Dosje javnega naročila 006280/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 174.695,46 EUR

JN006280/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006280/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN006280/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006280/2019-ODL02P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006280/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2020
JN006280/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006280/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12587
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: 4300-71/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45252000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mejni prehodi z Republiko Hrvaško
II.2.4 Opis javnega naročila
Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   10:30
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2019   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas na kateri povezavi odpremo razpisno dokumentacijo, da lahko pripravimo ponudbo.

ODGOVOR
Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_716_716, kjer pod alinejo "Razpisna dokumentacija" najdete vse dokumente razpisne.Datum objave: 12.09.2019   11:14
VPRAŠANJE
Zanima nas zakaj se lahko ponudi samo betonske MČN? Izgleda kot , da je razpis napisan na že izbranega ponudnika?

ODGOVOR
Zahteva po betonskih MBČN je zaradi specifik terena in predvidenih mikrolokacij (povoznost) na določenih lokacijah, na vseh lokacijah pa želimo imeti isti tip MBČN zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja.Datum objave: 16.09.2019   08:57
VPRAŠANJE
Ali se lahko uporabi MČN, ki ni betonska in se povoznost izvede tako kot se izvaja na drugih lokacijah niso samo beonske povozne?

ODGOVOR
Čistilno napravo kupujemo za daljše obdobje, zato mora biti vzdržljiva in odporna na kemične, mehanske in toplotne vplive - bočne sile, premike zemlje, vzgon. Betonska čistilna naprava je zaradi odpornosti materiala primerna za vse vrste terenov in še posebej primerna za področja z visoko podtalnico.