Dosje javnega naročila 006284/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Jurij Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.125,87 EUR

JN006284/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006284/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN006284/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN006284/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.10.2019
JN006284/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006284/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Vojko Titan
vojko.titan@sentilj.si
+386 26506218

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentilj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12600
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Jurij Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Jurij Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Velka
II.2.4 Opis javnega naročila
SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Jurij Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Neprimerne vremenske razmere
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.09.2019   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

referenčni pogoj za odgovornega vodjo del "v zadnjih treh letih" ni v skladu z ZJN-3.
Prosimo za popravek na "v zadnjih petih letih".

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Sprememba pogoja v razpisni dokumentaciji je že objavljena na portalu in na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav.