Dosje javnega naročila 003811/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - 2 sklopa
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.015,00 EUR

JN003811/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003811/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003811/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN003811/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2019
JN003811/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2019
JN003811/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003811/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - 2 sklopa
Referenčna številka dokumenta: JN-09/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 105.750,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi in monitoring habitatnih tipov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi in monitoring vodnih organizmov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003811/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.06.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Popisi in monitoring habitatnih tipov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MATRIKA ZVO, zdravje, varstvo, okolje, d.o.o.
Stegne 21C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 78.990,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 48.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Popisi in monitoring vodnih organizmov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MATRIKA ZVO, zdravje, varstvo, okolje, d.o.o.
Stegne 21C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 82.365,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 57.750,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019