Dosje javnega naročila 006322/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Blago: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika
ZJN-3: Odprti postopek

JN006322/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN006322/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019

    JN006322/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 175-425746
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12597
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika
Referenčna številka dokumenta: 430-45/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
Javno naročilo se oddaja v treh (3) sklopih:
SKLOP 1 Inox oprema
SKLOP 2 Trgovsko blago
SKLOP 3 Hladilnice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika; SKLOP 1 - INOX OPREMA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
SKLOP 1 Inox oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 19.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in predpisi
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika; SKLOP 2 Trgovsko blago
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
Javno naročilo se oddaja v treh (3) sklopih:
SKLOP 2 Trgovsko blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 19.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in predpisi
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika; SKLOP 3 Hladilnice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
Javno naročilo se oddaja v treh (3) sklopih:
SKLOP 3 Hladilnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 19.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karekteristikami iz popisa?

POZ. 21.4 leseni ali inox regal: Ali morajo biti police prestavljive po višini?

Hvala in lepo pozdrav


ODGOVOR
Ponudniki lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložijo samo za aparate, v kolikor bodo za ostalo opremo, ki se izdeluje po meri podali izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami iz popisa.
POZ. 21.4 Police morajo biti prestavljive po višini.
______________Datum objave: 02.10.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pod tehničnim zahtevami pod točko 1 zahtevate da se dostavi 2 mapi s skicami in vzorec delovne površine na naslov naročnika.

Prosimo naročnika, da umakne zahtevo, da tehnično dokumentacijo v 2 mapah in vzorec delovne površine dostavijo ponudniki pred izborom, ampak samo izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe.
Praksa je, da ponudniki oddajo prospekte elektronsko e-JN portala samo za aparate, kar zahtevajo tudi drugi javni naročniki v razpisnih pogojih.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne razpolaga z ustrezno opremo, zato ima pravico, da ta del ponudbe zahteva v neelektronski obliki. Poleg tega morajo ponudnik, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, ob oddaji mape oddati tudi vzorec delovne površine elementov širine max. 150 mm.
_____________