Dosje javnega naročila 006283/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Programska rešitev za povezovanje tveganj nasprotja interesov in indikatorjev korupcijskih tveganj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006283/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006283/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006283/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN006283/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006283/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323852/RD_-_NMV-_Programska_rešitev.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323852/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12592
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Programska rešitev za povezovanje tveganj nasprotja interesov in indikatorjev korupcijskih tveganj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48482000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Programska rešitev za povezovanje tveganj nasprotja interesov in indikatorjev korupcijskih tveganj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48482000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup programske rešitve, ki bo povezala tveganja nasprotja interesov in indikatorjev korupcijskih tveganj ter integrirala podatkovne zbirke naročnika (indikatorje tveganja poslovanja z določenimi dobavitelji).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   13:14
VPRAŠANJE
Koliko končnih uporabnikov in administratorjev bo uporabljalo aplikacijo?

ODGOVOR
Največ 2 (dva) uporabnika.Datum objave: 25.09.2019   13:14
VPRAŠANJE
Prosimo za seznam vseh zunanjih virov podatkov s katerimi potrebujete integracijo.


ODGOVOR
Javno dostopne poslovne baze podatkov.Datum objave: 25.09.2019   13:16
VPRAŠANJE
"Ali se strinjate z naslednjim naborom standardnih poročil:
Poročila o scenarijih (upravljanje življenjskega cikla scenarijev, scenariji po kategorijah, statistika uporabe scenarijev)
Poročila o upravljanju opozoril (aktivna opozorila, sproženi scenariji, analiza trendov, staranje, postopek preiskave opozoril)
Poročila o poslovanju (čas izvedbe, analiza trendov).
Orodje omogoča pripravo custom poročil, ki jih naročnikovi uporabniki lahko sami definirajo."


ODGOVOR
Da.Datum objave: 25.09.2019   13:18
VPRAŠANJE
Po naših izkušnjah na podobnih projektih, je čas izvedbe okrog 6 mesecev. Predlagamo, da naročnik spremeni čas za dobavo in uvedbo informacijske rešitve iz 30 na 180 dni.


ODGOVOR
Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena: ostaja 30 dni.Datum objave: 25.09.2019   13:19
VPRAŠANJE
Ali pravilno sklepamo, da "Open Source Intelligence Component", ki jo navajate v razpisni dokumentaciji že obstaja in naročnik samo potrebuje integracijo s to rešitvijo?


ODGOVOR
Ponujena rešitev mora podpirati možnost odpiranja povezov do več kot ene baz podatkov hkrati (Open source inteligence komponente) preko standardnih spletnih vtičnikov (npr. REST API). V fazi nakupa orodja se izvede povezava na naslednje vire: AJPES in Bisnode.Datum objave: 25.09.2019   13:22
VPRAŠANJE
V primeru, da "Open Source Intelligence Component" že obstaja, prosimo da pojasnite s kakšnimi vtičniki je omogočena integracija s to rešitvijo (na primer REST API, data query in podobno)?


ODGOVOR
Ponujena rešitev mora podpirati možnost odpiranja povezov do več kot ene baz podatkov hkrati (Open source inteligence komponente) preko standardnih spletnih vtičnikov (npr. REST API). V fazi nakupa orodja se izvede povezava na naslednje vire: AJPES in Bisnode.Datum objave: 25.09.2019   13:24
VPRAŠANJE
Prosimo, da opišete in pojasnite koliko, katere in s kakšnim namenom vire nestrukturiranih podatkov želite uporabljati v sistemu. Prosimo za primere kot so na primer Izjave o navzkrižju interesov in podobno.


ODGOVOR
Kot vhodne podatke bomo uporabljali strukturirane podatke (excel datoteke). Primeri podatkov so podatki, ki izhajajo iz podpisanih izjav o morebitnem obstoju nasprotja interesov.Datum objave: 25.09.2019   13:26
VPRAŠANJE
Kje in v kakšni obliki (podatkovna baza, tekstovna datoteka, papirnata oblika itd.) hranite podatke o zaposlenih ali zunanjih osebah, ki bi lahko imele konflikt interesov?


ODGOVOR
V Excel datotekah.Datum objave: 25.09.2019   13:29
VPRAŠANJE
Ali lahko bolj natačno pojasnite kako naj bi orodje delovalo v "offline" načinu brez dostopa do omrežja hkrati bi pa orodje imelo dostop do vtičnika preko katerega bi dostopal do zunanjih virov?


ODGOVOR
Orodje se poveže na internet na zahtevo uporabnika.Datum objave: 25.09.2019   13:31
VPRAŠANJE
Prosimo pojasnite kako boste pridobivali dovoljenje od fizičnih oseb za dostop do podatkov na socialnih omrežjih in drugih spletnih virov podatkov za namen analize in preverjanja?

ODGOVOR
Programska oprema mora imeti rešitev dostopa do javno objavljenih podatkov in biti skladna s GDPR-jem (npr. AJPES, Bisnode). Spletni viri socialnih omrežjih z osebnimi podatki se ne bodo obdelovali.Datum objave: 25.09.2019   13:34
VPRAŠANJE
Katere podatkovne zbirke in koliko njih želite, da se vključijo v program? Prosimo za seznam virov, na primer: Oracle baza, MS SQL Server baza, Excel datoteka itd.


ODGOVOR
Interne podatkovne zbirke so v Excel formatu.Datum objave: 25.09.2019   13:36
VPRAŠANJE
Ali lahko pojasnite kaj naj bi vseboval in v kakšni obliki pričakujete priročnik za ocenjevanje tveganj?


ODGOVOR
Priporočene kazalnike koruptivnih tveganj, tveganj nasprotja interesov.Datum objave: 25.09.2019   13:38
VPRAŠANJE
Na podlagi dobrih praks predlagamo uporabo 30 standardnih indikatorjev in 10 custom indikatorjev na področju ocenjevanja in upravljanja s tveganji. Naročnik bo naknadno lahko dodajal dodatne standardne, že vgrajene indikatorje ali kreiral nove indikatorje po potrebi. Ali se naročnik strinja s takšnim pristopom?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 25.09.2019   13:47
VPRAŠANJE
Orodje, ki ga ponujamo vam omogoča, da se povežete praktično z vsemi viri podatkov prek najbolj razširjenih vmesnikov (kot so REST API, SOAP, data query). Naročnik bo tako imel možnost, da implementira in dostopa do različnih virov podatkov na podlagi specifikacije vmesnika, ki jo lahko pridobi od lastnika posameznega vira. Ali je za naročnika takšna rešitev zadovoljiva?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 25.09.2019   14:00
VPRAŠANJE
V pogodbi ni jasno opredeljeno kaj pomeni delna izpolnitev pogodbene obveznosti. Zato menimo, da se pogoj v besedilu menice za izterjavo obveznostiunovčitev menice spremeniti iz:
če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
V:
- storitve ne opravljamo v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami,
- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca,
- bo naročnik razdrl pogodbo zaradi naše zamude,
- če bomo kršili zaupnost podatkov.
Ali se naročnik strinja s tako spremembo?


ODGOVOR
Ne, naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 25.09.2019   14:13
VPRAŠANJE
Ponudnik bi želel vključiti tudi strokovnjaka za področje zlorab, vse z namenom implementacije ustreznosti indikatorjev, ki bodo odražali največja tveganja. Ali je ustrezno, da ta podizvajalec ni registriran za računalništvo in informatiko?


ODGOVOR
Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost za računalništvo in informatiko. Ostali sodelujoči gospodarski subjekti pri izvedbi javnega naročila: soponudnik, podizvajalec imajo lahko registrirano dejavnost za poslovno svetovanje.


Datum objave: 25.09.2019   14:27
VPRAŠANJE
Glede na zelo specifične zahteve naročnika menimo, da je pogoj v točki B: Tehnična in strokovna sposobnost v točki 5.1.2 na strani 12:
"Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila vsaj 3 (trem) različnim naročnikom (velika podjetja z več kot 250 zaposlenimi, banke, zavarovalnice ali ministrstva Republike Slovenije) izvedel dobavo in namestitev programske rešitve, ki je enaka predmetu tega javnega naročila in zagotavlja skladnost z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. EU uredbo (GDPR). ",
preveč restriktiven, kajti praktično je nemogoče, da bi kateri koli drug naročnik imel čisto enako rešitev kot ga zahtevate v razpisu. Zato predlagamo, da se pogoj spremeni tako, da ne zahteve enake, temveč podobne rešitve na podorčju ugotavljanja koruptivnih tveganj ali preprečevanja pranja denarja.


ODGOVOR
Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila vsaj 3 (trem) različnim naročnikom (velika podjetja z več kot 250 zaposlenimi, banke, zavarovalnice ali ministrstva Republike Slovenije) izvedel dobavo in namestitev programske rešitve, ki je podobna predmetu tega javnega naročila in zagotavlja skladnost z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. EU uredbo (GDPR).Datum objave: 25.09.2019   14:35
VPRAŠANJE
"Glede na raznolikost profilov, znanj in veščin ljudi, ki jih je treba vključiti v samo izvedbo projekta (kot so recimo domenski eksperti in svetovalci na področju upravljanja s tveganji, finančni forenziki, strokovnjaki na področju umetne inteligence itd.), se nam zahteva iz poglavja 5.1.2. točka B: Tehnična in strokovna sposobnost zdi preveč restriktivna.
Predlagamo, da se spremeni zahteva iz:
Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsi podizvajalci.
v:
Pogoj mora izpolnjevati ponudnik ali skupina partnerjev in podizvajalcev kumulativno v primeru skupne ponudbe."


ODGOVOR
Ponudnik se lahko pri izpolnjevanju pogojev tehnične in strokovne sposobnosti sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov: soponudnika (partnerja v skupni ponudbi) ali podizvajalca, v kolikor bodo ti gospodarski subjekti v okviru ponudbe ta dela/storitve dejansko tudi izvajali.