Dosje javnega naročila 006322/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Blago: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 300.690,26 EUR

JN006322/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN006322/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2019
JN006322/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN006322/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN006322/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2020
JN006322/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006322/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 175-425746
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12597
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika
Referenčna številka dokumenta: 430-45/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
Javno naročilo se oddaja v treh (3) sklopih:
SKLOP 1 Inox oprema
SKLOP 2 Trgovsko blago
SKLOP 3 Hladilnice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika; SKLOP 1 - INOX OPREMA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
SKLOP 1 Inox oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 19.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in predpisi
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika; SKLOP 2 Trgovsko blago
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
Javno naročilo se oddaja v treh (3) sklopih:
SKLOP 2 Trgovsko blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 19.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in predpisi
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema centralne kuhinje OŠ Antona Globočnika; SKLOP 3 Hladilnice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročanja je dobava in montaža tehnološke opreme centralne kuhinje Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
Javno naročilo se oddaja v treh (3) sklopih:
SKLOP 3 Hladilnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 19.05.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo samo za aparate, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa podamo izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karekteristikami iz popisa?

POZ. 21.4 leseni ali inox regal: Ali morajo biti police prestavljive po višini?

Hvala in lepo pozdrav


ODGOVOR
Ponudniki lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložijo samo za aparate, v kolikor bodo za ostalo opremo, ki se izdeluje po meri podali izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami iz popisa.
POZ. 21.4 Police morajo biti prestavljive po višini.
______________Datum objave: 02.10.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pod tehničnim zahtevami pod točko 1 zahtevate da se dostavi 2 mapi s skicami in vzorec delovne površine na naslov naročnika.

Prosimo naročnika, da umakne zahtevo, da tehnično dokumentacijo v 2 mapah in vzorec delovne površine dostavijo ponudniki pred izborom, ampak samo izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe.
Praksa je, da ponudniki oddajo prospekte elektronsko e-JN portala samo za aparate, kar zahtevajo tudi drugi javni naročniki v razpisnih pogojih.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne razpolaga z ustrezno opremo, zato ima pravico, da ta del ponudbe zahteva v neelektronski obliki. Poleg tega morajo ponudnik, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN, ob oddaji mape oddati tudi vzorec delovne površine elementov širine max. 150 mm.
_____________Datum objave: 15.10.2019   07:52
VPRAŠANJE
prosim, če lahko pri sklopu 4 hladilnice navedete iz katerega inoxa mora biti obdelava panelov? Inox AISI 304?

ODGOVOR
Da, za SKLOP 3 morajo biti paneli obdelani z inox AISI 304
__________
Datum objave: 15.10.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pri navedenem podatku = 0,22 W/mK je verjetno prišlo do napake pri merski enoti ali pri količini primeren podatek bi bil = 0,022 W/mK. Ali lahko v 4. sklopu ponudimo panele s koef. Topl. Prevodnosti = 0,023 W/mK ?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:53
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo lupilec krompirja iz brušenega konglomerata? Pri kvaliteti gre za povsem enako ali celo boljše zagotavljanje optimalnih rezultatov kot ta iz popisa. Prosimo za odobritev prošnje, saj bo samo v tem primeru mogoča priprava konkurenčne ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:53
VPRAŠANJE
Pri poziciji 9.1 v sklopu Trgovsko blago ste pri lupilnici krompirja navedli: programator vgrajen v stroj in priklop preko končnega stikala na zidu. Ali lahko ponudimo lupilec krompirja, ki ima celotno upravljalno ploščo s končnim stikalom dislocirano na zidu?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:54
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo lupilec krompirja s priključno močjo 0,5kW, pri tem je zahtevana kapaciteta zagotovljena oziroma celo boljša od navedene. Vse ostalo ustreza zahtevam iz popisa.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:54
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo hitri ohlajevalec-zamrzovalec s kapaciteto 14xGN 1/1?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:55
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo pri poziciji 12.18 (v sklopu trgovsko blago) kapaciteto ohlajevanja 50kg in kapaciteto zamrzovanja 35kg?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________

Datum objave: 15.10.2019   07:55
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo planetarni mešalec s širino 685mm ? Gre za 5mm odstopanje od dovoljenega odstopanja (15%), zato vas resnično pozivamo, da navedno širino dovolite... hvala že vnaprej!

ODGOVOR
Glede na to, da je zahtevana širina 800 mm, je predlagana širina 685 mm znotraj dovoljenega odstopanja 15%.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:55
VPRAŠANJE
Opis šokerja je popolnoma neprimeren, saj cilja na točno določen model in se z malenkostnimi odstopanji ne približa nobenemu drugemu modelu!!!! Kot verjetno veste to ni v skladu z ZJN-3!!! Prosimo spremenite popis tako, da bo mogoče ponuditi še kaj drugega!!!! Predlagamo spremembe:
kapaciteta 15/14 x GN 1/1
kapaciteta ohlajevanja: 50 kg /90 min
kapaciteta zamrzovanja: 35 kg /240 min
Priklj. napetost : 400 V 3N
priklj. Moč: min. 2 K W
Odvod kondenza : Ø50 mm
800 x 850 x 1950


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:56
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo planetarni mešalec z nastavljivim časovnikom do 30minut?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:56
VPRAŠANJE
Ali lahko pojasnite kaj pomeni površina UT pri mizi za obdelovanje (poz. 20.1. v sklopu trgovsko blago)? Hvala!

ODGOVOR
Skladno z zahtevo naročnika ne gre za mizo za obdelovanje, temveč miza za obedovanje v prostoru za odmor osebja. UT je oznaka za obdelavo površine z ultrapasom.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:56
VPRAŠANJE
Prosimo, da pregledate opis stroja za pranje perila. V opisu so napake in takšen opis ne ustreza nobenemu modelu. Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z lastnostmi:

Energijski razred: A+++
Polnitev pralni stroj: 1-8 kg
Inverter PowerDrive motor
SensoCARE
Inovativna oblika bobna SpaDrum
Število obratov centrifuge: 1.600 obr/min
Polnitev pralni stroj: 1-8 kg
Prostornina bobna: 64 l
Osvetlitev bobna z LED lučko
LCD prikazovalnik
TimeComfort
Prednastavitev začetka pranja StartDelay
Nastavitev števila obratov centrifuge
Nastavitev temperature
Hladno pranje: z gumbom
Personalizirane nastavitve za vse programe
23 programov
Predpranje
Posebni programi: BioWash / MyFavourite / NightWash / PerfectBlack / UltraWhite / SportWash
Shranjevanje lastnih programov: Spominski program
Prijazen zvočni signal SoftSound
Samočistilni program SterilTub
Črpalka STOP
Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
QuickWet
ECO sistem
Vzdržljiv grelec DuraHeat
Delni AquaStop
Zaščita pred prelitjem
Otroška zaščita
Kontrola stabilnosti (SCS)
FiberTech
Tehnični podatki:
Letna poraba vode: 10.120 l
Letna poraba energije: 154 kWh
Nivo hrupa: 76 dB(A)re 1 pW
Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
Neto masa: 79 kg
Poraba v stanju mirovanja: 0,07 W
Priključna moč (max): 2.300 W


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:57
VPRAŠANJE
Ali ste prepričani v pravilnost zahtev pri lupilnici krompirja? Prosimo preverite navedeno, saj se trditev ''programator vgrajen v stroj, priklop preko končnega stikala na zidu'' zdi čudna, po navadi je vse vgrajeno v sam stroj ali vse ločeno od stroja (na zid). Mi bi ponudili stroj, ki ima celotno upravljanje na zidu ali pa v stroju. Dovolite???

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vprašanje 1
Tehnično poročilo za kuhinjo ni podpisan strani s strani pooblaščenega inženirja stroke tehnološke opreme. PZI MORA biti potrjen s strani pooblaščenega inženirja kar zahteva zakonodaja,
Prosim vas da navedete kdo je ker ni razvidno iz načrta?

Vprašanje 2
Očitno projektant opreme ali naročnik protežira točno določenega dobavitelja oz. proizvajalca inox opreme.
V tehnične zahtevah je navedeno pod točkami - prosimo za spremembo da se lahko pripravi optimalno ponudbo, ker v nasprotnem primeru si naročnik samo viša ceno:
3. Debelina površine min 1,5 mm;
- Ali naročnik dovoli debelino površine 1 mm in vodoodporno vezano ploščo, kar je dovolj za delovni pult?
4. Delovne površine imajo vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa;
Smiselno je samo tam kjer je vgrajeno korito in potem so površine na odcejalnem delu spodaj lepljeno z izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa in brez vezane plošče. Če naročnik vztraja si s tem samo povečuje ceno izdelka !
5. Izolacija površin je spodaj zaščitena z inox pločevino debeline min 0,5 mm;
- Izolacija površin ni potrebna če je vgrajena vodoodporna vezana plošča. Dovolj je če je nalepljena na spodnjo površino vodoodporna vezana plošča in prevlečena z vodoodpornim premazom. Če naročnik vztraja si s tem samo povečuje ceno izdelka, kar pomeni več pločevine na pultu več izdatka za naročnika.
6. Vse delovne površine pri pultih, razen pri izdajni liniji imajo izdelano poglobitev 2 mm proti zatekanju;
- Poglobitev na vseh pultih ni potrebna poglobitev 2 mm ampak samo tam kjer je vgrajeno korito, kar se v praksi uporablja. Če naročnik vztraja si s tem samo povečuje ceno izdelka !
7. Debelina zgornjih površin mora biti min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za z zmanjševanje vibracij in hrupa , izvedena z vodoodporno vezano ploščo debeline min. 48 mm;
- Ali je dovolj debelina zgornjih površin min. 40, in ustrezna vodoodporna vezana plošča, kar je povsem dovolj za obremenitve površin v kuhinji.?
- Prosimo za obrazložitev ali je preje vgrajena izolacija ali vodoodporna vezana plošča ? Če naročnik vztraja naj obrazloži debelino izolacije in debelino vezane plošče, ker če je vezana plošča, je izolacija proti vibraciji in hrupu povsem brez učinka....

Hvala za odgovor in

Lep pozdrav!

ODGOVOR
ODGOVOR 1:
Tehnično poročilo za opremo kuhinje je sestavni del projektne dokumentacije faze PZI in ga potrjuje in podpisuje odgovorni vodja projekta (OVP). Ne gre za tehnologijo kuhinje, kar bi bila domena pooblaščenega inženirja iz strokovnega področja Tehnologije, gozdarstva in varnosti pri delu, temveč za kuhinjsko opremo z vsemi instalacijskimi priključki.
Načrt kuhinjske opreme v fazi PZI potrjuje OVP, v primeru kuhinje OŠ Antona Globočnika univ. dipl.inž.arh. Na enak način je potrjena oprema učilnic in ostalih prostorov.
ODGOVOR 2:
Izvede se v skladu s popisom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje za Sklop št.1

Poz.11.6 Hlajena miza
Ali je lahko avtomatsko izparevanje kondenca brez povezave v odtok?

Poz.12.11 in 12.13 Električni parni konvektomati.
Ali je vbrizgavanje pare preko bojlerja ali direktno (injection) v komoro.
Ali je lahko ponudimo peč z več programi in koraki kot je zahteva v popisu (55 do 99 programov s 6 koraki)?

Poz.17.2 Toplovodni samopostrežni pult
Ali je vgrajena 1 vtičnica ali 2 vtičnici?
Razsvetljava na izdajni polico ima moč 300 W kar je prevelika moč samo za luč. Ali je tudi ogrevano-sevalno z razsvetljavo?

Poz.17.3 Hlajen samopostrežni pult
Ker je hlajen pult z 2 x bazen GN je razsvetljava na izdajni polici absolutno prevelika moč 300 W samo za luč, saj je hladna izdaja hrane. Kolikšna je prava moč razsvetljave?

Vprašanje za Sklop št.2

Poz.9.1 Lupilnica krompirja
Ali lahko ponudimo lupilnico s tehičnimi karakteristikami:
Mere lupilnice krompirja 440 x 495 x 1000 mm
Mere posode za prestrezanje olupkov 440 x 290 x 300 mm
Obloga diska in bobna korund
Zmogljivost 345 kg/h
Čas lupljenja 15 kg krompirja cca 1,5 min
Enkratno polnjenje 15 kg (krompirja) Priključna moč 750 W
Električni priključek 400V 3N 50Hz
Dovod vode G 3/4
Električni tok: 2,3 A
Odtok 75 mm
Masa 70 kg

Poz.14.2 Planetarni mešalec
Priključek el. : 400 V ,3 N / 3000 W. Priključna moč : 2 kW.
Kolikšna je prava priključna moč?

Lep pozdrav!


ODGOVOR
ODGOVORI ZA SKLOP ŠT. 1
Poz.11.6 Hlajena miza
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
Poz. 12.11 in 12.13 Električni parni konvektomati
Injeciranje pare se opravlja preko bojlerja.
Lahko se ponudi peč z več programi.
Poz.17.2 Toplovodni samopostrežni pult
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
Poz.17.3 Hlajen samopostrežni pult
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
ODGOVORI ZA SKLOP ŠT. 2
Poz.9.1 Lupilnica krompirja
Da. Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
Poz.14.2 Planetarni mešalec
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
__________Datum objave: 15.10.2019   07:58
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo pri poziciji 12.18 (v sklopu trgovsko blago) kapaciteto ohlajevanja 50kg in kapaciteto zamrzovanja 35kg?

Ali lahko ponudimo priključno moč pri hitrem ohlajevalcu 2000W?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:58
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo planetarni mešalec z 3 hitrostmi? Večina modelov ima 3 različne hitrosti ali pa variabilno hitrost. Prosimo, da to upoštevate pri svojih zahtevah.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:58
VPRAŠANJE
Zakaj dajete tako dolge opise pri pralnem in sušilnem stroju, če potem navedete nepravilne podatke?? ???

prosimo, da preverite pravilnost navedenih podatkov saj zagotovo niso pravilni...

Način sušenja Kondenzacijski
Čas trajanja sušenja (min/cikel) 185
Glasnost 65 dB
Razred kondenzacijske učinkovitosti A
Letna poraba energije 225 kWh
Vrsta aparata Prostostoječi
Način polnjenja Spredaj
Višina 85 cm
Širina 60 cm
Globina 60 cm
Teža 52 kg
Barva Bela
Toplotna črpalka Da
Sušenje s pomočjo senzorjev Da
Zamik vklopa Da
Otroška zaščita Da
Osvetlitev bobna Ne
Posebnosti Ionizator zraka IonTech, SensorIQ, AutoDrain, FiltrationSupreme, TwinAir, Velik boben
Energijski razred: A++
Polnitev sušilni stroj: 1-8 kg
Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
Kondenzacijski sušilnik s toplotno črpalko
Prostornina bobna: 120 l
Premer vrat: 35 cm
Kot odpiranja vrat: 180 °
Reverzibilno gibanje bobna
Možnost direktnega odtoka AutoDrain
Personalizirane nastavitve za vse programe
LED prikazovalnik
Prednastavitev začetka pranja StartDelay
15 programov
Prezračevanje
Enostavno likanje
Prijazen zvočni signal SoftSound
FiltrationSupreme
Prikazovalnik poteka sušenja
Signal za polno posodo kondenzata
Digitalni prikazovalnik preostalega časa delovanja
Vakumske noge
Senzor vlažnosti
Sistem diagnosticiranja napak
Avtomatski izklop pri pregrevanju
Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
Otroška zaščita
Boben iz pocinkane pločevine
Tehnični podatki:
Nivo hrupa: 65 dB(A)re 1 pW
Letna poraba električne energije: 225 kWh
Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
Neto masa: 52 kg
Priključna moč (max): 800 W

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:59
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo pralni stroj:

Razred energijske učinkovitosti
A+++-20%
Linija izdelka
Advanced Line
Barva izdelka Bela
Zasteklitev vrat Enojna
Stranske stranice
Zvočna zaščita
Normalno
Zvočni signali
Prijazen zvočni signal SoftSound
SensoCare
Da
SensorIQ
Da
Personalizirane nastavitve za vse programe
Da
Senzorji
Senzor za nivo vode
Kontrola stabilnosti (SCS)
Da
Hladno pranje
Tipka
Priklop vode
Mrzla voda
Dozirna posoda
Triprekatna
Majhne količine perila
Da
Vzdržljiv grelec DuraHeat
Da
Omakanje perila
4-D omakanje
Polnitev pralni stroj 8 kg
Prostornina bobna 64 l
Število obratov centrifuge 1600 obr/min
Pogon Inverter PowerDrive motor
Rezervoar za vodo - Ne
Trajanje programa (občutljivo 30/40 °C) 53 min
Trajanje programa pri 40 °C 174 min
Trajanje programa pri 60° 181 min
Trajanje programa pri 90/95 °C 170 min
Poraba vode (občutljivo 30/40 °C) 58 l
Poraba vode (bombaž 40 °C) 54 l
Poraba vode (bombaž 90/95 °C) 74 l
Poraba vode (volna 30 °C) 42 l
Število programov 23
Osnovni programi
Bombaž
Volna
Hitro pranje
Mix-sintetika
Ročno pranje
Posebni programi
Bombaž 30 °C, 17'
Bio pranje
Spominski program
Nočno pranje
SportWash
Bombaž 20 °C
Ultra belo
Super črno
Dodatni samostojni programi
Mehčanje
Črpanje
Ožemanje
Samočistilni program SterilTub
Izpiranje
Tehnični podatki
Nivo hrupa ožemanja dB(A)74
Nivo hrupa pranja dB(A)53
Število dodatnih izpiranj1
Material kadi Fibertech
Širina izdelka 600 mm
Višina izdelka 850 mm
Globina izdelka 600 mm
Bruto teža
80.2 kg
Neto teža
79 kg
Napetost
230 V
Priključna moč
2300 W

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:59
VPRAŠANJE
a lahko ponudimo:
pozicija 21.3. - likalna postaja z likalno mizo
Moč likalnika: 2400 W
Sunkovit izpust pare: 450 g
Neprekinjen izpust pare: 120 g/min
Prostornina zbiralnika za vodo: 1600 ml
Pritisk črpalke: 6.9 bar

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:59
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo pri poziciji 12.11 - parni konvektomat - višino 1343 mm? gre za malenkostno odstopanje, ta konvektomat pa po vseh drugih zahtevah ustreza.


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   07:59
VPRAŠANJE
ali lahko ponudimo konvektomat, pri katerem je mogoče nastavljati 9 različnih korakov? To je zgolj prednost od tistega iz popisa in še vedno jih lahko uporabite samo 6, kot to v osnovi zahtevate. prosimo za odobritev.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   08:00
VPRAŠANJE
Pri postavki 12.11. v sklopu inox oprema je specifikacija dvoumna. Prosimo za obrazložitev lastnosti: merilec vlage z 5 stopenjsko nastavitvijo in regulacijo. Ali z merilcem vlage mislite na sondo, ki uravnava vlažnost v komori ob uporabi pare, vzhajanju ali je s tem mišljena opcija možnosti nastavljanja vlage / pare v komori pečice. Pri pečici, ki ustreza specifikacijam iz popisa je namreč nastavljanje vpihovanja pare v komoro možno več kot 5 stopenjsko.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
Vezano na merilec vlage je mišljeno nastavljanje vpihovanja pare v komoro, ponudnik lahko ponudi večstopenjsko.
___________Datum objave: 15.10.2019   08:00
VPRAŠANJE
lahko ponudimo konvektomat, ki ima 6-hitrostni ventilator namesto 5?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   08:00
VPRAŠANJE
pozdravljeni!

ali lahko ponudimo konvektomat (pozicija 12.13.) z priključno močjo 58,9kW? Takšna priključna moč kot jo vi zahtevate v popisu ustreza samo enemu točno določenemu modelu, s čimer popolnoma onemogočate konkurenco. Vse ostale specifikacije ustrezajo.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   08:01
VPRAŠANJE
ali lahko ponudimo konvektomat (pozicija 12.13.) z priključno močjo 60kW?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
___________Datum objave: 15.10.2019   08:01
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo šok komoro s specifikacijami:

- kapaciteta 14 x GN 1/1
- hlajenje 65 kg
-zamrzovanje 25 kg
-el. moč 5200W

vse ostalo ustreza.

že vnaprej se vam zahvaljujemo za odobritev.

lep pozdrav!!!!

ODGOVOR
Ne zaradi prevelike priključne moči.
_______Datum objave: 15.10.2019   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni naročnik!

Imamo nekaj vprašanj, ki se navezujejo na konvektomate iz popisa, in sicer:

Pozicija 12.11 in pozicija 14.11:
Ali lahko ponudimo konvektomat z malenkostnimi odstopanji v teh točkah:
- možnost nastavlanja do 99 programov z 9 koraki namesto 6 koraki
-merilec vlage je vključen, ne vemo pa kaj točno ste mislili pri zahtevi 5 stopenjsko nastavljanje, po navadi se vlaga nastavlja na procent natančno
-6 hitrostni ventilator namesto 5 hitrostni
-pri prvem konvektomatu (10x GN 2/1) priključna moč 31kW (to zgolj 0,1kW presega dovoljena odstopanja, tako da pričakujemo odobritev), pri drugem konvektomatu 6 x GN 2/1 pa bi želeli ponuditi 30kW moč.
VSE OSTALO USTREZA ZAHTEVAM, kot vidite v opisu pa vam ponujamo po isti ceni celo boljši aparat, kot ga zahtevate v popisu, zato v pričakovanju pozitivnega odgovora pričakujemo vaš odziv.

Pozicija 12.13.
Ali lahko ponudimo konvektomat z malenkostnimi odstopanji v teh točkah:
- možnost nastavlanja do 99 programov z 9 koraki namesto 6 koraki
-merilec vlage je vključen, ne vemo pa kaj točno ste mislili pri zahtevi 5 stopenjsko nastavljanje, po navadi se vlaga nastavlja na procent natančno
-6 hitrostni ventilator namesto 5 hitrostni
-Priključna moč plina 54kW
-priljučna moč elektrike: 1,8kW
VSE OSTALO USTREZA ZAHTEVAM.

ODGOVOR
Pozicija 12.11 in pozicija 14.11:
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
Vezano na merilec vlage je mišljeno nastavljanje vpihovanja pare v komoro, ponudnik lahko ponudi večstopenjsko.
Pozicija 12.13.
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
Vezano na merilec vlage je mišljeno nastavljanje vpihovanja pare v komoro, ponudnik lahko ponudi večstopenjsko.
_______Datum objave: 15.10.2019   08:02
VPRAŠANJE
ali so lahko inox regali z nastavljivimi policami?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Da.
_______Datum objave: 15.10.2019   08:02
VPRAŠANJE
ali ima lahko planetarni mešalec nastavitev časa do 30 minut?

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil popravljen ponudbeni predračun.
_______Datum objave: 15.10.2019   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

glede na ponovitev postopka bi si mislili, da ste se na tej izkušnji naučili, da je potrebno dokumentacijo pripraviti v skladu z Zakonom o javnem naročanju in zagotavljanju konkurence med ponudniki. Pa se to še vedno, več kot očitno, ne spoštuje.

Ker verjamemo, da boste konkurenco vseeno zagotovili, vas pozivamo, da dovolite, da pripravimo konkurenčno ponudbo in nam odobrili naše prošnje:

Želeli bi ponuditi lupilec krompirja s priključno močjo 2,5kW, hitri ohlajevalec oz. zamrzovalec s kapaciteto hlajenja 40kg in kapaciteto zamrzovanja 28kg, pri čemer je priključna moč 2,2 kW.

ODGOVOR
Ne, zaradi premajhne kapacitete.
_______Datum objave: 15.10.2019   08:03
VPRAŠANJE
Želimo ponuditi lupilec z abrazivno oblogo, vse ostalo ustreza - dovolite??

ODGOVOR
Da.
_______Datum objave: 15.10.2019   08:03
VPRAŠANJE
ali lahko ponudimo šoker (pozicija 12.8.) z naslednjimi karakteristikami:
- kapaciteta 14 x GN 1/1
- kap. hlajenja 65kg
- kap. zamrzovanja 35kg
-priključna moč 5,2kW
ostalo ustreza.

Prosimo, da nam omogočite, da pripravimo konkurenčno ponudbo in odobrite našo prošnjo. hvala že vnaprej!!!!

lp

ODGOVOR
Ne, zaradi prevelike priključne moči.
_______