Dosje javnega naročila 006376/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
Blago: Dobava zdravstvenega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 213.470,46 EUR

JN006376/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2019
JN006376/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN006376/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN006376/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN006376/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2019
JN006376/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2019
JN006376/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2019
JN006376/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2019
JN006376/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2019
JN006376/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006376/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
Ulica dr. Hrovata 4
2270
SI
Ormož
Slovenija
Maja Kandrič
majak@zd-ormoz.si
+386 27410932
+386 27410999

Internetni naslovi
http://www.zd-ormoz.si/
http://www.zd-ormoz.si/Default.aspx?st=338&men=8
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ormoz.si/Default.aspx?st=338&men=8
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12668
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravstvenega materiala
Referenčna številka dokumenta: NMV01-B/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravstvenega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obvezilni material-nesterilen
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obvezilni material-sterilen
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obloge za rane
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sodobne obloge za rane
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice - sterilne, nesterilne
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Varovalna oprema
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Igle, brizge in infuzijski sistemi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripomočki za imobilizacijo
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za sterilizacijo in kontrolo sterilizacije
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali material v zdravstvu
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za dezinfikacijo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: PVC vrečke za smeti
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobavitelj bo blago dostavil na lokacijo naročnika opredeljeno s posamezno naročilnico oziroma v skladišče na sedežu naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravstvenega materiala. Vrste in količine razpisanega materiala so navedene v specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) in sicer so razdeljene po posameznih sklopih. Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje dveh let, in sicer od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Vsa dodatna navodila ponudnikom so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   10:00
Kraj: Sistem eJN, ELEKTRONSKO ODPIRANJE PONUDB


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

tako kot ste to naredili pri ostalih sklopih, vas prosimo da iz sklopa 10. ostali potrošni material, izoblikujete dodaten podsklop - material za UZ in EKG.
Tako boste prejeli več konkurenčnih ponudb.

lep pozdravODGOVOR
Spoštovani,

ugodili bomo vašemu vprašanju in izoblikovali nov sklop materiala, ki ne spada v ta sklop. Popravljena razpisna dokumentacija in predračun sledita tekom dneva.

Lep pozdrav.

Komisija za izvedbo javnega naročila.Datum objave: 17.09.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vse sklope ste razdelili, samo v ostali potrošni material (10 sklop), so identi, ki nimajo nič skupnega in vam jih lahko ponudi samo 1 veledrogerija. Prosimo, če lahko še ta sklop razdelite smiselno ali pa ga odprete. S tem boste vsekakor dobili ugodnejše ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

tekom dneva bomo izoblikovali nov sklop, ter izvzeli material kateri ne spada v ta sklop, ostalih izdelkov iz 10. sklopa ne bomo delili v nove sklope ter ga ne bomo odpirali.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.Datum objave: 17.09.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje vezano na vzorčenje artiklov: Ali prav razumemo, da v kolikor boste zahtevali vzorec npr. obliža ali obloge, se 1 originalno pakiranje smatra kot 1 obliž oz. obloga, pakiran/a v osnovni sterilni ovojnini.

ODGOVOR

Spoštovani,

če bomo zahtevali vzorec, se kot eno original pakiranje smatra en obliž, ki je pakiran v sterilni ovojnici.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 17.09.2019   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali pravilno razumemo, da nas boste za predložitev katalogov pozvali naknadno?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

ja, za predložitev katalogov vas bomo pozvali naknadno kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 17.09.2019   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri sklopu 10, ostali material v zdravstvu, pri postavki 32 in 33 zahtevate set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji z priključkom za kisik. Pri postavki 32 zahtevate velikost 1.5, pri postavki 33 pa velikost 2.
Artiklov z priključkom za kisik v teh velikostih ni, zaradi prostora, ki ga zavzame priključek za kisik.

Ali vam lahko ponudimo artikle brez priključka za kisik v želenih velikostih, ali vam ponudimo artikel velikosti 3, z vgrajenim priključkom za kisik?

Hvala. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

lahko ponudite artikla brez priključka za kisik v navedenih velikostih.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 18.09.2019   07:39
Spoštovani,

obveščamo vas, da je na na spletni strani naročnika objavljena dopolnjena verzija razpisne dokumentacije in dopolnjen predračun.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

Datum objave: 18.09.2019   22:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

sklop 1, zap. 28 ŠTIRI SLOJNA VISOKO VPOJNA OBLOGA VSEBUJE VISOKO VPOJNO JEDRO V NOTRANJOSTI IZ MEHKIH CELULOZNIH VLAKEN OVITIH V PAPIR, KI PORAZDELIJO TEKOČINO. VRHNJI, ZAŠČITNI SLOJ JE HIDROFOBEN NETKAN POLIPROPILENSKI MATERIAL, MODRE BARVE, KI PREPREČUJE PENETRACIJO IZLOČKOV PREKO VPOJNE OBLOGE IN VARUJE RANO PRED OKUŽBO. OBLOGA NE DRAŽI KOŽE. ZA OSKRBO RANE Z MOČNIM IZLOČANJEM NA VSEH PODROČJIH MEDICINE ZA PRIMARNO ALI SEKUNDARNO OBVEZO IN ZAŠČITO RANE NESTERILNA, 45 X 15CM KOT NPR ZETUVIT E
Ali lahko ponudimo dim. 20x40cm? Netkani vatiranci dim. 45x15cm ne obstajajo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko ponudite dimenzijo 20×40.

Lep pozdrav.
Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4, zap.št. 6, šifra materiala 0307000107: ali lahko ponudimo enakovreden artikel v pakiranju 100ml?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti proizvoda, ki jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap. št. 22: Ali lahko ponudimo ustrezno oblogo dimenzije 15x18cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko ponudite predlagano dimenzijo 15x18 cm.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4, zap.št.19: Ali lahko ponudimo artikel dimenzije 5x7,5cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4, zap.št.17: Ali lahko ponudimo oblogo ustreznih dimenzij, ki je na stični plasti prevlečena s silikonom po celotni površini - enak učinek, kot opisana, je pa hkrati namenjena tudi za preventivo nastanka RZP, kar opisana ni?

ODGOVOR


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4, zap.št.8: Ali lahko ponudimo oblogo, ki je po vseh osnovnih lastnostih primerljiva z opisano, je delno drugačne sestave - brez alginata in nima sistema za spreminjanje barv?

ODGOVOR


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4, zap.št. 7: Ali lahko ponudimo oblogo, ki je po vseh osnovnih lastnostih primerljiva z opisano, je delno drugačne sestave - brez alginata in nima sistema za spreminjanje barv?ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 4, zap.št.2: Artikel se podvaja - Ali dvakrat ponudimo isto? Razlika v pakiranju je posledica proizvajalčevih kapacitet in ne kvalitete razpisane obloge.

ODGOVOR

Spoštovani,

da, ponudite dvakrat isto.

Lep pozdrav, Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 3, zap.št.4: Ali vam lahko ponudimo oblogo, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 15x15cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2, zap.št. 23: Ali vam lahko ponudimo obliž, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 5cmx7cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2, zap.št.22: Ali vam lahko ponudimo oblogo, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 20x20cm?

ODGOVOR


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2, zap.št.22: Ali vam lahko ponudimo oblogo, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 20x30cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2, zap.št.17: Ali lahko ponudimo artikel dimenzije 6mmx100mm - 1mm daljšega?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2, zap.št.16: Ali je lahko artikel za 1 mm daljši?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.Datum objave: 20.09.2019   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št. 6: Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel, ki je dolžine 50M in ceno preračunamo na 25 M?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št. 5: Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel, ki je dolžine 50M in ceno preračunamo na 25 M?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št. 4: Ali vam lahko ponudimo enakovreden artikel, ki je dolžine 50M in ceno preračunamo na 25 M?

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.Datum objave: 20.09.2019   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št. 15: Ali vam lahko ponudimo ruto, ki ustreza kvaliteti in opisu in je dimenzije 96x96x140cm?

ODGOVOR


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo jasno navedli zahtevane lastnosti izdelka, jih jih upoštevajte.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 20.09.2019   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za kataloško številko za ident
SAMOLEPILNE ELEKTRODE ZA DEFIBRILACIJO KOMPAKTIBILNE Z AED ZOLL
(ker je Zollovih AED aparatov več vrst).

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

samolepilne elektrode morajo biti kompatibilne za aparat AED ZOLL PLUS.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.Datum objave: 20.09.2019   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop1, zap.št.28: Obloga, ki jo želite v dimenzijo 45x15 ne obstaja. Prosim, če preverite dimnezijo

ODGOVOR

Spoštovani,

želimo dimenzijo 25x15 cm, sprememba postane del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 23.09.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spotovani,

EM pri identu TERMIČNI PAPIR SONY UPP 110HG 110X18 je 1 zav.
Kolikšno je pakiranje v 1 zavitku, da lahko preračunamo ceno.

Lep pozdrav
ODGOVOR

Spoštovani,

pri vnosu enote oziroma mere je prišlo do pomote, gre za komad in ne zavoj. Prosimo, da spremembo upoštevate.
Ta odgovor je postal del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo javnega naročila.

Datum objave: 23.09.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop 10, zap.št.96:
Ali mora imeti ščetka za odvzem brisa iz materničnega vratu zaščito za ščetine (zaščitno cevko), ki preprečuje deformacijo ščetin (preprečuje, da bi se ščetka sploščila)?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Zahtevani izdelek mora imeti zaščito za ščetine.

Lep pozdrav.

Komisija za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 23.09.2019   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 7- prosimo, da nam dovolite morebitno drugačno pakiranje od vašega navedenega, saj različni proizvajalci različno pakirajo izdelke.

Hvala za vaše razumevanje.

ODGOVOR


Spoštovani,

dovolimo morebitno drugačno pakiranje od našega vendar mora cena biti preračunana na naše pakiranje.

Lep pozdrav.

Komisija za izvedbo javnega naročila.

Datum objave: 23.09.2019   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanja:
7 sklop: Igle, brizge, infuzijski sistemi
Postavka 6: Ali vam lahko ponudimo ustrezno brizgalko, pakiranje A60?
Postavka 7: Ali vam lahko ponudimo ustrezno brizgalko, pakiranje A120?
Postavka 8: Ali vam lahko ponudimo ustrezno brizgalko, pakiranje A120?
Postavka 9: Ali vam lahko ponudimo ustrezno brizgalko, pakiranje A60?
Postavka 12: Ali vam lahko ponudimo injekcijsko iglo z malenkostnim odstopanjem v dimenziji in sicer 0,7 x 40mm?
Postavka 15: Ali vam lahko ponudimo injekcijsko iglo z malenkostnim odstopanjem v dimenziji in sicer 0,9 x 40mm?
Postavke 20, 22, 23, 24, 25 in 26: Iz opisa ni jasno razvidno ali zahtevate kanilo venozno iz materiala FEP (teflon) ali iz mehkejšega materiala poliuretan (PUR), ki zmanjša možnost zapletov in zato podaljša čas vstavljenosti kanile?
Postavke 20, 22, 23, 24, 25 in 26: Ali zahtevate IV kanilo z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kontakt s pacientovo krvjo, kar svetujejo mednarodna priporočila in slovenska uredba o varovanju delavcev pred poškodbami z ostrimi medicinskimi pripomočki?
Postavka 21: Ali vam lahko ponudimo ustrezen infuzijski sistem, pakiranje A300?
Postavka 21: Ali vam lahko ponudimo ustrezen infuzijski sistem z malenkostnim odstopanjem v dolžini in sicer dolžine 155cm?
Postavka 27: Ali vam lahko ponudimo ustrezen podaljšek z malenkostnim odstopanjem v premeru in sicer premera 1,5mm?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Postavka 6: Ponudite lahko pakiranje A60, vendar preračunano na naše pakiranje.
Postavka 7: Ponudite lahko pakiranje A120, vendar preračunano na naše pakiranje.
Postavka 8: Ponudite lahko pakiranje A120, vendar preračunano na naše pakiranje.
Postavka 9: Ponudite lahko pakiranje A60, vendar preračunano na naše pakiranje.
Postavka 12: Lahko ponudite injekcijsko iglo z malenkostnim odstopanjem v dimenziji 0,7 x 40mm.
Postavka 15: Lahko ponudite injekcijsko iglo z malenkostnim odstopanjem v dimenziji 0,9 x 40mm.
Postavke 20, 22, 23, 24, 25 in 26: Zahtevamo kanilo venozno iz materiala FEP (teflon).
Postavke 20, 22, 23, 24, 25 in 26: Zahtevamo IV kanilo z varnostnim mehanizmom.
Postavka 21: Lahko ponudite infuzijski sistem, pakiranje A300, vendar preračunano na naše pakiranje.
Postavka 21: Lahko ponudite infuzijski sistem dolžine 155cm.
Postavka 27: Lahko ponudite podaljšek premera 1,5mm.

Lep pozdrav.

Komisija za izvedbo javnega naročila.

Datum objave: 23.09.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 10, zap. 130. VREČKA PVC STERILNA MOBILNA ZA ODVZEM URINA, A 25 Kakšen volumen vrečke želite. Ali je vrečka za otroke ali za odrasle?
sklop 10, zap. 131. VREČKA PVC NESTERILNA MOBILNA ZA ODVZEM URINA, A 50 Kakšen volumen vrečke želite. Ali je vrečka za otroke ali za odrasle?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

sklop 10, zap. 130. VREČKA PVC STERILNA MOBILNA ZA ODVZEM URINA, A 25, za otroke z epruveto, volumna 150 -200 ml.

sklop 10, zap. 131. VREČKA PVC NESTERILNA MOBILNA ZA ODVZEM URINA, A 50, za otroke, volumna 150 ml.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbi javnega naročila.