Dosje javnega naročila 006276/2019
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 4 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006276/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006276/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN006276/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006276/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Suzana Rakuša
suzana.rakusa@gor-radgona.si
+386 25643808
+386 25643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323825/JN-Čiščenje_posl-prost-4-let-razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12585
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 023-2/2019-5-U102
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema storitve rednega čiščenja prostorov v lasti Občine Gornja Radgona (dnevno, mesečno, letno čiščenje in generalno čiščenje) u okoljsko manj obremenjujočimi čistili na lokaciji naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Partizanska cesta 13, 9250
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve čiščenja skladno s tehničnimi specifikacijami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2019   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zapisali ste, da morajo biti reference zaključene. Glede na to, da imamo večletne pogodbe, nas zanima, ali lahko predložimo reference, kjer se posel še izvaja, vendar že najmanj 12 mesecev?
S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR

Lahko, v skladu s pogoji za priznanje usposobljenosti - tehnična sposobnost, lahko nastopate v ponudbi, če ste v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil, izvedli najmanj 2 (dve) istovrstni storitvi s področja javnega naročila, pri čemer je šlo za čiščenje poslovnih prostorov, pri katerih je skupna vrednost izvedenih storitev presegla vrednost najmanj 25.000,00 EUR brez DDV in pri čemer je bil vsak posel izvajan vsaj 12 mesecev neprekinjeno.


Datum objave: 18.09.2019   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali moramo v ponudbi predložiti dokazila za higiensko papirnate proizvode. Če da, vas prosimo za natančen opis teh proizvodov.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila za higiensko papirnate proizvode. Vse je navedeno v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, Postavka 5: Temeljne okoljske zahteve, stran 27, 28, 29 in 30.

Datum objave: 24.09.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoištovani.

Glede na odstavek pod "Pogoji za priznanje usposobljenosti" (...je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika...) bi prosili za znesek zagotovljenih sredstev.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik ne bo objavil višino zagotovljenih sredstev.