Dosje javnega naročila 006375/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 392.090,33 EUR

JN006375/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN006375/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN006375/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN006375/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN006375/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006375/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 177-430129
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-vecjih-vrednosti.php

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12621
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV
Referenčna številka dokumenta: JN-9-2019-MO-HEMOSTAZA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ANALITSKEGA SISTEMA ZA PREISKAVE HEMOSTAZE Z VZDRŽEVANJM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
Golnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2019   06:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika sprašujemo, kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija. Na navedenem spletnem naslovu je namreč ne najdemo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosili bi za objavo razpisne dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

razpisna je objavljena.

se opravičujemo za zamudo.Datum objave: 20.09.2019   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V tehničnih zahtevah zahtevate enak »backup« analizator.
Zanima nas, ali lahko za »backup« analizator ponudimo analizator manjših zmogljivosti, ki izpolnjuje ostale zahteve tehničnih specifikacij in ki lahko uporablja povsem enake reagente kot glavni analizator?
Lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik zaradi organizacije procesov dela vztraja pri prvotni zahtevi enakega »backup« analizatorja.Datum objave: 20.09.2019   13:23
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah zahtevate uporabo individualnih kivet. Vljudno prosimo za obrazložitev, kaj natančno je s tem mišljeno.
Ali lahko ponudimo analitski sistem, ki uporablja kivete za enkratno uporabo, ki pa so pritrjene skupaj po 10 kivet?

ODGOVOR:
Ne. Individualne kivete naročniku omogočajo njihovo bolj racionalno uporabo, zato naročnik vztraja pri svoji zahtevi iz dokumentacije in je ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V tehničnih specifikacijah zahtevate, da mora imeti analizator nagnjene reagente zaradi čim boljšega izkoristka.
Glede na to, da so dejanski mrtvi volumni reagentov natančno poznani in da to upoštevamo pri izračunu cen, vas prosimo, da sprejmete tudi analitske sisteme, ki nimajo nagnjenih reagentov.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko ponudi analitske sisteme, ki nimajo nagnjenih reagentov. Pri izračunu cen mora upoštevati dejanski mrtvi volumen.


VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za obrazložitev, kaj je mišljeno s premakljivo roko?
»Analitski sistem mora biti opremljen z zaslonom na dotik, nameščenim s premakljivo roko in mrežnim tiskalnikom.«

ODGOVOR
Premakljiva roka zaslona na dotik omogoča premikanje zaslona glede na potrebe operaterja in maksimalno izkoriščenost delovnega prostora.

VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah zahtevate, da mora imeti analizator na voljo vsaj 50 mest za vzorce.
Glede na število preiskav, ki ste jih navedli (9.500 analiz PČ /leto, 600 analiz APTČ/leto, 100 analiz fibrinogena/leto, 1.600 analiz D-dimera /leto, 100 analiz anti-Xa (LMWH) /leto SKUPAJ 11.900 preiskav), boste v primeru največje obremenitve v smislu števila vzorcev (če bi imel vsak vzorec samo eno preiskavo) imeli v povprečju 33 vzorcev na dan.
Zato nas zanima, ali lahko ponudimo analitski sistem, ki ima 40 mest za vzorce in zmogljivost 110 preiskav PČ na uro?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal svojih zahtev. Obremenitev analizatorja, dnevna časovna nihanja prejetih naročil, zahtevani časi izvedbe so predmet organizacije procesov laboratorija in ne ponudnika.Datum objave: 23.09.2019   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da mora ob potrebi preureditve obstoječe pohištvene opreme zaradi montaže ponujene opreme, skladno s standardi medicinskih laboratorijev in varnega dela, ponudnik kriti stroške preureditve.

V primeru, da vztrajate pri tej zahtevi, želimo, da nam omogočite predhoden ogled prostorov pred zaključkom oddaje razpisa, da lahko ocenimo naše potencialne stroške, ki bi nastali ob preureditvi.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik bo omogočil ogled prostora, kjer bodo nameščeni novi aparati in so predmet dobave na podlagi tega javnega naročila.

Naročnik bo organiziral samo en (1) ogled prostorov in sicer v:
PONEDELJEK, 30.09.2019 ob 10:00 uri.
Ponudniki se zberejo pri Glavnem Vhodu.

Lep pozdrav,Datum objave: 23.09.2019   10:10
Glede na zahtevo v dokumentaciji JN po morebitni preureditvi pohištva, bo vsled temu naročnik omogočil ogled prostora.

Naročnik bo omogočil ogled prostora, kjer bodo nameščeni novi aparati in so predmet dobave na podlagi tega javnega naročila.

Naročnik bo organiziral samo en (1) ogled prostorov in sicer v:
PONEDELJEK, 30.09.2019 ob 10:00 uri.
Ponudniki se zberejo pri Glavnem Vhodu.

Lep pozdrav,


Datum objave: 24.09.2019   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v skladu z razpisno zahtevo, da mora ponudnik zagotoviti tudi vse potrebne reagente in potrošni material za verifikacijo delovanja in tehničnih specifikacij za vse preiskave, ki so navedene v strokovnih zahtevah razpisa, vas vljudno prosimo za navedbo natančnega števila preiskav, ki jih boste izvedli za posamezno preiskavo za verifikacijo, da lahko ocenimo naše stroške.
Najlepša hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Za posamezno preiskavo bomo za potrebe verifikacije izvedli okvirno 700 testov. Upoštevati morate tudi kontrole kakovosti v normalnem in patološkem območju, za okvirno 250 izvedb testov vsakega območja.


Datum objave: 30.09.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Med tehničnimi zahtevami navajate: Ponudnik mora imeti reference dobave, montaže, zagona in vzdrževanja ponujene opreme v EU v ISO 15189 akreditiranih laboratorijih v zadnjih treh letih.
Zanima nas koliko referenc naročnik želi da potencialni ponudniki predložimo? Ali reference predložimo na lastnem obrazcu?
Vnaprej hvala

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži na lastnem obrazcu, pod pogojem, da iz njega izhajajo podatki (dobave, montaže, zagona in vzdrževanja ponujene opreme v EU v ISO 15189 akreditiranih laboratorijih v zadnjih treh letih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudbe nazaj), na podlagi katerih bomo lahko preverili izpolnjevanje pogoja, ki je naveden v tehničnih specifikacijah javnega naročila. Ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci.