Dosje javnega naročila 006272/2019
Naročnik: OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
Storitve: PROJEKTIRANJE REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA RELACIJI TRATE-LENART-PTUJ, ODSEK PTUJ-DESTRNIK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006272/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006272/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006272/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DESTRNIK
Janežovski Vrh 42
2253
SI
Destrnik
Slovenija
Vesna Marinič
obcina.destrnik@destrnik.si
+386 27619250

Internetni naslovi
https://destrnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://destrnik.si/
ESPD: https://destrnik.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12581
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PROJEKTIRANJE REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA RELACIJI TRATE-LENART-PTUJ, ODSEK PTUJ-DESTRNIK
Referenčna številka dokumenta: 430-8/2019-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je projektiranje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na odseku Ptuj-Destrnik (odsek A in odsek B). Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v projektni nalogi, ki priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektiranje odseka A Ptuj-Destrnik
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na odseku A: Ptuj-Destrnik v skladu s projektno nalogo, ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Projektiranje odseka B Janežovci-Drstelja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na odseku B: Janežovci-Drstelja, v skladu s projektno nalogo, ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2019   10:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.09.2019   14:03
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite projektno nalogo oziroma razpisno dokumentacijo.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,
projektna naloga in razpisna dokumentacija sta že dostopni na uradni spletni strani Občine Destrnik.
Hvala in lep pozdrav!


Datum objave: 09.09.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo razpisne dokumentacije.

Hvala!

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,
projektna naloga in razpisna dokumentacija sta že dostopni na uradni spletni strani Občine Destrnik.
Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 11.09.2019   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V členu 12, Finančna zavarovanja, je navedeno, da je potrebno priložiti finančna zavarovanja za 4 sklope. Dokumentacija omenja dva sklopa, in sicer za odsek A (Ptuj-Desternik) in B (Janežovci Drstelja). Prosimo za dodatno pojasnilo, kakšna so potrebna zavarovanja za omenjena dva sklopa (A in B)?
Hvala vnaprej.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Lepo pozdravljeni,
finančna zavarovanja je potrebno priložiti samo za dva sklopa (A in B). Navedeni 4-je sklopi so napaka v dokumentaciji, za katero se opravičujemo.
V skladu z 12. členom, za resnost ponudbe predloži ponudnik bianco menico in menično izjavo v višini 3.000,00 EUR za sklop 1 in 2.000,00 EUR za sklop 2, z dobo veljavnosti za čas veljavnosti ponudbe.

Izbrani ponudnik pa v roku 15 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predloži ali brezpogojno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Lep pozdrav!

Datum objave: 13.09.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani
V zvezi z razpisno dokumentacijo imamo vprašanje, ki se nanaša na izdelavo mostičkov oz. mostov - koliko mostov se nahaja na obravnavanem odseku , kako je s hidrologijo, specifikacija tega ne omenja.
Tudi rok za izdelavo dokumentacije je absolutno prekratek, saj v 45 dneh največkrat ne dobimo niti projektnih pogojev, morali bi pa v tem času tudi izdelati idejno zasnovo.
Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR

Pozdravljeni!
Odgovor na vaše prvo vprašanje:
»Na odseku A (cesta R1 229 odsek 1286) imamo tri premostitvene objekte. Na mestu obstoječih premostitvenih objektov bo potrebno izvesti razširitve, v kolikor bo trasa kolesarske poti potekala neposredno ob vozišču. V primeru izven nivojskega poteka trase kolesarke poti pa se izvedejo samostojni premostitveni objekti brvi.
Na odseku B (cesta R3 745 odsek 4116) ni večjih premostitvenih objektov razen manjši prepusti obcestnih jarkov, kateri se podaljšajo.
Hidravlična presoja prepustov bo potrebna v skladu s pogoji DRSV.«

Odgovor glede rokov za izdelavo:
»Naročnik je glede roka za izdelavo vezan na roke, ki so določeni kot pogoj za financiranje izgradnje projekta. Izdelava dokumentacije po roku, določenem v razpisni dokumentaciji bi bila za naročnika brezpredmetna.«

Lep pozdrav!


Datum objave: 13.09.2019   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V projektni nalogi so navedeni, da se na regionalni cesti nahajajo 3 mostovi. Predvidevam, da bodo premostitveni objekti potrebni tudi za kolesarsko pot. Prosim pojasnilo.
lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,
na odseku A (cesta R1 229 odsek 1286) imamo tri premostitvene objekte. Na mestu obstoječih premostitvenih objektov bo potrebno izvesti razširitve, v kolikor bo trasa kolesarske poti potekala neposredno ob vozišču. V primeru izven nivojskega poteka trase kolesarke poti pa se izvedejo samostojni premostitveni objekti brvi. Na odseku B (cesta R3 745 odsek 4116) ni večjih premostitvenih objektov razen manjši prepusti obcestnih jarkov, kateri se podaljšajo.
Lep pozdrav!Datum objave: 13.09.2019   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani
Po podrobnejšem pregledu projektne naloge ugotavljam, da je ta napisana precej pomanjkljivo predvsem v delu, kjer je potrebno umestiti 3 mostove oziroma brvi. V projektni nalogi manjka specifikacija število vrtin, njihova globina, obseg preiskav . . . . skratka opis s katerim smo vsi ponudniki enakovredno obravnavani. Glede na to, da bo pot speljana ob regionalni cesti je jasno, da bo projekt recenziran s strani DRSI-ja, ki pa bo prav to, kar sem navedel tudi zahteval. Za pridobitev vodnega soglasja je prav tako potrebno izdelati hidrotehnično poročilo za katerega pa ni napisano prav nobene besede . . . .
Nehote se mi poraja vprašanje ali bo v tem primeru najcenejši ponudnik res najugodnejši?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Lepo pozdravljeni,
vsa razpoložljiva dokumentacija je objavljena in enako dostopna vsem ponudnikom. Glede umestitve 3 mostov oziroma brvi na odseku A (cesta R1 229 odsek 1286) odgovarjamo, da na mestu obstoječih premostitvenih objektov bo potrebno izvesti razširitve, v kolikor bo trasa kolesarske poti potekala neposredno ob vozišču. V primeru izven nivojskega poteka trase kolesarke poti, pa se izvedejo samostojni premostitveni objekti brvi.
Glede hidrologije:
Hidravlična presoja prepustov bo potrebna v skladu s pogoji DRSV.
Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2019   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Med pregledom trase ugotavljamo, da traso prečka 8 registriranih vodotokov. Od tega je le eden manjši za kateerega menimo, da bo zadoščala za prevodnost cev. Za ostale vodotoke menimo, da bodo morali biti ploščati oziroma izvedba brvi. Glede na to, da je v projektni nalogi zapisano, da gre le za tri obstoječe propuste oziroma mostove, mi pa dobro vemo, da je projektantu merodajna izključno projektna naloga, ali se potem ostali propusti (in vse kar tukaj zraven sodi) prizna kot dodatno delo, če tega ne upoštevamo v ponudbi?
Namreč, če vse to upoštevamo v ponudbi, kar bi seveda bilo na mestu, bomo verjetno občutno predragi, ponudnik, ki pa bo izbran pa verjetno vsega tega ne bo upošteval, vso to delo pa bo seveda moral opraviti . . . .

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!
Skladno z določili razpisne dokumentacije je pogodbena cena fiksna. Izvajalec mora opraviti vsa dela, ki bodo potrebna za izdelavo IDZ, PZI dokumentacije in potrebnih soglasij k projektu za celotno traso, ki je razpisana. Izvajalci niso upravičeni do zaračunavanja dodatnih storitev, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz razpisne dokumentacije oziroma ponudbe izvajalca, in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma ponudbi. V projektni nalogi so navedeni obstoječi mostovi, niso pa opredeljena tudi vsa potrebna nova prečkanja vodotokov. Navedeno pomeni, da mora izvajalec v ponudbo zajeti vsa potrebna dela za prečkanje vodotokov na trasi.
Lep pozdrav.