan z RSA SHA256 algoritmom in šifiriran z MD5 zgoščevalno funkcijo, kot to zahteva Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?

Primer ZOI oznake generirane po zgornjem opisu, ki bo po 31.12.2022 skladen z zakonodajo: 54aeafc0a7f49e5c67c1003244f3269e

Primer enostavne ZOI oznake, ki po 31.12.2022 ne bo več v veljavi: 956138031907040201#002#19000295Z

ODGOVOR:
Na računu morajo biti natisnjeni vsi potrebni elementi in morajo biti skladni z zakonodajo po 31.12.2022.
VPRAŠANJE 5:

Pod sekcijo Komunikacija je zapisano:

prenašanje statusov naprave samodejno in na zahtevo,
prenašanje alarmov samodejno,
prenašanje poročila o opravljenih postopkih plačil in ostalih posegih samodejno in na zahtevo,
prenašanje poročila o količini sprejetega denarja samodejno in na zahtevo,

Ali je potrebno, da ima parkomat možnost prenosa na zahtevo, če se vsi zgoraj našteti podatki prenašajo v nadzorni center samodejno (parkomat avtomatsko prenese vse podatke takoj, ko se zgodijo)?

ODGOVOR:
Če so vsi podatki neposredno prenešeni in dosegljivi takoj, potem prenos na zahtevo ni potreben.
VPRAŠANJE 6:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

Programiranje in nastavljanje funkcij in parametrov za delovanje na terenu in na daljavo (iz nadzornega centra).


Katere parametre mora biti mogoče nastavljati na terenu?

Katere parametre mora biti mogoče nastavljati na daljavo?

Ali te parametre na daljavo nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali te parametre na terenu nastavlja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali se parametre na daljavo in na terenu nastavlja s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

ODGOVOR:
Upravljalec in izvajalec mora imeti možnost na daljavo in na terenu spreminjati podatke o upravljalcu, urnik delovanja, posebne režime delovanja, tarife ter dodajanje in spreminjanje besedila po izbiri vsaj 80 znakov. Spremembe morajo biti možne preko brskalnika, pametnega telefona, tablice in računalnika. Upravljalec mora imeti možnost kadarkoli spremeniti parametre.
VPRAŠANJE 7:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

Možnost enostavnega spreminjanja oblike in vsebine parkirnih listkov.

Ali se lahko obliko in vsebino parkirnih listkov spreminja na daljavo in na terenu s spletno aplikacijo, do katere se lahko dostopa preko brskalnika na pametnih telefonih, tablicah in na namiznem računalniku?

Ali vsebino listka na daljavo spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Ali vsebino listka na terenu spreminja upravljalec sistema ali izvajalec oziroma proizvajalec parkomatov?

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na terenu?

Na kakšen način se spreminja vsebina listka in kateri podatki na listku se lahko spreminjajo na daljavo?

ODGOVOR:
Upravljalec in izvajalec mora imeti možnost spreminjanja oblike in vsebine parkirnih listkov na daljavo ali na terenu, preko pametnega telefona, tablice in računalnika.
VPRAŠANJE 8:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

V primeru izdaje listka z abonentsko kartico (RFID) mora avtomat poleg ostalih podatkov natisniti tudi registrsko številko avtomobila, ki jo pridobi iz baz podatkov o abonentih iz nadzornega centra.

Ali mora imeti parkirni avtomat potemtakem vgrajen tudi brezstični čitalnik RFID? Če da, kateri tip RFID (frekvenca) je predviden za vgradnjo v parkomat?
Ali nadzorni center za vpisovanje abonentskih kartic že obstaja? Če da, vas prosimo za API dokumentacijo za dostop do podatkov o abonentskih karticah?
Če nadzorni center za abonentske kartice še ne obstaja in ga mora zagotoviti dobavitelj parkomatov:
Ali je lahko nadzorni center za vpisovanje uporabnikov v obliki spletne aplikacije v katero se skrbnik sistema (naročnik) vpiše z ločenimi uporabniškimi imeni in gesli?
Ali mora dobavitelj priskrbeti tudi namizni čitalec za vpisovanje RFID kartic?
Katere podatke mora imeti možnost naročnik vpisati za posameznega abonenta (Ime in priimek, EMŠO, email, naslov, pošta, telefonska številka, registrska številka 1, registrska številka 2, identifikacija številka kartice, možnost skeniranja serijske številke kartice) ?
Katere tipe abonentskih kartic lahko skrbnik določi posameznemu uporabniku ter kakšne omejitve imajo lahko določeni tipi (časovna omejitev za posamezen parkomat, možno parkiranje samo na določenih parkomatih, možnost parkiranja na vseh parkomatih, ) ?
Ali mora imeti skrbnik opcijo posameznemu abonentu ročno določiti posamezne parkomate in uporabnika ne veže na določen tip abonentske kartice?
Kakšne ostale omejitve mora imeti skrbnik možnost določiti posameznemu abonentu (časovna, datumska, blokirana kartica, ) ?

ODGOVOR:
Avtomat ni potrebno opremiti z brezstičnim čitalnikom RFID, mora pa omogočati serijsko komunikacijo z zunanjim čitalcem, ki bo naknadno vgrajen.
Nadzorni center za vpisovanje abonentskih kartic ne obstaja in ga ponudnik ni dolžan zagotoviti. Ponudnik mora imeti možnost, da na zahtevo naročnika uredi komunikacijo z novim nadzornim centrom.
VPRAŠANJE 9:

Pod sekcijo Funkcije je zapisano:

Parkirni avtomati morajo izpolnjevati zahteve, ki so opredeljene v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov.
Parkirni avtomati morajo že pri dobavi izpolnjevat zahteve šestega odstavka petega člena, ki so opredeljene v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov. S tem je mišljeno da morajo parkomati že v prehodnem obdobju izpolnjevati zahteve, ki so z zakonom predpisane po 31.12.2022, kar pomeni da se morajo računi potrjevati on-line in da so na računih izpisane ZOI, EOR in QR koda.

Ali mora biti ZOI generiran z openSSL, podpisan z RSA SHA256 algoritmom in šifiriran z MD5 zgoščevalno funkcijo, kot to zahteva Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15, 75/15 in 90/15) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?
Primer ZOI oznake generirane po zgornjem opisu, ki bo po 31.12.2022 skladen z zakonodajo: 54aeafc0a7f49e5c67c1003244f3269e

Primer enostavne ZOI oznake, ki po 31.12.2022 ne bo več v veljavi: 956138031907040201#002#19000295Z

ODGOVOR:
ZOI mora biti generiran na način, ki bo skladen z zakonodajo po 31.12.2022.
VPRAŠANJE 10:

Pod sekcijo Gradbena dela je zapisano:

Ponudnik mora odstraniti stare parkomate in pripraviti površino za postavitev betonskih podstavkov

Ali se novi parkomati vgrajujejo samo na lokacije obstoječih?

Prosimo za število lokacij, kjer se bo parkomat namestil na novo in število lokacij, kjer je potrebna demontaža starega parkomata in montaža novega.
ODGOVOR:
Pet parkomatov se montira na nove lokacije.VPRAŠANJE 11:

Pod sekcijo Dodatno je zapisano:

-dobava in montaža nadstreškov z nerjavečo konstrukcijo (»rostfrei«)

Naročnika prosimo, da dokumentacijo dopolni z načrtom oz. želeno obliko nadstreška.
Ali mora imeti nadstrešek stranske zaščite?
Iz katerega materiala mora biti izdelana streha nadstreška?
Iz kakšnega tipa nerjaveče pločevine mora biti izdelan nosilni del strehe?
Če mora biti streha izdelana iz polikarbonata, prosimo za točen podatek o tipu materiala (surova, brušena, ) ?
Ker so parkomati večine dobaviteljev parkirnih avtomatov lahko izpostavljeni dežju nas zanima, ali so strehe potrebne za zaščito parkomatov pred dežjem ali za zaščito strank ob plačilu na parkirnem avtomatu?

ODGOVOR:
Stranske zaščite strehe nadstreška niso potrebne. Streha nadstreška naj bo iz polikarbonata. Nosilni del strehe naj bo iz nerjaveče konstrukcije.
VPRAŠANJE 12:

ZAHTEVA NAROČNIKA: Ohišje mora biti v barvi, ki jo predpiše naročnik. (RAL lestvica)

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da objavi številko RAL barve, katero morajo ponuditi ponudniki. Cena parkomata je namreč odvisna od izbrane barve.
ODGOVOR:
Parkomati naj bodo v barvi RAL 5015 ali RAL 5005.VPRAŠANJE 13:

ZAHTEVA NAROČNIKA: možnost dveh dodatnih tipk,

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da bolj natančno specificira navedeno zahtevo. Koliko tipk zahteva? Katere funkcije je potrebno zagotoviti? Glede na to, da naročnik zahtevo navaja kot »možnost« nas zanima, ali naročnik zahteva možnost naknadne vgradnje dodatnih tipk? Taka zahteva bi bila zelo nenavadna hkrati pa tvegana pripravljeni izrezi z namenskimi pokrovi ne zagotavljajo enake stopnje vodotesnosti parkomatov kot tudi ne odpornosti na vandalizem?

Glede na nepopolne podatke in nedefinirano zahtevo sumimo, da gre za funkcionalnost, ki jo nudi obstoječi ponudnik, ki že ima vse potrebne podatke. S tem naročnik omogoča prednost obstoječemu ponudniku pred ostalimi ponudniki ter omejuje ostale ponudnike, da bi oddali dopustno in konkurenčno ponudbo. Naročnika prosimo, da zahtevo dopolni ali umakne.
ODGOVOR:
Parkomat mora imeti vgrajene tri tipke in možnost vgradnje dveh dodatnih tipk.


VPRAŠANJE 14:

ZAHTEVA NAROČNIKA: možnost dodajanja funkcij posameznim tipkam.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da odgovori, katere dodatne funkcije potrebuje. Zahteva je postavljena zelo splošno in si jo ponudniki v praksi lahko različno razlagamo. Ker naročnik ni navedel, kakšne dodatne funkcije želi dodajati posameznim tipkam, ponudnik ne ve, kaj naj ponudi, da bo lahko oddal ustrezno ponudbo, niti zahteve ne more finančno ovrednotiti. Iz navedenega razloga, ponudbe posameznih ponudnikov, med seboj v fazi pregleda in ocenjevanja tudi ne bodo primerljive. Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni tako, da bo jasno specificiral katere funkcije je potrebno dodati na parkomate ter na katere tipke? Naročnika prosimo, da zahtevo prilagodi ali umakne.

ODGOVOR:
Dodatne funkcije so: izbira med različnimi tarifami (avtomobil, avtobus, dostava), izbira med različnimi tipi plačil(gotovina, mestna kartic), polnjenje kartic.
Parkirni avtomat mora imeti možnost dodajanja različnih funkcij tipk, saj se v prihodnosti pričakuje različna uporaba parkirnega avtomata.VPRAŠANJE 15:

ZAHTEVA NAROČNIKA: Izdaja najmanj 3000 listkov iz ene role papirja.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Naročnika prosimo, da umakne zahtevo vezano na izdajo minimalnega števila parkirnih listkov. Število izdanih listkov je namreč odvisno od velikosti termo papirne role oziroma medija za tisk parkirnih listkov, ki pa ni predmet razpisa.
Hkrati je število izdanih listkov vezano na dolžino posameznega parkirnega listka, ta pa je odvisna od količine informacij, ki morajo biti natisnjene na parkirnem listku, česar pa naročnik ni natančno specificiral. Glede na vsebino postavljene zahteve niti ni jasno, kako bo naročnik preverjal izpolnjevanje zahteve s strani ponudnikov? Naročnika prosimo, da zahtevo umakne.
ODGOVOR:
Parkomat mora imeti prostor, v katerem je navito najmanj 210 metrov 80 g papirja oz. je možno natisniti vsaj 3000 listkov dolžine cca 7 cm.
VPRAŠANJE 16:

ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobava in montaža nadstreškov z nerjavečo konstrukcijo (»rostfrei«)

VPRAŠANJE PONUDNIKA: V Mestni občini Novo Mesto je ob preverbi na terenu več različnih tipov streh. Prosimo naročnika, da v tehnično dokumentacijo doda tudi detajlne risbe nadstreškov (tloris, naris, stranski ris, 3D načrt). Naročnika pozivamo, da doda dokumentacijo iz katerih materialov morajo biti narejeni posamezni deli strehe.

Strehe parkomatov, ki so bile zmontirane na različnih lokacijah okoli dne 20.3.2019 nimajo premičnih streh, kot je to naročnik zahteval v prejšnjem razpisu.

Prvi tip nadstreška v Mestni občini Novo Mesto:
https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2019032014532360/novi_parkomati/

Drugi tip nadstreška v Mestni občini Novo Mesto: https://www.lokalno.si/media/objave/slike/v/lokalno.si/2019/03/24/_zzzzzzzparkirnino_lahko_poravnate.jpg

Tretju tip nadstreška v Mestni občini Novo Mesto:
https://www.dolenjskilist.si/2016/02/17/150130/novice/dolenjska/Nic_vec_brezplacnega_parkiranja_ob_zdravstvenem_domu/

Brez ustreznih načrtov potencialni ponudnik ne ve, kakšno streho mora dobaviti.

ODGOVOR:
Nadstreški naj bodo primerljivi z nadstreškom na tej povezavi:
https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2019032014532360/novi_parkomati/
VPRAŠANJE 17:

ZAHTEVA NAROČNIKA: 5 letna garancija ohišja parkomata in streho

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Na makadamskem parkirišču ob Kandijski cesti rjavi ohišje parkomata ter odpada barva, prav tako parkomat računov davčno ne potrjuje v ONLINE načinu, kot je zahtevano v razpisu.

https://www.dolenjskilist.si/2017/01/31/169767/novice/dolenjska/Najbolj_donosen_med_mestnimi_parkomati_je/

Glede na videno stanje na terenu nas zanima v katerem primeru lahko naročnik reklamira ohišje parkomata ali strehe?

ODGOVOR:
V primeru neizpolnjevanja zahtev iz razpisa in odstopanj, ki ravno tako ne bodo skladna z razpisno dokumentacijo, bo naročnik uveljavil svoje pravice.
ZAHTEVA NAROČNIKA:

Tiskanje
- Termalni grafični tiskalnik z širino listka vsaj 5,0 cm in izpisom ZOI, EOR in QR kode.
- Izdaja najmanj 3000 listkov iz ene role papirja.
- Končni čas in datum parkiranja je mogoče odčitati pri dnevni svetlobi iz razdalje 3,0m.
- Izdajanje parkirnih listkov z vsebino, ki jo predpiše naročnik.
- Nastavljiv senzor zaloge papirja.
- Izpis nastavljiv z nadzornega centra.
- Grafična zaščita proti ponarejanju.
- Tisk kuponov

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Prosimo naročnika, da obrazloži kaj v tem primeru pomeni Tisk kuponov in v kakšnem primeru parkomat kupon natisne.
ODGOVOR:
Parkomat mora ponuditi tisk kupona ob plačilu parkirnine. Kupon se bo uporabil za koriščenje drugih storitev, ki so na voljo občanom.Datum objave: 18.09.2019   13:43
VPRAŠANJE
Betonski podstavki mora imeti dimenzijo cca 1m x 1m

Prosimo za posredovanje še tretje dimenzije, oz. definicijo širine, dolžine in globine

ODGOVOR

Višina podstavka mora biti 30 cm. Na posameznih lokacijah bo dejanska dimenzija betonskega podstavka razvidna iz same lokacije, ki pa ne bo presegala 30% podanih dimenzij. Vgrajen beton mora vsebovati zaščito proti soli in armaturo. Marka betona mora biti vsaj 350+. Betonski podstavek ne sme imeti ostrih robov.


Datum objave: 18.09.2019   13:50
VPRAŠANJE
-dobava in montaža nadstreškov z nerjavečo konstrukcijo (»rostfrei«)

Ali nam lahko posredujete načrt oz. želeno obliko nadstreška?
Ali mora imeti nadstrešek stranske zaščite?
Iz katerega materiala mora biti izdelana streha nadstreška?
Prosimo za dimenzije strehe?

ODGOVOR

Naročnik je na navedena vprašanja odgovoril že na vprašanja (Datum prejema: 16.09.2019 14:45).
Površina strehe naj zaščiti parkomat in uporabnika parkomata.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 18.09.2019   13:54
VPRAŠANJE
ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj izroči, naročnik pa sprejme v prosto razpolaganje vso potrebno dokumentacijo, znanje, tehnologijo in opremo, takoj, v primeru, ko:
o Se naročnik odloči integrirati tujo ali naročnikovo opremo, tehnologijo, plačilna sredstva, ipd. v dobaviteljevo opremo.
o Se naročnik odloči integrirati dobaviteljevo opremo, tehnologijo, plačilna sredstva, ipd. v tujo ali naročnikovo opremo.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nedefinirana, nerealna in posega v izključne pravice, poslovne skrivnosti in intelektualno lastnino ponudnika / proizvajalca

V primeru, da se naročnik odloči za integracijo sistemov drugih proizvajalcev ali sistem oziroma posamezne dele sistema parkomatov integrirati v sistem drugega proizvajalca, lahko od ponudnikov zahteva, da mu nudijo vso potrebno tehnično podporo in orodja (npr. API vmesniki.) za izvedbo tovrstne integracije oziroma v primerih, ko to brez poseganja v intelektualno lastnino proizvajalca ni izvedljivo, da tovrstne povezave razvije za naročnika ponudnik oziroma proizvajalec.
Hkrati mora naročnik svoje zahteve tehnično omejiti glede na svoje potrebe in možnosti, ki jih omogoča tehnologija. Nemogoče je namreč pričakovati, da bo s tehničnega vidika, dobavitelj lahko izvedel vsakršno naročnikovo željo, ki se lahko pojavi v prihodnosti, ne glede na njeno tehnično in stroškovno izvedljivost.

Hkrati je potrebno poudariti tudi, da naročnik tovrstnih povezav in storitev povezanih z njimi ne bi smel zahtevati brezplačno. Gre namreč za dodatne storitve in prilagoditve sistema, ki naročniku prinašajo novo dodano vrednost, ponudniku pa dodatne stroške, kar pomeni, da naročnik ponudnike postavlja v neenakopraven položaj, javno naročilo pa uporablja kot orodje, da si zagotovi sistem brez omejitev in poslovnih tveganj.
Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne.

ODGOVOR:
Zahtevana je pripravljenost na predajo potrebne dokumentacije oz. izdelavo potrebne programske opreme za potrebe integracije.ZAHTEVA NAROČNIKA: Naročnik izbere posamezne sklope ali posamezne dele opreme ali storitev ponujenega sistema iz tega razpisa od različnih dobaviteljev in se odloči, da jih integrira v enoten ali drug sistem.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Predmetna oprema, ki jo naročnik razpisuje v javnem naročilu, je sestavljena iz strojne in programske opreme in tvori enoten sistem. Posamezni deli sistema so med seboj soodvisni in jih zaradi tehničnih omejitev ni mogoče prosto kombinirati s posameznimi elementi drugih tovrstnih sistemov, zato je naročnikova zahteva nesmiselna in tehnično neizvedljiva.

Hkrati želimo naročnika opozoriti, da javnega naročila ni razdelil na sklope niti ne dovoljuje opcijskih/variantnih ponudb, zato zahteva ni skladna z ostalimi elementi javnega naročila niti ni smiselna oziroma je nepotrebna, saj naročnik v nobenem primeru ne more izbrati le posameznih sklopov ali delov opreme oziroma sistema.

Naročnika prosimo, da zahtevo ustrezno prilagodi, jasno definira zahteve ali pa zahtevo umakne.

ODGOVOR:
Navedene zahteve ni v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

ZAHTEVA NAROČNIKA: Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovi naročniku usposabljanje za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami in opremo oz. drugimi že obstoječimi ali novimi sistemi.

Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovi naročniku vse potrebne resurse in izvedbo za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami in opremo oz. drugimi že obstoječimi ali novimi sistemi.

VPRAŠANJE PONUDNIKA: Zahteva je nedefinirana, nerealna in posega v izključne pravice, poslovne skrivnosti in intelektualno lastnino ponudnika / proizvajalca.

V primeru, da se naročnik odloči za integracijo sistemov drugih proizvajalcev ali sistem oziroma posamezne dele sistema parkomatov integrirati v sistem drugega proizvajalca, lahko od ponudnikov zahteva, da mu nudijo vso potrebno tehnično podporo in orodja (npr. API vmesniki.) za izvedbo tovrstne integracije oziroma v primerih, ko to brez poseganja v intelektualno lastnino proizvajalca ni izvedljivo, da tovrstne povezave razvije za naročnika ponudnik oziroma proizvajalec.

Hkrati mora naročnik svoje zahteve tehnično omejiti glede na svoje potrebe in možnosti, ki jih omogoča tehnologija. Nemogoče oziroma nerealno je namreč pričakovati, da bo s tehničnega vidika, dobavitelj lahko izvedel vsakršno naročnikovo željo, ki se lahko pojavi v prihodnosti, ne glede na njeno tehnično in stroškovno izvedljivost.

Hkrati je potrebno poudariti tudi, da naročnik tovrstnih povezav in storitev povezanih z njimi ne bi smel zahtevati brezplačno. Gre namreč za dodatne storitve in prilagoditve sistema, ki naročniku prinašajo novo dodano vrednost, ponudniku pa dodatne stroške, kar pomeni, da naročnik ponudnike postavlja v neenakopraven položaj, javno naročilo pa uporablja kot orodje, da si zagotovi sistem brez omejitev in poslovnih tveganj.

Iz navedenih razlogov, naročnika prosimo, da zahtevo spremeni ali umakne.

ODGOVOR:
Dobavitelj na zahtevo naročnika zagotovi potrebne resurse in izvedbo za integracijo nabavljene opreme z drugimi tehnologijami. Naročnik bo spoštoval intelektualno lastnino.

naročnik Mestna občina Novo mesto